Anda di halaman 1dari 19

Structuring design data

ISO/IEC 81346
www.81346.com
October 2010

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Part-of / Type-of

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Occurrences and individuals

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Occurrence object

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Three
domains
EX
CH
IN A
FO o NG
RM f E
AT
IO
N

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
81346: Aspects and structure

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Exchange of information

6
92
15
O
IS

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
81346
on
the

IT
HIGHWAY

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Handle the relations

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Properties of object
DBK referencesystem Dokumentuafhngige egenskaber:
-320 Varmesystem
-04 Filteranlg
-01 Sensor
...
125 kW 400 kg
etc...
-10 Aftapning
-11 Pumpe 400 V
-12 Udluftning AC Max 60

Referencebetegnelse:
-320.04.11
Re-use!

Objekt
(Pumpe)

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Documentation of object
P ro je k td o ku m e n ta tio n :
O rdre num m er B V -785 698

F lo w d iag ram m er K re d s skem aer


-3 20 .0402 -3 20 .040 2
& P FB &EFS
-320 .0401 -320 .04 02
-320 .04 02
-1 1 M -32 0.0 401
123 456 3 6
-320 .040 1
123 456 2
5
-32 0.0401 L 1, L2 , L 3
1
4
3 3
P ro d u ktlister -11 2 2
M
&M PB
1
-32 0.0 401 .11 P u m pe 1 1

-32 0.0 402 .11 P u m pe 2 F ortl bend e nr.

-32 0.0 403 .11 P u m pe 3


2 3456 7 T ekn iske b e reg n in g er
e tc. 234 567 &BED
E ffe k tb e re g n in g
fo r -3 2 0 .0 4.1 1 :

P = v 3*U *I*C o s f
A rran g em en tsteg n in g V e d 4 0 0 V f s
&ELD

+ 1.0 0 1 ...
F ab rikation X x -789 -8

In detifikationsom rde m ed
+ 1 .0 0 2 -320 .04 01 .11 titelblok og m etad ata (alle tegninger).
K ontor
M
K lassifikatio n iht. D S /E N 6135 5
M etadata iht. IS O /IE C 8 2045

T egn . nr. 34 5678

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
How to modularize
Standard modul -Gnn Standard modul -Gnn
Mekanisk dokumentation - Flowdiagram Elektroteknisk dokumentation - Kredsskemaer

-Gnn
-Gnn Master design
-Gnn
-G1
-M1 M -Gnn L1, L2, L3

-Q1 -Q2 3
xxxx
-M1 M 2

Kopi x 2 Kopi x 2
Projektdokumentation
Ordre nummer AA-55643

Flowdiagrammer -G31 Kredsskemaer -G31

-G21 -G1 -G31


-G1 -G31
-M1 M
ZZZZ
-G21
3
The specific project
6
-G21
ZZZZ 2
-G21 L1, L2, L3
1
4
5
Master design x 2
-Q1 -Q2 3 3

Produktlister -M1 M 2 2

1
-G21-G1 Ventilator 1

-G21-M1 Motor Fortlbende nr.

-G31-G1 Ventilator
YYYY
etc. YYYY
Illustration from DS-Handbook 166
Danish Standard Organisation

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
New 81346
handbook
in English
available
in DS-WEBshop
September 2010

see
www.81346.com
for more
information

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Two letter codes

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Two letter code examples
BF Flow meter, gas meter, water meter
CP Hot water accumulator, ice tank
ET Nuclear reactor
FL Safety valve
FR Cathodic protection anode
GC Solar cell
HX Reactor
PG Voltmeter
PJ Horn.
BF Flow meter, gas meter, water meter
BL Level meter
BP Pressure sensor

B Sensor, unspecified
M Motor
P Signal lamp, sound device, etc.

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Simpli-
fication
technique

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
Ready made codes

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
About double numbering

RDS-PP:

=C01 MDK51 GP001 MA01XD02

Supplier X's RDS:

-2000-10-01-X10

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark
How to
structure

Balslev & Jacobsen ApS


Copenhagen - Denmark