Anda di halaman 1dari 7

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) SEMESTER: 1 TAHUN 4 TAHUN: 2017
KURSUS: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK KOD: EDU3073 KREDIT: 3

Catatan/
Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka
Refleksi

Pentaksiran

Pentaksiran
Amali

Amali
Minggu/ Tajuk dan
Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Kuliah Tutorial
Tarikh Kandungan

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam
1 1. 0 Pengenalan 1.1 Memberi Penjelasan Gambaran umum Persediaan Persediaan Rujukan:
Bimbingan dan takrifan kepada tentang: tentang kursus dan Kuliah: tutorial:
Kaunseling konsep bimbingan, penjelasan tentang Geldard,K. &
kaunseling dan Masa : 1 jam sesi Independent Pelajar Pelajar Geldard,D.
2-6 JAN psikoterapi  Konsep asas Student Learning mencari mencari (2003).Counseli
1.2 Menjelaskan bimbingan, (ISL). bahan atau bahan atau ng children:A
matlamat kaunseling Entrance Survey maklumat maklumat practical
bimbingan dan dan mengenai mengenai introduction.
kaunseling psikoterapi 1 jam  Konsep  Sejauh (2nd ed.)
1.3 Menghuraikan  Matlamat Tutorial 1 asas manakah
prinsip dan bimbingan bimbinga perkhidmata
falsafah dan Bincangkan sejauh n, n bimbingan Baruth C. G &
bimbingan dan kaunseling manakah kaunselin dan Robinson, E.H.
kaunseling  Prinsip dan perkhidmatan g dan kaunseling (1990) An
1.4 falsafah bimbingan dan psikoterap kanak-kanak Introduction To
Membincangkan bimbingan kaunseling kanak- i boleh Counseling
keperluan dan kanak boleh  Matlamat meningkatka Profession
bimbingan dan kaunseling meningkatkan bimbinga n
kaunseling kesejahteraan n dan kesejahteraa
 Keperluan
modal insan negara kaunselin n modal McLeod(2003).A
bimbingan
kita. g insan negara n introduction
dan
 Prinsip kita. to counseling.
kaunseling
dan Masukkan
falsafah nota dalam Panduan
bimbinga portfolio. Pelaksanaan
n dan Perkhidmatan

C.C kaunseling perkhidmat menjadi landasan Masukkan guru-guru lark. kognitif) kanak.M.0 Peranan guru kesignifikanan Kod pembinaan biasa sebagai guru Etika kepada sahsiah pembimbing perkhidmatan murid-murid . untuk guidance in  Etika Analisis secara menguruskan schools.. bimbingan dan Justifikasikan kaunseling di kenyataan di sekolah. 0 Perkhidmatan kaunselin Bimbingan dan Bimbingan dan g Kaunseling di Kaunseling  Keperluan Sekolah bimbinga Menengah 1 jam n dan (1993) KPM. kenyataan di atas.P. Rasional bagaimana untuk murid .1 Menghuraikan nota dalam kepentingan teori Masa : 1 jam portfolio. 2. dan (2004). Masukkan 4. kepada kaunseling.2 an kepada semua nota dalam bimbingan Chisholm. SKEMA TLO 2.1 Masukkan Menghuraikan Masa 1 jam nota dalam Masa : 3 peranan guru Tutorial 3 portfolio.3 kanak. peranan kaunseling dan teknik . serta pembinaan • Terapi Membincangkan kanak sahsiah murid. 3. 4.Teori Behavioris Kaunseling terhadap pandangan kepada manusia. Emotif mengenal pasti Justifikasikan (Pendekatan masalah kanak. atas. Membincangkan bimbingan kaunselor dalam portfolio. • Teori kaedah murid guru bimbingan dan Pemusatan 4.. kaunselor kritikal emosi serta 3.Counseli etika kaunseling  Jenis melaksanakan kaunseling ng and kaunseling tugas mereka. jam biasa sebagai guru • Teori  Pengumpula pembimbing Guru biasa boleh Behavioris 3.2 Membincangkan  Teori pandangan Teori. & 2.0 Teori-teori pengumpulan  Mengenalpa kaunseling untuk Perorangan kaunseling maklumat sti masalah menguruskan emosi (Humanistic) 3.1Menjelaskan Masa : 1 Tutorial 2 kaunselin  Guru perkhidmatan jam g biasa boleh bimbingan dan  Jenis Kod Etika Kaunselor membantu McLaughlin.2 Menjelaskan n maklumat membantu guru.

murid . peranan atas. mencari practice of JAN guru bimbingan dan bahan atau counseling kaunseling untuk maklumat and menguruskan emosi mengenai Psychotheraphy serta pembinaan  Guru . biasa boleh Corey.ed). strategies for tingkah laku Kaunseling terhadap Justifikasikan teacher: Emotif bukan lisan pandangan kepada kenyataan di (Pendekatan  Kemahiran manusia.(2003). kognitif) memberi tindak kaunseling dan teknik Masukkan McLeod(2003).1 Menghuraikan  Teori melayan dan menguruskan kepentingan teori Pemusatan Banding bezakan Teori mendengar emosi serta Hornby. Terangkan bagaimana dalam maklumat (1992).ed 4. membantu Theory and Justifikasikan guru-guru practice of kenyataan di atas.(6th. Guru biasa boleh Pelajar Theory and 9-13 membantu guru.1 Menghuraikan tahap.2 Membincangkan (Humanistic) Teori Pemusatan sahsiah ng skills and mengintepretasi pandangan Teori.0 Kemahiran Asas 5.(2003). to counseling. kepada kaunseling. . Perorangan Behavioris dengan  Kemahiran pembinaan (2003). Sekolah. Terapi Rasional Emotif Masukkan kaunseling bagaimana Pelaksanaan membantu murid/klien nota dalam  Kemahiran guru biasa Perkhidmatan dalam menanggani portfolio.Teori  Terapi Rasional Perorangan murid-murid .Counseli 4. sahsiah murid. mengenalpasti masalah Masa : 1 jam  Kemahiran Masa : 3 jam melaksana Tutorial 5 5. melayan dan boleh Bimbingan & masalah dengan mengapliaksik Kaunseling di mendengar merujuk contoh yang an kemahiran. SKEMA TLO /strategi untuk membantu klien 2 Penjelasan Masa 1 jam Persediaan Persediaan Rujukan: tentang: Tutorial 3 Kuliah: tutorial: Corey.G.G. intervensi  Tahap-tahap Mencari Ahmad Ibrahim Kaunseling tahap dalam kaunseling.(6th.G..0 Teori-teori Masa : 3 jam Masa 1 jam maklumat kaunseling Psychotheraphy kaunseling Tutorial 4 di Kemahiran untuk . . bimbingan counseling  Mencari dan and 4.A /strategi untuk membantu balas  Kemahiran nota dalam n introduction klien portfolio.

1 Menghuraikan tahap.2 Menjelaskan  Kemahiran Development of kemahiran-kemahiran memberi tindak Huraikan Pelajar Pelajar People (Second 16-20 asas seorang kaunselor balas bagaimana guru mencari mencari Edition) 1997. SKEMA TLO  Kemahiran sesuai kemahiran Malaysia. Masa : 3 jam Masa : 3 jam Persediaan Persediaan Rujukan: Kaunseling tahap dalam kaunseling.Child  Kemahiran kemahiran asas  Terapi intervensi counseling and melaksana dalam kaunseling bermain kaunseling education. muzik therapy) Masukkan nota dalam .0 Kemahiran Asas 5. Tutorial 6 Kuliah: tutorial: 5. konteks bilik darjah.2  Sokongan tersebut bermain Mengaplikasika Transisi  Terapi untuk murid- n terapi Masukkan bercerita murid bermain.di Malaysia dengan memberikan contoh/situasi yang relevan Masukkan nota dalam portfolio.0 Intervensi  Terapi kaunseling kanak. 3 5. terapi nota bercerita. New intervensi dalam konteks bilik  Terapi kanak-kanak Delhi:Isha darjah.di Malaysia bercerita dan Books.C(200 masalah kemahiran. JAN  Kemahiran biasa boleh bahan atau bahan atau Liesl Silverstone mengenalpasti mengapliaksikan maklumat maklumat Pandey. mengenai mengenai 4).Bhd. jam terhadap muzik Menghuraikan pelaksanaan kanak  Terapi intervensi Kemahiran terapi yang kaunseling muzik dilaksanakan melaksana  Terapi kanak-kanak intervensi dalam biblio bengkel  Terapi 6.V.1 Masa : 3 relevan kritikal 6. mengintepretasi asas dalam Penerbitan tingkah laku bukan kaunseling Multimedia lisan dalam Sdn. dengan  Terapi bentangkan memberikan seni (art perbincangan contoh/situasi yang therapy) refleksi yang 6. terapi  Terapi seni berkeperluan dalam seni dan terapi (art khas portfolio.

melaksana perbincangan mengenai mengenai Counseling terapi seni dan intervensi refleksi yang kritikal  Kaunseling Speciality terapi muzik  Terapi muzik terhadap kelompok. 4 6. kaunseling nota 7. mencari mencari Gladding.0 Intervensi 6.2 Mengaplikasikan kanak dan bahan atau bahan atau (2007). SKEMA TLO portfolio.1 Menghuraikan Penjelasan Masa : 2 jam Persediaan Persediaan kaunseling kanak. S. darjahnya? Huraikan jawapan anda secara koheren dan kritikal. Kaunseling  Peranan  Asas kelompok 7.T JAN 6.T (2007).1 Menjelaskan n khas kelompok  Proses dalam bilik Kaunseling asas dan darjahnya? kelompok pemilihan kaunseling Masa : 3 jam Masa : 1 jam  Dinamika kaunseling kelompok Tutorial 8 dalam kelompok. Group Pelajar Work : A 30 JAN Pelajar mencari Counseling .3 FEB 7.2 jam  Jenis-jenis membantu bengkel) murid-murid 7. 5 Penjelasan Persediaan Persediaan tentang: Kuliah: tutorial: Gladding. portfolio.  Terapi biblio pelaksanaan terapi  Asas Mengaplikasi  Sokongan yang dilaksanakan kelompok kan Transisi dalam bengkel  Pemilihan kaunseling untuk tersebut ahli kelompok murid-murid kelompok untuk berkeperlua (Cadangan. intervensi tentang: Tutorial 7 Kuliah: tutorial: Rujukan: kanak kaunseling kanak. S.3 Memahami kelompok bertauliah. Laksanakan satu kanak Masa : 3 bengkel intervensi Pelajar Pelajar 23-27 jam kaunseling kanak. Kemahiran bentangkan maklumat maklumat Work : A terapi bercerita. peranan kaunselor  Jenis-jenis Bolehkan guru biasa sebagai kelompok mengaplikasikan Masukkan pemudahcara.0 7. dinamika murid dalam bilik Kelompok.4 kelompok untuk dalam Membincangkan membantu murid. ahli kaunseling yang a dalam 7. portfolio.1 Menjelaskan asas Kaunseling .0 Masa : 2 jam mencari bahan atau Speciality 7. Group terapi bermain.2 kelompok biasanya kaunselor Menghuraikan kelompok sebagai dijalankan oleh guru Masukkan proses kaunseling  Pemilihan bimbingan dan pemudahcar nota kelompok.

Tutorial 10 Masukkan html membina gaya hidup nota 8. penerokaan minat dan nilai kerjaya dan kerjaya mempunyai kerjaya nilai kerjaya pertalian yang . Carkhuff.1 Memahami dalam video portfolio. kemudian. kelompok dengan 8.2 Menghuraikan kaunseling dipilih awal)  Konsep dan kerjaya Rahman. kaunselor sebagai kanak dan yang sebagai minat pemudahcara.  Penilaian langsung.3 Memahami peranan pertalian kaunselor kelompok kanak.. The art dinamika Kelompok.com/care kaitan dengan Masa : 1 jam er_assessment.  Peranan kaunseling gaya hidup kaunseling 7. proses kaunseling kelompok mengenai membina mempunyai Pengenalan kelompok.3 individu dengan Mengaplikasikan dengan mengutarakan inventori psikologi aplikasi inventori contoh yang sesuai. untuk membuat psikologi bagaimana kerjaya penilaian individu yang dipilih boleh membina gaya hidup seseorang individu.R. 6-18 6 FEB– PRATIKUM 5 MEI 19 Minggu Ulangkaji 8-12 .  Dinamika dinamika dalam  Penilaian Masukkan of helping in the kelompok seperti nota 21st dalam individu yang diperhatikan dalam century. SKEMA TLO kelompok dan pemilihan Masa : 3 jam Tutorial 9 bahan atau maklumat kaunseling kelompok.(2004).0 Asas kerjaya dan 8.  Penerokaan kelompok. Tonton satu video maklumat mengenai  Proses clip (yang telah mengenai  Gaya hidup Zuraidah Ab.R.4 Membincangkan ra bincangkan tentang nilai kerjaya (2000).2 Menghuraikan dalam Myers-Briggs- kaedah  Penerokaan Type Indicator minat Gaya hidup dan portfolio.quintc pelajar gaya hidup dan psikologi areers. 7. pemudahca kerjaya dan 7. aplikasi memahami diri konsep membina Masa : 3 jam berkenaan inventori http:www. Huraikan 8.  Konsep kerjaya. langsung.

5 Peperiksaan Peperiksaan 2.5 125 .5 2.5 30 30 16.5 7. SKEMA TLO MEI 20-21 15-26 MEI Peperiksaan MEI 2017 22 27MEI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017 -9 JUN Kerja 1 9 10 Kursus/Amali Ulangkaji 7.5 Jumlah 30 15 3.