Anda di halaman 1dari 5

1. baik hati 1. prihatin 1.

hormat semangat
1. kerajinan 2. berdikari 2. patriotisme 2. hemah bermasyaraka
2. kasih sayang 3. Bertanggung- tinggi t
3. kejujuran jawab (kejiranan)
4. kerjasama 4. berdisiplin
5. kesyukuran
6. keadilan
7. kebebasan
8. keberanian
9. kebersihan
fizikal & mental
rasional tabah
(buat
pertimbangan)
10. kesederhanaan
Nilai yang
pertama.. kita sepatutnya
..contohnya.. Nilai yang pertama,
Seterusnya.. kita mestilah
Selain itu.. kita seharusnya ..seperti.. kita sepatutnya baik
Di samping itu.. kita hendaklah Ini terbukti hati contohnya Ali
..kerana..
Nilai seterusnya.. kita sepatutnya membantu ibu di
..misalnya..
Nilai terakhir.. kita haruslah dapur.
..umpama..