Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN, NAMA GURU :

JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN TAHUN :

TAHUN 2012 SESI : TAHAP 1 (PAGI)

9.40 - 10.10 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 -


7.40 - 8.10 8.10 - 8.40 8.40 - 9.10 9.10 - 9.40
MASA 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ISNIN PER R

SELASA E

RABU H

KHAMIS A

JUMAAT T

MASA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TIAP=TIAP MATA PELAJARAN

MATAPELAJARAN KALI MINIT MATAPELAJARAN KALI MINIT


1. PERHIMPUNAN (PER) 0 11. P. KESIHATAN (PK) 0
2. BAHASA MALAYSIA (BM) 0 12. KEM. HIDUP (KH) 0
3. BAHASA INGGERIS (BI) 0 13. KAJ. TEMPATAN (KT) 0
4. MATHEMATICS (MATH) 0 14. PEND. SIVIK (SVK) 0
5. SCIENCE (SCI) 0 15. BAHASA ARAB (BA) 0
6. PENDIDIKAN ISLAM (PI) 0 16. NILAM BM (NBM) 1 30
7. PEND. MORAL (MOR) 0 17. NILAM BI (NBI) 0
8. PEND. MUZIK (MUZ) 0 18. TASMIK (TAS) 0
9. PEND. SENI VISUAL (PSV) 0 0
10. PEND. JASMANI (PJ) 1 30 JUMLAH 2 60
1.00 - 1.30

12 13 14

.
(TANDATANGAN GURU)

.
(GURU BESAR)

Cop Sekolah:
SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN, NAMA GURU :

JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN TAHUN :

TAHUN 2012 SESI : TAHAP 2 (PAGI)

9.40 - 10.10 - 10.40 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 -


7.40 - 8.10 8.10 - 8.40 8.40 - 9.10 9.10 - 9.40
MASA 10.10 10.40 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ISNIN PER R

SELASA E

RABU H

KHAMIS A

JUMAAT T

MASA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TIAP=TIAP MATA PELAJARAN

MATAPELAJARAN KALI MINIT MATAPELAJARAN KALI MINIT


1. PERHIMPUNAN (PER) 0 11. P. KESIHATAN (PK) 0
2. BAHASA MALAYSIA (BM) 0 12. KEM. HIDUP (KH) 0
3. BAHASA INGGERIS (BI) 0 13. KAJ. TEMPATAN (KT) 0
4. MATHEMATICS (MATH) 0 14. PEND. SIVIK (SVK) 1 30
5. SCIENCE (SCI) 0 15. BAHASA ARAB (BA) 0
6. PENDIDIKAN ISLAM (PI) 1 30 16. NILAM BM (NBM) 0
7. PEND. MORAL (MOR) 0 17. NILAM BI (NBI) 0
8. PEND. MUZIK (MUZ) 0 18. TASMIK (TAS) 0
9. PEND. SENI VISUAL (PSV) 0 0
10. PEND. JASMANI (PJ) 1 30 JUMLAH 3 90
1.00 - 1.30

12 13 14

.
(TANDATANGAN GURU)

.
(GURU BESAR)

Cop Sekolah:
SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN, NAMA GURU :

JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN TAHUN :

TAHUN 2012 SESI : TAHAP 1 (PETANG)

4.30 -
1.10 - 1.40 1.40 - 2.10 2.10 - 2.40 2.40 - 3.10 3.10 - 3.40 3.40 - 4.00 4.00 - 4.30 5.00 - 5.30 5.30 - 6.00 6.00 - 6.30
MASA 5.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ISNIN R PER

SELASA E

RABU H

KHAMIS A

JUMAAT T

MASA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TIAP=TIAP MATA PELAJARAN

MATAPELAJARAN KALI MINIT MATAPELAJARAN KALI MINIT


1. PERHIMPUNAN (PER) 0 11. P. KESIHATAN (PK) 0
2. BAHASA MALAYSIA (BM) 0 12. KEM. HIDUP (KH) 0
3. BAHASA INGGERIS (BI) 0 13. KAJ. TEMPATAN (KT) 0
4. MATHEMATICS (MATH) 0 14. PEND. SIVIK (SVK) 0
5. SCIENCE (SCI) 0 15. BAHASA ARAB (BA) 0
6. PENDIDIKAN ISLAM (PI) 0 16. NILAM BM (NBM) 0
7. PEND. MORAL (MOR) 0 17. NILAM BI (NBI) 0
8. PEND. MUZIK (MUZ) 0 18. TASMIK (TAS) 0
9. PEND. SENI VISUAL (PSV) 0 0
10. PEND. JASMANI (PJ) 0 JUMLAH 0 0
.
(TANDATANGAN GURU)

.
(GURU BESAR)

Cop Sekolah:
SEKOLAH KEBANGSAAN UMAS-UMAS TAWAU, NAMA GURU MUHAMAD BIN ALI

JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN TAHUN :

TAHUN 2017 SESI : TAHAP 2 (PETANG)

12.10 - 12.40 - 4.30 -


1.10 - 1.40 1.40 - 2.10 2.10 - 2.40 2.40 - 3.10 3.10 - 3.30 3.30 - 4.00 4.00 - 4.30
MASA 12.40 1.10 5.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISNIN PH DST/2E R PJ/2C

SELASA DST/2C E PJ/2D

RABU DST/2A H PJ/2E

KHAMIS DST/2B A PJ/2D

JUMAAT DST/2D T PJ/2E

MASA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TIAP=TIAP MATA PELAJARAN

MATAPELAJARAN KALI MINIT MATAPELAJARAN KALI MINIT


1. PERHIMPUNAN (PER) 1 30 11. P. KESIHATAN (PK) 0
2. BAHASA MALAYSIA (BM) 0 12. KEM. HIDUP (KH) 0
3. BAHASA INGGERIS (BI) 0 13. KAJ. TEMPATAN (KT) 0
4. MATHEMATICS (MATH) 0 14. PEND. SIVIK (SVK) 0
5. SCIENCE (SCI) 15 450 15. BAHASA ARAB (BA) 0
6. PENDIDIKAN ISLAM (PI) 0 16. NILAM BM (NBM) 0
7. PEND. MORAL (MOR) 0 17. NILAM BI (NBI) 0
8. PEND. MUZIK (MUZ) 0 18. TASMIK (TAS) 0
9. PEND. SENI VISUAL (PSV) 0 0
10. PEND. JASMANI (PJ) 10 300 JUMLAH 26 780
5.00 - 5.30

11

PJ/2A

PJ/2B

PJ/2C

PJ/2A

PJ/2B

.
(TANDATANGAN GURU)

.
(GURU BESAR)

Cop Sekolah: