Anda di halaman 1dari 14

Sains 5

Ujian 1 Tahun 2016


SAINS TAHUN 5
SK Wawasan, Seremban 2, N. Sembilan

Nama: ________________________ Kelas: ________________

Kertas 1

Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1. Manakah peraturan bilik sains yang mesti dipatuhi?

A Dibenarkan minum di bilik Sains

B Susun kerusi sebelum meninggalkan Sains

C Menjalankan uji kaji dengan arahan daripada ketua darjah

D Letakkan dan biarkan radas yang telah digunakan ke dalam singki

2. Mengapakah peraturan bilik Sains perlu dipatuhi?

A Mengurangkan beban guru

B Dapat menjadi murid contoh

C Supaya keadaan bilik sains tidak berubah

D Untuk mengelakkan kemalangan dalam bilik Sains

3. Antara berikut, yang manakah tindakan yang selamat ketika melakukan eksperimen di bilik
sains?

A Membuang sisa cecair ke dalam tong sampah

B Menyalakan penunu Bunsen dengan pemetik api

C Menghidu spesimen tanpa kebenaran guru

1
Sains 5

D Memegang spesimen hidup dengan tangan

4. Berikut adalah perbuatan yang di larang di dalam bilik sains kecuali

A mengganggu murid lain

B melakukan eksperimen dengan cermat

C bermain dan berlari dengan rakan

D makan dan minum sebelum melakukan eksperimen

5. Rajah berikut menunjukkan suatu situasi.

Apakah amalan baik yang ditunjukkan dalam rajah di atas ?

A Melaporkan kepada guru apabila terdapat radas yang rosak

B Bertanya kepada guru sebelum menjalankan uji kaji

C Melaporkan kesalahan murid lain

D Memperkenalkan diri kepada guru

6. Antara situasi berikut, yang manakah tidak mematuhi peraturan bilik sains

A Karim membawa masuk beg sekolah dalam bilik sains

B Duduk di tempat yang ditetapkan

C Mei San membuang sampah ke dalam tong sampah

D Murid masuk ke dalam bilik sains selepas mendapat kebenaran guru

2
Sains 5

7. Antara haiwan berikut, yang manakah menggunakan sengat untuk mempertahankan diri?

A Belalang C Ikan buntal

B Kala Jengking D Tenggiling

8. Yang manakah ciri khas bagi kebanyakkan haiwan yang tinggal di kawasan sejuk
melampau?

A Boleh menggulungkan badan

B Bulu berwarna cerah

C Hidup berkumpulan

D Telinga yang besar

9. Padanan manakah yang tidak betul?

Haiwan Ciri atau tingkah laku khas


Penguin Mempunyai taring
A
Arnab Penglihatan tajam
B
Kumbang Pura-pura mati C

Helang Kuku tajam D

10. Kebanyakan haiwan di gurun mempunyai bulu yang sedikit dan berwarna cerah. Apakah
kelebihan ciri-ciri ini?

A Mudah bergerak

B Menarik perhatian

C Menyejukkan badannya

D Mengurangkan penyerapan haba

3
Sains 5

11. Antara pasangan haiwan dan cara menjaga anak berikut, yang manakah tidak betul?

A Kala jengking membawa anak di dalam mulut

B Ayam menyerang haiwan yang mengganggu

C Zirafah bergerak dalam kumpulan

D Harimau menyusukan anak

12. Maklumat berikut direkodkan daripada satu pemerhatian.

Ibu ayam mengembangkan bulunya dan


mengejar sesiapa sahaja yang mengacau
anak-anaknya.

Apakah kesimpulan yang munasabah bagi pemerhatian itu?

A Ayam mempunyai banyak musuh

B Ayam tidak suka kepada manusia

C Ayam melindungi anak-anaknya

D Ayam sejenis haiwan yang ganas

13. Antara berikut, manakah cara yang dilakukan katak untuk memastikan kemandirian
hidup?

A Bertelur dalam kuantiti yang banyak

B Menjaga telur sehingga menetas

C Menyembunyikan telur dalam tanah

D Melekatkan telur pada tumbuhan

4
Sains 5

14. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan .

Apakah yang dilakukan oleh haiwan itu untuk memastikan kemandirian spesiesnya?

A Menyembunyikan telur

B Mengeram telur

C Memberi anak makan

D Bertelur dengan banyak

15. Maklumat berikut menunjukkan cara haiwan melindungi anaknya

Memasukkan anak ke dalam mulut

Manakah haiwan yang melakukan perkara di atas?

A Kucing B Kuda

C Ular D Buaya

16. Antara berikut manakah haiwan dan cara menjaga anaknya yang salah?

A Tenggiling melindungi anaknya dalam gulungan badannya

B Ibu ayam menyerang haiwan yang mendekati anaknya

C Buaya membawa anak di dalam mulut

D Kanggaru mempunyai kantung untuk membawa anak

5
Sains 5

17.

Melingkari telurnya

Berdasarkan maklumat di atas, haiwan yang manakah menjaga telurnya dengan cara ini?

A Katak B Cicak

C Itik D Ular

18. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak menjaga anaknya?

A Burung B Kala Jengking

C Penyu D Tikus

19. Haiwan manakah yang bermigrasi untuk melindungi diri daripada cuaca melampau?

A Paus B Beruang

C Monyet D Serigala

20. Antara yang berikut, yang manakah merupakan pengeluar?

A Daun B Ulat beluncas

C Burung D Ular

21. Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul?

A Elodea katak ular

B Tumbuhan rusa gajah

C Rumput belalang burung pipit

D Padi tikus tenggiling

6
Sains 5

22. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan yang diwakili oleh M.

Kedudukan M yang manakah betul dalam rantai makanan?

A Rumput belalang ular M

B Rumput belalang M ular

C M rumput belalang ular

D Belalang M rumput ular

23. Antara hidupan berikut, yang manakah terlibat dengan rantai makanan di ladang kelapa
sawit?

A Tupai B Rusa

C Elodea D Pari

24. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan

Hidupan manakah yang diwakili X?

A Siput babi B Belalang

C Katak B Cacing

7
Sains 5

25. Antara berikut, yang manakah pengeluar bagi habitat di kolam?

A Alga B Katak

C Ikan kecil D Cacing tanah

26. Maklumat berikut merujuk kepada satu rantai makanan.

Tikus dimakan ular


Tikus makan padi

Manakah pernyataan yang betul tentang rantai makanan di atas?

A Padi adalah pengguna

B Ular adalah pengguna herbivor

C Ular adalah pengguna karnivor

D Tikus adalah pengeluar

27. Apakah maksud siratan makanan?

A Hubungan satu hala antara pengeluar dan pengguna dalam satu habitat

B Sumber makanan yang dipersaingkan antara hidupan dalam satu habitat

C Kesan yang berlaku akibat perubahan populasi dalam satu habitat

D Gabungan rantai-rantai makanan dalam satu habitat

28. Maklumat berikut berkaitan dengan hidupan P dan Q dalam sebuah habitat.

P Herbivor

Q - Omnivor

8
Sains 5

Apakah hidupan P dan Q?

P Q
Padi
Ular
A
Ular
Padi B
Ulat Beluncas C
Burung pipit
Burung Pipit D
Ulat Beluncas

29. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Beluncas

Padi

Burung kecil

Hidupan manakah pengeluar dan hidupan manakah omnivor?

A Beluncas, Burung kecil

B Beluncas, Padi

C Padi , Beluncas

D Padi, Burung kecil

30. Haiwan manakah tidak akan meningkat populasinya jika banyak ular mati di dalam
sesebuah habitat?

A Katak B Tikus

C Helang D Ayam

9
Sains 5

31.
Haiwan M makan haiwan K
Tumbuhan hijau J dimakan oleh haiwan L
Haiwan L dimakan oleh haiwan K

Berdasarkan maklumat di atas, rantai makanan manakah yang betul?

A J K M L

B J L K M

C M K L J

D L J K M

32. Rajah di bawah menunjukkan suatu siratan makanan di sebuah kolam.

Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan ikan besar berkurang dengan banyak dalam
rantai makanan itu?

Katak Berudu Rumpai Air


Berkurang Berkurang Bertambah
A
Berkurang Bertambah Berkurang B

Bertambah Berkurang Berkurang C

Bertambah Berkurang Bertambah D

10
Sains 5

32. Rajah di bawah menunjukkan suatu rantai makanan.

Antara berikut yang manakah akan berkurang jika bilangan katak berkurang?

A belalang B Ular

C belalang dan ular D Rumput dan ular

34. Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai bulu halus yang menyebabkan
kegatalan apabila disentuh?

A Labu

B Pisang

C Mangga

D Cendawan

35. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai ciri khas yang sama dengan tumbuhan
di atas untuk melindungi diri?

A Pokok nanas B Pokok betik

C Pokok keladi D Pokok kelapa

11
Sains 5

36. Yang manakah di antara ciri-ciri berikut dapat membantu tumbuhan melindungi diri
daripada angin kencang?

I Daun yang berpecah-pecah

II Permukaan daun berlilin

III Akar yang panjang

IV Batang yang melentur

A I dan IV

B II dan III

C II dan IV

D III dan IV

37. Rajah di bawah menunjukkan daun pisang yang bergulung ketika hari panas.

Mengapakah perkara di atas berlaku?

A Sebagai penyamaran daripada dimakan oleh haiwan


B Untuk mengurangkan kehilangan air
C Supaya pokok tidak cepat tumbang apabila ditiup angin
D Untuk mengekalkan suhu pokok

38. Antara ciri berikut, yang manakah dapat melindungi tumbuhan daripada dimakan oleh
haiwan?

P: Mempunyai daun yang berpecah-pecah

Q: Mengeluarkan bau yang busuk

12
Sains 5

R: Mempunyai batang tebal yang menyimpan air

S: Menghasilkan getah di dalam daun atau buahnya

A P dan Q

B P dan R

C Q dan S

D R dan S

39. Pokok buluh boleh hidup di tempat yang ada tiupan angin kencang kerana mempunyai

A batang yang mudah melentur

B daun dengan bulu halus

C akar yang panjang

D batang yang boleh menyimpan air

40. Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar?

A Pokok betik dan pokok nangka mempunyai bulu halus yang menggatalkan apabila
disentuh

B cendawan, keladi dan buah pong-pong menghasilkan bahan racun yang boleh
menyebabkan kematian apabila dimakan.

C pokok bunga ros dan pokok nanas mempunyai duri untuk melindungi diri

D bunga rafflesia menghasilkan bau yang busuk untuk melindungi diri

- Soalan Tamat -
Disediakan, Disemak,

Nooraini Binti Ibrahim Kepada ibu/bapa/penjaga: Nazuhaakmal bt Ariffin


Guru Sains Ketua Panitia Sains
Sila lihat dan ambil perhatian terhadap
kemajuan anak tuan/puan.

( ___________________)

13
Disediakan,

Nooraini Binti
Ibrahim
Sains 5

14