Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek 3.1
Sektor/PPD/Sekolah SK Abdul Samat, Klang.
Bidang/Unit HEM (3K)

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan Kpi
Strategik TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25-101 inisiatif (Pernyataan indikator
strategik) Bk atau fungsi organisasi) PPPM atau fungsi atau pelan 6tindakan di yang boleh diukur)
organisasi/SWOC) JPN/PPD)

Meningkatkan Tahap kesedaran akan Memaksimumkan Meningkatkan tahap 60% 70% 75% 80% 85%
pembelajaran keselamatan dan keberhasilan murid kesedaran murid
murid kemalangan kurang bagi setiap ringgit terhadap keselamatan
dan kemalangan

Tahap kesedaran Melahirkan rakyat Meningkatkan tahap 60% 70% 75% 80% 85%
kendiri akan bahaya malaysia dengan kesedaran kendiri murid
kebakaran masih penghayatan nilai terhadap bahaya
rendah kebakaran

*taip mana yang berkenaan


PELAN TAKTIKAL

TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek 3.1
Sektor/PPD/Sekolah SK Abdul Samat, Klang
Bidang/Unit HEM (3K)
Strategi Melahirkan rakyat malaysia dengan penghayatan nilai

Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1 Selamat Datang Selamat Meningkatkan GB, HEM dan Jan - Okt 2017 LPBT Peratus 60 85
Pulang tahap Guru kesedaranmurid akan
kesedaran keselamatan diri di
murid tentang jalan raya
keselamatan
diri jalan raya
2 Latihan kebakaran Meningkatkan GB, HEM dan April & Ogos LPBT Peratus kesearan 60 90
kesedaran Guru 2017 kendiri murid dalam
kendiri murid- menghadapi bahaya
murid akan kebakaran
bahaya
mengahdapi
kebakaran
PELAN OPERASI TAHUN 2017
Sekolah SK Abdul Samat, Klang JADUAL 3
Bidang/Unit HEM (3K) JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Selamat Datang Selamat Pulang
Objektif Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri dijalan raya
Tarikh/Tempoh Jan - Okt
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab Guru Besar, Hem & Pengawal keselamatan & Semua guru
Proses Kerja 1 Taklimat program pada Jan 2017

2 Ucapan Guru Besar

3 Ucapan Hem - Penerangan program

4 Kenal pasti kumpulan sasaran

5 Pelaksanaan program
Tarikh Masa Tahun Tindakan
Setiap Hari Waktu PDP 1- 6 Guru Kelas

6 Bahan keperluan dan kos.

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambah-baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Sekolah SK Abdul Samat, Klang JADUAL 3


Bidang/Unit HEM (3K) JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Latihan Kebakaran
Objektif Meningkatkan kesedaran kendiri murid-murid akan bahaya menghadapi kebakaran
Tarikh/Tempoh April dan Ogos
Kumpulan Sasaran Semua Murid
Tanggungjawab GB, Hem & Semua guru
Proses Kerja 1. Menyediakan pelan kecemasan kepada murid dan memastikan setiap bilik darjah mempunyai satu
salinan pelan laluan kecemasan.

2. Menanda laluan kecemasan dengan anak panah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak sekola.

3. Mendapatkan kerjasama daripada pihak bomba untuk menentukan tarik/masa yang sesuai.

4. Mengadakan kawad kecemasan beserta kempen pencegahan kebakaran.

5. Bahan keperluan dan kos.


= RM300

Kekangan
Pemantauan Guru Besar dan PIBG
Penilaian
Penambah-baikan

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :
Tarikh :
SK ABDUL SAMAT,KLANG.

PELAN STRATEGIK
BIDANG HEM (3K)
2017-2020