Anda di halaman 1dari 14

INFERENS DAN PEMERHATIAN

TEKNIK DAN PANDUAN MENJAWAB KERTAS UPSR SAINS


INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH

1. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji gerak balas tumbuhan
terhadap ransangan.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Selepas seminggu, pucuk tumbuh ke arah atas.


Selepas seminggu, akar tumbuh ke arah bawah.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about direction of shoot growth.


Berikan pemerhatian kamu tentang arah pertumbuhan pucuk..

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

91
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH

2. Rajah di bawah menunjukkan dua kotak hitam P dan Q yang telah ditebuk sisinya bagi membolehkan
pokok menerima cahaya matahari.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Pucuk tumbuh mengikut kedudukan lubang.


Pucuk tumbuk ke arah lubang.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about direction of shoot growth.


Berikan pemerhatian kamu tentang arah pertumbuhan pucuk.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH

92
INFERENS DAN PEMERHATIAN

SIFAT CAHAYA

3. Rajah di bawah menunjukkan satu objek yang diletakkan di antara lampu suluh dengan papan lebar
dengan kedudukan yang berbeza. Bentuk bayang-bayang yang terhasil direkodkan.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about property of light based on investigation above.
Tuliskan satu inferens (sebab) tentang sifat cahaya berdasarkan penyiasatan di atas.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

93
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
KEADAAN BAHAN - KONDENSASI

4. Satu penyiasatan dijalankan bagi mengkaji proses kondensasi dengan menyediakan dua gelas A dan
gelas B. Gelas A dimasukkan beberapa ketulan ais dan gelas B diisi dengan air panas. Pemerhatian
terhadap permukaan luar gelas dilakukan. Rajah di bawah menunjukkan ujikaji yang dijalankan dan
hasil pemerhatian pada permukaan luas gelas A dan gelas B.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the presence of water droplets on the outside surface of glass A.
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan kehadiran titisan air pada permukaan luar
gelas A.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

94
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
ASID DAN ALKALI

5. Dua kumpulan makanan yang berlainan rasa telah diuji dengan menggunakan kertas litmus merah
dan kertas litmus biru bagi menentukan sifat kimia kumpulan makanan tersebut. Perubahan warna
kertas litmus diperhatikan.

Makanan berperisa masam Makanan berperisa pahit

Warna kertas litmus Warna kertas litmus

Merah Merah Biru

Biru Merah Biru

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about chemical property of sour substances.


Tuliskan satu inferens (sebab) tentang sifat kimia bahan yang berperisa masam.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

95
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
ASID DAN ALKALI

6. Cuka, peria, ubat gigi dan syampu telah digunakan untuk satu penyiasatan. Kesemua bahan tersebut
mempunyai rasa yang berlainan dan sifat kimia yang berbeza di antara satu dengan yang lain.

Cuka dan peria menukarkan warna kertas litmus Ubat gigi dan syampu menukarkan warna kertas
biru kepada merah. litmus merah kepada biru.
Warna kertas litmus merah tidak mengalami Warna kertas litmus biru tidak mengalami
sebarang perubahan sebarang perubahan

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the changes of litmus paper colour for bitter substances.
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perubahan warna kertas litmus biru dan
merah bagi bahan yang mempunyai rasa yang pahit.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

96
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
BAHAN ORGANIK DAN BAHAN BUKAN ORGANIK

7. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis bahan yang berbeza yang diambil daripada tsatu tempat
pelupusan sambah. Dalam penyiasatan ini, kebolehan bahan mereput disiasat. Bekas polistrena dan
beg plastik adalah bahan yang tidak boleh mereput. Sebaliknya, kotak kadbod dan kertas adalah bahan
yang boleh mereput.

Bahan yang tidak mereput Bahan yang mereput

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about decayed material.


Tuliskan satu inferens (sebab) tentang bahan yang boleh mereput.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

97
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
PENGURUSAN SISA BUANGAN

8. Kilang A dan kilang B yang berbeza kaedah rawatan sisa buangan telah dijadikan sebagai kawasan
kajian tentang indeks pencemaran air di sungai A dan sungai B. Hasil kajian menunjukkan bahawa
Kilang A melepaskan semua bahan buangan toksik ke dalam sungai A. Keadaan sebaliknya berlaku
pada sungai B. Kilang A merawat terlebih dahulu bahan buangan toksik sebelum ia dilepaskan ke
dalam sungai B. Rajah di bawah menerangkan dengan lebih terperinci tentang hasil pemerhatian pada
sungai A dan sungai B.

Indeks pencemaran Sungai A tinggi Indeks pencemaran Sungai B rendah

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the condition of water pollution index at river A.
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menjelaskan keadaan indek pencemaran sungai A.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

98
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
FASA BULAN

9. Rajah di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid tentang saiz fasa-fasa
bulan dalam tempoh sebulan takwim Qamari.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about the phases of the Moon phenomena.
Tuliskan satu inferens (sebab) tentang kejadian fasa-fasa bulan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

99
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH JADUAL MUTLAK

10. Rajah di bawah menunjukkan simulasi kejadian siang dan malam. Bahagian Bumi yang menghadap
Matahari mengalami keadaan siang, manakala bahagian Bumi yang membelakangi Matahari
mengalami keadaan malam.

Bandar M Bandar N

Metropolitan City Surrounding Temperature


Bandar Metropolis Suhu persekitaran
Bandar M 35 0C
Bandar N 20 0C

(a) Write one inference to explain the different between surrounding temperature of Bandar M and
Bandar N.
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan suhu persekitaran Bandar M dan
Bandar N.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(a) What is the aim of investigation?


Apakah tujuan penyiasatan di atas?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(b) Write the conclusion from this investigation.


Tuliskan satu kesimpulan dari penyiasatan di atas.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

100
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
ARAH PUTARAN BUMI

11. Rajah di bawah menunjukkan seorang pelajar yang telah berdiri di satu kawasan tanah lapang bagi
menjalankan satu penyiasatan.

West East West East


Barat Timur Barat Timur

Time Morning Midday Afternoon


Masa Pagi Tengah hari Petang

Direction of shadow West No shadow East


Arah bayang-bayang Barat Tiada bayang Timur

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the differences of shadow direction at the morning and the
afternoon..
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan arah bayang-bayang pada waktu
pagi dan petang.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

101
INFERENS DAN PEMERHATIAN

...........................................................................................................................................................
RAJAH
FASA BULAN

12. Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan yang telah direkodkan dalam satu penyiasatan.
Pemerhatian terhadap fasa-fasa bulan dilakukan pada malam-malam yang berbeza.

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan


Sabit Separa Penuh Separa Sabit

Malam 3rd Malam 7th Malam 15th Malam 23th Malam 27th

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the brightness of Moon surface on night of 15 th.
Tuliskan satu inferens (sebab) bagi menerangkan kecerahan bulan pada malam ke-15.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

102
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH
GERHANA BULAN

13. Rajah di bawah menunjukkan hasil satu pemerhatian terhadap peringkat-peringkat gerhana bulan yang
bermula sekitar dari pukul 8.00 malam dan tamat sekitar jam 11.45 malam.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about the eclipse of the Moon phenomena.
Tuliskan satu inferens (sebab) tentang kejadian gerhana bulan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

103
INFERENS DAN PEMERHATIAN

104