Anda di halaman 1dari 2

Identitias Ruangan/Bed Tgl perawatan Deskripsi PPDS Yang

pasien luka merawat


1. Ny. Siti Pandan wangi 5/1/2017 M: Luka MJA/DST/MZ
Aliza/P/48 th/ bed 20 ulkus reg M
12267506 pedis S uk.
5x 3 cm
E: Cairan pus
(-), darah (+)
A: slough
(+), jaringan
granulasi
(+), jaringan
nekrotik (-),
hiperemi (+)
S: nyeri
tekan (+)
min
U : rongga
(-)
R: -
E: Edema (-)

M: Luka
ulkus reg
pedis S uk
post mutilasi
digiti II 5x 3
x 0,5 cm
E: Cairan pus
(+) min ,
darah (-)
A: slough
(+), jaringan
granulasi
(+), jaringan
nekrotik (+),
hiperemi (+)
S: nyeri
2. Ny. Mardiyah RPI bed 14 9/1/2017 tekan (+)
/P/66 min MJA/DST/MZ
th/12398381 U : rongga M
(-)
R: -
E: Edema (-)
M: Luka
ulkus reg
pedis S uk. 4
x 3 cm
E: Cairan pus
(-), darah (+)
A: slough
(+), jaringan
granulasi
(+), jaringan
nekrotik (-),
hiperemi (+)
S: nyeri
tekan (+)
min
U : rongga
(-)
R: -
E: Edema
(-) , epitel(+)