Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK 2017

BIDANG: KURIKULUM
PANITIA/UNIT: PANITIA BAHASA MELAYU

KPI (INDIKATOR TOV SASARAN INISIATIF/


ISU MATLAMAT OBJEKTIF
PENCAPAIAN ) 2016 2017 STRATEGI
Ramai murid Meningkatkan Meningkatkan tahap Peratusan murid yang 50% Murid 70% Murid
lemah dalam kesedaran murid-murid penguasaan murid menguasai bahasa berjaya berjaya Guru
Bahasa tentang kepentingan dalam bahasa melayu meningkat menguasai menguasai mmelaksanakan
Melayu Bahasa Melayu dalam melayu sebagai bacaan bacaan kelas dan penilaian
kehidupan seharian bahasa rasmi asas kvkv asas kvkv terhadap murid yang
Mencapai matlamat Negara. lemah seperti kelas
PPPM KPBM,Program
Meningkatkan kosa kata dan
Kemahiran dwibahasa Program Mari
murid Membaca&Menulis

ANALISA SWOC PANITIA BAHASA MELAYU ( TAHUN 2017 )


KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1- Murid berminat dengan aktiviti yang dijalankan W1- Murid tidak berminat untuk mengambil bahagian

S2- Murid telah ada pengetahuna dalam bilik darjah W2- Murid tidak sedar kepentingan Bahasa Melayu

S3- Murid belajar Bahasa Melayu dalam bilik darjah W3- Murid tidak menumpu sepenuh perhatian

S4- Murid dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu W4- Murid menggunakan dwibahasa apabila berkomunikasi
( Bahasa Cina dan Bahasa Melayu ) memenuhi aspirasi PPPM

PELUANG (O) CABARAN (C)

O1- Guru-guru Panitia Bahasa Melayu berpengalaman C1-Sikap negative murid terhadap BahasaMelayu
mengajar Bahasa Melayu
C2-Murid-murid tidak berinisiatif untuk mendapatkan bahan-
O2- Terdapat banyak bahan bacaan dalam Bahasa Melayu di bahan dalam Bahasa Melayu
pusat sumber sekolah
C3Tahap kesedaran ibubapa terhadap Panitia Bahasa Melayu
O3- Penglibatan guru-guru Bahasa Melayu dalam pelbagai kurang memuaskan
aktiviti dan program yang dijalankan
C4Murid tidak menggunakan Bahasa Melayu secara meluas
O4-Kemudahan capaian internet dalam pergaulan harian

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2017


STRATEGI 1: RAMAI MURID MASALAH PENGUASAAN BAHASA MELAYU PENULISAN

PELAN
Kos/
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Output KPI KONTIGENSI
Sumber

Meningkatkan -Guru Besar Februari -PIBG Tahap Peratusan Semua murid


tahap -GPK 1 hingga -LPBT penulisan lulus BM telah
penulisan -AJK BM April karangan penulisan didedahkan
PROGRAM MARI 2017
murid dalam -Murid meningkat meningkat mengenai
1 MEMBACA&MENULIS
penulisan format
karangan penulisan
bahasa baru
melayu

STRATEGI 2: RAMAI MURID MASALAH BACAAN BAHASA MELAYU .TAHUN 1 TAHUN 5


PELAN
Kos/
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Output KPI KONTIGENSI
Sumber

Meningkatkan -Guru Besar Februari -PIBG Murid Tahap Semua guru


peratusan -GPK 1 hingga -LPBT berjaya penguasaan mengajar
KELAS lulus bahasa -ketua panitia November menguasai dan bacaan menggunakan
PEMULIHAN melayu BM 2017 asas murid kaedah
1
BAHASA -AJK BM membaca meningkat pengajaran
MELAYU -Murid dan abad 21 dan
menulis TMK
STRATEGI 3 : MURID-MURID MASALAH KOSA KATA BAHASA MELAYU TAHUN 1 TAHUN 6

PELAN
Kos/
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Output KPI KONTIGENSI
Sumber

Melahirkan -Guru Besar Februari -PIBG Murid lebih Peratusan Perbanyakan


murid yang -GPK 1 hingga bijak lulus maklumat dan
memiliki -AJK BM November dalam bahasa info berkaitan
PROGRAM kemahiran -PIBG 2017 menulis melayu bahasa
1 TEKASAYA kosa kata -Semua guru karangan meningkat melayu di
yang tinggi -semua murid dan pamerkan di
membina kawasan
ayat sekolah
bahasa
melayu
PELAN OPERASI 1 ( TAHUN 2017 )
PANITIA BAHASA MELAYU

NAMA PORJEK PROGRAM MARI MEMBACA&MENULIS

OBJEKTIF Meningkatkan tahap penulisan murid dalam penulisan karangan bahasa melayu
TEMPOH Februari hingga April 2017

KUMPULAN SASARAN Murid-murid Tahap 2 ( tahun,6 )

TINDAKAN Semua guru Bahasa Melayu Tahap 2

PROSES KERJA 1. Taklimat program


1.1 Ucapan Guru Besar
1.2 Penerangan tentang format penulisan
1.3 Perlantikan AJK program
2. Mengeluarkan notis kepada murid-murid dan kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan sesame guru tentang soalan-soalan yang akan dikeluarkan, tempat dan cara
untuk melaksanakan
4. Pelaksanaan program di bawah pengawasan Guru Penasihat Perastuan Bahasa Melayu

KEKANGAN 1. Ada murid yang tidak bekerjasama dengan guru


2. Murid-murid dating lambat dan tidak menepati masa
3. Terdapat murid-murid yang mengambil bahagian terlibat dengan aktiviti di luar bilikdarjah

PEMANTAUAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru Penasihat Panitia

PENlIAIAN Penilaian dijalankan selepas pertandingan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PENAMBAHBAIKAN Post mortem

PELAN OPERASI 2( TAHUN 2017 )


PANITIA BAHASA MELAYU

NAMA PORJEK KELAS PEMULIHAN BAHASA MELAYU


OBJEKTIF Meningkatkan peratusan lulus bahasa melayu
TEMPOH Februari hingga November 2017

KUMPULAN SASARAN Murid mempunyai tahap penguasaan bahasa melayu yang lemah

TINDAKAN Guru Penolong Kanan dan guru Bahasa Melayu

PROSES KERJA 1. Taklimat program


1.1 Ucapan Guru Besar
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Perlantikan AJK program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan sesama guru tentang tempat, masa dan cara untuk melaksanakan program ini
4. Pelaksanaan program denagn memberi bimbingan secara individu dan kumpulankepadamurid-
murid yang mengambil bahagian

KEKANGAN 1. Ada murid yang tidak bekerjasama dengan guru


2. Ada murid yang tidak menghafal cerita

PEMANTAUAN Guru Penolong Kanan dan Guru Penasihat Panitia

PENlIAIAN Penilaian dijalankan selepas pertandingan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PENAMBAHBAIKAN Post mortem

PELAN OPERASI 3( TAHUN 2017 )


PANITIA BAHASA MELAYU

NAMA PORJEK PROGRAM TEKASAYA


OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran kosa kata yang tinggi
TEMPOH Februari hingga November 2017

KUMPULAN SASARAN Semua murid

TINDAKAN Guru Penolong Kanan dan guru Bahasa Melayu

PROSES KERJA 5. Taklimat program


5.1 Ucapan Guru Besar
5.2 Penerangan tentang program
5.3 Perlantikan AJK program
6. Kenalpasti kumpulan sasaran
7. Perbincangan sesama guru tentang tempat, masa dan cara untuk melaksanakan program ini
8. Pelaksanaan program denagn memberi bimbingan secara individu dan kumpulankepadamurid-
murid yang mengambil bahagian

KEKANGAN 3. Ada murid yang tidak bekerjasama dengan guru


4. Ada murid yang tidak menghafal cerita

PEMANTAUAN Guru Penolong Kanan dan Guru Penasihat Panitia

PENlIAIAN Penilaian dijalankan selepas pertandingan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PENAMBAHBAIKAN Post mortem


PELAN STRATEGIK 2017
BIDANG: KURIKULUM
PANITIA/UNIT: PANITIA BAHASA MELAYU