Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN (KERJA KURSUS DAN PEMBENTANGAN)

PROGRAM : PISMP SEMESTER : 2 TAHIN 1 (Ambilan Jun 2016)


KOD DAN KURSUS : MPU 3031 Pengurusan Kokurikulum

Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal


Kertas kerja, (50-45) (44-38) (37-33) (32-25) (24-0)
surat menyuarat,
spesifikasi tugas Sangat Lengkap dan Lengkap dan menepati Masih lengkap dan Kurang lengkap dan Tidak lengkap dan
AJK, anggaran menepati format dan format dan prihatin masih menepati format kurang menepati Tidak menepati
belanjawan, atur prihatin terhadap tugas terhadap tugas yang dan masih prihatin format. format.
cara majlis, buku yang diberikan. diberikan. terhadap tugas yang
program dan diberikan. Kandungan/idea Kandungan/idea tidak
elemen-elemen Kandungan/idea yang Kandungan/idea yang kurang jelas dan jelas dan tidak
lain yang sangat jelas dan jelas dan berkesan Kandungan/idea yang kurang berkesan berkesan serta tidak
berkaitan. berkesan serta sangat serta memberikan masih jelas dan masih serta kurang memberikan
memberikan sumbangan kepada berkesan serta memberikan sumbangan kepada
(50%) Sumbangan kepada perancangan dan masih memberikan sumbangan kepada perancangan dan
perancangan dan menyelaras projek. sumbangan kepada perancangan dan menyelaras projek.
CS1, TS4,EM2, menyelaras projek. perancangan dan menyelaras projek.
LS2 menyelaras projek.

Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal


Pembentangan (10) (9-8) (7-6) (5) (<4)
Tugasan
(10%) Sangat berkebolehan Berkebolehan Masih berkebolehan Kurang berkebolehan Tidak berkebolehan
menyampaikan idea menyampaikan idea menyampaikan idea menyampaikan idea menyampaikan idea
dengan terang, dengan terang, dengan terang, secara berkesan dan secara berkesan dan
berkesan, penuh berkesan, berkesan keyakinan kurang keyakinan tidak keyakinan dan
keyakinan dan berkeyakinan dan serta masih dan berkebolehan kebolehan
CS1, CS3, LL1, berkebolehan berkebolehan berkebolehan menggunakan TMK. menggunakan TMK.
CTPS3 menggunakan TMK. menggunakan TMK. menggunakan TMK.
Kurang mencari dan Tidak mencari dan
CS4, LL1 Mencari dan mengurus Mencari dan mengurus Mencari dan mengurus mengurus maklumat mengurus maklumat
maklumat yang sangat maklumat yang releven maklumat yang releven yang releven yang releven daripada
releven daripada daripada pelbagai daripada pelbagai daripada pelbagai pelbagai sumber
pelbagai sumber untuk sumber untuk sumber untuk sumber untuk untuk penyelesaian
penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian alterenatif.
alterenatif. alterenatif. alterenatif. alterenatif.