Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program :

2. Tarikh :

3. Hari / Masa :

4. Tempat :

5. Objektif :

6. Sasaran :

7. Butiran aktiviti :

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :

8.2 Kelemahan Program :

8.3 Cadangan Penambahbaikan :

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

. ..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00