Anda di halaman 1dari 3

Baubau, 3 Desember 2013

Perihal : Permintaan Cuti Tahunan


Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas
Kesehatan
Kota Baubau
Di
Baubau

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : WA ODE RUSIANI, AMK
NIP : 19610608 198312 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Staf Puskesmas Meo-Meo
Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Baubau

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Tahunan untuk tahun 2013 selama 12
(dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan
19 Desember 2013 selama menjalankan cuti alamat saya adalah di APRT.
TAMAN RASUNA KUNINGAN TW35 JAKSEL.

Demikian permintaan Cuti Tahunan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

WA ODE RUSIANI, AMK


NIP. 19610608 198312 2
001

CATATAN PEJABAT CATATAN PERTIMBANGAN


KEPEGAWAIAN ATASAN LANGSUNG

Cuti yang telah diambil dalam Tidak keberatan diberikan Cuti Tahunan
tahun yang bersangkutan tersebut.
1. Cuti Tahunan : -
2. Cuti Besar : - Baubau, 3 Desember 2013
3. Cuti Sakit: -
4. Cuti Bersalin : -
Kepala Puskesmas Meo-Meo
5. Cuti karena Alasan penting :
-
6. Keterangan lain-lain : -

Yang bersangkutan belum Dr. WA ODE NURUL HUSNAH


mengambil Cuti tahun 2013. NIP. 19771013 201001 2 003

Baubau, 3 Desember 2013 KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


Kepala Sub Bagian Kepegawaian, MEMBERIKAN CUTI:
Dinas Kesehatan Kota Baubau KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BAUBAU

NAANA ZUUNI Dr. H. HASMUDIN, Sp.B


NIP. 19581231 198110 2 008 PEMBINA
NIP. 19650510 199703 1 008
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KESEHATAN
Jln. Bakti Abri No. 001 Telp./Fax. (0402) 2824192
BAUBAU

Baubau, 3 Desember
2013

SURAT IZIN CUTI TAHUNAN


NOMOR: 851 /

1. Diberikan Cuti Tahunan untuk tahun 2013 kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : WA ODE RUSIANI, AMK


NIP : 19610608 198312 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Staf Puskesmas Meo-Meo
Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Baubau

Selama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 6 Desember 2013
sampai dengan 19 Desember 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya


kepada atasan langsungnya.
b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada
atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikian Surat Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN


KOTA BAUBAU

Dr. H. HASMUDIN, Sp.B


PEMBINA
NIP. 19650510 197703 1 008

Tembusan:
1. Walikota Baubau di Baubau;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Baubau di Baubau;
3. Kepala Puskesmas Meo-Meo;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. A r s i p.