Anda di halaman 1dari 2

Imi i nazwisko: Tadeusz Zawadzki Imi i nazwisko: Maciej Aleksy Dawidowski

Pseudonimy: Zoka, Kotwicki, Kajman Pseudonimy: Alek, Glizda, Kopernicki


Stopie: Harcerz Orli, harcmistrz Stopie: Harcerz Orli, podharcmistrz
Urodzony: 24 stycznia 1921, Warszawa Urodzony: 3 listopada 1920
Zmar: 20 sierpnia 1943, Sieczychy Zmar: 30 marca 1943
Wygld: delikatna cera, regularne rysy, Wygld: dryblas, wysoki, szczupy, o niebieskich
jasnoniebieskie spojrzenie, zociste wosy, oczach i powej czuprynie, umiecha si wci,
umiech zupenie dziewczcy, rce o dugich wymachiwa rkami, mwi szybko
subtelnych palcach Wyniki w nauce: dobre, lecz mia problem z matematyk
Wyniki w nauce: wybitnie inteligentny i zdolny, ale uczy si Osignicia sportowe: narciarstwo
rednio Predyspozycje przywdcze: naturalny przywdca, charyzmatyczny,
Osignicia sportowe: wyrnia si w strzelnictwie, hokeju, tenisie Sytuacja rodzinna i relacje z najbliszymi: szanowa rodzicw,
i pywaniu zwaszcza matk, ktrej stara si zawsze pomaga, jego ojciec
Predyspozycje przywdcze: urodzony organizator, przywdca o zgin w Palmirach
typie przewodnika w pracach spoecznych rdo dochodw w czasie okupacji: riksiarz, drwal
Sytuacja rodzinna i relacje z najbliszymi: nigdzie nie czu si tak Pierwsze przeciwstawienie si Niemcom: podczas aresztowania
dobrze jak w domu, przyjani si z rodzicami ojca
rdo dochodw w czasie okupacji: robi marmolad Zachowanie podczas apanki: spokojny, lecz zy na siebie, uciek
Dziaalno bezporednio po aresztowaniu Jana Bytnara: korzystajc z pierwszej sposobnoci
postanowi odbi Rudego natychmiast i bezzwocznie, jego reakcja Opinia robotnikw zakadu: uwaali, e jest fajtap, nie pi, nie
bya bardzo spontaniczna pali
Reakcja na mier przyjaci: by przybity, odizolowa si, Plany yciowe na okres powojenny: chcia by wojskowym
przesta dba o siebie, nie mg si pozbiera Reakcja na konieczno zabijania hitlerowcw: nie mg si z
Plany yciowe na okres powojenny: zamierza pracowa, dla tym pogodzi, czu ogromny opr
pastwa- umysowo, by przyczyni si do jego rozwoju Najwaniejsze osignicia w maym sabotau i dywersji:
Najwaniejsze osignicia w maym sabotau i dywersji: odnalezienie pomnika Kiliskiego, odczepienie tablicy od pomnika
dywersja- napad na stranic graniczn w Sieczychach w ktrej Kopernika, akcja pod Arsenaem
zgin, wykolejenie pocigw, odbicie winiw; may sabota-
rysowanie kotwic
Imi i nazwisko: Jan Bytnar
Pseudonimy: Rudy, Krokodyl
Stopie: Harcerz Rzeczpospolitej, harcmistrz
Urodzony: 6 maja 1921
Zgin: 30 marca 1943
Wyniki w nauce: niezwykle zdolny, osiga wybitne wyniki
Zdolnoci i zainteresowania: by wietnym kucharzem, mia
zdolnoci manualne- rysowa, konstruowa
Sytuacja rodzinna i relacje z najbliszymi: przywizany do matki
i domu, bardzo dobry kontakt z siostr
rdo dochodw w czasie okupacji: szklarz, dawa korepetycje
Kierunki rozwoju intelektualnego: predyspozycje przywdcze,
niezwyka inteligencja
Plany yciowe na okres powojenny: inynieria
Predyspozycje przywdcze: jednostka, przed ktr moe nie by
osigni niemoliwych () koledzy coraz uwaniej wsuchiwali
si w jego gos
Zachowanie podczas ledztwa: nie zdradzi ani sowa, by odrobin
ironiczny, po pewnym czasie stara si mdle, odwany, niezomny
Zachowanie w sytuacji rnicy zda z przyjacimi: by bardzo
delikatny, stara si unika sporw, ostrzega przed nimi przyjaci,
gdy mia inne zdanie
Reakcja na konieczno zabijania hitlerowcw: pogodzi si z
tym do szybko, rozumia, e to wojna, ale nie lubi tego
Najwaniejsze osignicia w maym sabotau i dywersji: zdjcie
flagi z Zachty, rysowanie wi, kotwica na pomniku lotnika