Anda di halaman 1dari 2

GOH LING KIANG P4A PENGAJIAN MELAYU 26 JANUARI 2016

Bahan 3D: Mobile

bahan yang mengandungi


bentuk yang pelbagai yang
digantung dan akan bergoyang
atau bergerak bila disentuh
atau ditiup angin

Cara penggunaan

Mengikat
kad
gambar/
Menyediak
perkataan
an kad
pada
gambar/
rangka
perkataan
Menentuka
n
kandungan
yang ingin
disampaika
n
Memastikan saiz gambar atau
perkataan adalah jelas
Ikatan perlu kukuh dan seimbang
Susunan bahan mengikut keutamaan
GOH LING KIANG P4A PENGAJIAN MELAYU 26 JANUARI 2016

Kelemah
Kebaikan
an

Menjadi bahan Maklumat sukar


hiasan yang dilihat oleh murid
berunsur ilmiah Tahap 1

Memerlukan
Menarik kemahiran seni
yang baik

Tidak dapat
melibatkan murid
Mencetus kreativiti
yang ramai dalam
penggunaan