Anda di halaman 1dari 2

CERPEN BERDASARKAN HIKAYAT

BAYAN BUDIMAN

Pada zaman dahulu ada seorang saudagar yang kaya raya dari Negara ajam yang
bernama Khojan Mubarok.Ia tidak mempunyai anak.Waktu demi waktu ia terus berdoa
dan meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan.Akhirnya doanya dikabulkan oleh
yang kuasa.Isterinya pun mengandung setelah 9 bulan lebih lahirlah anak nya yang diberi
nama Khojan Maimun.
Pada umur 5 tahun Khojan Maimun diserahkan keberbagai guru mengaji untuk
mendidiknya sampai umur 15 tahun.Kemudian Khojan Maimun dinikahkan dengan Bibi
Zainab yang sangat cantik yang merupakan anak saudagar yang sangat kaya.Tak seberapa
lama setelah mereka menikah Khojan Maimun membeli seekor burung Bayan jantan
setelah itu ia membeli seekor burung Tiung betina keduanya ditempatkan pada sangkar
yang terpisah tetapi berdekatan dan digantung di teras rumah.
Pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan laut.Dia meminta izin
kepada isterinya dan dia berkata wahai isteriku aku akan pergi berlayar jauh saya harap
engkau tenang di rumah dan apbila engkau hendak pergi minta izinlah kepada kedua ekor
unggas milikku engkau jangan ragu insya Allah aku akan kembali dengan selamat.Bibi
Zainab berkataia silakan suamiku aku akan selalu setia menunggumu.
Setelah beberapa lama ditinggal suaminya.Ada anak raja Ajam lewat dengan
menunggangi kuda tak sengaja melihat Bibi Zainab yang berwajah cantik dan anak raja
itu tertarik lalu mengiriman pesan melalui perempuan tua yang isinyamaukah nona
berkencan denganku?.Bibi Zainab menjawabia.Ketika hari mulai gelap Bibi Zainab
bersiap siap untuk berkencan setelah selesai dan hendak keluar rumah minta izinlah dia
kepada Tiung terlebih dahulu Bibi Zainab berkataaku akan keluar ingin menemui anak
raja itu apakah tiung mengizinkan?lalu Tiung berkatasaya tidak mengizinkan tuan
untuk mmenemuinya karena telah melanggar aturan Allah SWT lalu Bibi Zainab marah
dan membunuh burung Tiung tersebut.
Selanjutnya Bibi Zainab meminta izin kepada burung Bayan yang berpura-pura tidur
dan sengaja kaget ketika dibangunkan.Lalu Bibi Zainab berkataaku hendak keluar ingin
menemui anak raja itu bisa?,Burung Bayan berpikir sejenak dan ia tidak mau senasib
dengan Tiung yang malang lalu Bayan menjawabwahai tuan yang berwajah baik
segeralah pergi menemui anak raja itu saya berharap tuan pergi untuk kebaikan bukan
untuk kejahatan.Burung Bayan bertanya apakah tuan mencari laki laki yang kaya raya?
tuan seperti hikayat seekor unggas Bayan yang dicabut buluhnya oleh tuan.Bibi Zainab
penasaran dan ingin mendengarkan kisah itu.Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab
supaya beliau melupakan pesan dari perempuan tua itu.
Setiap malam,Bibi Zainab ingin menemui anak raja dan ketika berpamitan kepada
burung Bayan,maka Bayan bercerita sampai 24 kisah dalam waktu 24 malam berturut
turut.Akhirnya Bibi Zainab insaf terhadap perbuatannya dan ingin menunggu suaminya
pulang dari merantau.

Bayan yang cerdik bukan hanya mencegah isteri tuannya untuk selingkuh tetapi dia
juga dapat menjaga nama baik tuannya.Isteri tuannya terus dinasehati oleh Bayan sampai
Khojan Maimun kembali akhirnya mereka bersatu dan menjadi keluarga yang bahagia berkat
si Bayan Budiman.

NAMA : SYAYR
KELAS : X MIA 1

Anda mungkin juga menyukai