Anda di halaman 1dari 2

Bil Aktiviti Jadual Pelaksanaan

Bulan Julai Ogos September Januari Feb


Tarikh 4 6 12 21 28 3 10 24 2 6 12 21 8 11 26 5 15
1. Kuliah dan
perbincangan
dengan
pensyarah
2. Perbincangan
awal dengan
pensyarah
pembimbing
3. Mengenal pasti
isu
4. Menemu bual
dengan guru
Matematik
5. Menulis objektif
dan soalan
kajian
6. Perbincangan
dengan
pensyarah
tentang objektif
dan soalan
kajian
7. Mengenal pasti
responden
dengan kajian
8. Pengumpulan
data awal
9. Serahan draf
kertas
cadangan
10. Perbincangan
dengan
pensyarah
pembimbing
11. Serahan kertas
cadangan
12. Mengutip data
13. Menganalisa
data
14. Interpretasi dan
kesimpulan
15. Refleksi &
menilai tindakan
16. Menulis laporan
17. Menghantar
laporan
18. Pembentangan
dapatan kajian