Anda di halaman 1dari 5

SOALAN UJIAN LISAN TOKOH NILAM

SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA


(INDIVIDU)

Soalan 1

Tema : Pelancongan
Isu :

Malaysia merupakan antara negara di dunia yang menjadikan industri pelancongan


sebagai penjana ekonominya. Hal ini kerana negara ini terkenal akan keindahan,
kemakmuran dan kemodenannya.

Soalan

Terangkan dengan ringkas tentang keunikan lokasi pelancongan di negara ini yang menjadi
tarikan sekaligus memungkinkan industri pelancongan.

1. Maksud pelancongan
Pelancongan ialah aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke sesuatu tempat
lain yang melebihi lima puluh batu dari tempat kediaman tidak lebih dari satu tahun
untuk tujuan rekreasi atau mengisi masa lapang.

2. Keunikan lokasi pelancongan di Malaysia


Keunikan lokasi pelancongan di Malaysia yang pertama ialah
1. Lokasi pelancongan di Malaysia mempunyai keindahan flora dan fauna yang
menarik serta mampu menarik tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
Contohnya Gua Niah di Sarawak.
2. Selain itu, lokasi pelancongan di Malaysia juga mempunyai keunikan budaya
masyarakat berbilang kaum. Kaum Melayu umpamanya terkenal dengan tarian
inang dan zapin manakala kaum Cina pula terkenal dengan tarian naga. Selain itu,
Malaysia juga kaya dengan pelbagai makanan tradisional yang dapat dinikmati oleh
para pelancong. Masyarakat Melayu misalnya terkenal dengan makanan seperti

Page
1
SOALAN UJIAN LISAN TOKOH NILAM
SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA
(INDIVIDU)
sate, ketupat dan rendang manakala kaum India pula terkenal dengan masakan
kari, tosei, idali dan lain-lain.
3. Disamping itu, lokasi-lokasi pelancongan di Malaysia juga kaya dengan
kepelbagaian bentuk muka bumi seperti pantai, pulau, dan kawasan tanah tinggi.
Contohnya Cameron Highlands dan Pulau Tioman.

Soalan 2

Tema : Kerjasama

Isu: Amalan gotong-royong adalah antara aktiviti yang menjadi tunjang kepada
gagasan 1Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri.

Soalan

Terangkan beberapa kebaikan yang dapat kita peroleh jika amalan gotong-
royong ini kita jadikan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Maksud Gotong-royong
Menurut kamus Dewan Edisi Keempat, Gotong-royong bermaksud
masyarakat bekerjasama dan saling membantu dalam melakukan sesuatu
pekerjaan.

2. Kebaikan Gotong-royong
Kebaikan gotong-royong yang pertama ialah

Page
2
SOALAN UJIAN LISAN TOKOH NILAM
SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA
(INDIVIDU)
1. Gotong-royong dapat mengeratkan semangat kejiranan. Menerusi
aktiviti-aktiviti yang dilakukan kita dapat beramah mesra dengan jiran
tetangga.
2. Selain itu, gotong-royong juga dapat meringankan kerja yang berat dan
memudahkan kerja yang sukar. Masyarakat yang bantu membantu
akan menjadikan kerja yang sukar menjadi mudah. Contohnya kerja
semasa majlis kenduri perkahwinan akan menjadi mudah dengan
semangat gotong-royong dalam sesebuah kampung.
3. Disamping itu, Dengan bergotong-royong juga, kita dapat menjimatkan
masa dan perbelanjaan. Contohnya Semasa jamuan hari raya, kita
bergotong-royong memasak makanan untuk jamuan di sekolah.

Soalan 3

Tema : Budaya Membaca

Isu : NILAM ialah akronim kepada frasa Nadi Ilmu Amalan Membaca.
Sekiranya kita rajin membaca maka sudah pasti pelbagai disiplin ilmu akan kita
peroleh.

Soalan

Bagaimanakah cara untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan


masyarakat?

1. Maksud NILAM

Page
3
SOALAN UJIAN LISAN TOKOH NILAM
SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA
(INDIVIDU)
Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4 baca bermaksud melihat isi sesuatu yang tertulis
atau tercetak dengan cara meneliti dan memahami makna dan tujuan isi tersebut.

2. Cara Untuk Memupuk Budaya Membaca


Pelbagai pihak perlu memainkan peranan dalam memupuk budaya membaca dalam
kalangan masyarakat. Antaranya ialah.
1. Untuk memupuk budaya membaca, peranan utama haruslah dimainkan oleh Ibu
bapa. Ibu bapa perlulah menggalakkan anak membaca dengan membelanjakan
sedikit daripada wang pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan untuk
anak-anak.
2. Pihak sekolah juga menggalas tanggungjawab untuk memupuk minat membaca
dalam kalangan masyarakat Malaysia. Guru merupakan insan terpenting yang
berperanan memupuk minat membaca dalam diri murid. Guru-guru di sekolah
harus bekerjasama dalam mengadakan pertandingan bagi memupuk minat
membaca dalam murid. Perumpamaan melentur buluh biarlah dari rebungnya,
jelas menunjukkan bahawa kita perlu membentuk manusia sejak dari kecil lagi.
3. Kerajaan perlu mengadakan kempen membaca yang menggalakkan masyarakat
membaca walau di mana mereka berada.
4. Media massa juga berperanan penting untuk memupuk budaya membaca dalam
kalangan masyarakat. Media massa seperti televisyen, internet, radio dan
sebagainya boleh menghebahkan kepada masyarakat tentang kepentingan tabiat
membaca. Misalnya RTM menyiarkan iklan bagi menyedarkan masyarakat akan
kepentingan membaca.
5. Selain itu, syarikat-syarikat seperti Karangkraf, PtsOne dan sebagainya perlulah
menjalankan peranan dengan mengeluarkan bahan bacaan yang sesuai untuk
semua peringkat umur agar masyarakat Malaysia mempunyai lebih banyak pilihan
dalam memilih bahan bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Dengan adanya
kepelbagaian bahan bacaan, pasti masyarakat Malaysia akan menjadi lebih tertarik
untuk membaca. Oleh itu, sebagai syarikat swasta yang prihatin dengan keadaan
rakyat Malaysia, mereka haruslah menjalankan peranan mereka dengan
bersungguh-sungguh.
6.

Page
4
SOALAN UJIAN LISAN TOKOH NILAM
SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA
(INDIVIDU)

Page
5