Anda di halaman 1dari 2

ABSENSI RAPAT RUTIN WALI KELAS

TP. 2015-2-16

HARI : SENIN/ 09 NOPEMBER 2015

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. JAS AMRI, M.Pd 1

2 MARAHALIM HARAHAP, S.Pd

3 HADI WIJAYA HASIBUAN, S.Pd 3

4 BAHRUM SALEH SIREGAR, S.Pd

5 ADLIN ERWYS, S.Pd 5

6 SITI ROHANA HASIBUAN, S.Pd

7 NIRMAWATY, S.Pd 7

8 ROSIDAH MINTA ITO SRG, .Ag

9 MASRAYA SIREGAR, S.PdI 9

10 CHILCA, S.Pd

11 SITI FATIMAH HASIBUAN, S.Pd 11

12 TUTY SYARIAH DAULAY, S.Pd

13 DESVIANI YULINDA , SE 13

14 M. IRPAN RANGKUTY, S.PdI

15 FREDDY MANURUNG, S.Pd 15

16 TAPANULI SIREGAR, S.Pd

17 RAPOTAN HARAHAP, S.Pd 17

18 ROTUA SISKA SIBARANI, S.Si

Padangsidimpuan, 09 Nopember 2015


Kepala SMK Negeri 4 Padangsidimpua

Drs. JAS AMRI, M.Pd


NIP. 19630803 198803 1 006
LAS

NDA TANGAN KETERANGAN

10

12

14

16

18

an, 09 Nopember 2015


geri 4 Padangsidimpuan

, M.Pd
198803 1 006