Anda di halaman 1dari 4

PELAN TINDAKAN SEKOLAH

Matlamat : Tindakan: Jangka Masa: Bertanggungjawab:

1.Menyelesaikan Mengenal pasti murid Februari hingga April 2017 Ketua Panitia Bahasa
masalah penguasaan berdasarkan keputusan akhir Melayu
Bahasa Melayu tahun 2016.Panitia Bahasa Tarikh Mula : Isnin & AJK Panitia Bahasa
Penulisan Tahun 6 Melayu telah membuat 7.00 8.00 pg Melayu
keputusan mengadakan 2.00 4.00 ptg
program Mari Membaca
&Menulis Mengadakan Program
Mari Membaca & Menulis

Justifikasi : Bertanggungjawab
Yang lain :
Penguasaan murid Guru-guru Bahasa Melayu
dalam Bahasa Melayu
lemah.

Aktiviti aktiviti yang Maklumat Yang Perlu : Sumber: Halangan :


dijalankan:
* Maklumat/ Profile murid @ TenagaPengajar # Sikap segelintir Ibubapa
# Bacaan pagi * Pencapaian @ Kewangan # Murid kurang berminat
# Kelas Tambahan * Latar Belakang keluarga @ Alat Bantu Mengajar (belajar)
# program Nilam * Pemakanan # Keupayaan dan
* Persekitaran kesediaan murid
* SosioEkonomi # Pengangkutan(Ruthran
Redy)

Ukuran Kejayaan :

- Ujian formatif & Sumatif


- Persembahan
PELAN TINDAKAN SEKOLAH

Matlamat : Tindakan: JangkaMasa: Bertanggungjawab:

2.Menyelesaikan Mengenal pasti murid Februari hingga November Ketua Panitia Bahasa
masalah bacaan berdasarkan keputusan akhir 2017 Melayu
Bahasa Melayu . tahun 2016. Panitia Bahasa & AJK Panitia Bahasa
Tahun 1 Tahun 6 Melayu telah membuat TarikhMula : Isnin - Rabu Melayu
keputusan mengadakan kelas 7.30 8.00 pg
KELAS PEMULIHAN
BAHASA MELAYU
Mengadakan Program
KPBM
Justifikasi : Bertanggungjawab
Yang lain :
Penguasaan murid Guru-guru Bahasa Melayu
dalam Bahasa Melayu
lemah.
Aktiviti aktiviti yang Maklumat Yang Perlu : Sumber: Halangan :
dijalankan:
* Maklumat/ Profile murid @ TenagaPengajar # Sikap segelintir Ibubapa
# Bacaan Pagi * Pencapaian @ Kewangan # Murid kurang berminat
# Program Nilam * Latar Belakang keluarga @ Alat Bantu Mengajar (belajar)
#Kelas Tambahan * Pemakanan # Keupayaan dan
* Persekitaran kesediaan murid
* SosioEkonomi

UkuranKejayaan :

- Ujian formatif &Sumatif


- Persembahan
- Borang Penilaian

PELAN TINDAKAN SEKOLAH

Matlamat : Tindakan: JangkaMasa: Bertanggungjawab:

3.Menyelesaikan Mengenalpasti murid Februari hingga April 2017 Ketua Panitia Bahasa
masalah kosa kata berdasarkan keputusan akhir Melayu
Bahasa Melayu . tahun 2016. Panitia Bahasa TarikhMula : Isnin & AJK Panitia Bahasa
Tahun 1 Tahun6 Melayu telah membuat 7.30 8.00pg Melayu
keputusan mengadakan 3.00 4.00ptg
program TekaSaya

Memaparkan kosa kata di Mengadakan Program


kawasan sekolah. TekaSaya
Justifikasi : Bertanggungjawab
Yang lain :
Penguasaan murid Guru-guru Bahasa Melayu
dalam Bahasa Melayu
lemah.
Aktiviti aktiviti yang Maklumat Yang Perlu : Sumber: Halangan :
dijalankan:
* Maklumat/ Profile murid @ TenagaPengajar # Sikap segelintir Ibubapa
# Bacaan pagi * Pencapaian @ Kewangan # Murid kurang berminat
# Kelas Tambahan * LatarBelakangkeluarga @ Alat Bantu Mengajar (belajar)
#Bijak KOSA KATA * Pemakanan # Keupayaan dan
* Persekitaran kesediaan murid
* SosioEkonomi # Pengangkutan

UkuranKejayaan :

- Ujian formatif & Sumatif


- Persembahan