Anda di halaman 1dari 5

AMALAN & KEUTAMAAN 10 Hari

Pertama Bulan Dzulhijjah

[portalpiyungan.com] Kementerian Agama telah memutuskan 1 Dzulhijah 1437 Hijriah akan
bertepatan dengan 3 September 2016. Dengan demikian maka hari raya Idul Adha 1437 Hijriah
akan jatuh pada Senin 12 September 2016.

Bulan Dzulhijjah penuh dengan keutamaan, terutama 10 hari pertama dari Dzulhijjah.

Dari Ibnu Abbas ‫رضي ال عنهم‬, Rosululloh ‫ صلى ال عليه وسلم‬bersabda:
‫صلاللح لفيلهلن أررحبب إلرلى اللل لمشن رهلذله ا ر‬
‫ رورل اللجرهلالد لفي رسلبيلل الللَقَف ؟ رفرقلارل ررلسلولل‬، ‫ ريلا ررلسلورل الللَلَو‬:‫ رفرقلالللوا‬، ‫لليلالم الرعششلر َلَو‬ ‫رملا لمشن أرليلامم الرعرملل ال ل‬
‫ إللل ررلجلل رخرررج لبرنشفلسله رورملاللله رفرلشم ريشرلجشع لمشن رذلرك لبرششيمء‬، ‫ »رورل اللجرهلالد لفي رسلبيلل الللَلَو‬:‫صللى اللل رعرلشيله رورسللرم‬ ‫اللل ر‬

“Tiada hari-hari yang amalan sholeh di dalamnya lebih dicintai oleh Alloh daripada sepuluh hari

” Amalan-Amalan di Bulan Dzulhijjah Berikut ini diantara amalan-amalan yang sangat diutamakan untuk dilakukan di sepuluh hari awal Dzulhijjah: 1. puasa. maka sesungguhnya Alloh Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. kecuali seorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun " [HR al-Bukhori. sedekah dan haji. Haji Dzulhijjah dinamakan Dzulhijjah karena di bulan inilah dilaksanakannya ibadah haji ‫رولللل رعرلى اللنلالس لحبج اشلربشيلت رملن اشسرترطلارع إلرلشيله رسلبيلل رورمشن ركرفرر رفلإلن اللر رغلنيي رعلن اشلرعلارللميرن‬ “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Alloh. al-Fajr: 2) Yaitu: sepuluh malam pertama bulan Dzulhijjah.” [Ali Imron: 97] 2. yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitulloh. “Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya sepuluh hari (pertama) Dzulhijjah adalah karena padanya terkumpul ibadah-ibadah induk (besar)." (Qs.pertama bulan Dzulhijjah. Rosulullah bersabda: ‫أفضل أيلام الدنيلا أيلام العشر‬ "Hari yang paling utama di dunia adalah hari sepuluh Dzulhijjah.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rosululloh. yang (semua) ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Imam Ibnu Hajar al-’Asqalani berkata. tidak pula jihad di jalan Alloh?" Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam menjawab: "Tidak juga jihad di jalan Alloh." (Shohihul Jami’) Karena besarnya keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini. menurut pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab [serta menjadi pendapat mayoritas ulama]. Rosululloh ‫ صلى ال عليه وسلم‬bersabda: ‫صلاللح لفيلهلن أررحبب إلرلى اللل لمشن رهلذله ا ر‬ ‫ رورل اللجرهلالد لفي رسلبيلل الللَقَف ؟ رفرقلارل ررلسلولل‬، ‫ ريلا ررلسلورل الللَلَو‬:‫ رفرقلالللوا‬، ‫لليلالم الرعششلر َلَو‬ ‫رملا لمشن أرليلامم الرعرملل ال ل‬ ‫ إللل ررلجلل رخرررج لبرنشفلسله رورملالله رفرلشم ريشرلجشع لمشن رذلرك لبرششيمء‬، ‫ »رورل اللجرهلالد لفي رسلبيلل الللَلَو‬:‫صللى اللل رعرلشيله رورسللرم‬ ‫اللل ر‬ . Memperbanyak amal sholeh Dari Ibnu Abbas ‫رضي ال عنهم‬. yaitu: shalat. Lafadz ini dari riwayat at-Tirmidzi] Dari Jabir bin Abdullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). Allah Ta’ala sampai bersumpah dengannya dalam firman-Nya: ‫رولرريلامل رعششمر‬ "Dan demi malam yang sepuluh.

Allah berfirman. dzikir. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Lafadz ini dari riwayat at-Tirmidzi] Dan amal sholeh dalam hadits ini umum mencakup puasa. tidak pula jihad di jalan Alloh?" Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam menjawab: "Tidak juga jihad di jalan Alloh.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rosululloh. dan nilai kesunnahannya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah ini semakin kuat. Muslim no.“Tiada hari-hari yang amalan sholeh di dalamnya lebih dicintai oleh Alloh daripada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari hadits Abu Qotadah al-Anshori. beliau menjawab: “Puasa Arofah menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. bersedekah. 22621. "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir.” [HR. " [HR al-Bukhori. Ahmad no. bahwa Rosululloh ‫ صلى ال عليه وسلم‬ditanya tentang puasa Arofah. Tidak memotong atau mencabut rambut. sholat.” [HR. Memperbanyak Takbir Ibnu Umar dan Abu Huroiroh ‫ رضي ال عنهم‬keluar ke pasar pada 10 hari (pertama) Dzulhijjah sambil bertakbir dan orang-orangpun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Dan puasa yang paling utama adalah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.” (Al-Baqarah (2): 261) 5. an-Nasa’i dalam al-Kubro . maka janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikitpun. Puasa Arofah Pada Tanggal 9 Dzulhijjah Puasa sunnah mulai 1 Dzulhijjah diperbolehkan bahkan termasuk anjuran memperbanyak amal sholih di 10 hari pertama Dzulhijjah (kecuali puasa tanggal 10 Dzulhijjah yang dilarang). 3. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. membaca al-Qur'an. 4. 651] 6. Memperbanyak Sedekah Sedekah secara umum hukumnya sunnah. pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. kecuali seorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun.” [Diriwayatkan al- Bukhori secara mu’allaq. kulit dan kuku bagi yang akan berkurban Dari Ummu Salamah. Rosululloh ‫ صلى ال عليه وسلم‬bersabda: “Jika telah masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. adapun yang selainnya tidak dilarang. 1977] Hukum ini khusus bagi orang yang berniat ingin berkurban. Muslim no. Dishohihkan al-Albani dalam al-Irwa’ no. 1162.

kamu keluar mendatangi sholat ied dengan berjalan kaki”. Muslim no. Ahmad no. 1141). Ibnu Majah Dihasankan oleh al-Albani dalam Takhrij Musykilatul Faqr no. Tidak berpuasa pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyriq Dari Abu Huroiroh ‫ رضي ال عنه‬berkata: «‫ روريشلولم اشللفشطلر‬، ‫ضرحىَلَو‬ ‫لش‬‫صريلام ريشلورمشيلن ريشلوم ا ش ر‬ ‫ل‬ ‫»أرلن ررلسلورل الل ر ل ل ر‬ ‫ل‬ ‫صلى ال رعلشيله رورسلرم رنرهى رعشن ل ل‬ “Bahwa Rosululloh melarang puasa pada 2 hari: hari raya Idul Adha dan Idul Fithri. maka hendaknya kita . Muslim no.” [HR. Hukumnya sunnah mu'akkadah menurut jumhur ulama. Berkurban Berkurban adalah ibadah kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh onta atau sapi pada hari Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq (11.berkata dalam Sunan At-Tirmidzy (2/410). Ibadah kurban bukan kewajiban sekali seumur hidup. 2826] 7. Rosululloh ‫ صلى ال عليه وسلم‬bersabda: ‫ رورلشم لي ر‬، ‫رمشن ركلارن رلله رسرعلةَلَو‬ ‫ رفرل ريشقررربلن لم ر‬، ‫ضححَلَو‬ ‫صللرنلا‬ “Barangsiapa memiliki kelapangan (rizki) tapi tidak berkurban.no. [HR. 10634. dihasankan al-Albani dalam Shohih Sunan at-Tirmidzi (530)] Abu ‘Isa At-Tirmidzy. 102] 9. 3598] ‫أرليلالم اللتششلريلق أرليلالم أرشكمل رولششرمب‬ "Hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum.” [HR. Ibnu Hibban no. tetapi sunnah yang dianjurkan setiap tahun jika dirinya mampu." (HR. Dari Abu Huroiroh ‫رضي ال عنه‬. 13 Dzulhijjah). Sholat Iedul Adha Ali bin Abi Tholib ‫ رضي ال عنه‬berkata: ‫لمرن البسلنلة أرشن رتشخلررج إلرلى اشللعشيلد رملالشليلا‬ “Termasuk perbuatan sunnah. Mereka menganjurkan seseorang keluar menuju ied dengan berjalan kaki”. Malik 1/376. PENUTUP Demikianlah beberapa syi’ar Islam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 8. bahkan Rasulullah saw ketika di Madinah beliau selalu berkurban setiap tahunnya. 12. “Hadits ini di amalkan di sisi para ahli ilmu. 139.At- Tirmidzy dalam As-Sunan (2/410). janganlah ia mendekati tempat sholat kami.

” [Al-Hajj: 32] Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam *Maroji’: Fiqhul-Islam wa Adillatuh karya Prof. Wahbah Zuhayli. maka sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan hati. DR.mengagungkan syi’ar-syi’ar tersebut. ‫رورمشن ليرعحظشم رشرعلالئرر اللل رفلإلنرهلا لمشن رتشقرلو ى اشللقلللولب‬ “Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah. dll .