Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan

a) Isi tempat kosong berdasarkan peraturan dan keselamatan am bengkel yang perlu
dipatuhi oleh setiap murid

Peraturan Am Keselamatan Am
1. Dilarang __________ ke dalam 1. Beritahu guru jika berlaku
bengkel tanpa kebenaran ________. kemalangan atau _____________.

2. Dilarang membawa __________ ke 2. Minta ____________ dan tunjuk ajar


dalam bengkel guru jika hendak menggunakan
peralatan eletrik.

3. Gunakan _______ dan _________


dengan cara yang betul dan cermat. 3. Bersihkan dengan segera jika terda[at
_______________ di lantai.

4. _____________ tempat kerja dan


bengkel setelah selesai melakukan
aktiviti.

5. Matikan semua ______________


eletrik sebelum meninggalkan bengkel.

tumpahan minyak
bersihkan
suis
masuk
bahan
beg
alatan
kecederaan
kebenaran
b) Nyatakan jawapan betul atau salah bagi setiap penyataan di bawah
Peraturan Diri Betul / salah
1. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai

2. Pastikan rambut diikat dengan kemas

3. Rambut dibiarkan panjang dan tidak


diikat

4. Tanggalkan atau masukkan tali leher


ke dalam apron.

5. Membiarkan lengan baju tidak berlipat


semasa melakukan kerja di bengkel

6. Dilarang bermain, bergurau atau


mengganggu kawan semasa membuat
aktiviti.
7. Boleh memulakan aktiviti tanpa
memahami langkah kerja yang perlu
dibuat.
c) Isi ruang kosong yang disediakan dengan jawapan yang sesuai berpandukan
pernyataan yang diberikan.

i. Dijadikan tempat untuk menyimpan alatan tangan.

ii. Dijadikan tempat untuk menyimpan bahan berbahaya dan mudah terbakar.

iii. Digunakan ketika berlaku kemalangan kecil dalam bengkel untuk memberi rawatan
awal.

iv. Dipakai dan digunakan untuk melindungi pakaian daripada terkena kotoran semasa
membuat aktiviti dalam bengkel.

d) Nomborkan langkah-langkah penggunaan alat pemadam api mengikut aturan


yang betul.

halakan muncung hos ke punca tekan tuas


api

tanggalkan pin picu


e) Padankan jawapan yang betul

Memutuskan atau
Pemutar skru menyambungkan litar

Untuk melonggarkan atau


Playar muncung tirus mengetatkan bolt dan nat

Pemutar skru Untuk mengetatkan dan


melonggarkan skru Philip

Sepana hujung terbuka Menggerakkan gear pada kit


model

Motor
Memudahkan pergerakan kit
model
Roda

Untuk mengetatkan dan


melonggarkan skru alur
Suis

Untuk mencengkam bahan


atau komponen kecil
f) Nyatakan jawapan betul atau salah bagi setiap penyataan di bawah

Alat Fungsi Salah/ Betul


1. Pita Pengukur Alat ini digunakan untuk menentukan isipadu
cecair

2. Pembaris Alat ini digunakan untuk mengukur dan


keluli memindahkan jarak

3. Sesiku L Alat ini digunakan untuk membuat garisan


bersudut tepat pada permukaan kayu

4. Pensel tukang Alat ini digunakan untuk melukis karya di atas


kayu permukaan kayu.

5. Gunting serba Alat ini digunakan untuk memotong bod lekap


guna dan kepingan plastik

6. Gergaji puting Alat ini digunakan untuk memotong besi kecil

7. Gergaji Alat ini digunakan untuk memotong kayu


rencong manual mengikut sudut yang dikehendaki.

8. Apit G Alat ini digunakan untuk mengapit benda kerja

9. Gerudi mudah Alat ini digunakan untuk menebuk lubang sahaja


alih
10. Gerimit Alat ini digunakan untuk menebuk lubang pada
kayu lembut sebelum memasang skru

11. Tukul Alat ini digunakan untuk menukul atau mengetuk


Warrington paku yang bersaiz besar.

12. Tukul kuku Alat ini digunakan untuk menukul dan mencabut
kambing paku

13. Pemotong Alat ini digunakan untuk memotong kertas


sisi
14. Pelucut Alat ini digunakan untuk melucut dan memotong
wayar wayar
g) Lukiskan simbol bagi setiap komponen di bawah

Nama Simbol Fungsi

1.Mentol mengeluarkan cahaya

membekalkan tenaga
2. Bateri eletrik

Memutuskan atau
menyambungkan litar
3. Suis