Anda di halaman 1dari 4

Nama :

Kelas :

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2006


Tingkatan 2
Pendidikan Seni Visual
1 Jam
Arahan : Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.

1. Apakah yang dimaksudkan garisan? C. dalam gua


A. unsur seni yang paling D. letupan gunung berapi
asas.
B. Titik-titik yang bersambung 6. Apakah ciri utama warna asas?
C. Kesan pensel atau pen pada kertas A. tidak dapat dihasilkan melalui
D. Kesan lorekan yang kasar dan halus campuran pelbagai warna.
B. senang dilihat dan warnanya sangat
2. Bagaimanakah garisan dapat mencipta terang.
ton C. warna paling menarik perhatian
A. buat garisan rapat-rapat manusia dan haiwan
untuk gelap dan jarang-jarang untuk D. paling banyak digunakan dalam
terang kerja-kerja mewarna.
B. buat garisan dan gosokkan
C. buat garisan tebal-tebal dan 7. Semua pernyataan dibawah berkaitan
nipis-nipas pada satu tempat dengan kepentingan warna kepada kita,
D. buat garisan bersilang untuk kecuali
gelap dan garisan lurus untuk A. warna dapat dijadikan daya penarik
terang. kepada pengguna
B. warna dapat menggambarkan
3. Dalam siri kartun banyak digunakan perasaan
garisan ini. Apakah gambaran yang C. warna dapat memberikan
ingin disampaikannya? ketenteraman
D. warna dapat mencerminkan
kepimpinan.

8. Apakah perbezaan utama antara jalinan


sentuh dengan jalinan tampak
A. jalinan sentuh dapat dipegang
A. pokok kayu manakala jalinan tampak hanya
B. kelajuan dapat dilihat.
C. asap B. jalianan sentuh dapat dirasa dan
D. meninggalkan tempat dilukis manakala jalinan tampak
hanya dapat dilihat.
4. Pilih pasangan objek dan jenis garisan C. Jalinan sentuh dapat dirasa kasar-
yang tidak sesuai? halus manakala jalinan tampak ialah
A. kulit durian beralun jalinan yang paling halus.
B. roda basikal berpusat D. jalinan sentuh dapat dirasa
C. bunga api berpancar manakala jalinan tampak hanya
D. kipas berputar dapat dipegang.

5. Semua suasana berikut timbul kerana 9. Semua permukaan objek berikut


kesan penggunaan warna-warna panas, mempunyai jalinan tersendiri.
kecuali Permukaan objek manakah paling kasar
A. waktu senja A. daun pisang
B. kebakaran B. Kulit ular

1
C. badan kucing B. D.
D. tapak selipar

10. Semua jalinan pada objek berikut


merupakan jalinan sentuh, kecuali
A. tapak kaki
B. kulit tembikai
C. kulit limau
D. kulit kura-kura
16. Apakah ciri utama bentuk ilusi?
A. berbentuk 3 dimensi
11. Apakah kesan jalinan yang dapat kamu
B. berbentuk 2 dimensi
rasakan pada kulit telur ayam?
C. berbentuk rata
A. halus
D. boleh disentuh
B. kasar
C. kesat
17. Semua contoh di bawah adalah bentuk
D. menggerutu
ilusi, kecuali
A. catan
12. Apakah jenis jalinan yang dapat dirasai
B. kolaj
jika kita menggosok tangan kita dari
C. mural
depan ke belakang pada badan ikan?
D. arca
A. kesat
B. kasar
18. Apakah perbezaan antara bentuk ilusi
C. licin
dengan bentuk konkrit?
D. berjalus
A. bentuk ilusi hanya dapat dipandang
B. bentuk konkrit agak berat
13. Apakah yang dimaksudkan dengan rupa
C. bentuk ilusi tidak besar saiznya
negatif?
D. bentuk konkrit wujud secara
A. bahagian objek dibesarkan
semulajadi
B. bahagian latar diutamakan
C. bahagian objek lebih jelas warnanya
19. Jika warna-warna berikut diletakkan
D. bahagian latar lebih luas kawasan
pada warna latar berwarna ungu, warna
warnanya.
apakah yang paling jelas kelihatan?
A. Hijau
14. Bentuk dapat dihasilkan jika terdapat
B. Coklat
unsur-unsur berikut di dalamnya, kecuali
C. Merah
A. pergerakan
D. Kuning
B. ruang
C. jalinan
20. Susunan rupa atau motif yang sama
D. ton
akan menghasilkan
A. Ruang
B. Corak
C. Bentuk
D. Jalinan

15. Antara berikut, yang manakah tidak


menunjukkan bentuk?

A. C.

2
21. Pilih pernyataan yang SALAH 27. Jalinan dapat menghasilkan
A. Garisan dapat menghasilkan warna. sifat .................... pada hasil karya.
B. Garisan dapat menimbulkan kesan A. 2 dimensi
C. Garisan dapat menghasilkan ton B. 3 dimensi
D. Garisan dapat menimbulkan jalinan C. 4 dimensi
D. corak
22. Garisan boleh dihasilkan dengan
menggunakan alat berikut KECUALI 28. Jalinan dapat dihasilkan melalui teknik-
A. pisau ukir teknik berikut kecuali
B. sekuji A. Celupan
C. berus B. Pualaman
D. Krayon C. Catan
D. Gosokan
23. Jenis garisan apakah yang digunakan
untuk melukis seekor kucing? 29. Bagaimanakah cara yang paling mudah
A. Berbiji untuk mendapatkan kesan-kesan jalinan
B. Berbulu melalui teknik cetakan?
C. Beranyam A. mengecap dengan menggunakan
D. Terputus-putus lino.
B. Mencetak dengan menggunakan
24. pilih pernyataan yang SALAH mengenai saring sutera
warna kontras C. Mencetak dengan menggunakan
A. Warna penggenap ialah warna yang stensel
kontras D. Mengecap dengan menggunakan
B. Warna-warna yang kontras dapat keratan batang pisang
menarik perhatian orang
C. Warna merah dan coklat bukannya 30. Pilih ciri yang SALAH mengenai unsur
warna kontras rupa
D. Poster dan kad ucapan tidak A. Rupa bersifat dua dimensi
menggunakan warna kontras B. Rupa terdiri daripada jenis organik
dan geometrik
25. Seseorang pelajar telah menggunakan C. Imej sekuntum bunga ialah rupa
warna-warna biru, hijau dan ungu dalam jenis organik
gubahan batiknya. Warna-warna D. Imej sebiji epal ialah rupa jenis
tersebut boleh dikategorikan sebagai geometri
warna
31. Pengetahuan tentang unsur rupa dapat
A. Utama membantu kita
B. Sekunder mencipta ....................., .....................
C. Panas dan ............................... .
D. sejuk A. bentuk, corak, kolaj
B. catan, logo, lambang
26. Dalam batik conteng, jalinan dihasilkan C. logo, corak, lambang
melalui D. bentuk, arca, corak
A. lakaran-lakaran lilin
B. Warna-warna yang 32. Pilih pernyataan yang SALAH mengenai
disapukan pada corak unsur bentuk
C. Lakaran lilin serta warna A. Hanya warna sahaja dapat
yang disapukan pada corak menghasilkan jalinan pada bentuk
D. Cecair pemantap yang B. Bentuk bersifat tiga dimensi
disapukan pada kain. C. Bentuk mempunyai jisim
D. Bentuk mempunyai ciri-ciri fizikal
yang lengkap

3
33. Semua unsur seni dapat dihasilkan D. warna-warna yang boleh dicampur
dengan menggunakan garisan, kecuali
A. Jalinan 38. Apakah kelebihan yang ada pada
B. Ton warna-warna sejuk
C. Bentuk I. dapat menenangkan fikiran
D. Perasaan II. dapat menimbulkan suasana
nyaman
34. Semua unsur seni dapat dihasilkan III. dapat mengekalkan warna alam
dengan menggunakan garisan, kecuali sekitar
A. Jalinan IV. dapat digunakan sebagai hiasan
B. Ton bilik
C. Bentuk
D. Perasaan A. I dan II
B. I dan IV
35. Semua garisan yang ada pada objek C. II dan IV
berikut adalah garisan yang terbentuk D. III dan IV
secara semulajadi, kecuali
A. kulit siput 39. Pilih pernyataan yang tidak menjelaskan
B. akar kayu bentuk
C. bunga I. rupa yang mempunyai jalinan
D. tali II. rupa yang mempunyai ton
III. rupa yang bersambung-sambung
36. Pasangan yang manakah tidak IV. rupa seperti benda yang sebenar
menunjukkan warna harmoni?
A. biru hijau kuning A. I dan II
B. hijau biru merah B. II dan III
C. biru ungu merah C. III dan IV
D. merah jingga kuning D. I dan IV

37. Apakah yang dimaksudkan dengan 40. Apakah erti jalinan?


warna penggenap? A. Hubungan antara rupa dengan
A. warna-warna asas yang bentuk
bertentangan dalam roda warna B. Susunan kesan-kesan kasar dan
untuk menghasilkan ton. halus pada objek
B. warna-warna asas yang terletak C. Kesan-kesan yang terdapat pada
bersebelahan dalam roda warna semua keadaan
C. warna-warna yang boleh dicampur D. Kesan kasar dan halus hasil lorekan
dangan warna putih dan gosokan

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan olah

.. ..
(Pn. Zaidah Muhammad) (Pn. Nafizah Musbah) (Pn. Zoraidah Mohd Dan)