Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

Subjek Perkara Catatan


Pembelajara
ke 21
Pendidik Standard Kandungan : PM 1.1 Mengetahui kewujudan tuhan
an Moral Bahan Bantu
Standard Pembelajaran : 4+ Belajar
Prasekola Murid boleh :
h 1 dan 3 P.M 1.1.1 Menyatakan ciptaan tuhan. Kertas lukisan,
pensel, pensel
Minggu 5+ oil pastel, kert
1 Murid boleh : warna, gam at
P.M 1.1.2 Bercerita tentang ciptaan
bahan yang
tuhan.
Selasa sesuai,contoh
gambar/lukisa
3 Januari
Objektif Pembelajaran :
2017

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaranmurid dapat menyatakan


11.10
ciptaan tuhan dan bercerita tentang ciptaan tuhan.
pagi
12.10
Pengetahuan Sedia Ada : Murid kenal dan mengetahui tentang
tengah
beragama.
hari

Kemahiran Berfikir : Menjana idea dan menganalisis


11 Orang
pengetahuan sedia ada.
30 minit
Penerapan Nilai : Kerjasama , toleransi, hormat-
menghormati, ketekunan

Kecerdasan Pelbagai : Visual ruang,intrapersonal, interpersonal

Gambar
Set Induksi Pelajar di minta meneka benda yang Pemandangan
(5 minit) terdapat di dalam kotak yang telah Padi
diletakkan di atas meja.
Guru menunjukkan kepada murid-murid
objek kejutan yang terdapat di dalam
kotak.
Aktiviti 1 Guru menerangkan asas-asas prinsip .
(40 minit) seni dan prinsip rekaan di samping (Pembelajara
membina satu kefahaman yang konkrit Abad ke-21:
di dalam setiap minda murid-murid. membangunk
Setiap murid diminta melukis gambar pengetahuan
yang bertemakan alam semula jadi . kreativiti dalam
Murid membuat proses awal berimaginasi,m
menghasilkan karya dengan ungkan idea d
1 alat pemikiran CoRT menggunakan idea tersendiri. memahami pe
digunakan. baru.

Aktiviti 2 Setiap karya murid dipaparkan di


(10 minit) hadapan kelas.
Latihan Setiap murid diminta menjawab soalan-
Pengukuhan soalan yang tanya oleh guru.
(Bersoal-Jawab )
Penutup Sasaran Matlamat Objektif
(10 minit) Guru memberikan jawapan terhadap soalan
yang telah dilontarkan..
.Guru membuat kesimpulan berdasarkan pdp
pada hari tersebut.
Tahap penguasaan dan Tahap Penguasaan 1
Mengenal,mengetahui dan menghubung kait bahasa seni
tafsiran
visual,media serta proses dan teknik pada karya di samp
mengamalkan nilai-nilai murni.
Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Pengisian Kurikulum
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan d
standard kandungan.i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Da
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

Impak
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

Subjek Perkara Catatan


Pembelajara
ke 21
Pendidik Standard Kandungan : PM 1.1 Mengetahui kewujudan tuhan
an Moral Bahan Bantu
Standard Pembelajaran : 4+ Belajar
Prasekola Murid boleh :
h 1 dan 3 P.M 1.1.1 Menyatakan ciptaan tuhan. Kertas lukisan,
pensel, pensel
Minggu 5+ oil pastel, kert
1 Murid boleh : warna, gam at
P.M 1.1.2 Bercerita tentang ciptaan
bahan yang
tuhan.
Rabu sesuai,contoh
gambar/lukisa
4 Januari
Objektif Pembelajaran :
2017

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaranmurid dapat menyatakan


10.40
ciptaan tuhan dan bercerita tentang ciptaan tuhan.
pagi
11.10
Pengetahuan Sedia Ada : Murid kenal dan mengetahui tentang
pagi
beragama.
11 Orang
Kemahiran Berfikir : Menjana idea dan menganalisis
pengetahuan sedia ada.
30 minit

Penerapan Nilai : Kerjasama , toleransi, hormat-


menghormati, ketekunan

Kecerdasan Pelbagai : Visual ruang,intrapersonal, interpersonal

Gambar
Set Induksi Pelajar di minta meneka benda yang Pemandangan
(5 minit) terdapat di dalam kotak yang telah Padi
diletakkan di atas meja.
Guru menunjukkan kepada murid-murid
objek kejutan yang terdapat di dalam
kotak.

Aktiviti 1 Guru menerangkan asas-asas prinsip .


(40 minit) seni dan prinsip rekaan di samping (Pembelajara
membina satu kefahaman yang konkrit Abad ke-21:
di dalam setiap minda murid-murid. membangunk
Setiap murid diminta menyanyikan lagu pengetahuan
bangau oh bangau mengikut bimbingan kreativiti dalam
guru berimaginasi,m
ungkan idea d
1 alat pemikiran CoRT memahami pe
digunakan. baru.

Aktiviti 2 Murid diminta melukis mewarnakan


(10 minit) gambar bangau oleh guru.
Latihan Setiap karya murid dipaparkan di
Pengukuhan hadapan kelas.
Setiap murid diminta menjawab soalan-
soalan yang tanya oleh guru.
(Bersoal-Jawab )
Penutup Sasaran Matlamat Objektif
(10 minit) Guru memberikan jawapan terhadap soalan
yang telah dilontarkan..
.Guru membuat kesimpulan berdasarkan pdp
pada hari tersebut.
Tahap penguasaan dan Tahap Penguasaan 1
Mengenal,mengetahui dan menghubung kait bahasa seni
tafsiran
visual,media serta proses dan teknik pada karya di samp
mengamalkan nilai-nilai murni.
Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Pengisian Kurikulum
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan d
standard kandungan.i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Da
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat
Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

Subjek Perkara Catatan


Pembelajara
ke 21
Pendidik Standard Kandungan : PM 1.1 Mengetahui kewujudan tuhan
an Moral Bahan Bantu
Standard Pembelajaran : 4+ Belajar
Prasekola Murid boleh :
h 1 dan 3 P.M 1.1.1 Menyatakan ciptaan tuhan. Kertas lukisan,
pensel, pensel
Minggu 5+ oil pastel, kert
1 Murid boleh : warna, gam at
P.M 1.1.2 Bercerita tentang ciptaan
bahan yang
tuhan.
Khamis sesuai,contoh
gambar/lukisa
5 Januari
Objektif Pembelajaran :
2017

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaranmurid dapat menyatakan


10.40
ciptaan tuhan dan bercerita tentang ciptaan tuhan.
pagi
11.10
Pengetahuan Sedia Ada : Murid kenal dan mengetahui tentang
pagi
beragama.
11 Orang
Kemahiran Berfikir : Menjana idea dan menganalisis
pengetahuan sedia ada.
30 minit

Penerapan Nilai : Kerjasama , toleransi, hormat-


menghormati, ketekunan
Kecerdasan Pelbagai : Visual ruang,intrapersonal, interpersonal

Gambar
Set Induksi Pelajar di minta meneka benda yang Pemandangan
(5 minit) terdapat di dalam kotak yang telah Padi
diletakkan di atas meja.
Guru menunjukkan kepada murid-murid
objek kejutan yang terdapat di dalam
kotak.
Aktiviti 1 Guru menerangkan asas-asas prinsip .
(40 minit) seni dan prinsip rekaan di samping (Pembelajara
membina satu kefahaman yang konkrit Abad ke-21:
di dalam setiap minda murid-murid. membangunk
Setiap murid diminta menyanyikan lagu pengetahuan
bangau oh bangau tanpa bimbingan guru kreativiti dalam
berimaginasi,m
ungkan idea d
1 alat pemikiran CoRT memahami pe
digunakan. baru.

Aktiviti 2 Murid diminta melukis mewarnakan


(10 minit) gambar kerbau.
Latihan Setiap karya murid dipaparkan di
Pengukuhan hadapan kelas.
Setiap murid diminta menjawab soalan-
soalan yang tanya oleh guru.
(Bersoal-Jawab )
Penutup Sasaran Matlamat Objektif
(10 minit) Guru memberikan jawapan terhadap soalan
yang telah dilontarkan..
.Guru membuat kesimpulan berdasarkan pdp
pada hari tersebut.
Tahap penguasaan dan Tahap Penguasaan 1
Mengenal,mengetahui dan menghubung kait bahasa seni
tafsiran
visual,media serta proses dan teknik pada karya di samp
mengamalkan nilai-nilai murni.
Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Pengisian Kurikulum
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan d
standard kandungan.i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Da
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

Subjek Perkara Catatan


Pembelajara
ke 21
Pendidik Standard Kandungan : PM 1.1 Mengetahui kewujudan tuhan
an Moral Bahan Bantu
Standard Pembelajaran : 4+ Belajar
Prasekola Murid boleh :
h 1 dan 3 P.M 1.1.1 Menyatakan ciptaan tuhan. Kertas lukisan,
pensel, pensel
Minggu 5+ oil pastel, kert
1 Murid boleh : warna, gam at
P.M 1.1.2 Bercerita tentang ciptaan
bahan yang
tuhan.
Jumaat sesuai,contoh
gambar/lukisa
6 Januari
Objektif Pembelajaran :
2017
11.10 Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaranmurid dapat menyatakan
pagi ciptaan tuhan dan bercerita tentang ciptaan tuhan.
11.40
pagi Pengetahuan Sedia Ada : Murid kenal dan mengetahui tentang
beragama.
11 Orang
Kemahiran Berfikir : Menjana idea dan menganalisis
30 minit pengetahuan sedia ada.

Penerapan Nilai : Kerjasama , toleransi, hormat-


menghormati, ketekunan

Kecerdasan Pelbagai : Visual ruang,intrapersonal, interpersonal

Gambar
Set Induksi Pelajar di minta meneka benda yang Pemandangan
(5 minit) terdapat di dalam kotak yang telah Padi
diletakkan di atas meja.
Guru menunjukkan kepada murid-murid
objek kejutan yang terdapat di dalam
kotak.
Aktiviti 1 Guru menerangkan asas-asas prinsip .
(40 minit) seni dan prinsip rekaan di samping (Pembelajara
membina satu kefahaman yang konkrit Abad ke-21:
di dalam setiap minda murid-murid. membangunk
Setiap murid diminta menyanyikan lagu pengetahuan
bangau oh bangau tanpa bimbingan guru kreativiti dalam
berimaginasi,m
ungkan idea d
1 alat pemikiran CoRT memahami pe
digunakan. baru.

Aktiviti 2
Murid diminta melukis mewarnakan
(10 minit) gambar Katak.
Latihan Setiap karya murid dipaparkan di
Pengukuhan hadapan kelas.
Setiap murid diminta menjawab soalan-
soalan yang tanya oleh guru.
(Bersoal-Jawab )
Penutup Sasaran Matlamat Objektif
(10 minit) Guru memberikan jawapan terhadap soalan
yang telah dilontarkan..
.Guru membuat kesimpulan berdasarkan pdp
pada hari tersebut.
Tahap penguasaan dan Tahap Penguasaan 1
Mengenal,mengetahui dan menghubung kait bahasa seni
tafsiran
visual,media serta proses dan teknik pada karya di samp
mengamalkan nilai-nilai murni.
Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Pengisian Kurikulum
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan d
standard kandungan.i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Da
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

Impak