Anda di halaman 1dari 20

8.

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID


JADUAL 8.1: JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 3)

Sebab-sebab / justifikasi ketidakhadiran


KOD Nama Murid Tidak
BIL PPD NAMA SEKOLAH murid (perlu jelas walaupun penerangan
SEKOLAH Hadir
ringkas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
Tindakan pihak
TERDAHULU MURID (konstruk yang
sekolah/ppd/jpn
dikuasai - Literasi dan Numerasi)
8.JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID
JADUAL 8.1: JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 2)

Sebab-sebab / justifikasi ketidakhadiran


KOD Nama Murid Tidak
BIL PPD NAMA SEKOLAH murid (perlu jelas walaupun penerangan
SEKOLAH Hadir
ringkas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
Tindakan pihak
TERDAHULU MURID (konstruk yang
sekolah/ppd/jpn
dikuasai - Literasi dan Numerasi)
9. SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI
JADUAL 9.1: SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) LITERASI BAHASA MALAYSIA
LITERASI BAHASA M
JUM TIDAK MENGUASAI
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID K1 K2 K3 K12
Bil. % Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ASI BAHASA MALAYSIA
ASAI MENGUASAI
K3 K12 K1 K12
% Bil. %
9. SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI
JADUAL 9.2: SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) LITERASI BAHASA INGGERIS
LITERASI BAHASA ING
JUM TIDAK MENGUASAI
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID K1 K2 K3 K12
Bil. % Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ASI BAHASA INGGERIS
ASAI MENGUASAI
K3 K12 K1 K12
% Bil. %
9. SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI
JADUAL 9.3: SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) NUMERASI
NUMERASI
JUM TIDAK MENGUASAI
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID K1 K2 K3 K12
Bil. % Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NUMERASI
ASAI MENGUASAI
K3 K12 K1 K12
% Bil. %
10. JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 3 (K3 K12)

JADUAL 10.1: JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K3 K12)

KOD LBM LBI NUM SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K3-K12) (K3-K12) (K3-K12) (yang boleh diukur)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TINDAKAN AKAN / SEDANG
DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN
PPD
10. JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 3 (K1 K2)

JADUAL 10.1: JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K1 K2)

KOD LBM LBI NUM SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K1-K2) (K1-K2) (K1-K2) (yang boleh diukur)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TINDAKAN AKAN / SEDANG
DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN
PPD
10. JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 2 (K3 K12)

JADUAL 10.1: JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K3 K12)

KOD LBM LBI NUM


BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K3-K12) (K3-K12) (K3-K12)

MOHAMMAD FARIS FITRI BIN


1 JBA 4013 SK LKTP TENGGAROH 04 /
KAMARULASRI

NAZATUL AZARINA BINTI KHAIRIL


2 JBA 4013 SK LKTP TENGGAROH 04 / /
ANUAR

3 JBA 4013 SK LKTP TENGGAROH 04 NURUL AZREEN BIN MAJID /

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TINDAKAN AKAN / SEDANG
SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI
DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN
(yang boleh diukur)
PPD

DAYA INGATAN LEMAH, TIDAK PROGRAM BIG ENGLISH


MENGUASAI BUNYI HURUF, BREAKFAST (BIMBINGAN
SEGMENTING & BLENDING BERFOKUS)

DAYA INGATAN LEMAH, TIDAK PROGRAM BIG ENGLISH


MENGUASAI BUNYI HURUF, BREAKFAST (BIMBINGAN
SEGMENTING & BLENDING BERFOKUS)

DAYA INGATAN LEMAH, TIDAK PROGRAM BIG ENGLISH


MENGUASAI BUNYI HURUF, BREAKFAST (BIMBINGAN
SEGMENTING & BLENDING BERFOKUS)
10. JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 2 (K1 K2)

JADUAL 10.1: JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K1 K2)

KOD LBM LBI NUM SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI


BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K1-K2) (K1-K2) (K1-K2) (yang boleh diukur)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TINDAKAN AKAN / SEDANG
DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN
PPD