Anda di halaman 1dari 11

MATEMATIK NAMA PENUH:_________________________________

Kertas 2
SEKOLAH: ____________________________________
U. Diagnostik 2016
JABATAN PENDIDIKAN DAERAH JULAU
UJIAN DIAGNOSTIK UPSR 2016
1 jam Satu jam

MATEMATIK
Kertas 2
Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi 15 soalan. Untuk Kegunaan Pemeriksa
Jawab semua soalan.
Nama Guru Pemeriksa:
2. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
dalam ruang yang disediakan dalam 1 2
kertas soalan. 2 2
3 3
3. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini 4 3
boleh membantu anda untuk 5 3
mendapatkan markah.
6 4
7 5
4. Sekiranya anda hendak menukar
jawapan, padamkan yang telah dibuat. 8 4
015/2

Kemudian tuliskan jawapan baru. 9 4


10 5
5. Rajah yang mengiringi soalan tidak 11 5
dilukiskan mengikut skala kecuali 12 5
dinyatakan. 13 5
14 5
15 5
Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.


Disediakan oleh: -
En. Chiu Chee Kiong
SK Nanga Dayu, Julau.
SULIT -2- 015/2

[60 markah ]
For
Examiners Jawab semua soalan.
Use

1 80.930 89.3 80.093 8.039

Rajah 1

(i) Apakah nombor perpuluhan yang paling besar?

..
[ 1 markah ]

(ii) Nyatakan nombor perpuluhan yang mempunyai digit 9 pada nilai tempat
perseratus.

..
[ 1 markah ]
1

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah poligon.

Rajah 2

(i) Ukur sudut P dengan menggunakan protraktor.

.......................................................................................................................
[ 1 markah ]

(ii) Tandakan ( ) bagi jenis sudut itu.


[ 1 markah ]

Sudut tegak Sudut cakah Sudut tirus


2

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -3- 015/2

Isipadu sekotak susu ialah 1l. Nuja membeli 2 kotak susu itu. Dia menuangkan
For
3 Examiners
semua susu itu sama banyak ke dalam 10 biji gelas. Use

(i) Berapakah isipadu, dalam ml, susu di dalam setiap gelas itu?
[ 2 markah ]

(ii) Pada bikar dalam Rajah 3, tandakan isipadu susu di soalan (i).
[ 1 markah ]

4 6 buah kubus yang serupa disusun secara menegak di atas satu sama yang lain.
Tinggi susunan itu ialah 1 m 5 cm.

(i) Nyatakan tinggi, dalam cm, susunan itu.

..................................................................................................................
[1 markah]

(ii) Berapakah tinggi, dalam cm, setiap kubus itu?


[2 markah]

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -4- 015/2

For
Examiners
Use 5 Rajah 5 menunjukkan sekotak gula-gula yang dibeli oleh Encik Embuas.

150 biji
gula-gula

Rajah 5

3
Dia membahagikan daripada gula-gula itu sama banyak kepada 9 orang
5
kanak-kanak. Hitung jumlah bilangan gula-gula yang diterima oleh 5 orang
kanak-kanak.
[3 markah]

6 Silang membuat 15 patung tanah liat. Bilangan patung tanah liat yang dibuat
oleh Christopher adalah 9 kali bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh
Silang.

(i) Hitung bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh Christopher.
[2 markah]

(ii) Christopher dapat membuat 6 patung tanah liat dalam sehari.


Berapa harikah yang digunakan oleh Christopher untuk membuat semua
patung tanah liatnya?
[2 markah]

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -5- 015/2

For
7 Purata jisim bagi 3 orang pekerja perempuan ialah 48kg dan purata jisim bagi 2 orang Examiners
pekerja lelaki ialah 73kg dalam satu kumpulan. Use
(i) Cari jumlah jisim, dalam kg, 5 orang pekerja itu.
[2 markah]

(ii) Hitung purata jisim, dalam kg, bagi seorang pekerja itu.
[1 markah]

(iii) Dua orang pekerja yang berjisim 50kg dan 52kg menyertai kumpulan pekrja itu.
Cari purata jisim baharu, dalam kg, bagi kumpulan pekerja itu.
[2 markah]

8 Waktu temuduga Encik Charlie di sebuah syarikat ialah jam 1325. Dia tiba di
syarikat itu 20 minit lebih awal. Selepas temuduganya tamat, dia meninggalkan
syarikat itu pada jam 1440.

(i) Pada pukul berapakah Encik Charlie tiba di syarikat itu?


Nyatakan waktu dia tiba di syarikat itu pada dalam sistem 12 jam.
[2 markah ]

(ii) Berapa lamakah, dalam minit, Encik Charlie berada di syarikat itu?
[2 markah ]

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -6- 015/2

For
Examiners 9 Rajah 9 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi tiga
Use sama kaki EFG.
P Q E
20 cm
8 cm

S R F G
10 cm 32 cm
Rajah 9

(i) Hitung luas, dalam cm2, segi empat tepat PQRS.


[ 1 markah ]

(ii) Perimeter segitiga sama kaki EFG adalah dua kali perimeter segi empat
tepat PQRS. Buktikan.
[ 3 markah ]

10 Rajah l0 menunjukkan sebiji kek yang dibuat oleh Nuja.

8 cm
25 cm

40 cm
Rajah 10
(i) Nuja memotong sebahagian daripada kek itu seperti yang ditunjukkan oleh
bahagian berlorek. Cari isipadu, dalam cm3, kek yang tinggal.
[ 2 markah ]

(ii) Nuja ingin memotong kek yang tinggal itu dengan setiap potongan
mempunyai ukuran yang sama, iaitu 8 cm x 5 crn x 8 cm. Berapa potongan
kek yang dapat dipotong oleh Nuja?
[ 3 markah ]

10

5
Lihat Halaman Sebelah
015/2SULIT
SULIT -7- 015/2

11 Rajah 11 ialah piktograf yang tidak lengkap yang menunjukkan keuntungan yang For
Examiners
diperoleh Priema dalam lima hari. Use

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
mewakili RM300

(i) Berapakah bilangan simbol yang mewakili keuntungan RM1350 yang


diperoleh Priema pada hari Jumaat?
[ 2 markah ]

(ii) Cari keuntungan maksimum Priema.


[ 1 markah ]

(iii) Hitung purata keuntungan Priema dalam sehari.


[ 2 markah ]

11

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -8- 015/2

12 Rajah 12 menunjukkan dinding bilik yang perlu dicat oleh Abel.

For
Examiners
Use 2m
1m
3m
2.2 m

5m
Rajah 12

(i) Berapakah luas, dalam m2, dinding bilik yang perlu dicat oleh Abel?
[ 3 markah ]

(ii) Abel menutupi dinding bilik yan dicatnya dengan kertas dinding. Harga kertas
dinding ialah RM55 per m2. Cari jumlah harga yang perlu dibayar oleh Abel.
[ 2 markah ]

12

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -9- 015/2

13 Rajah 13 menunjukkan sebuh tangki yang berisi 135l air. For


Examiners
Use

150 cm

60 cm

60 cm
Rajah 13
(i) Berapa peratuskah ruang dalam tangki itu yang dipenuhi air?
[ 2 markah ]

(ii) Masa yang diperlukan untuk mengisi 135l air itu ialah 20 minit dengan kadar
kelajuan air yang sama.
Berapakah masa, dalam jam dan minit, yang diperlukan untuk memenuhi
tangki itu dengan air?
[ 3 markah ]

13

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT - 10 - 015/2

For 14 Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan penduduk kaum India dan
Examiners
Use
kaum Cina di sebuah kawasan perumahan. Peratusan penduduk kaum Melayu
tidak ditunjukkan.

India Cina
25% 30%

Melayu

Rajah 14

Jumlah penduduk di kawasan perumahan itu ialah 200 orang.

(i) Hitung peratusan penduduk kaum Melayu.


[ 2 markah ]

(ii) Berdasarkan maklumat pada Rajah 14, lengkapkan carta palang di bawah untuk
menunjukkan bilangan penduduk di kawasan perumahan itu.
[ 3 markah ]

Kaum

Melayu

Cina

India
Penduduk
Bilangan

14
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
5

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT - 11 - 015/2

15 Sebuah pasar raya menjual 180 botol minyak masak dalam bulan Januari. For
1 1 Examiners
daripada bilangan minyak masak yang dijual itu berjenama P. daripada bilangan Use
4 5
minyak masak yang selebihnya berjenama Q.

(i) Hitung bilangan minyak masak berjenama P yang dijual.


[ 1 markah ]

(ii) Hitung bilangan minyak masak berjenama Q yang dijual.


[ 2 markah ]

(iii) Jualan minyak masak di pasar raya itu pada bulan Februari meningkat sebanyak
30% berbanding dengan jualannya pada bulan Januari. Jumlah jualan minyak
masak dalam bulan Disember ialah 234 botol.
Buktikan.
[ 2 markah ]

15

Lihat Halaman Sebelah


KERTAS SOALAN TAMAT
015/2SULIT