Anda di halaman 1dari 9

TOPIK 1: NOMBOR BULAT

(A) Tulis dalam perkataan.

8 200

6 821

34 729

81 602

70 067

23 916

148 709

619 392

436 901

502 222

816 298

(B) Tulis nombor dalam angka.

Lima ribu lapan ratus tiga puluh.


Enam ribu sembilan ratus empat.
Dua puluh tujuh ribu dua ratus lapan puluh .
Empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua.
Tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima.
Dua ratus tiga puluh lima ribu lapan ratus empat puluh empat.
Lima ratus ribu tujuh ratus Sembilan.
Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lapan.

(C) Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris.

zainuan@nuan Page 1
Nombor Nilai Tempat Nilai Digit
104 629
315 829
492 527
730 275
197 028
201 483

(D) Bundarkan nombor yang berikut kepada puluh yang terdekat.

Nombor Dibundarkan kepada puluh yang terdekat


2 513
4 252
47 615
85 988
123 577
(E) Bundarkan nombor yang berikut.

Nombor Kepada ratus Kepada ribu Kepada puluh ribu


terdekat terdekat terdekat
246 704
318 186
293 505
198 279
521 053

(F) Tambahkan dengan menggunakan bentuk lazim.

1) 256 809 + 19 564 = 2) 48 198 + 209 649 =

3) 50 816 + 214 097 = 4) 28 719 + 118 118

zainuan@nuan Page 2
5) 119 670 + 10 675 + 231 196 = 6) 201 612 + 24 007 + 18 888 =

7) 9 435 + 209 192 + 62 505 = 8) 5 682 + 12 286 + 209 445 =

(G) Hitung dengan menggunakan bentuk lazim.

1) 2 885 - 619 = 2) 82 563 - 5 329 =

3) 26 571 - 9 344 = 4) 50 175 - 23 082 =

5) 106 221 - 1 500 - 6 584 = 6) 207 115 - 18 207 - 179 =

7) 802 256 - 21 621 - 109 005 = 8) 791 057 - 20 019 - 2 883 =

zainuan@nuan Page 3
(H) Darabkan yang berikut.

1) 316 x 5 = 2) 4 242 x 7 =

3) 12 075 x 6 = 4) 5 431 x 9 =

5) 4 508 x 24 = 6) 8 136 x 18 =

7) 6 723 x 35 = 8) 2 707 x 54 =

(I) Bahagikan yang berikut.

1) 3 456 3= 2) 4 275 5 = 3) 16 947 7 =

zainuan@nuan Page 4
4) 322 100 15 = 5) 493 968 24 = 6) 627 908 38 =

(J) Operasi Bergabung.

1) 87 + 29 - 15 = 2) 77 - 64 + 37 =

3) 697 + 832 - 401 = 4) 56 + 527 - 813 =

5) 831 - 759 + 239 = 6) 4 621 - 2 230 + 896 =

zainuan@nuan Page 5
7) 1 437 - 921 + 63 = 8) 4 307 + 649 - 1 508 =

9) 4 512 8 x 3 = 10) 5 268 x 6 8 =

11) 18 x 6 532 12 = 12) 36 120 14 x 60 =

13) 7 805 x 36 15 = 14) 468 x 25 75 =

zainuan@nuan Page 6
15) 35 071 5 x 23 = 16) 50 372 27 x 32 =

TOPIK 2: PECAHAN
(A) Tulis pecahan wajar bagi setiap yang berikut.

1) 2)

3) 4)

(B) Tulis pecahan tidak wajar bagi yang berikut.

zainuan@nuan Page 7
1) 2)

3) 4)

(C) Tulis nombor bercampur bagi bahagian yang berlorek bagi setiap yang berikut.

1) 2)

3) 4)

(D) Lorek setiap rajah untuk mewakili nombor bercampur yang diberikan.

1) 2)

3) 4)

zainuan@nuan Page 8
(E) Tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur.

1) 2) 3)

4) 5) 6)

(F) Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar.

1) 2) 3)

4) 5) 6)

zainuan@nuan Page 9