Anda di halaman 1dari 54

BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1

BAHAGIAN B (Karanan Respon Terbuka)

Dmensi Diri

Latihan 1:

Seorang rakan anda telah terlibat dengan gejala sosial yang serius sehingga rakan anda
itu mengabaikan pelajaran.

Huraikan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk membantu rakan anda itu.

Baru-baru ini, seorang rakan sekelas saya telah terlibat dengan gejala sosial yang
serius. Rakan saya itu kerap memonteng kelas, terlibat dengan vandalisme dan sering tidak
hadir ke sekolah. Sebenarnya rakan saya ini seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik
dan kokurikulum. Namun, guru-guru di sekolah berasa hairan kerana sejak akhir-akhir ini
rakan saya itu sering mengabaikan pelajarannya. Sebagai seorang sahabat, saya
bertanggungjawab untuk membantu rakan saya itu supaya dia insaf bak kata pepatah sesat di
hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Saya berharap, usaha-usaha yang saya lakukan itu akan
menyedarkan rakan saya tentang tanggungjawabnya sebagai seorang remaja dan sebagai
seorang pelajar. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dapat saya lakukan untuk membantu
rakan saya itu?

Usaha pertama yang saya lakukan untuk membantu rakan saya itu ialah saya akan
menasihatinya supaya tidak menjerumuskan diri dalam kancah gejala sosial. Saya akan
mengingatkan sahabat saya itu tentang akibat sekiranya rakan saya itu terlibat dengan gejala
sosial. Saya akan menyedarkan rakan saya akan tanggungjawabnya sebagai seorang anak
agar tidak menghampakan harapan ibu bapanya. Rakan saya perlu sedar bahawa dia pernah
mencapai kecemerlangan dalam akademik dan pernah menerima anugerah pelajar terbaik
PMR. Saya berharap nasihat-nasihat saya itu dapat menyedarkan rakan saya dan rakan saya
akan berubah sikap serta insaf akan kesalahan yang dilakukan sebelum nasi menjadi bubur.
Saya tidak mahu rakan saya berasa menyesal pada kemudian hari kerana sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

Selain itu, saya juga akan berjumpa dengan kedua-dua ibu bapa rakan saya itu dan
memberitahu mereka tentang pembabitan rakan saya dalam gejala sosial. Saya berbuat
demikian kerana kemungkinan ibu bapa rakan saya itu tidak tahu tentang penglibatan anak
mereka dalam kegiatan yang tidak sihat di sekolah. Saya berharap, ibu bapa rakan saya itu
dapat mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Besar
kemungkinan, faktor kekurangan kasih sayang daripada kedua-dua ibu bapa yang
menyebabkan rakan saya terjebak dalam gejala sosial. Apabila ibu bapa rakan saya sudah
mengetahui masalah anak mereka, saya berharap ibu bapa rakan saya dapat memberikan
sepenuh perhatian dan kasih sayang terhadap rakan saya itu. Ibu bapa rakan saya mungkin
akan lebih bertanggungjawab dan mengadakan perbincangan dengan anaknya untuk
mengetahui masalah-masalah yang dihadapi. Jelasnya, tanggungjawab saya untuk

1
memberitahu ibu bapa rakan saya itu diharapkan dapat membantu rakan saya untuk kembali
ke pangkal jalan.

Di samping itu, saya akan mengajak rakan saya untuk berjumpa dengan guru
kaunseling untuk menghadiri sesi bimbingan dan kaunseling. Saya akan memberitahu guru
kaunseling tentang penglibatan rakan saya dalam gejala sosial. Saya berharap guru
kaunseling dapat membantu dan membimbing rakan saya dengan menasihatinya supaya
berubah sikap. Sesi kaunseling ini amat penting kerana menerusi sesi kaunseling, diharapkan
rakan saya itu akan sedar dan insaf tentang perbuatannya yang salah selama ini. Rakan saya
juga dapat mengenali identiti diri dan bermotivasi untuk berubah apabila guru kaunseling
memberi nasihat dan dorongan kepada rakan saya itu. Saya juga berharap, rakan saya dapat
membina keyakinan diri dan menyedari betapa pentingnya pembinaan sahsiah diri dan akhlak
dalam kalangan remaja sebagai benteng supaya tidak mudah terpengaruh oleh rakan sebaya
yang tidak sihat. Tegasnya, menerusi sesi kaunseling ini, rakan saya sebagai remaja dapat
menginsafi dan menyedari peranannya sebagai remaja yang mewarisi pewaris kepimpinan
negara pada masa hadapan. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya
Ulumuddin mengatakan bahawa sekiranya kita ingin melihat masa depan remaja maka
lihatlah pada diri remajanya. Seandainya baik diri remaja, maka baiklah masa depan negara.
Sebaliknya, jika buruk diri remaja maka buruklah masa depan negara.

Seterusnya, saya juga akan mengajak rakan saya itu menyertai program-program yang
berfaedah. Saya akan membawa rakan saya menghadiri majlis-majlis ilmu seperti program
yang berunsurkan agama dan motivasi diri. Sebagai contoh, saya akan mengajak rakan saya
menghadiri ceramah agama, Majlis Tazkirah, kelas mengaji al-Quran, Kem Bina Insan dan
Kecemerlangan Diri. Menerusi majlis ilmu yang dihadiri itu, saya berharap rakan saya akan
insaf dan lembut hatinya serta menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya selama ini.
Menerusi Kem Kecemerlangan Diri dan Bina Insan pula, rakan saya pasti membina
keyakinan diri dan mempunyai motivasi untuk berubah terutamanya dalam proses
pembentukan minda dan akhlak. Hasil daripada pergaulan dengan rakan-rakan yang baik
dalam majlis-majlis ilmu itu, rakan saya itu dapat membezakan dan mengenali antara rakan
yang baik dengan rakan yang tidak baik. Jelasnya, rakan saya itu tidak akan mudah
terpengaruh oleh ajakan rakan sebaya yang tidak baik dan dia juga tahu menghargai masa
kerana masa itu emas.

Akhir sekali, saya juga akan sentiasa membantu rakan saya dalam pelajaran. Saya
akan mengajak rakan saya menghadiri kumpulan perbincangan. Saya juga akan membantu
rakan saya menerangkan tajuk-tajuk bagi memahami topik-topik pelajaran yang ketinggalan
selama ini. Saya akan mengajak rakan saya mengulang kaji pelajaran di perpustakaan dan
mencari rujukan serta berbincang tentang topik-topik yang kurang difahami. Saya juga akan
mengajak rakan saya menghadiri kelas-kelas tambahan yang diadakan di sekolah atau di luar
sekolah. Saya akan menasihati rakan saya tentang kepentingan pelajaran dalam kehidupan.
Tanpa pelajaran, masa depan seseorang itu gelap. Pada masa yang sama, saya akan mengajak
rakan-rakan yang lain untuk membantu dan sudi mengadakan perbincangan dengan rakan
saya ini. Tujuan saya berbuat demikian adalah untuk memastikan rakan saya benar-benar
insaf dan tidak mengabaikan pelajaran.
2
Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa usaha membantu
rakan yang terlibat dalam gejala sosial adalah sesuatu yang murni dan perlu diteruskan. Saya
berharap, usaha yang saya lakukan ini dapat membantu rakan saya supaya tidak melibatkan
diri dalam gejala sosial. Saya juga berharap, rakan saya benar-benar insaf dan
bertanggungjawab terhadap masa hadapannya kerana sesal dahulu pendapatan, sesal
kemudian tidak berguna. Rakan saya perlu ingat bahawa sekiranya dia tidak berubah, tidak
ada sesiapa pun yang akan membantunya untuk berubah. Sebagai remaja, rakan saya perlu
mempunyai jati diri agar tidak mudah dipengaruh oleh ajakan rakan sebaya yang tidak baik.
Tegasnya, rakan saya perlu berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan kerana pepatah
mengatakan rajin dan usaha tangga kejayaan dan yang bulat tidak datang bergolek, yang
pipih tidak datang melayang.

Latihan 2 (Dimensi Diri)

Setiap murid mempunyai cita-cita tersendiri untuk berjaya dalam hidup termasuk
mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam peperiksaan.

Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk mencapai kecemerlangan


dalam peperiksaan.

Tidak dapat dinafikan bahawa setiap murid pasti mempunyai keinginan untuk
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Kecemerlangan ini hanya akan dapat dicapai
sekiranya pelajar-pelajar berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Kecemerlangan
dalam peperiksaan bukanlah sesuatu yang susah untuk dicapai sekiranya murid itu sendiri
mempunyai azam yang tinggi untuk mencapainya. Murid-murid tidak sepatutnya
mengganggap perkara ini sesuatu yang remeh atau mudah kerana keputusan peperiksaanlah
yang akan menjamin masa hadapan seseorang pelajar. Oleh itu, pelajar janganlah menyesal
pada masa hadapan disebabkan tidak dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam
peperiksaan bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan , sesal kemudian tidak berguna.
Oleh itu, saya sebagai seorang calon Sijil Pelajaran Malaysia, saya harus berusaha mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan. Persoalannya, apakah modus operandi dan perancangan
dan persediaan awal yang sepatutnya saya lakukan untuk mencapai kecemerlangan dalam
peperiksaan nanti?
Langkah pertama yang saya ambil ialah sentiasa memberikan perhatian ketika guru
sedang mengajar di kelas. Apabila saya memberi perhatian ketika seseorang guru sedang
mengajar, sudah tentu sesuatu pembelajaran tersebut akan cepat diserap masuk ke dalam
minda saya. Bahkan seorang pakar psikologi pernah mengatakan bahawa Lima puluh
peratus kejayaan pelajar-pelajar adalah disebabkan kerana mereka memberikan sepenuh
perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan agar dapat
mewujudkan suasana bilik darjah bilik darjah yang ceria supaya saya tidak akan berasa
bosan dan secara tidak langsung saya akan dapat mengingati apa-apa yang disoal atau ditanya
oleh guru serta apa-apa yang saya sebut atau yang saya ulangi. Saya juga menyiapkan segala
kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru supaya saya akan lebih memahami sesuatu topik
dan tidak ketinggalan. Saya juga akan bertanya kepada guru-guru sekiranya terdapat sesuatu
topik atau tajuk yang saya kurang faham kerana berdasarkan satu kajianyang telah dijalankan
3
dan telah mendapati bahawa kebanyakan kecemerlangan pelajar dalam peperiksaan adalah
disebabkan oleh pelajar-pelajar yang sentiasa mengemukakan soalan sekiranya terdapat
sesuatu topik atau tajuk yang kurang difahami oleh mereka. Tegasnya memberi tumpuan
ketika guru mengajar dan menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru merupakan satu
langkah dan persediaan yang sedang saya lakukan untuk mencapai kecemerlangan dalam
peperiksaan.
Selain itu, saya menguruskan masa dengan bijak dan baik. Saya akan menyediakan
jadual waktu belajar dan saya akan mengikutinya dengan tegas sekiranya saya ingin
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Hal ini demikian kerana berdasarkan satu
kajian, jadual waktu belajar dapat membantu para pelajar menguruskan masa secara berkesan
supaya mereka akan mempunyai masa yang mencukupi untuk mengulangkaji pelajaran
dengan lebih menyeluruh dan bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan. Malah, jika saya
mengikut jadual waktu belajar yang telah saya tetapkan apabila peperiksaan sudah tiba, hal
ini diibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Kita haruslah sediakan payung sebelum hujan.
Tambahan pula, kebanyakan pelajar yang berjaya biasanya terdiri daripada pelajar-pelajar
yang telah membuat persiapan awal. Manakala pelajar-pelajar yang tidak membuat persiapan
awal kerana mereka terlalu leka membuang masa dan tidak berpegang kepada pepatah masa
itu emas dan masa lalu tidak akan kembali, maka mereka tidak dapat menghabiskan
semua tajuk-tajuk sebelum tiba peperiksaan dan ini haruslah dielakkan. Jelasnya, pengurusan
masa yang cekap akan memberi saya masa yang cukup untuk membuat persediaan awal
supaya saya dapat mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan yang akan saya duduki nanti.

Seterusnya, saya akan mengikuti kelas tuisyen. Jika saya segan bertanya guru di
sekolah, barulah saya bertanya kepada guru yang mengajar di kelas tuisyen tetapi saya juga
haruslah menghapuskan perasaan segan bertanya kepada guru-guru di sekolah bak kata
pepatah malas berkayuh perahu hanyut , segan bertanya sesat jalan. Malahan, jika saya
tidak memahami sesuatu topik yang diajar oleh guru-guru di pusat tuisyen, maka bolehlah
saya bertanya kepada guru di tuisyen. Tambahan pula,jika terdapat sesuatu topik itu diajar
dua kali, maka saya akan mudah ingat dan saya juga boleh mengikuti program di sekolah
kerana ini juga membantu saya untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Saya
akan menyertai segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti Minggu Bahasa
Melayu dan Bahasa Inggeris, Teknik Menjawab Soalan dan lain-lain lagi. Sekiranya saya
menyertai program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, saya akan didedahkan dengan jenis-
jenis soalan dan latihan yang kerap kali akan ditanya dalam peperiksaan. Jelasnya, penyertaan
saya dalam program sekolah dan mengikuti kelas tuisyen merupakan salah satu langkah bagi
saya untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.

Di samping itu, saya akan bergaul dengan rakan-rakan yang baik dan mempunyai
keinginan untuk menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat apabila dewasa kelak.
Dengan ini, saya tidak akan dipengaruhi oleh rakan-rakan yang bermasalah dan seterusnya
terlibat dalam gejala social yang negatif. Saya akan membezakan antara kaca dengan permata
dan sentisasa memikirkan akan masa depan saya serta matlamat hidup saya. Melalui
pergaulan dengan rakan-rakan yang mengutamakan pendidikan mereka, saya akan dapat
bertukar-tukar pendapat serta ilmu dengan mereka. Saya juga dapat menyertai kumpulan
4
pembelajaran mereka dan membolehkan saya berbincang serta lebih memahami topik-topik
yang telah diajarkan oleh guru. Secara tidak langsung, pencapaian keputusan peperiksaan
saya akan meningkat hasil daripada perbincangan dan tunjuk ajar daripada rakan-rakan.
Pergaulan dengan rakan-rakan yang bijak dalam pembelajaran akan dapat menimbulkan
persaingan yang sihat dalam diri saya. Saya akan mempunyai semangat untuk belajar dengan
lebih bersungguh-sungguh agar diri saya tidak akan diasingkan dari kumpulan tersebut serta
tidak akan berasa tersisih dan terpulau apabila dalam menyelesaikan sesuatu soalan. Saya
juga dapat bergantung kepada rakanrakan yang baik ini apabila saya tidak berdaya untuk
menghadapi dan menyelesaikan sesuatu cabaran dalam hidup. Mereka tentu akan dapat
membantu saya untuk membangkitkan diri saya semula dengan memberi dorongan dan
nasihat yang berguna kepada saya dan bukannya menyuruh saya melibatkan diri diri dengan
gejala sosial negatif yang dapat mengurangkan tekanan jiwa dan stress. Maklumlah,
seseorang akan lebih terpengaruh dengan gejala sosial apabila berada dalam ambang
kegagalan dan kekecewaan. Tegasnya, saya akan bergaul dengan rakan-rakan yang berakhlak
mulia agar saya tidak akan tersilap langkah dalam membuat sebarang keputusan dalam hidup
saya.

Akhir sekali, saya akan mematuhi segala nasihat ibu bapa saya dan saya juga akan
sentiasa berdoa kepada Tuhan. Kata orang orang tua, Tuhan hanya akan menolong dan
memberkati hidup anak yang taat kepada ibu bapa. Kenyataan ini pasti benar kerana orang-
orang tua mempunyai lebih banyak pengalaman. Saya akan sentiasa patuh pada nasihat dan
asuhan ibu kerana saya sedar bahawa syurga terletak di telapak kaki ibu. Misalnya, ibu saya
selalu menasihatkan saya untuk belajar bersungguh-sungguh. Oleh itu, saya akan berusaha
secara gigih untuk memperoleh kejayaan yang cemerlang. Segala doa dan dorongan ibu bapa,
saya tahu walaupun betapa tabah atau bijak mana saya sekalipun, saya tidak mungkin dapat
memperoleh kejayaan yang cemerlang yang saya ingini tanpa doa, restu dan dorongan
daripada kedua-dua ibu bapa saya. Malah, saya juga akan sentiasa berdoakepada Tuhan
supaya saya tidak akan jatuh sakit pada hari peperiksaan kerana manusia hanya mampu
merancang, Tuhan yang menentukan segala-galanya. Jelasnya, untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mematuhi segala nasihat kedua-dua ibu
bapa saya dan saya juga akan sentiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala
pemberiannya.
Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah saya simpulkan bahawa untuk mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mengikuti langkah-langkah dan segala
perbincangan yang saya rancangkan. Saya perlu mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan
agar masa depan saya tidak gelap tetapi terang dengan cahaya iaitu kejayaan. Kejayaan dalam
peperiksaan adalah diibaratkan pelita yang menjadi penyuluh kepada kita pada malam-malam
yang gelap gelita. Tanpa kecemerlangan dalam peperiksaan terutamanya peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia, hidup kita sudah tentu teraba-aba dalam kegelapan. Oleh itu, saya akan
belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan tanpa berputus asa ibarat
genggam bara api biar sampai jadi arang.

LATIHAN 3 (DIMENSI DIRI)

5
Salah satu cara yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk menggembirakan ibu bapa
adalah dengan menjaga nama baik mereka.

Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk menjaga nama baik ibu
bapa anda.

Tidak ada ibu bapa di dunia ini yang tidak sayang akan anaknya. Mereka sanggup
berkorban apa-apa sahaja untuk memastikan anak-anak sentiasa selamat dan sihat. Ibu bapa
juga sanggup berkorban dan bersengkang mata berjaga malam semata-mata untuk menjaga
terutamanya ketika anak-anak sakit. Bagi ibu bapa, tiada detik yang paling menggembirakan
mereka melainkan ketika melihat anak-anak membesar sebagai seorang yang berguna dan
berjaya dalam hidup. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, kita perlu sentiasa ingat
akan pengorbanan ibu bapa kita dan membalas jasa mereka walaupun mereka tidak pernah
mengharapkan sebarang balasan daripada kita. Sebagai seorang anak, saya bertanggungjawab
menggembirakan ibu bapa saya dan menjaga nama baik mereka kerana saya sedar bahawa
tiada ibu bapa, tiadalah saya. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang harus saya
lakukan untuk menjaga nama baik mereka?

Langkah utama yang akan saya lakukan untuk menjaga nama baik ibu bapa saya adalah
dengan belajar bersungguh-sungguh sehingga mendapat kejayaan yang cemerlang. Ibu bapa
saya pasti akan gembira apabila saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan
dalaman sekolah atau peperiksaan awam. Untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan , saya
akan menumpukan sepenuh perhatian saya semasa guru sedang mengajar. Sekiranya saya
tidak memahami sesuatu tajuk dalam pelajaran tertentu, saya tidak akan malu bertanya
kepada guru saya kerana pepatah menyatakan bahawa malas berkayuh perahu hanyut,
segan bertanya sesat jalan. Selain itu , saya akan mengulangkaji pelajaran secara
berkumpulan bersama-sama rakan sekelas ketika ada masa yang terluang. Saya juga akan
menyediakan jadual belajar secara sistematik dan efisyen. Semua kerja rumah yang diberikan
oleh guru akan saya siapkan mengikut ketetapan masa yang diberi oleh guru. Saya juga akan
sentiasa membuat persediaan lebih awal dengan mengulangkaji pelajaran sebelum
menghadapi peperiksaan yang sebenar kerana pepatah menyatakan sediakan payung
sebelum hujan. Kejayaan yang akan saya peroleh hasil usaha saya yang bersungguh-
sungguh ini tentulahkan akan menaikkan nama baik ibu bapa saya. Reputasi ibu bapa saya
sebagai contoh dalam kalangan masyarakat akan terselah dan nama baik mereka juga akan
terbina. Jelasnya, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh keputusan yang
cemerlang untuk menjaga nama baik ibu bapa saya.

Selain itu, untuk menjaga nama baik ibu bapa, saya akan bergaul dan berkawan dengan
rakan-rakan yang baik dan dapat membimbing saya menjadi seorang insan yang berguna
kepada masyarakat apabila dewasa kelak. Hal ini demikian kerana, saya akan memastikan
diri saya tidak terlibat dengan rakan-rakan yang bermasalah yang boleh mempengaruhi saya
terjebak dalam kancah gejala sosial seperti merempit, melepak , ponteng sekolah , melakukan
vandalime dan melibatkan diri dalam penagihan najis dadah. Saya akan sentiasa berpegang
pada pepatah yang menyatakan bahawa jika kita berkawan dengan seorang tukang besi,
baju kita akan tercarik kerana terkena percikan api, tetapi jika kita berkawan dengan
6
seorang penjual minyak wangi, tubuh badan kita akan turut berbau harum. Saya juga
akan membezakan anatara rakan yang baik dengan rakan yang tidak baik. Saya akan
berkawan dengan rakan-rakan yang mengutamakan pelajaran agar saya dapat bertukar-tukar
pandangan dan ilmu dengan mereka. Hal ini penting bagi menimbulkan persaingan yang sihat
dalam diri saya, agar mempunyai semangat dan motivasi untuk belajar bersungguh-sungguh.
Ibu bapa saya pasti bersyukur sekiranya sebagai seorang anak saya tidak melakukan sesuatu
yang boleh menconteng arang ke muka mereka. Jelasnya , saya akan bergaul dengan rakan-
rakan yang berakhlak baik agar saya tidak tersilap langkah demi menjaga nama baik ibu bapa
saya.

Di samping itu , bagi menjaga nama baik ibu bapa, saya akan menjaga akhlak dan tingkah
laku saya sendiri agar tidak mencemarkan maruah ibu bapa saya. Setiap ibu bapa pasti berasa
bangga seandainya anak-anak yang lahir mengamalkan nilai-nilai murni dan berbudi bahasa
dalam kehidupan. Kecemerlangan yang dicapai oleh anak-anak dalam bidang akademik
bukan jaminan untuk ibu bapa gembira sekiranya anak-anak yang cemerlang ini tidak
memiliki akhlak yang terpuji dan berbudi bahasa. Sebagai seorang anak, saya akan sentiasa
menghormati ibu bapa dan bercakap dengan lemah lembut terhadap mereka. Saya juga akan
sentiasa mendengar nasihat mereka dan tidak sekali-kali menjadi anak derhaka seperti cerita
si Tanggang. Akhlak akan seiring dengan kejayaan yang saya miliki . Sebagai seorang murid
sekolah pula, saya akan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Saya akan mengelakkan diri daripada terlibat dalam masalah disiplin seperti ponteng kelas ,
tidak menghormati guru dan tidak menyiapkan kerja sekolah. Saya sedar sekiranya saya
melanggar peraturan sekolah dan terlibat dengan salah laku di sekolah, ibu bapa saya akan di
panggil dan mereka akan berasa malu akibat perbuatan saya ini. Oleh itu, saya akan sentiasa
menghormati guru-guru di sekolah dan menghormati orang yang lebih tua daripada saya
apabila berjumpa dengan mereka di mana-mana sahaja. Hal ini demikian kerana masyarakat
pasti bertanya Anak siapakah yang berbudi bahasa itu? Secara tidak langsung, ibu bapa
saya akan dipandang tinggi oleh masyarakat kerana mendidik anaknya dengan baik. Hadis
Riwayat Al-Tarmizi menyatakan bahawa ibu bapa yang baik terdiri daripada ibu bapa yang
melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia.

Tambahan lagi , saya akan menjaga nama baik ibu bapa dengan manjalinkan hubungan
yang baik dengan ahli keluarga , jiran tetangga dan masyarakat setempat. Sebagai seorang
anak yang baik, saya sentiasa menjalinkan hubungan dengan ahli keluarga dan saudara mara
yang jauh dan dekat sama ada di sebelah ibu mahupun di sebelah bapa walaupun mereka
telah meninggal dunia. Saya akan meneruskan jalinan kasih sayang dengan ibu bapa saudara
dan sepupu-sepupu saya termasuklah mereka yang mempunyai hubungan bau-bau bacang
dengan saya. Hubungan yang terjalin ini dapat mengeratkan ikatan kekeluaargaan dan tali
persaudaraan yang mungkin hampir terputus kerana tinggal berjauhan serta tidak mengenali
antara satu sama lain. Sebagai contohnya, saya akan membawa ibu bapa saya menziarahi
sanak saudara dan kaum kerabat saya pada musim perayaan atau majlis kenduri-kendara.
Saya yakin hubungan saya ini dapat menjaga nama baik ibu bapa saya kerana menjalinkan
hubungan baik dalam kalangan keluarga. Selain itu, saya juga akan menjaga hubungan baik
dengan jiran tetangga seperti selalu bertegur sapa dengan mereka, menziarahi mereka

7
sekiranya mereka sakit , membantu mereka apabila mereka memerlukan bantuan dan
mengunjungi rumah mereka pada hari perayaan. Sebagai seorang anggota masyarakat, saya
akan menyertai setiap program kemasyarakatan yang dianjukan oleh masyarakat di kawasan
tempat tinggal saya. Ibu bapa saya pasti gembira apabila saya melibatkan diri dalam program
kemasyarakatan kerana mereka tidak perlu berasa bimbang sekiranya saya akan bergaul
dengan rakan-rakan yang tidak baik. Penglibatan saya dalam program kemasyarakatan juga
membuktikan saya menjadi lebih matang dan berminda terbuka dan tidaklah seperti katak di
bawah tempurung.Tegasnya, nama baik ibu bapa dapat dijaga dan dapat dipelihara
sekiranya saya menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Bak kata
pepatah, hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa.

Akhir sekali, saya akan sentiasa berpegang teguh pada ajaran agama demi menjaga nama
baik ibu bapa saya. Sebagai anak yang baik, saya akan sentiasa mengamalkan ajaran agama
dalam kehidupan saya agar saya mempunyai benteng keimanan yang kukuh dan ampuh serta
dapat mengelakkan diri daripada terjebak dan terpengaruh oleh perkara-perkara yang tidak
baik. Sekiranya saya berpegang teguh pada ajaran agama, saya dapat membezakan perkara
yang salah dan benar. Hal ini amat penting untuk menentukan kejayaan saya pada masa
hadapan. Saya akan sentiasa menjaga nama baik ibu bapa dan tidak menghampakan harapan
mereka terhadap saya , kerana saya sedar, siapalah saya tanpa ibu bapa. Saya akan
mempraktikkan didikan agama yang saya terima agar saya mempunyai matlamat hidup yang
jelas. Saya sedar akan kepentingan masa hadapan saya. Untuk meningkatkan nilai kerohanian
dalam diri , saya akan menghadiri kelas-kelas agam a atau kelas fardhu ain serta majlis-majlis
ilmu agar dapat membentuk jiwa saya kearah melakukan perkara-perkara baik. Hal ini
penting untuk melawan serangan pemikiran yang boleh menjerumuskan saya untuk
melakukan perkara yang tidak baik. Tegasnya, didikan agama yang saya terima hasil asuhan
ibu bapa akan saya praktikkan dalam kehidupan saya supaya saya dapat membentuk
keperibadian yang baik dalam diri saya sekali gus dapat menjaga nama baik ibu bapa saya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa menjaga nama baik


ibu bapa atau menggembirakan mereka menjadi satu tanggungjawab anak-anak yang hidup
di dunia. Oleh itu, saya ingin menyeru agar semua remaja dan anak-anak sentiasa menjaga
nama baik masing-masing dan jangan sesekali melukakan perasaan ibu bapa mereka atau
melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan imej mereka. Kita perlu ingat bahawa harta
benda boleh dicari tetapi ibu bapa tiada galang gantinya. Tegasnya, berbuat baiklah
kepada ibu bapa selagi hayat mereka masih ada dan sebelum terlambat kerana sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

LATIHAN 4 (DIMENSI DIRI)

Semua orang berusaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi.

Huraikan sumbangan yang akan anda berikan kepada ibu bapa jika anda telah berjaya
dalam kerjaya pada satu masa nanti.

8
Kejayaan merupakan satu anugerah bagi orang yang berusaha. Orang tua-tua pernah
menyebut bahawa usaha tangga kejayaan. Pakar Motivasi, Dr.Shukri Abdullah berkata
bahawa, pemisahan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal adalah sikap rajin.
Orang yang rajin akan berjaya manakala orang yang gagal akan kecewa. Kejayaan bukan
bergantung kepada nasib tetapi kerjaya akan dapat direalisasikan jika ada usaha yang padu
dalam keluarga. Ibu bapa merupakan orang yang terpenting di sebalik kejayaan seseorang.
Ibu bapa berkorban jiwa raga , masa dan wang ringgit untuk memastikan anak-anak mereka
berjaya. Ibu bapa jugalah yang memberi panduan kepada anak-anak agar tidak terpesong
daripada landasan kejayaan. Persoalannya, apakah sumbangan yang akan saya berikan
kepada ibu bapa jika saya telah berjaya dalam kerjaya pada suatu masa nanti?

Jika saya telah berjaya dalam kerjaya pada suatu masa nanti, saya akan membalas jasa
ibu bapa dengan memberikan wang kepada ibu bapa saya setiap bulan tidak kira ibu bapa
saya berkedudukan atau berjawatan dan mempunyai pendapatan yang baik. Ibu bapa saya
boleh menggunakan wang tersebut untuk keperluan harian dan perkara-perkara yang
berkaitan dengan kebajikan mereka seperti kesihatan. Saya akan memastikan wang yang saya
berikan itu mencukupi untuk kegunaan harian dan kebajikan mereka. Saya akan bertanya
kepada ibu bapa saya berkaitan jumlah wang yang diperlukan oleh mereka. Sekiranya,
pemberian saya tidak memadai dan mencukupi, saya akan sentiasa menambahkan kiriman
tersebut sesuai dengan pendapatan yang saya peroleh.. Saya akan menggunakan pelbagai
cara untuk memberikan wang kepada mereka. Contohnya, saya akan memasukkan wang
tersebut ke dalam akaun bank ibu bapa saya secara terus kepada mereka atau pun
mengirimkan wang menerusi kiriman wang pos dan sebagainya. Dengan adanya wang di
tangan mereka, hati mereka akan tenang dan kehidupan mereka akan senang. Jadi, pemberian
wang merupakan salah satu sumbangan saya kepada ibu bapa jika saya telah berjaya pada
suatu masa nanti untuk menggembirakan mereka.

Selain memberikan wang tunai secara tetap. saya juga akan membawa ibu bapa saya
menunaikan haji atau umrah serta melancong ke tempat-tempat yang disukai mereka jika
saya telah berjaya dalam kerjaya pada suatu masa nanti. Selama ini, Ibu bapa saya mungkin
tidak berpeluang untuk menunaikan haji dan umrah atau makan angin serta melancong ke
mana-mana kerana pendapatan mereka yang terhad ketika membesarkan saya dan adik-
beradik yang lain. Pada hemat saya, inilah masa yang sesuai untuk membawa ibu bapa saya
menunaikan umrah dan haji atau melancong sambil menggembirakan mereka. Setiap ibu
bapa pasti gembira dan bersyukur seandainya anak-anak dapat memenuhi impian mereka
untuk pergi ke Tanah Suci menunaikan rukun Islam yang ke-5. Selain itu, saya juga akan
membawa ibu bapa saya melancong dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti
mengunjungi Bumi Anbiya di Jordan, Syria, Turki dan Mesir untuk melihat sendiri kesan
peninggalan dan penyebaran Islam di sana. Oleh itu, menghantar ibu bapa menunaikan haji
atau umrah dan melancong bersama ibu bapa merupakan sumbangan saya jika saya telah
berjaya pada suatu masa nanti.

Di samping itu, saya juga akan membelikan insurans kesihatan kepada ibu bapa saya
jika saya telah berjaya dalam kerjaya pada suatu masa nanti. Saya berpendapat bahawa
insurans sebegini sangat penting kepada ibu bapa kerana peribahasa Melayu sering menyebut,
9
sediakan payung sebelum hujan. Jika ibu bapa saya menghadapi masalah kesihatan,
mereka tidak perlu risau kerana melalui pembelian insurans kesihatan, mereka akan mendapat
rawatan terbaik. Sebagai contohnya, jika ibu bapa saya sakit, saya akan membawa mereka ke
hospital swasta yang terbaik dan merawat mereka segera melalui skim insurans yang di
tawarkan. Saya tidak mahu ibu bapa saya menunggu terlalu lama sebelum mendapatkan
rawatan untuk dirinya di hospital biasa. Kita faham bahawa nisbah seorang doktor dan
pesakit di hospital biasa ialah 1:100. Bilangan rakyat yang memerlukan rawatan di hospital
terlalu ramai. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, saya akan menyediakan
insurans kesihatan untuk ibu bapa saya agar mereka mendapat rawatan terbaik pada hari tua
mereka. Jadi jelaslah bahawa pembelian insurans kesihatan merupakan sumbangan yang
dapat saya berikan kepada ibu bapa saya jika saya telah berjaya pada suatu masa nanti.

Seterusnya, jika saya telah berjaya dalam kerjaya pada suatu masa nanti, saya akan
membina sebuah rumah yang indah dan lengkap dengan segala kemudahan untuk kedua-dua
ibu bapa saya nanti. Rumah tersebut akan didirikan di kawasan pinggir bandar yang
berdekatan dengan masjid atau surau dan pusat membeli belah. Rumah yang disediakan ini
mempunyai beberapa buah bilik. Selain bilik tidur yang dilengkapi perabot, saya juga akan
menyediakan bilik-bilik khas untuk ibu bapa saya menjalankan aktiviti harian tanpa sebarang
gangguan seperti bilik riadah, bilik ibadat, dan bilik bacaan. Dengan adanya bilik-bilik khas
ini, ibu bapa saya akan dapat menjalankan aktiviti dalam suasana yang kondusif. Mereka juga
dapat melakukan senaman untuk menjaga kesihatan walaupun ketika hujan. Salah satu contoh
rumah agam yang menjadi idaman saya untuk disumbangkan kepada ibu bapa saya adalah
seperti rumah yang dimiliki oleh Datuk Yusuf Haslam yang bernila RM6 juta. Jadi, rumah
agam yang lengkap merupakan sumbangan saya kepada ibu bapa jika saya telah berjaya satu
masa nanti.

Akhir sekali, saya akan menyumbangkan sebuah dusun seluas beberapa ekar kepada
ibu bapa jika saya telah berjaya dalam kerjaya suatu masa nanti. Ibu bapa saya telah bersusah
payah mengerjakan tanah yang tidak sampai suku ekar sewaktu membesarkan saya. Mereka
sanggup membanting tulang berbakti kepada tanah untuk mencari rezeki dalam membesarkan
saya adik-beradik. Sebagai cara untuk membalas jasa mereka, saya akan menyediakan dusun
bersama-sama pembantu khas. Di dalam kawasan dusun tersebut, saya akan membina sungai
kecil yang mengalir perlahan. Di dusun tersebut juga, saya akan menanam pokok buah-
buahan kegemaran ibu bapa saya. Dusun tersebut merupakan contoh dusun yang akan saya
sumbangkan agar mereka dapat menikmati keindahan alam semula jadi . Saya yakin bahawa
sumbangan ini akan menyebabkan ibu bapa saya ceria dan gembira. Sebagai orang tua yang
sudah lama tinggal di kampung, saya faham tentang jiwa ibu bapa saya yang tidak akan
meninggalkan rumah dan tanah tempat kelahiran mereka. Sudah terang lagikan bersuluh,
sumbangan dusun seluas beberapa ekar akan saya sempurnakan untuk ibu bapa saya nanti
jika saya telah berjaya dalam kerjaya suatu masa nanti.

Berdasarkan huraian berkaitan sumbangan saya terhadap ibu bapa jika saya telah
berjaya dalam kerjaya suatu masa nanti, saya yakin impian ini akan terlaksana dalam tempoh
sepuluh tahun lagi. Hal ini demikian kerana pencapaian saya dalam bidang akademik sangat
terserlah. Kejayaan dalam bidang akademik akan membolehkan saya membina kerjaya yang
10
cemerlang. Kecemerlangan dalam kerjaya akan membolehkan saya memberikan sumbangan
yang bermakna kepada kedua-dua ibu bapa saya yang telah bersusah payah memelihara,
mengasuh dan mendidik saya tanpa jemu. Jika ditakdirkan saya kurang berjaya sekalipun,
saya akan tetap memberikan sumbangan mengikut kemampuan saya. Kata-kata hikmah yang
sering diucap, harta benda boleh dicari tetapi ibu bapa tiada galang gantinya.
Kesimpulannya, saya perlu belajar bersungguh-sungguh agar impian untuk memberi
sumbangan kepada ibu bapa akan terlaksana.

Latihan 5 (Dimensi Diri)

Anda sebagai pengawas pusat sumber sekolah, jelaskan usaha-usaha yang dapat anda
lakukan untuk membantu meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah anda.

Pusat Sumber sekolah merupakan gedung ilmu iaitu tempat untuk mendapatkan
pelbagai informasi yang diperlukan oleh setiap warga sekolah. Namun, sejak akhir-akhir ini
isu para pelajar kurang mengunjungi pusat sumber sekolah sering diperkatakan dalam media
massa sama ada media cetak atau media elektronik. Hal ini membimbangkan semua pihak
kerana para pelajar merupakan pelapis yang bakal menerajui negara pada masa hadapan, bak
kata peribahasa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Justeru, pusat sumber sekolah
perlu diurus secara sistematik dan efisien untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan
pelajar agar menjadi pelajar yang berilmu dan bermaklumat selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara. Persoalannya, apakah usaha-usaha untuk membantu meningkatkan
penggunaan pusat sumber sekolah?

Selaku pengawas pusat sumber sekolah, terdapat banyak usaha yang dapat saya
lakukan untuk membantu meningkatkan penggunaan pusat sumber di sekolah saya. Salah
satunya ialah saya akan memastikan pusat sumber sentiasa berada dalam keadaan kemas dan
menarik. Saya akan bekerjasama dengan pengawas pusat sumber yang lain untuk mengemas
kini pusat sumber. Aktiviti gotong-royong membersihkan pusat sumber akan diadakan secara
berkala agar pusat sumber sentiasa berada dalam keadaan bersih . Saya juga akan memastikan
buku-buku disusun atur dengan kemas di atas rak-rak buku mengikut kategori dan jenis
buku. Dengan ini keadaan harmoni dan selesa dapat diwujudkan. Situasi ini dapat memberi
keselesaan kepada seseorang pelajar semasa mengulang kaji pelajaran di pusat sumber.
Jelaslah, situasi yang kemas, bersih dan menarik mampu menarik para pelajar berkunjung ke
pusat sumber.

Selain itu, saya akan membantu guru pusat sumber melaksanakan program Nilam
untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah. Sebagai contohnya, saya boleh
membantu mencari dan menyediakan buku-buku yang sesuai serta menarik untuk kegunaan
para pelajar semasa program Nilam. Oleh itu, program Nilam dapat dijalankan dengan lancar
dan berkesan. Hal ini dapat membantu meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah dan
juga menyemai budaya membaca dalam kalangan pelajar. Program Nilam merupakan salah
satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memupuk dan meningkatkan amalan
membaca dalam kalangan pelajar. Budaya membaca amat penting dan melambangkan
ketinggian tamadun sesuatu bangsa. Dengan membaca, seseorang itu akan mendapat pelbagai

11
ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup, bak kata peribahasa membaca jambatan ilmu.
Justeru, pelaksanaan program Nilam yang berkesan menjadi daya penarik kepada para pelajar
untuk mengunjungi pusat sumber.

Seterusnya, saya akan mengesyorkan kepada pihak sekolah agar menyediakan


kemudahan yang lengkap di pusat sumber. Saya akan menulis surat kepada pihak pengurusan
agar dapat menyediakan kemudahan yang lengkap di pusat sumber untuk kebaikan pelajar.
Saya akan meminta pihak pengurusan menyediakan komputer yang boleh diguna pakai oleh
pelajar untuk melayari internet bagi mendapatkan pelbagai informasi terkini.Saya akan
membantu dari segi penyediaan buku-buku yang baharu dan menarik. Dengan adanya
pelbagai buku yang baharu dan terkini, pengunjung dapat meningkatkan ilmu pengetahuan
mereka. Pihak sekolah juga perlu menyediakan pendingin hawa untuk memberi keselesaan
kepada para pelajar. Secara tidak langsung keadaan ini lebih mewujudkan suasana yang
kondusif dan menggalakkan para pelajar berkunjung ke pusat sumber sekolah.

Di samping itu, sebagai pengawas pusat sumber juga, saya akan mengamalkan budaya
mesra pelanggan semasa menjalankan tugas. Saya akan bersikap sopan, berbudi pekerti mulia
dan berhemah tinggi serta sentiasa bersedia memberikan pertolongan sekiranya pengunjung
menghadapi masalah tanpa mengira bangsa dan agama , bak kata peribahasa budi bahasa
budaya kita. Layanan mesra daripada pengawas menggembirakan para pengunjung dan
merupakan salah satu kunci untuk menarik para pelajar mengunjungi pusat sumber. Saya juga
akan membantu pihak sekolah mempromosikan buku-buku di pusat sumber agar dapat
dipinjam oleh pelajar. Saya juga perlu bersikap adil dan tegas kepada semua pelanggan
terutama sekiranya mereka lewat atau sengahaja tidak memulangkan buku yang dipinjam
mengikut tarikh yang ditetapkan.

Selaku pengawas pusat sumber juga, saya akan mencadangkan kepada pihak sekolah
agar menyediakan sistem pinjaman buku yang sistematik dan berkesan untuk membantu
meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah saya. Contohnya penggunaan ICT
khususnya komputer dalam urusan pinjaman dan pemulangan buku dapat menjimatkan masa
dan tenaga. Penggunaan sistem berkod merupakan langkah bijak kerana semua bahan bacaan
berbentuk buku akan direkodkan secara berkod yang memudahkan urusan pinjaman dan
pemulangan buku yang dilakukan secara scaning. Kaedah ini akan mewujudkan sistem
pengurusan pusat sumber yang sistematik kerana para pelajar tidak perlu menunggu terlalu
lama untuk urusan pinjaman dan pemulangan buku. Jelaslah sistem pinjaman yang sistematik
dan efektif adalah penting untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah.

Kesimpulannya, pusat sumber sekolah menyediakan perkhidmatan dan sumber


pembelajaran dalam pelbagai bentuk bagi membolehkan warga sekolah menjadi pengguna
yang bermaklumat dan pemikir yang kreatif serta kritis. Justeru, terpulang pada pelajar
sendiri sama ada mahu menggunakan atau sebaliknya, tepuk dada tanyalah minda. . Semua
pihak perlulah berganding bahu dalam usaha meningkatkan penggunaan pusat sumber
sekolah bak kata peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

12
Latihan 6 (Dimensi Diri)

Permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh generasi muda.

Jelaskan usaha-usaha yang boleh anda lakukan bagi memartabatkan permainan


tradisional di negara kita.

Pada zaman pascakemerdekaan ini, arus modenisasi dan globalisasi yang pesat
berkembang menyebabkan permainan tradisional sudah semakin dipandang enteng dan
disisihkan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Permainan tradisional adalah merujuk
kepada permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesebuah masyarakat untuk satu
tempoh yang tertentu sebagai pengisi masa lapang. Negara kita kaya dengan pelbagai jenis
permainan tradisional yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Antara jenis
permainan tradisional tersebut termasuklah congkak, wau, gasing, galah panjang, batu
seremban, teng-teng, guli, sepak raga, konda-kondi dan sebagainya. Kebanyakan daripada
permainan tersebut kurang diketahui oleh generasi muda. Hal ini membayangkan bahawa
permainan tradisional berkenaan akan lenyap ditelan zaman jika tiada usaha diambil untuk
mengetengahkannya dalam kalangan khalayak ramai khususnya generasi masa ini.
Persoalannya, apakah peranan yang seharusnya saya mainkan dalam usaha memartabatkan
permainan tradisional di negara kita?

Usaha pertama yang saya lakukan untuk memartabatkan permainan tradisional adalah
dengan memupuk minat diri sendiri terhadap permainan tradisional. Remaja pada masa ini
banyak terdedah dengan pelbagai pengaruh modenisasi dan perubahan. Mereka sering
menganggap permainan tradisional telah lapuk dan ketinggalan zaman. Oleh itu, sebagai
generasi muda, saya harus sedar bahawa saya berperanan memartabatkan permainan
tradisional. Hal ini boleh dilakukan atas kesedaran diri sendiri untuk mencari pelbagai
informasi berkaitan dengan permainan tradisional. Saya akan mengakses maklumat tentang
permainan tradisional agar dapat memahami dengan lebih jelas setiap permainan tradisional
yang ada di negara kita. Terdapat banyak laman web yang memberikan pelbagai maklumat
berkenan pelbagai permainan tradisional berserta gambarnya sekali. Secara tidak langsung,
wujud kesedaran dalam diri sendiri untuk memartabatkan permainan tradisional di negara ini
bagi menyaingi permainan moden yang semakin popular dalam kalangan remaja.

Selain itu, usaha yang boleh saya lakukan adalah dengan menjadikan permainan
tradisional sebagai pengisi masa lapang. Hal ini boleh dilakukan dengan rakan-rakan sebaya
pada waktu petang atau pada masa cuti sekolah bagi menggantikan permainan moden. Saya
boleh meminta tunjuk ajar daripada golongan yang lebih tua tentang cara-cara permainan
tradisional tersebut bagi membolehkan saya dan rakan-rakan memainkannya bersama rakan-
rakan. Inisiatif ini bukan sahaja dapat memartabatkan permainan tradisional malah dapat
memupuk semangat setia kawan dan kerjasama sesama rakan. Hal ini juga boleh
mengelakkan diri saya sebagai remaja daripada terjebak dengan pelbagai gejala negatif akibat
daripada pengaruh rakan-rakan dan persekitaran yang tidak baik. Bagi diri saya lebih baik
mengisi masa dengan bermain permainan tradisional daripada melakukan perkara-perkara
yang tidak berfaedah. Jelaslah permainan tradisional mendatangkan banyak kebaikan kepada
generasi muda masa ini.

Di samping itu, bagi memartabatkan permainan tradisional, saya sebagai pelajar


sekolah haruslah berani mengesyorkan kepada guru-guru di sekolah agar permainan
tradisional menjadi salah satu aktiviti semasa perjumpaan kokurikulum. Saya akan menulis
13
surat kepada pihak sekolah menerusi persatuan agar memasukkan permainan tradisional
menjadi sebahagian daripada aktiviti kokurikulum di sekolah. Hal ini secara tidak langsung
akan memperkenalkan permainan tradisional kepada semua pelajar. Saya juga akan
menyertai permainan tradisional yang dipertandingkan di peringkat sekolah semasa aktiviti
kokurikulum dan juga persatuan akademik. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah
pertandingan membuat wau, pertandingan bermain congkaka dan demonstrasi permainan
daripada golongan tua yang lebih berpengalaman bagi menarik minat pelajar. Dengan cara
tersebut, minat remaja terhadap permainan tradisional dapat dipupuk agar kepelbagaian
permainan tradisional dapat dipelihara. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak cinta amat
bertepatan kerana jika pelajar telah mula diperkenalkan dengan pelbagai permainan
tradisional, sudah pastilah minat terhadapnya akan tertanam secara semula jadi. Maka para
pelajar perlu berani membuat perubahan ke arah memartabatkan permainan tradisional.

Usaha yang seterusnya ialah saya sebagai remaja perlu menanamkan semangat cinta
akan budaya terutama permainan tradisional. Hal ini adalah kerana, permainan tradisional
merupakan budaya masyarakat Malaysia sejak dahulu dan perlu diteruskan dan dipelihara
agar dikenali oleh generasi akan datang. Sesuatu yang baik itu perlu dipupuk dan ditanam
dalam diri sejak kecil sesuai dengan peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika
asasnya telah kukuh maka secara langsung remaja masa ini tidak akan segan silu
mempertahankan dan memartabatkan permainan tradisional. Alah bisa tegal biasa kerana
sesuatu yang sukar pada awalnya akan menjadi mudah dan biasa jika selalu dilakukan dan
diamalkan. Begitulah juga yang diharapkan terhadap permainan tradisional. Jika remaja
seperti saya telah mula menanamkan sikap sayang dan cinta akan budaya masyarakat ini,
maka sudah pasti permainan tradisional terpelihara megah dalam kalangan masyarakat
Malaysia. Sesungguhnya kecintaan terhadap permainan tradisional akan memupuk juga rasa
cinta terhadap negara

Kesimpulannya, remaja hendaklah berusaha mempopularkan permainan tradisional


agar permainan tersebut terus terpelihara dan mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia
umumnya dan generasi muda khususnya. Maka golongan muda perlu berganding bahu dan
meminta bantuan golongan yang lebih tua agar permainan tradisional terus dimartabatkan dan
diketengahkan dalam pelbagai situasi dan aktiviti. Kedua-dua golongan boleh saling
bekerjasama sebelum nasi menjadi bubur. Khazanah ini perlu dipelihara dan dikekalkan di
negara ini dengan menggunakan pelbagai pendekatan sesuai dengan peribahasa di mana ada
kemahuan, di situ ada jalan.

Karangan Dimensi keluarga

Latihan 1

Kes pembuangan bayi sering menjadi tajuk utama dada akhbar tempatan saban hari.
Peningkatan kes pembuangan bayi perlu dibendung sebelum menjadi trend masyarakat
untuk mencari penyelesaian mudah menyelesaikan masalah kelahiran anak tidak sah
taraf terutama dalam kalangan remaja.

Pada pendapat anda apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk
menangani masalah ini.

14
Saban hari, terdapat pelbagai berita yang terpapar di dada-dada akhbar harian tentang
jenayah pembuangan bayi. Kadar pembuangan bayi yang tidak berdosa kian meningkat.
Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan berita penemuan seorang mayat bayi yang dimasukkan
ke dalam beg pakaian dan dibuang ke dalam perigi dan juga bayi yang baru lahir
dicampakkan dari tingkat dua di satu kawasan perumahan. Perkara yang menyedihkan kita
jenayah ini melibatkan golongan remaja yang diharapkan akan mencorak kegemilangan
negara kelak. Persoalannya, di manakah letaknya sikap bertanggungjawab dan belas kasihan
serta perikemanusiaan remaja yang berani membuang bayi mereka begitu sahaja. Remaja ini
seharusnya mengikut akal fikiran yang waras dan bukannya bertindak mengikut hati dan
hawa nafsu serakah semata-mata, bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa.

Pelbagai strategi telah dijalankan oleh kerajaan dalam usaha membendung masalah
ini. Namun, masalah ini gagal diatasi. Dalam hal ini, ibu bapa adalah golongan yang paling
hampir dengan remaja. Oleh itu ibu bapa perlu memainkan peranan yang besar dalam
menangani masalah pembuangan bayi ini. Ibu bapa perlu bijak membahagikan dan
meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama dengan anak-anak. Ibu bapa perlu
menyediakan ruang untuk bermesra dengan anak-anak serta memberikan kasih sayang
secukupnya terutamanya anak-anak yang sedang meningkat remaja kerana anak remaja
sebenarnya memerlukan perhatian dan layangan yang lebih daripada ibu bapa kerana mereka
akan rasa lebih dihargai. Contohnya, ibu bapa perlu memperuntukkan masa untuk membawa
anak-anak bersiar-siar pada hujung minggu atau melakukan aktiviti yang melibatkan ahli
keluarga bersama-sama. Selain dapat mengeratkan hubungan antara anak-anak dengan ibu
bapa aktiviti yang dilakukan ini dapat menghalang anak-anak daripada melakukan aktiviti
yang tidak berfaedah di luar pengetahuan ibu bapa.

Dalam melayari kehidupan remaja yang penuh cabaran, remaja sering mencari model
yang boleh dicontohi. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang positif
kepada anak-anak. Ibu bapa perlu menjadi model yang boleh diikuti dan dicontohi oleh
anak-anak. Sebagai contoh, sekiranya Si ayah atau Si ibu mahu anak-anak mereka berakhlak
mulia, tidak meninggalkan solat, maka sebagai orang tua, hendaklah melakukannya terlebih
dahulu, seperti kata peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Ibu bapalah yang
akan mencorakkan kehidupan anak-anak di peringkat awal, sekiranya corak yang dilakar
menarik dan cantik, maka akan baik dan eloklah akhlak anak itu. Sekiranya hitam corak yang
dilakar, maka akan hitamlah kehidupan anak-anak itu kelak. Mendidik anak biarlah dari
kecil, bukannya bila dah menjadi buluh baru hendak dilentur, akan pecah dan patahlah buluh
tersebut. Begitu juga dengan anak-anak, bila sudah besar amat sukar untuk dididik
seandainya pada asasnya tidak dimulakan, bak kata pepatah Melayu, melentur buluh
biarlah dari rebungnya. Ibu bapa berperanan besar memastikan anak-anak tergolong dalam
golongan yang berakhlak mulia, lalu tidak sesekali akan melakukan maksiat yang
menyebabkan kesudahan yang mengaibkan dalam menutup episod hitam yang berlaku.
Mereka tidak akan sanggup untuk menconteng arang ke muka kedua- dua ibu bapa mereka
kerana anak yang berakhlak akan sentiasa menjaga maruah diri mereka dan juga maruah
keluarga.

15
Di samping itu, ibu bapa juga perlu prihatin terhadap kehidupan sosial anak-
anak. Sepertimana yang kita ketahui , rakan merupakan golongan kedua yang paling hampir
dan rapat dengan remaja selain ibu dan bapa.Pepatah arab ada menyebut, sekiranya kita
berkawan dengan penjual minyak wangi, nescaya kita berbau harum, dan sekiranya kita
berkawan dengan pembuat besi, kita juga turut terkena percikan apinya. Ibu bapa tidak
seharusnya membiarkan anak-anak tidak kira lelaki atau perempuan mengamalkan pergaulan
bebas. Ibu bapa seharusnya mengetahui dan memastikan dengan siapa anak mereka
berkawan. Ibu bapa perlu menasihati dan memberi kesedaran kepada anak tentang batas-batas
pergaulan antara lelaki dengan perempuan bagi mengelakkan berlakunya hubungan intim dan
keterlanjuran yang secara tidak langsung menyumbang kepada berlakunya jenayah
pembuangan bayi ini. Berkawan antara lelaki dengan perempuan tidak mengapa, asalkan tahu
batas-batas pergaulan. Jangan sampai mendorong melakukan maksiat, melakukan zina
seterusnya mengandung anak luar nikah. Akhirnya, untuk menutup malu, lalu remaja yang
terlibat sanggup membuang bayi yang tidak bersalah di masjid, di depan rumah atau dibuang
ke dalam sungai. Ibu bapa perlu menasihati anak-anak agar berkawan dengan kawan yang
mempunyai akhlak yang baik, berwawasan dan mendorong melakukan aktiviti yang
berfaedah. Kawan yang baik dan berakhlak akan mengelakkan diri daripada menghampiri
maksiat dan kejahatan. Mereka akan sentiasa menjaga adab pergaulan.

Agama teras kehidupan dan merupakan panduan kepada setiap penganutnya. Oleh itu,
ibu bapa perlu memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Didikan
agama merupakan benteng yang ampuh untuk untuk mengelakkan golongan remaja terjebak
dalam kancah maksiat. Mereka akan dapat membezakan antara baik dan buruk, halal dan
haramnya tindakan serta perlakuan yang akan dilakukan. Anak-anak akan mempunyai jati diri
yang utuh bagi melawan serangan-serangan pemikiran dan budaya negatif. Oleh itu, ibu bapa
perlu menghantar anak-anak mendalami bidang agama seawal usia tujuh tahun. Apabila
pegangan agama menguasai diri, seseorang itu akan berfikir berulang kali sebelum
melakukan sesuatu yang menyalahi ajaran agama. Namun, ibu bapa kini lebih cenderung
untuk menghantar anak-anak mereka menghadiri kelas-kelas yang mengajar anak-anak ilmu
keduniaan berbanding dengan program-program kerohanian dengan alasan unsur-unsur
kerohanian tidak memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan dan kemajuan
seseorang. Didikan agama yang kurang akan menipiskan tahap keimanan seseorang.
Akibatnya mereka tidak takut untuk membuat dosa dengan beranggapan perbuatan tersebut
tidak mendapat balasan Alllah SWT pada masa itu juga. Remaja yang nipis imannya tidak
dapat bertindak secara rasional dan lebih suka bertindak mengikut emosi untuk mengatasi
sesuatu masalah. Lantaran itu, bagi remaja yang melahirkan anak tidak sah taraf ini, mereka
sanggup membuang bayi mereka kerana bertindak mengikut emosi dan tidak memikirkan
bahawa perbuatan mereka ini akan menambahkan lagi dosa yang sedia ada. Seandainya anak
yang dibuang itu masih hidup dan ditemui oleh orang lain, akan selamatlah anak tersebut,
tetapi seandainya bayi itu mati, jadilah dia seorang pembunuh.

Seterusnya langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk menangani masalah
pembuangan bayi ini adalah mengubah tanggapan dan persepsi mereka terhadap anak-
16
anak. Jangan memberikan kebebasan yang keterlaluan kepada anak-anak. Ibu bapa perlu
membuat ketetapan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh anak-anak terutamanya kepada
anak-anak perempuan kerana gejala pembuangan bayi ini lebih melibatkan golongan remaja
perempuan. Tetapkanlah peraturan, anak-anak perempuan tidak dibenarkan keluar malam
atau pulang lewat malam. Selain itu, ibu bapa perlu menegur anak-akan perempuan agar tidak
memakai pakaian yang terlalu mencolok mata sehingga menimbulkan keghairahan orang lain
untuk menghampiri mereka dan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Keadaan
ini bukan hanya berlaku di luar rumah, malahan mungkin akan berlaku di dalam rumah
sendiri yang boleh menyebabkan berlakunya sumbang mahram yang akhirnya melahirkan
zuriat. Ibu bapa perlu mengawasi pergerakan anak jika sekiranya ada sesuatu yang
meragukan. Sebab pernah terjadi, anak yang masih bersekolah mengandung tanpa disedari
oleh ibu bapa disebabkan kurang berkomunikasi dengan anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga
jangan terlalu mengongkong anak-anak. Sekiranya mereka berpeluang hidup berjauhan
dengan keluarga, mereka akan melakukan apa-apa sahaja yang terlintas difikiran mereka
tanpa berfikir panjang. Anak-anak akan berubah sikap seperti membujur lalu melintang
patah dengan bertindak liar tanpa pengawasan ibu bapa. Hal ini berlaku terutamanya bagi
anak-anak gadis yang berpeluang menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi kerana
beranggapan mereka bebas melakukan apa-apa sahaja. Jangan sampai, sudah terhantuk
baru terngadah dan nasi sudah menjadi bubur. Sesungguhnya, sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

Intihanya, gejala pembuangan bayi yang serius tiada penghujung sekiranya tidak ada
kesedaran dalam kalangan masyarakat sarwajagat untuk mengubah sikap kerana untuk
menangani masalah pembuangan bayi ini bukan hanya menjadi tanggunggjawab ibu bapa
sahaja tetapi memerlukan kerjasama semua pihak. Langkah-langkah yang diambil sewajarnya
akan menjadi anjakan paradigma dalam kehidupan agar setiap remaja yang terdedah kepada
gejala negatif ini perlu mempunyai semangat yang kuat untuk menghadapi cabaran. Gejala
tersebut merupakan satu kesalahan yang amat kejam. Sedangkan haiwan pun tidak berlaku
kejam kepada anaknya. Anak itu satu anugerah daripada Tuhan. Oleh itu, kita mesti
menghargainya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sesungguhnya masih ada ruang untuk
ibu-ibu muda yang mengandung anak luar nikah ini mencari jalan pulang, bak kata pepatah
Melayu, sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Walaupun di depan jalan amat
berliku, namun remaja yang terlibat perlu menguak halangan untuk mencari sinar kehidupan.

Latihan 2: (Dimensi Keluarga)


Menabung amat penting untuk menjamin kehidupan pada masa hadapan.

Apakah peranan ibu bapa dalam memastikan amalan menabung menjadi budaya
masyarakat kita?

Hidup ibarat roda, sekejap di atas, sekejap di bawah, begitulah lumrah manusia dalam
kehidupan. Menjelang era milieu yang sarat dengan informasi dan teknologi, momentum arus
terus bergerak ke depan dengan tidak berlengah-lengah. Oleh itu, generasi muda perlu
berjimat cermat dan sifat menabung perlu disemai sejak anak-anak masih kecil lagi. Amalan
17
menabuing ini diharapkan terbawa-bawa sehingga dewasa. Menabung merupakan tabiat
menyimpan wang. Tanggungjawab untuk memupuk amalan ini dalam sanubari anak-anak
jatuh pada bahu ibu bapa. Dengan itu, ibu bapa perlu memainkan peranan mereka dengan
bijaksana ibarat menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak
berselerak. Persoalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa dalam
memastikan amalan ini menjadi budaya masyarakat kita?

Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi menerapkan amalan
berjimat-cermat dalam diri anak-anak adalah dengan menjadikan amalan ini sebagai
budaya keluarga. Hal ini kerana suasana keluarga merupakan cara yang paling cepat dan
efektif bagi membentuk keperibadian anak-anak. Anak ibarat sehelai kain putih, ibu bapa
yang bakal mencorakkannya menjadi putih atau hitam. Ibu bapa merupakan orang yang
pertama berpeluang untuk berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak telah dibawa ke dunia
ini oleh ibu bapa. Anak-anak datang ke dunia yang berwarna-warni ini dengan otak yang
kosong. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengisikan tempat kosong yang ada dalam minda anak-
anak. Dengan kesempatan ini, ibu bapa boleh menyemai amalan menabung dalam jiwa anak-
anak. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak menabung dengan menyimpan sebahagian daripada
wang perbelanjaan harian sekolah anak-anak. Ajarlah anak-anak berjimat-cermat dan tidak
membelanjakan semua wang perbelanjaan harian yang diberi agar anak-anak tahu akan
kepentingan menabung. Jelasnya, ibu bapa perlu memupuk tabiat ini dalam kalangan kanak-
kanak sebelum kudis menjadi tokak.

Selain itu, ibu bapa wajar menerapkan amalan menabung dalam jiwa anak-anak sejak
bangku prasekolah lagi, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sewaktu
anak-anak masih kecil, mereka sangat mematuhi kata-kata dan nasihat ibu bapa. Oleh itu, ibu
bapa mudah memberitahu dan mendidik mereka amalan yang berunsur positif seperti amalan
menabung. Anak-anak mudah dipengaruhi ketika mereka masih kecil. Mereka tidak akan
mengingkari nasihat ibu bapa dan mengikut segala ajaran ibu bapa mereka. Dengan cara ini,
amalan menabung, secara tidak langsung, mudah berakar umbi dalam hati anak-anak.
Sekiranya didikan dan ajaran seperti ini diberikan sewaktu belia, anak-anak yang berdarah
muda tidak akan mempedulikan ibu bapa lagi dan nasihat ini bagai mencurahkan air ke daun
keladi. Ibu bapa yang melahirkan anak-anak dan membawa mereka ke alam fana ini,
sekiranya mangajar kanak-kanak bukan tanggungjawab mereka, siapakah yang mampu
bertanggungjawab dalam hal ini lagi? Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan amalan sedikit
demi sedikit dalam jiwa anak-anak sejak kecil kerana sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.

Selain itu, ibu bapa mengamalkan gaya hidup sederhana dan tidak menunjuk-
nunjuk. Anak-anak perlu diterapkan dengan gaya hidup yang sederhana dan tidak membazir.
Sebagai contohnya, jenis rumah dan perkakas di dalamnya menjadi penanda aras paling
senang bagi menilai taraf hidup sesebuah keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlulah bersederhana
dalam pembelian peralatan di rumah dan setiap pembelian perlu dibayar tunai tanpa
berhutang. Kadangkala, terdapat keluarga yang sanggup berhutang bagi membeli perabot dan
perkakas rumah yang bergaya supaya mendapat "pengiktirafan"orang berada oleh orang-
18
orang di sekeliling walaupun hakikat sebenarnya mereka tidak berkemampuan .Mereka
inilah yang berpegang pada prinsip biar papa asal bergaya. Jika ada ibu bapa yang
menjadikan hal ini sebagai budaya keluarga, diharapkan mereka dapat menukar perspektif
tersebut bagi memudahkan proses penerapan amalan berjimat-cermat dalam diri anak-anak.

Adat usang pusaka lama, amalan menabung merupakan tabiat yang bijak dan harus
diwariskan secara turun-temurun. Ibu bapa perlu mengajar anak-anak menguruskan wang
dengan cekap. Mereka harus memberitahu anak-anak cara penggunaan wang dan cara
penyimpanannya. Mereka perlu kerap menggalakkan anak-anak mengamalkan tabiat
menabung. Membuka akaun bank untuk anak-anak merupakan perkara pertama yang
boleh diambil bagi menyiapkan anak-anak ke arah berjimat-cermat. Malah, langkah ini boleh
diambil sejak usia mereka masih bayi. Ibu bapa dapat menaikkan semangat anak-anak untuk
menabung dengan meminta mereka membayangkan wang simpanan yang bakal digunakan
untuk masa depan mereka kelak. Kata orang tua, semua orang memerlukan pujian. Dengan
hal tersebut, ibu bapa boleh memuji anak-anak sekiranya mereka melakukan sesuatu yang
baik. Pujian dengan batasan tertentu boleh mewujudkan keyakinan anak-anak. Oleh itu,
mereka akan menerima nasihat dan ajaran ibu bapa dengan hati terbuka. Mereka akan belajar
pengurusan wang dengan cekap. Amalan menabung mudah ditanamkan. Dengan itu, ibu bapa
harus memuji anak-anak dan cara ini dapat memudahkan penerapkan amalan menabung
sudah terang seperti murai berkicau hari siang.

Pada hakikatnya, ibu bapa berperanan untuk menunjukkan contoh teladan yang
baik kepada anak-anak. Ibu bapa sendiri harus mengamalkan sikap menabung. Mereka
harus menabung wang bersama dengan anak-anak. Anak-anak mudah terikut-ikut oleh
tingkah laku ibu bapa dan mereka akan mengikut jejak langkah ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa
perlu menujukkan contoh yang baik. Mereka harus mengamalkan tabiat menabung juga.
Cuba anda bayangkan, macam mana anak-anak akan rela hati untuk menabung sekiranya
ibu bapa mereka sendir iseorang yang boros dan tidak pandai menguruskan wang? Hal ini
jelas menunjukkan betapa pentingnya imej yang diberikan oleh ibu bapa di depan anak-
anak. Pepatah Melayu juga mengatakan bagaimana acuan, begitulah kuihnya.

Jika berkawan dengan tukang besi, baju kita akan tercarik terkena percikan
api; jika berkawan dengan penjual pewangi harum, tubuh kita akan berbau harum, kawan
merupakan magnet sakti yang boleh mempengaruh anak-anak yang berusia seumur jagung.
Ibu bapa harus menapis kawan anak-anak dan mengelakkan mereka berkawan dengan
mereka yang kurang berakhlak. Benteng iman yang lemah anak-anak mudah runtuh sekiranya
kegembiraan dan kemewahan mengaburi mata, bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa
binasa. Oleh itu, ibu bapa harus mengurangkan peluang anak-anak untuk bercampur dengan
golongan tidak bermoral. Anak-anak mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat. Anak-anak
hanya tahu menghabiskan wang dan tidak tahu betapa susah payahnya ibu bapa memperoleh
wang untuk perbelanjaan anak-anak. Dengan itu, amalan menabung akan dialpakan dan
diketepikan oleh anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mengelakkan anak-anak berkawan
dengan mereka yang kurang bersahsiah.

19
Sudah terang lagi bersuluh, ibu bapa memang memainkan peranan dominan dalam
memastikan amalan menabung manjadi budaya masyarakat kita. Pepatah cina mengatakan
Jikalau tiada wang semua kerja tak terjadi. Peribahasa Melayu pula menunjukkan ada
padii semua jadi, ada beras semua deras. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya
wang dalam zaman globalisasi yang mengutamakan kebendaan dan material. Kita harus
menyemai sifat menabung dan menjadikan amalan ini sabagai satu tabiat hidup.
Pembentukan generasi muda barakhlak yang merupakan tonggak aspirasi untuk menerajui
negara pada masa depan amat diperlukan untuk merealisasikan kelahiran masyarakat madani.
Air bersih, ikannya jernih.

Latihan 3: (Dimensi Keluarga)


Ibu bapa merupakan dua insan yang banyak berjasa bagi memastikan kejayaan anak-
anak dalam kehidupan.

Huraikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh anak-anak untuk membalas jasa
kedua-dua ibu bapa mereka.

Seorang ibu dapat menjaga sepuluh orang anak tetapi sepuluh orang anak belum tentu
dapat menjaga seorang ibu. Situasi sebeginilah yang sedang berlaku pada zaman ini. Ibu
bapa ditinggalkan hidup merempat di jalan oleh anak anak yang tidak berperikemanusiaan.
Mereka sanggup menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua-tua dalam keghairahan
mengejar kemewahan dan kemajuan materialisme. Kita seharusnya ingat bahawa si ibu yang
telah mengandungkan kita selama sembilan bulan sepuluh hari dan membawa kita ke muka
bumi ini. Si bapa pula telah bersengkang mata untuk mencari nafkah bagi membesarkan kita.
Mereka sanggup mengetepikan kegembiraan mereka semata-mata untuk membahagiakan
kita. Bagi mereka, kesusahan yang dilalui oleh mereka tidak bererti apa-apa sekiranya anak-
anak mereka hidup bahagia. Oleh itu, kita perlu menghargai dan membalas jasa ibu bapa
kerana mereka merupakan insan yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa ibu bapa,
siapalah kita? Persoalannya, apakah langkah- langkah yang dapat diambil oleh anak-anak
untuk membalas jasa kedua-dua ibu bapa mereka?

Sebagai seorang anak yang taat, kita seharusnya menghormati kedua-dua ibu bapa
kita. Apabila usia sudah lanjut, ibu bapa mudah tersinggung dengan apa-apa yang
diperkatakan oleh anak- anak. Dalam hal ini, kita seharusnya menjaga pertuturan dan
pengucapan kita apabila berbual dengan ibu bapa agar mereka tidak berasa tersisih. Menurut
pujangga sekiranya engkau tidak menghormati ibu bapamu, maka suatu hari nanti, anak-
anakmu tidak akan menghormatimu. Sekiranya kita menghormati ibu bapa kita dan sentiasa
bersopan santun dengan mereka, mereka akan merasakan bahawa diri mereka disayangi dan
dihargai. Sebagai contoh, ketika kita berjalan di hadapan orang tua kita, kita seharusnya
tunduk sebagai tanda hormat. Hal ini menunjukkan bahawa kita sentiasa bersikap merendah
diri di hadapan ibu bapa kita. Ibu bapa hanya mengharapkan diri mereka dihormati sejajar
dengan usia mereka. Kita janganlah sesekali menyakitkan hati ibu bapa kerana kesedihan
dan kekecewaan mereka boleh memusnahkan kita dalam sekelip mata. Kita harus mengambil
iktibar daripada kisah Si Tanggang dengan ibunya agar tidak menerima nasib seperti Si
20
Tanggang yang bertukar menjadi batu akibat sumpahan ibunya. Anak yang derhaka tidak
akan mendapat keredaan Allah kerana menyakiti hati ibu bapa merupakan kesalahan yang
tidak boleh dimaafkan. Oleh itu, wajarlah kita menghormati ibu bapa untuk membahagiakan
mereka.

Di samping itu, kita juga perlu menjaga ibu bapa kita yang sudah uzur. Kita
janganlah bersikap seperti kacang lupakan kulit setelah memperoleh kesenangan dengan
menghantar mereka ke rumah orang tua. Hal ini kerana mereka telah membesarkan dan
menjaga kita dengan baik sehingga kita berjaya dalam hidup . Oleh itu, kita perlu menjaga
ibu bapa kita sehingga mereka menemui ajal mereka. Falsafah Cina ada menyebut
menyimpan seorang tua di dalam rumah umpama kita memiliki suatu barang yang amat
berharga. Ibu bapa yang sudah tua mengharapkan anak- anak mereka ada bersama-sama
mereka kerana mereka tiada tempat bergantung melainkan kita. Kitalah menjadi tempat
mereka mengadu, menangis, bergembira dan berkongsi segala perasaan mereka. Hal ini
kerana hubungan yang terjalin antara seorang ibu dengan anaknya ialah hubungan yang
ditentukan oleh Tuhan di dunia dan akhirat. Selain itu, kita juga perlu menyediakan segala
keperluan dan permintaan ibu bapa kita. Pada usia yang semakin lanjut, mereka mudah lupa
tentang apa-apa yang diperlukan oleh mereka. Dalam hal ini, kita perlu menyediakan segala
keperluan ibu bapa kita seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang selesa dan ubat-
ubatan. Ada ketikanya, ibu bapa berasa segan untuk meminta sesuatu daripada kita sebagai
anak kerana mereka merasakan bahawa hal ini akan membebankan kita. Kita seharusnya
ingat bahawa suatu ketika dahulu, ibu bapa kita telah menyediakan segala keperluan untuk
kita tanpa diminta. Mereka sanggup memakai pakaian yang lama untuk membeli pakaian
yang baharu untuk kita. Oleh itu, kita harus menjaga segala keperluan ibu bapa kita bagi
membalas segala penat lelah mereka. Ulama ada mengatakan bahawa seseorang yang tidak
mendapat keredaan ibu bapa tidak akan mencium bau syurga. Sekiranya kita gagal menjaga
kebajikan ibu bapa kita, maka kita telah melakukan dosa. Jelasnya, kita harus melaksanakan
kewajipan kita sebagai anak yang saleh dengan menjaga ibu bapa kita dengan baik.

Selain itu, kita juga harus belajar bersungguh-sungguh untuk menggapai kejayaan
dalam pelajaran. Setiap ibu bapa mengharapkan anak- anak mereka agar berjaya dalam hidup.
Mereka sanggup bertungkus lumus demi menyekolahkan kita agar kita hidup senang pada
kemudian hari. Dalam hal ini, kita seharusnya berusaha bersungguh-sungguh dalam
mencapai kejayaan untuk membalas jasa ibu bapa kita. Kita janganlah membiarkan hasrat ibu
bapa kita berkecai seperti kaca terhempas ke batu. Hal ini akan meletakkan ibu bapa kita
dalam keadaan yang sedih sekiranya kita gagal menunaikan hasrat mereka. Mereka tidak
mengharapkan wang ringgit daripada kita tetapi hanya mendoakan agar kita menjadi insan
yang berilmu dan berguna serta dipandang mulia oleh masyarakat. Ibu bapa akan berasa
bangga dan gembira apabila melihat anak- anak mereka memperoleh segulung ijazah. Kita
juga tidak harus melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat. Kita harus mengikuti jalan
yang betul untuk menjaga perasaan ibu bapa kita. Meraka sudah tentu akan berasa sedih
sekiranya melihat kita melakukan aktiviti yang tidak sihat. Tegasnya, kita harus belajar
bersungguh-sungguh agar pengorbanan ibu bapa kita tidak menjadi sia- sia.

21
Seterusnya, kita perlu meluangkan masa bersama-sama ibu bapa kita. Walaupun
sibuk dengan kerjaya, kita harus meluangkan masa untuk bergaul dan beramah mesra dengan
mereka. Apabila semakin tua, ibu bapa kita mudah diselubungi perasaan kesunyian. Pada
ketika inilah, mereka memerlukan teman untuk berbual-bual. Kita seharusnya menemani
mereka ketika mereka berasa sunyi dan sepi. Memang tidak dapat dinafikan apabila telah
berkerjaya, kita lebih banyak menghabiskan masa dalam kerjaya. Namun begitu, pada masa
lapang, kita perlu menziarahi mereka dan berbual-bual dengan mereka. Kita juga perlu
bergurau senda dengan mereka untuk menghiburkan hati mereka. Ilmuwan Islam ada
menyatakan sekiranya kita lupa akan jasa ibu bapa, maka kita juga telah lupa akan diri
kita. Bagi anak-anak yang tinggal berjauhan, mereka boleh berhubung dengan ibu bapa
mereka melalui telefon. Ketika berbual dengan mereka, kita perlu menggunakan pertuturan
yang bersopan dengan mereka agar tidak menggores perasaan mereka. Bukan itu sahaja, kita
juga boleh membantu ibu bapa kita melakukan kerja-kerja rumah untuk meringankan beban
mereka. Sebagai contoh, kita boleh membantu ibu kita untuk memasak, mencuci pakaian,
mengemas rumah dan sebagainya. Jelasnya, komunikasi yang baik antara anak-anak dengan
ibu bapa dapat menjamin keharmonian keluarga.

Sejajar dengan konteks perbicaraan, kita juga perlu menyambut sesuatu perayaan
bersama-sama ibu bapa kita. Kita perlu ingat bahawa syurga terletak di bawah tapak kaki ibu
bapa. Menjelang musim perayaan, kita perlu balik ke kampung untuk menyambut sesuatu
perayaan. Ketika musim perayaan, kita dapat meluangkan masa yang lama bersama-sama
mereka. Kita juga perlu meraikan Hari Bapa dan Hari Ibu sebagai tanda menghargai jasa
mereka. Dengan itu, ibu bapa kita akan merasakan bahawa diri mereka dihargai kerana kita
sudi mengadakan majlis untuk mereka . Malah, kita juga boleh mengadakan majlis sempena
ulang tahun perkahwinan ibu bapa kita. Melalui majlis sebegini, ibu bapa kita dapat
mengimbau kembali kenangan manis mereka sewaktu muda. Walaupun ibu bapa kita sudah
tua, kita juga boleh menyambut hari jadi mereka. Masa itu emas, jikalau kita meluangkan
masa untuk ibu bapa kita dalam mengadakan majlis khas untuk mereka, masa itu bagaikan
permata, lebih mahal daripada emas. Bukan itu sahaja, kita juga perlu meraikan kejayaan kita
bersama- sama ibu bapa kita. Hal ini kerana kejayaan itu sebenarnya hasil titik peluh ibu bapa
kita. Walaupun sudah berkahwin, kita perlu memberikan keutamaan kepada ibu bapa kita
kerana jasa mereka tidak ternilai.

Akhir sekali, kita perlu mendoakan kesejahteraan hidup ibu bapa kita di dunia dan di
akhirat. Doa kita akan termakbul sekiranya permintaan kita ikhlas. Bayangkanlah sekiranya
ibu bapa kita telah meninggal dunia, adakah kita akan berpeluang untuk melihat mereka
semula? Maksud Al-Quran ada menyatakan Dan ucapkanlah doa : Wahai Tuhanku,
kasihanilah kedua-dua ibu bapaku, sebagaimana mereka mendidik dan mengasihani aku
sewaktu aku kecil. Oleh itu, kita harus berdoa agar ibu bapa kita dikurniakan dengan
kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Bagi ibu bapa yang sudah meninggal, kita juga
boleh berdoa agar mereka ditempatkan bersama-sama orang-orang yang mulia. Setiap anak
digalakkan membaca ayat-ayat suci al-Quran untuk disedekahkan kepada arwah ibu bapa
mereka. Orang India pula akan mengadakan upacara sembahyang pada setiap ulang tahun
kematian ibu bapa mereka. Bagi masyarakat Cina, mereka akan menyembah roh arwah ibu

22
bapa dan nenek moyang mereka pada setiap Tahun Baru Cina dengan melawati kubur orang
tua mereka. Dalam hal ini, setiap agama menyeru kepada bangsanya untuk berdoa agar roh
ibu bapa mereka tenteram.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa anak-anak harus


melaksanakan kewajipan mereka dengan menjaga ibu bapa dengan baik. Selagi ibu bapa kita
hidup di muka bumi ini, kita perlu memenuhi segala permintaan dan hajat mereka sebagai
tanda menghargai pengorbanan mereka. Hal ini kerana apabila mereka sudah tiada di dunia,
kita tidak berpeluang melakukan sesuatu bagi membalas jasa kedua-dua orang tua kita.
Ketika itu, kita akan menyesal namun pepatah menyatakan bahawa sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh itu, marilah kita menyahut slogan
Sayangilah Ibu Bapa kita dan berbakti kepada ibu bapa kita agar hidup diberkati. Firman
Allah SWT yang bermaksud Sesungguhnya orang-orang yang mulia ialah orang- orang
yang tida melakukan dosa. Kita janganlah melakukan dosa dengan menyakitkan hati ibu
bapa kita. Tegasnya, setiap insan harus mendukung kewajipan sebagai anak yang soleh dan
solehah serta melaksanakan kewajipan tersebut dengan baik agar hidup diberkati.

Latihan 4: (Dimensi Keluarga)


Ibu bapa merupakan insan yang berperanan penting bagi menggalakkan anak-anak
menggunakan barangan buatan Malaysia.

Huraikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh ibu bapa terhadap anak-anak dalam
menggalakkan penggunaan barangan buatan Malaysia.

Sebagai sebuah negara membangun yang akan menuju ke arah negara maju menjelang
2020, Malaysia sebenarnya telah banyak menghasilkan dan mengeluarkan pelbagai barangan
serta produk sendiri. Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita agar tidak lagi
mengagung-agungkan barangan luar. Barangan keluaran tempatan kini sudah setanding
dengan produk luar dari segi kualitinya, malahan sesetengah produk keluaran negara kita
dijamin lebih baik. Walaubagaimanapun, masih ramai lagi yang tidak mengetahui atau
menyedari tentang kelebihan dan kualiti sebenar barangan buatan negara kita, lebih-lebih lagi
orang muda-muda yang kononnya mempunyai cita rasa yang tinggi dalam memilih
kebendaan. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam menggalakkan penggunaan
barangan buatan Malaysia?

23
Peranan yang amat penting yang perlu diamalkan oleh setiap ibu bapa ialah ibu bapa
perlulah menjadi role model kepada anak-anak mereka kerana anak-anak akan sentiasa
mengikuti jejak langkah kedua-dua ibu bapa mereka. Pepatah ada mengatakan bahawa
bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa merupakan insan yang paling dikagumi
kerana ibu bapalah orang yang terdekat dengan anak-anak. Anak-anak diibaratkan seperti
sebutir permata yang belum digilap, ibu bapa yang akan mencanai dan menggilapnya
sehingga menjadi berlian yang indah dan bersinar. Walaubagaimanapun, ibu bapa janganlah
bersikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan dengan betul kerana ini akan menyebabkan
anak-anak hilang rasa kagum dan kepercayaan kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa haruslah
membeli kereta buatan Malaysia seperti kereta dari kilang Proton Edar, barangan elektrik
seperti Panasonic, Philips dan lain-lain. Tegasnya, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan
kepada anak-anak mereka dengan menyokong barangan buatan Malaysia yang berkualiti ini.

Selain itu, ibu bapa perlulah memupuk perasaan cinta akan negara kepada anak-anak
mereka sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini terjadi
demikian kerana semangat patriotik patut diterapkan ke dalam sanubari remaja supaya
mereka terpanggil untuk membeli barangan Malaysia sebagai tanggungjawab mereka. Ibu
bapa juga boleh menanam minat anak-anak terhadap barangan Malaysia melalui mata
pelajaran Bahasa Malaysia, Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Hal ini akan dapat menyuntik nilai cinta akan negara, taat setia kepada raja dan negara, dan
sanggup berkorban untuk negara kepada generasi muda kita. Ibu bapa patut menyeru anak-
anak untuk mencontohi warganegara Jepun dan Korea kerana rakyat mereka berasa bangga
untuk membeli barangan negara mereka sendiri. Misalnya, dalam filem atau drama Korea,
semua artis pasti menggunakan produk negara sendiri seperti jenama Samsung, LG dan
Panasonic. Dengan menyahut seruan Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri
Malaysia yang keempat malalui Dasar Pandang Ke Timur, kita digalakkan mencontohi sifat
baik negara lain yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan negara ke alaf baru. Jika
anak-anak telah diterapkan semangat cinta akan negara dan ingin membeli barangan
Malaysia, amalan ini akan terbawa-bawa hingga mereka dewasa. Tidak dapat dinafikan
bahawa golongan remaja merupakan golongan pengguna yang banyak berbelanja. Golongan
remaja juga merupakan harapan negara kita. Hal ini kerana pemuda harapan bangsa, pemudi
tiang negara. Jika mereka suka membeli produk jenama Malaysia, produk Malaysia pasti
akan laris di pasaran.

Di samping itu, peranan yang boleh diamalkan oleh ibu bapa ialah ibu bapa membawa
anak-anak ke pameran barangan ciptaan Malaysia. Contohnya, ibu bapa bolehlah membawa
anak-anak ke Karnival Membeli-belah Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian
Pelancongan Malaysia dengan premis perniagaan seluruh negara. Karnival sebegini telah
ditetapkan hanya barangan Malaysia yang mempunyai tawaran potongan harga yang
istimewa. Sebagai contoh, kraf tangan dan batik, yang merupakan budaya yang
menggambarkan tradisi Malaysia. Ibu bapa perlu mendedahkan anak-anak dengan pelbagai
barangan tempatan yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan keunikannya yang tersendiri.
Apabila anak-anak meminta sesuatu benda yang tidak keterlaluan, ibu bapa haruslah membeli
barang tersebut dan barang tersebut mestilah merupakan barangan buatan Malaysia. Terdapat

24
juga pameran yang mengadakan pelbagai jenis pertandingan. Dalam konteks ini, ibu bapa
boleh menggalakkan anak-anak menyertai pertandingan-pertandingan seperti menulis esei,
melukis poster dan menjawab soalan-soalan kuiz yang berkaitan. Hal ini secara tidak
langsung dapat mencelikkan minda anak-anak supaya mengetahui kualiti dan kelebihan
barangan Malaysia sehingga berminat untuk membeli barangan Malaysia, seperti peribahasa,
tak kenal maka tak cinta. Tegasnya, ibu bapa perlulah membeli barangan buatan Malaysia
untuk didedahkan kepada anak-anak generasi baru ini.

Seterusnya, ibu bapa perlulah menerangkan kebaikan pembelian barangan buatan


Malaysia kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat memahami faedah-faedahnya,
menyokong dan menggunakan barangan buatan Malaysia. Ibu bapa haruslah memberitahu
anak-anak tentang kualiti produk-produk Malaysia yang kini bukan sahaja kualitinya
setanding dengan produk-produk luar negara, malah harganya juga cukup murah untuk
dimiliki seseorang. Ibu bapa juga boleh menunjukkan kempen-kempen yang telah diadakan
seperti Kempen Beli Barangan Malaysia kepada anak-anak untuk memastikan anak-anak
sedar dan mengetahui secara mendalam barangan-barangan Malaysia. Sikap prejudis,
memandang rendah barangan tempatan dari sudut pemikiran juga seharusnya dilontar jauh-
jauh oleh ibu bapa dan juga tidak harus diwujudkan pada anak-anak mereka, tetapi,
sebaliknya, membinakan semangat Malaysia Boleh dari serba-serbi, termasuk soal kualiti dan
standard barangan tempatan. Jelasnya, ibu bapa berperanan penting dalam menerangkan
manfaat-manfaat barangan buatan Malaysia kepada anak-anak supaya mereka sedar dan bijak
memilih benda yang baik dan mendatangkan kebaikan kepada mereka.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa yang


merupakan insan terdekat kepada generasi muda kini mestilah memainkan peranannya yang
amat penting dalam menggalakkan anak-anak menyokong, membeli dan menggunakan
barangan buatan Malaysia. Harapan kerajaan Malaysia supaya negara kita bukan sahaja
mengimport barangan luar negara malah juga mengeksport barangan buatan Malaysia dapat
dicapai. Sedarlah bahawa barangan Malaysia tidak sekadar lebih murah daripada barang
buatan import negara malah mempunyai kualiti dan kuantiti yang baik. Walalau
bagaimanapun, usaha daripada ibu bapa semata-mata adalah tidak mencukupi. Rakyat
Malaysia patut menghayati tema Hari Kebangsaan; 1Malaysia Menjana Transformasi
menyemarakkan semangat seisi negara agar seia sekata sebagai satu bangsa yang ingin
memperkasakan satu perubahan sikap dengan membeli barangan Malaysia. Tegasnya, negara
kita, tanggungjawab kita merupakan azimat yang tersemat agar kita berbangga dengan
barangan Malaysia yang bermutu tinggi.

LATIHAN 5 (Dimensi Keluarga)

Semangat kejiranan semakin hari semakin luntur dalam kalangan masyarakat.


Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam
kalangan masyarakat.

25
. Menurut perspektif Islam, konsep jiran meliputi skop yang lebih luas sehingga
menjangkau empat puluh buah rumah atau keluarga yang tinggal berhampiran dengan kita.
Semangat kejiranan pula membawa pengertian jiran tetangga yang hidup berbaik-baik,
bertolak ansur dan bekerjasama antara satu sama lain. Dalam kehidupan kita, kita dilarang
menyakiti hati jiran, sebaliknya diminta mengambil berat antara satu sama lain dan hidup
berlandaskan kasih sayang sesama individu tanpa mengira keturunan, usia, agama atau
pangkat. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa Jiran Sepakat Membawa Berkat. Jadi,
kita perlulah mengutamakan jiran kita dalam kehidupan dan mengukuhkan semangat
kejiranan supaya kita sentiasa bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara. Walau
bagaimanapun, dalam era globalisasi yang dipenuhi pelbagai pancaroba moden, semangat
kejiranan dalam kalangan anggota masyarakat semakin meluntur. Oleh itu, semua lapisan
masyarakat terutamanya ibu bapa wajar mengambil langkah untuk memupuk semangat
kejiranan dalam kalangan masyarakat. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang elektif
wajar diambil oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan
masyarakat?

Menyedari hakikat betapa pentingnya semangat kejiranan diamalkan oleh masyarakat


majmuk di negara ini, maka usaha perlu dilakukan oleh ibu bapa agar nilai yang berharga ini
tidak lenyap daripada amalan hidup masyarakat kini. Ibu bapa haruslah menyertai aktiviti
gotong-royong yang dianjurkan oleh komuniti atau masyarakat setempat. Dalam hal ini. ibu
bapa boleh membawa anak-anak menyertai aktiviti tersebut bersama. Melalui aktiviti
gotong-royong, semua penduduk setempat dapat berkumpul bersama sambil berbincang
tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat
berbual-bual dan berkenal-kenalan antara satu sama lain dan sekali gus membolehkan
seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih baik dan dekat. Hal ini dapat
digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta.
Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dijalankan secara bergotong-royong ialah membersihkan
kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara dan sebagainya. Aktiviti-
aktiviti yang dijalankan secara bergotong-royong memerlukan masyarakat bekerjasama bagai
aur dengan tebing agar aktiviti-aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan baik.
Melalui cara ini, setiap ahli keluarga dapat menjalinkan hubungan mesra sesama jiran.
Mereka juga sedar akan peranan masing-masing dalam sesuatu komuniti . Apabila dewasa
kelak, anak-anak akan melakukan perkara yang sama untuk mengeratkan ikatan kejiranan.
Jelasnya, ibu bapa haruslah mengadakan aktiviti gotong-royong agar dapat memupuk
semangat kejiranan dalam masyarakat.

Selain itu, ibu bapa perlulah menjadi suri teladan atau role model yang baik kepada
anak-anak sekiranya mahu anak-anak mengamalkan semangat kejiranan dalam diri sendiri.
Ibu bapa perlulah mengamalkan cara hidup seperti aur dengan tebing atau ke bukit sama
di daki, ke lurah sama dituruni dan hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah untuk
mencapai keberkatan dalam hidup. Sebagai anggota dalam sesebuah masyarakat, ibu bapa
mesti mempunyai semangat kekitaan dan keprihatinan terhadap jiran mereka.. Apabila
mengambil berat akan hal-hal jiran, bukanlah bermaksud kita hendak menjaga tepi kain
mereka atau mengambil tahu hal rumah tangga mereka, tetapi kita mengambil tahu masalah-

26
masalah yang dihadapi oleh jiran dan cuba membantu mereka supaya dapat meringankan
beban yang ditanggung oleh jiran. Hal ini demikian kerana, dalam kehidupan berkeluarga,
setiap keluarga pasti akan menghadapi masalah dan masalah itu hanya boleh diatasi atau
dikurangkan dengan bantuan orang lain. Misalnya, ketika ketua keluarga sakit tenat, maka
ahli-ahli keluarga itu memerlukan bantuan daripada jiran untuk menghantar ketua keluarga
itu ke hospital, memberitahu keluarganya yang tinggal berjauhan daripada mereka,
mendapatkan bantuan nasihat ataupun kewangan dan sebagainya. Sikap keprihatinan yang
ditunjukkan oleh ibu bapa terhadap jiran, akan menyebabkan anak-anak juga turut mengambil
berat tentang jiran mereka. Tegasnya, ibu bapa yang berjaya menjadi suri teladan yang baik,
sudah pasti mampu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Di samping itu, ibu bapa juga mestilah mengadakan atau menghadiri majlis-majlis
rumah terbuka sempena sesuatu sambutan perayaan. Amalan mulia ini bukan sahaja dapat
mengeratkan hubungan silaturahim, tetapi juga mampu mengukuhkan semangat kejiranan
dalam kalangan masyarakat. Melalui majlis rumah terbuka, ibu bapa boleh membawa anak-
anak bersama. Dalam majlis tersebut, masyarakat dapat berkumpul dan mengenali antara
satu sama lain dengan lebih dekat. Mereka juga berpeluang untuk berkongsi pendapat tentang
sesuatu perkara dan bertanya khabar sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan
rumah. Dengan itu, masyarakat akan lebih memahami adat resam, agama dan budaya masing-
masing di negara ini. Sebagai contoh, majlis-majlis rumah terbuka sempena sambutan Hari
Raya Aildilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Krismas dan Hari Deepavali hendaklah dijadikan
acara tahunan. Kehadiran ibu bapa bersama ahli keluarga dalam majlis rumah terbuka, bukan
sahaja dapat memperkenalkan anak-anak mengenali lebih dekat adat resam sesuatu budaya
malah dapat menanamkan semangat hormat-menghormati dalam diri anak-anak dan
mengamalkan semangat perpaduan. Tegasnya, majlis-majlis rumah terbuka mestilah diadakan
setiap tahun agar mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan membentuk
masyarakat yang bersatu-padu.

Seterusnya, ibu bapa hendaklah menyemarakkan budaya ziarah-menziarahi dalam


kalangan masyarakat sebagai langkah untuk memupuk dan meningkatkan semangat kejiranan
dalam diri anak-anak. Dalam hidup bermasyarakat, ibu bapa digalakkan membawa anak-
anak-anak menziarahi jiran tetangga pada masa-masa yang sesuai. Dengan menziarahi
jiran, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dihadapi oleh jiran kita. Semua
masalah boleh diselesaikan bersama dan hal ini akan menjadikan hidup mereka lebih aman
dan harmoni walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebagai contoh, ibu bapa
boleh membawa anak-anak berkunjung ke hospital jika kita mendapat tahu bahawa jiran kita
telah dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau mendapat kemalangan.
Amalan ini dapat membentuk sifat kasih sayang dan sikap ambil berat serta membuang
sejauh-jauh sikap mementingkan diri sendiri dan hidup diibaratkan seperti enau di dalam
belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan
bahawa berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya, namun sebagai jiran, kita
mestilah berpegang teguh pada prinsip cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Jadi, melalui
lawatan kita, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran
kita dan secara tidak langsung, mereka dapat hidup dengan lebih selesa, aman dan tenang.

27
Anak-anak turut mengambil berat tentang jiran yang ditimpa masalah sama seperti ibu bapa
mereka. Jelasnya, ibu bapa boleh menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi dalam diri
anak-anak untuk memupuk semangat kejiranan.

Akhir sekali, ibu bapa bolehlah menggalakkan anak-anak supaya melibatkan diri
dalam aktiviti sosial seperti Hari Keluarga. Setiap komuniti, sering mengadakan aktiviti Hari
Keluarga untuk mengukuhkan hubungan dalam kalangan masyarakat setempat. Aktiviti kerap
diadakan sama ada di padang, taman rekreasi atau di tepi pantai. Ibu bapa boleh membawa
anak-anak bersama dan setiap ahli keluarga boleh menyertai permainan yang disediakan.
Selain itu, ibu bapa boleh mendedahkan kepada anak-anak tentang kepentingan hidup
berpersatuan dalam masyarakat setempat yang mempunyai satu sistem organisasi yang
teratur. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk tempatan
sebagai ahli. Dewasa ini, banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti
Pertubuhan Rukun Tetangga , Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung,
Pertubuhan Khairat Kematian dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui Pertubuhan Rakan
Tetangga, masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan kawasan tempat
tinggal atau taman untuk mengelakkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini
seperti membunuh, merogol, merompak dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dalam
peribahasa Melayu, iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-
menyandar atau saling membantu antara satu sama lain dalam kehidupan. Jelasnya, ibu bapa
berperanan penting untuk menggalakkan anak-anak supaya melibatkan diri dalam aktiviti
sosial sebagai langkah untuk memupuk semangat kejiranan.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat saya simpulkan bahawa semangat kejiranan


dalam setiap individu amat penting untuk melahirkan masyarakat yang prihatin dan
mmmembentuk perpaduan kaum. Walau apa pun keadaan dan di mana-mana pun kita
tinggal, kita perlulah mempunyai jiran yang baik hati, iaitu jiran yang menjadi tempat untuk
memohon bantuan ketika kita dalam keadaan yang susah dan sentiasa menghulurkan bantuan
dengan senang hati dan menghiburkan ketika kita senang. Jadi, untuk mempunyai jiran yang
baik, maka kita perlu menjadikan diri kita sebagai jiran yang baik kepada jiran kita.
Sekiranya kita berbaik-baik dengan jiran, maka jiran juga akan berbaik-baik dengan kita.
Cogan kata Jiran Sepakat Membawa Berkat perlu terus diamalkan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Jangan kita berasa susah dalam usaha mengamalkan budaya murni ini. Amalkan
dengan hati yang ikhlas, barulah kita memperoleh keberkatan dalam kehidupan. Oleh itu,
dengan meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan kaum akan bertambah utuh dan teguh.
Jadi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat
kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera. Allah
berfirman yang maksudnya, Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu kenal-mengenali.

LATIHAN 6 (Dimensi Keluarga)

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan remaja pada masa ini. Jelaskan
peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak.
28
Setiap negara mempunyai sejarah yang tersendiri. Di Malaysia, sejarah yang ada
telah membentuk identiti negara kita. Negara kita terdiri daripada rakyat yanhg berbilang
kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Perpaduan kaum yang
terbentuk pada masa dahulu sehingga kini merupakan satu pencapaian negara yang amat
membanggakan. Rakyat yang berbilang kaum ini dapat hidup bersama secara aman damai
kerana mereka mempunyai semangat patriotik yang kukuh dan kental dalam diri mereka.
Walau bagaimanapun, masyarakat pada zaman moden ini, asyik dengan perkembangan dunia
sehingga mengabaikan kepentingan semangat patriotik dalam diri mereka. Amat jelas dapat
dilihat bahawa masyarakat kini kurang berpengetahuan tentang sejarah pembentukan negara
hasil perjuangan oleh tokoh pejuang bangsa seperti Dato Maharajalela, Dato Bahaman, Tok
Janggut dan sebagainya. Masyarakat kini kurang bersyukur dengan keamanan dan
kemakmuran yang terdapat di negara kita. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh
pelbagai pihak bagi menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa masyarakat. Persoalannya,
apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak?

Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang
utama dalam menerapkan dan menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Ibu
bapa seharusnya sentiasa membawa anak-anak melawat ke tempat-tempat yang bersejarah.
Contohnya, ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke Bandar Bersejarah, Melaka. Di situ,
terdapat pelbagai barang dan bangunan tinggalan sejarah. Amalan ini dapat menimbulkan dan
melahirkan minat anak-anak untuk mengetahui latar belakang dan asal-usul pembentukan
negara dan seterusnya akan wujud semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Tempat-tempat
bersejarah seperti Lembah Bujang, Seri Menanti, Kota Belanda di Perak dan sebagainya
boleh dijadikan sebagai destinasi lawatan. Aktiviti lawatan ke tempat yang bersejarah
merupakan langkah bagai serampang dua mata kerana anak-anak bukan sahaja dapat
menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat mengekalkan hubungan silaturahim yang erat
antara keluarga. Jelasnya, lawatan ke tempat yang bersejarah boleh dijadikan amalan setiap
kali cuti persekolahan oleh ibu bapa sebagai cara menerapkan semangat patriotik dalam jiwa
anak-anak.

Selain itu, ibu bapa juga hendaklah membeli buku-buku yang berkaitan dengan
sejarah atau buku-buku novel bertemakan semangat patriotik dan semangat cinta akan negara
kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana melalui proses pembacaan, anak-anak dapat
mengetahui lebih banyak perkara berkaitan dengan sejarah. Buku-buku sejarah dan novel
dapat membantu menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak kerana buku-buku
tersebut mempunyai isi kandungan yang berunsur patriotisme. Hal ini amat jelas
menunjukkan bahawa usaha ibu bapa dalam memilih buku-buku yang sesuai untuk anak-anak
adalah amat penting. Oleh itu, ibu bapa haruslah memilih buku-buku yang tinggi nilai
ilmunya dan bukannya buku-buku komik yang tidak bermanfaat. Dengan membaca buku-
buku berunsurkan patriotisme, pasti semangat patriotik dapat diterapkan dalam jiwa anak-
anak. Amalan membaca buku-buku tersebut hendaklah dipupuk sejak dari kecil lagi kerana
melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila anak-anak membesar nanti, mereka akan
sentiasa bersemangat patriotik dan suka membaca kerana kalau asal benih yang baik jatuh ke

29
laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan dicampak ke bumi menjadi
penawar.

Di samping itu, ibu bapa juga haruslah menjadi role model atau suri teladan kepada
anak-anak. Ibu bapa perlu sedar bahawa segala perbuatan, perlakuan, amalan, pertuturan dan
pemikiran mereka akan diikuti oleh anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah
sentiasa menunjukkan sikap yang positif kepada anak-anak. Sebagai contohnya, ibu bapa
boleh mengibarkan bendera di rumah atau melakukan aktiviti yang boleh menunjukkan
sokongan terhadap negara. Ibu bapa janganlah menyertai apa-apa protes terhadap negara
kerana perbuatan sedemikian hanya akan menjadi seperti ketam mengajar anak berjalan betul,
tetapi diri sendiri tidak betul.. Oleh itu, ibu bapa harus sentiasa menunjukkan contoh yang
tebaik kepada anak-anak kerana ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ibu bapa boleh
membawa anak-anak menyertai program larian 1 Malaysia, ceramah tentang Sejarah Negara,
atau lawatan ke Muzium Negara. Ibu bapa haruslah melakukan usaha dengan sepenuh hati
agar anak-anak yang dibesarkan dapat menjadi insan yang cinta akan negara dan bersemangat
patriotik. Tegasnya, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi melahirkan
generasi muda yang berwawasan.

Seterusnya, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk bercerita mengenai peristiwa-
peristiwa atau kisah yang berkaitan dengan sejarah kepada anak-anak bagi melahirkan
generasi muda yang bersemangat patriotik. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa,
pemudi tiang negara. Sebagai contohnya, sebelum anak-anak masuk tidur, ibu bapa boleh
membacakan cerita mengenai pejuang-pejuang bangsa kepada anak-anak seperti kisah
perjuangan Datuk Bahaman, Datuk Maharajalela, Mat Kilau, Kapten Hasan dan lain-lain
ketika menentang Inggeris. Ibu bapa bolehlah juga menceritakan sendiri pengalaman nenek
moyang terdahulu, betapa mereka menderita dizalimi dan didera semasa zaman penjajahan
Jepun di negara kita sehingga terpaksa makan ubi kayu sahaja. Anak-anak yang bijak sudah
pastinya dapat membandingkan kehidupan mereka sekarang berbanding kehidupan yang
ditempuhi oleh nenek moyang mereka dahulu. Hal ini boleh menerapkan semangat patriotik
dalam jiwa anak-anak kerana anak-anak akan insaf dan sedar bagaimana susahnya kehidupan
pada zaman penjajahan dan lahirnya perasaan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ada
sekarang. Ibu bapa juga boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat
yang diperlukan untuk bercerita kepada anak-anak. Dengan mempunyai maklumat yang
tepat, anak-anak akan mendapat informasi yang betul dan setelah itu, anak-anak akan sentiasa
teringat-ingat tentang kisah sejarah. Mereka akan belajar sesuatu melalui sejarah lalu
timbullah semangat patriotik dalam jiwa mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa mencari
peluang atau kesempatan untuk menceritakan pengalaman diri atau berbincang dengan anak-
anak mengenai topik-topik berunsurkan negara bagi menerapkan semangat patriotik dalam
jiwa anak-anak. Amalan-amalan ini haruslah dilaksanakan dengan berterusan kerana alah bisa
tegal dek biasa. Anak-anak akan cuba mengingati setiap cerita yang pernah didengarnya
terutama tentang sejarah negara. Tegasnya, ibu bapa perlu melaksanakan tanggungjawab
dengan baik bagi membentuk jiwa anak-anak yang bersemangat patriotik.

Akhir sekali, ibu bapa juga haruslah membawa anak-anak menyertai sambutan-
sambutan negara seperti Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, Hari Malaysia pada 16 September
30
dan sebagainya. Dengan menyertai sambutan hari kemerdekaan ini, semangat patriotik dapat
disemai dalam diri mereka. Sebagai contohnya, anak-anak dapat bersama-sama
mengibarkan jalur gemilang, mendengar deklamasi sajak kemerdekaan, mendengar
perkisahan cerita-cerita tentang kesengsaraan pengorbanan para pejuang tanah air untuk
memerdekakan negara, dan sama-sama menyaksikan perbarisan yang boleh menyemarakkan
semangat cinta akan tanah air. Anak-anak dapat melihat sendiri kemeriahan sambutan
kemerdekaan sekali gus memahami objektif sebab-sebab sambutan sebegini diadakan. Kisah
disebalik kemewahan dan kedamaian negara akan dapat dirungkai dan seharusnya dapat
menghadirkan keinsafan dalam diri mereka bahawa banyak harta benda dan nyawa yang
harus dikorbankan demi melihat Malaysia berdiri megah seperti sekarang. Dengan menyertai
aktiviti sambutan ini juga, kita akan mendapat peluang untuk melihat persembahan daripada
kaum lain dan berkenal-kenalan antara satu sama lain. Secara tidak langsung, perpaduan
antara kaum akan tercapai dan wujudlah masyarakat yang harmoni yang bersemangat
patriotik. Jelaslah bahawa, jika ibu bapa dapat membawa anak-anak menyambut hari
Kemerdekaan setiap tahun sejak mereka kecil lagi sudah pasti semangat patriotik dapat
dipupuk dengan mudah kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan


peranan yang penting dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak. Hadis
Riwayat At-Tarmizi ada menyatakan bahawa tiada anugerah yang dapat diberikan oleh
seorang ayah kepada anaknya selain tunjuk ajar dan budi pekerti yang mulia. Hal ini amat
jelas membuktikan betapa besarnya tanggungjawab seorang ibu atau bapa kepada pembinaan
personaliti anak-anak. Oleh itu, ibu bapa haruslah melaksanakan tanggungjawab dan peranan
bagi melahirkan individu yang bersemangat patriotik, cinta akan negara dan berwawasan.

LATIHAN 7 (Dimensi Keluarga)

Setiap ahli keluarga memainkan peranan penting ke arah melahirkan gaya hidup sihat.
Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk amalan gaya hidup sihat.

Amalan gaya hidup sihat adalah cara hidup yang boleh mengurangkan risiko penyakit
jantung pada masa hadapan. Namun demikian, ribuan rakyat Malaysia mempunyai berat
badan berlebihan, tidak aktif dan terlalu banyak menghisap rokok. Ribuan rakyat Malaysia
mengamalkan cara hidup yang tidak sihat sejak kecil lagi seperti menggemari makanan yang
mengandungi kolesterol, tidak melakukan senaman dan makan secara berlebihan. Oleh itu,
untuk mengurangkan risiko penyakit berbahaya seperti sakit jantung, obesiti, darah tinggi,
kencing manis dan sebagainya, rakyat Malaysia perlulah mengamalkan gaya hidup sihat.
Secara umumnya, tanggungjawab ini sudah semestinya jatuh pada bahu ibu bapa yang
melahirkan anak-anak serta menjaga mereka sejak kecil lagi. Persoalannya, apakah peranan
ibu bapa dan keluarga untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak
mereka?

Peranan utama ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan
anak adalah dengan memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang
31
mengikut piramid makanan. Pemakanan yang seimbang adalah pemakanan yang
mengandungi ketujuh-tujuh kelas makanan dalam kadar yang bersesuaian iaitu karbohidrat,
protein, vitamin, mineral, lemak, air serta serat. Ibu bapa perlulah sentiasa menghidangkan
makanan yang berzat serta bernutrisi kepada anak-anak. Ibu bapa perlu merujuk kepada
piramid makanan sebagai panduan untuk mendapatkan gizi seimbang. Anak-anak digalakkan
mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebih kerana baik untuk kesihatan mata,
gusi, kulit serta mengekalkan kecergasan tubuh badan. Jika tabiat yang baik ditanam dalam
diri anak-anak, sudah pasti anak-anak akan tahu menjaga pemakanan mereka apabila dewasa
kelak. Selain itu, ibu bapa juga digalakkan memasak makanan untuk anak-anak dan
mengelakkan makan di luar rumah kerana makanan di luar, khususnya gerai-gerai makanan
di sepanjang jalan, dibimbangi telah tercemar kerana mungkin terdedah kepada habuk dan
asap kenderaan serta banyak mengandungi perisa makanan yang tidak baik untuk kesihatan.
Ibu bapa juga perlu mengurangkan pengambilan minuman berkarbonat dan makanan ringan
oleh anak-anak kerana minuman sebegini tidak memberikan apa-apa kebaikan dan
mengandungi kandungan gula yang berlebihan. Anak-anak perlulah diajar untuk minum air
kosong atau jus buah-buahan yang asli. Jelasnya, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak
mengamalkan pemakanan seimbang dalam memupuk amalan gaya hidup sihat.

Selain itu, ibu bapa juga boleh melakukan aktiviti bersenam dan beriadah bersama
anak-anak. Perbuatan ini bukan sahaja akan menyihatkan badan, malah hubungan antara ibu
bapa dengan anak-anak akan menjadi lebih erat. Aktiviti bersenam mampu mengekalkan gaya
hidup sihat kerana peluh-peluh yang keluar sewaktu melakukan senaman akan keluar
bersama-sama toksin badan. Kesannya, anak-anak mampu membina tahap imunisasi yang
tinggi terhadap serangan penyakit. Aktiviti senaman perlulah dilakukan sekurang-kurannya
30 minit sehari dan tiga kali seminggu. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah senam
robik, berjoging, berbasikal, berenang serta mendaki bukit. Disebabkan ramai golongan ibu
bapa yang bekerja, senaman ini boleh dilakukan pada awal pagi ataupun pada waktu petang
selepas ibu bapa pulang dari kerja. Apabila seseorang itu bersenam dan beriadah, mereka
dapat meningkatkan kesihatan diri dari aspek fizikal dan mental bak kata pepatah, badan
cergas otak cerdas. Anak-anak yang mengamalkan senaman dan beriadah, akan lebih sihat
dan dapat memberikan tumpuan terhadap pelajaran di kelas semasa guru sedang mengajar
dan semasa mengulang kaji pelajaran. Menurut kajian, murid-murid yang tidak gemar
bersukan dan beriadah lebih cenderung untuk berkelakuan pasif di dalam kelas selain suka
berkhayal dan mengantuk ketika sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.
Tegasnya, ibu bapa perlulah melakukan aktiviti senaman dan riadah bersama anak-anak
supaya amalan gaya hidup sihat dapat dipupuk bagi melahirkan otak yang cerdas dan badan
yang cergas.

Di samping itu, ibu bapa juga perlulah membawa anak-anak membuat pemeriksaan
kesihatan secara berkala untuk memupuk amalan gaya hidup sihat. Ibu bapa digalakkan untuk
membawa anak-anak menjalani pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya enam bulan
sekali ataupun dua kali setahun di hospital atau klinik kesihatan yang berhampiran.
Pemeriksaan ini meliputi tekanan darah, paras gula dalam darah dan tahap kolesterol. Tujuan
pemeriksaan dibuat agar ibu bapa dapat memastikan tahap kesihatan anak-anak berada dalam

32
keadaan sihat dan baik. Pemeriksaan kesihatan adalah penting kerana mampu mengesan
sesuatu penyakit ketika masih di peringkat awal dan memudahkan pesakit menjalani rawatan
dengan teknologi moden kini. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati.
Jika ibu bapa mendapati anak-anak mereka tidak sihat, ibu bapa perlulah segera membawa
anak-anak berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan ubat serta pengesahan
tentang penyakit yang dihidapi. Hal ini penting bagi membantu ibu bapa mengawal penyakit
yang dihidapi anaknya daripada menjadi lebih serius dan kronik, bak kata pepatah cegah
sebelum parah. Seterusnya, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mematuhi nasihat
doktor dan mengambil ubat pada masa yang ditetapkan. Jelasnya, pemeriksaan kesihatan
secara berkala oleh anak-anak akan memupuk amalan gaya hidup sihat.

Ibu bapa juga perlu mengajar dan melatih anak-anak mereka mengutamakan
kebersihan diri dan kebersihan persekitaran tempat tinggal pada setiap masa bagi memastikan
mereka terhindar daripada sebarang penyakit. Keperluan asas seperti menggosok gigi, mandi,
berpakaian bersih, waktu tidur dan rehat yang cukup juga perlu dijadikan amalan hidup
seharian. Bagi mengelakkan jangkitan kuman atau penyakit, anak-anak diajar agar
mengamalkan budaya mendisiplinkan diri dengan asas-asas kebersihan seperti mencuci
tangan dengan bersih sebelum makan, menutup makanan dengan baik agar tidak dihinggapi
lalat mahupun memilih gerai atau tempat makan yang bersih semasa menjamu selera. Sikap
sambil lewa ibu bapa dalam menitik beratkan aspek berkenaan mungkin boleh membawa
padah. Justeru, amalan sebegini harus dilentur sejak dari rebung dalam diri anak-anak agar
dapat membentuk gaya hidup yang sihat apabila mereka dewasa kelak. Pada masa yang sama,
selain mengutamakan kesihatan diri dan makanan, ibu bapa juga perlu mendidik ahli
keluarga mereka agar menjaga kebersihan persekitaran mereka. Persekitaran yang bersih
perlu dijadikan amalan dan gaya hidup agar kita terhindar daripada sebarang penyakit.
Umpamanya, ibu bapa menggalakkan anak-anak mengadakan gotong-royong di rumah setiap
hujung minggu untuk membersihkan kawasan rumah bersama ahli keluarga. Ibu bapa juga
boleh membawa anak-anak menyertai kegiatan gotong royong di taman perumahan dengan
membersihkan sampah-sarap atau memastikan kawasan persekitaran mereka sentiasa bersih.
Amalan seperti ini dapat mengelakkan pembiakan agen-agen pembawa penyakit seperti
nyamuk, lipas, lalat dan sebagainya. Tempat-tempat pembiakan nyamuk di dalam atau di luar
rumah seperti pelapik pasu bunga ataupun tempat takungan air mestilah kerap dibersihkan
ataupun ditukar. Dengan cara demikian, ibu bapa dapat melatih gaya hidup yang positif
dalam diri anak-anak mereka sekaligus akan dapat menjauhkan diri mereka daripada
pelbagai penyakit.

Tambahan pula, untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam diri anak-anak, ibu
bapa perlulah membawa mereka menziarahi orang sakit sama ada saudara-mara, jiran
tetangga ataupun rakan-rakan. Hari ini kita sihat, tetapi bagaimana pula dengan hari esok?
Jika ibu bapa sering melawat orang yang sedang sakit, nescaya anak-anak mereka juga akan
berbuat demikian kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Anak-anak tidak seharusnya
merasakan bahawa perbuatan sebegini hanya membuang masa dan merugikan diri kerana
ianya sesuatu amalan yang mulia. Apabila kita menziarahi ornag yang sakit, secara tidak
langsung kehadiran kita dapat melahirkan perasaan gembira kepada pesakit dan memberi
33
kekuatan kepada diri pesakit itu untuk melawan kesakitan yang ditanggungnya. Perbuatan
menziarahi orang yang sakit akan sedikit sebanyak melahirkan rasa simpati terhadap nasib
orang lain dan pada masa yang sama anak-anak akan bersyukur atas kurniaan badan yang
sihat. Kehadiran kita menunjukkan bahawa kita, khususnya anak-anak, mengambil berat
tentang diri pesakit dan dapat mengurangkan perasaan sedih pesakit walaupun pepatah
menyatakan bahawa berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tegasnya,
amalan menziarahi orang yang sakit oleh ibu bapa dan anak-anak mampu menanamkan
amalan gaya hidup yang sihat.

Akhir sekali, bagi menjalani amalan gaya hidup sihat, ibu bapa perlu memastikan agar
anak-anak mendapat rehat dan tidur yang secukupnya. Tubuh badan anak-anak juga perlu
direhatkan dengan kadar yang diperlukan untuk mengecas semula organ-organ dalam badan
mereka. Anak-anak yang mendapat tidur yang secukupnya berupaya menambah tenaga untuk
bergiat aktif ketika di sekolah. Bagi anak-anak yang telah mencapai usia remaja, mereka
memerlukan sekurang-kurangnya lapan jam sehari untuk tidur dengan selesa. Nik Nor
Madihah, pelajar cemerlang SPM 2008, menyarankan agar semua pelajar tidur secukupnya.
Namun, ramai dalam kalangan anak muda pada masa ini yang lebih suka tidur selepas tengah
malam walaupun keesokannya merupakan hari persekolahan. Kesannya, mereka tidak akan
berasa cergas dan badan akan lesu dan tidak bermaya. Malahan, pelajaran anak-anak juga
terganggu dan lama-kelamaan prestasi mereka dalam peperiksaan semakin merosot. Salah
satu langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa adalah menetapkan satu masa yang spesifik
untuk anak-anak masuk tidur dan mestilah dipatuhi dengan sepenuhnya. Tegasnya, untuk
memupuk amalan gaya hidup sihat, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mendapat rehat
yang secukupnya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan


peranan yang besar untuk memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak.. Amalan
ini adalah penting untuk dilaksanakan agar kesihatan rakyat dalam negara ini sentiasa dalam
keadaan yang baik. Oleh itu, langkah-langkah di atas perlulah diamalkan oleh anak-anak
yang menjadi pemimpin generasi akan datang bak kata pepatah pemuda harapan bangsa,
pemudi tiang negara. Semua rakyat Malaysia haruslah mengamalkan gaya hidup sihat supaya
penyakit seperti kencing manis, obesiti, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya dapat
dikurangkan dalam jangka masa yang panjang ini. Jelasnya, jika hal-hal yang dinyatakan di
atas itu kita laksanakan, sudah pasti kita memiliki ciri-ciri manusia yang berjaya bak kata
pepatah hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih.

LATIHAN 8 (Dimensi Keluarga)

Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mencorakkan masa depan seseorang.

Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa untuk membantu anak-anak mencapai
kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.

34
Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam sesebuah keluarga. Sebagai anak,
seseorang itu memerlukan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk mencapai kejayaan
yang cemerlang dalam pelajaran. Dengan bantuan dan doa daripada ibu bapa, anak-anak
mampu mencipta kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Ibu bapa mempunyai
tanggungjawab yang amat besar terhadap anak-anak dan rumah tangga. Sekiranya, ibu bapa
sering mengabaikan anak-anak, anak-anak pasti berasa dirinya terabai dan mereka akan
melibatkan diri dalam kegiatan gejala sosial yang tidak baik. Oleh hal yang demikian, ibu
bapa perlulah bertanggungjawab dan memastikan anak-anaknya cemerlang dalam pelajaran.
Persoalannya, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak-
anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran?

Peranan pertama yang dapat dimainkan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak
mencapai kejayaan yang cemerlang ialah ibu bapa mengutamakan iklim rumah tangga yang
dibina dalam situasi yang aman dan bahagia.Anak kunci keamanan dan kebahagiaan rumah
tangga ialah sikap saling memahami, berkasih sayang dan tambatan cinta yang luhur dan
abadi. Keharmonian dan keceriaan rumah tangga menjamin anak-anak membesar dengan
selamat dan sihat. Hal ini demikian kerana, kehidupan yang bahagia akan membebaskan
anak-anak daripada masalah keluarga seperti pertengkaran antara ibu bapa atau ibu bapa yang
berpecah-belah. Perpecahan keluarga boleh mengganggu kesejahteraan dan pelajaran anak-
anak. Dalam hal ini, peranan ibu bapa penting dalam mewujudkan rumah tangga yang
bahagia agar anak-anak dapat menganggap rumahku syurgaku. Anak-anak sudah pasti
dapat berusaha bersungguh-sungguh tanpa gangguan dalam pelajaran kerana mereka hidup
dalam keadaan gembira tanpa ada tekanan yang berat. Tegasnya, ibu bapa bertanggungjawab
memastikan anak-anak membesar dalam suasana yang harmoni dan ceria sepanjang masa
bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.

Selain itu, ibu bapa juga perlulah bertanggungjawab mengawasi perkembangan dan
pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya. Pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya
memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan harian dan masa depan anak-anak. Hal
ini demikian kerana anak-anak lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam segala
tindakan atau kelakuan kerana remaja mempunyai prinsip, nilai dan identiti yang hampir
sama. Anak-anak lebih mempercayai dan meyakini kawan daripada ibu bapa sehingga
mereka sukar untuk membezakan antara perkara baik dengan perkara yang buruk. Apabila
anak-anak bergaul dengan rakan yang bermasalah seperti ponteng sekolah dan menghisap
rokok, mereka juga akan mengikut jejak rakan sebaya itu dan hilang minat untuk belajar.
Untuk menangani hal ini, ibu bapa mestilah mengenali latar belakang setiap rakan sebaya
anak mereka dan mengenal pasti perubahan yang berlaku kepada anak-anak mereka pada
setiap masa. Ibu bapa perlulah bertindak lebih awal, bak kata pepatah beringat sebelum kena,
berjimat sebelum habis kerana anak-anak dapat diselamatkan dan boleh memberikan
tumpuan terhadap kecemerlangan dalam pelajaran. Tegasnya, ibu bapa perlulah mengawasi
perkembangan dan pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya bagi melahirkan anak-anak
yang cemerlang dalam pelajaran.

Di samping itu, ibu bapa juga perlulah memastikan anak-anak mendapat pendidikan
agama dan moral yang secukupnya. Pendidikan agama dan moral ini perlu diberikan sejak
35
kecil lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak ibarat
sehelai kain putih, ibu bapalah yang mencorakkan warna pada kain tersebut.
Pendidikan agama dan moral yang diberikan oleh ibu bapa mampu menepis segala bentuk
kemungkaran yang berlaku. Anak-anak akan dapat membezakan perkara yang baik dan yang
buruk. Mereka juga akan menjadi anak-anak yang lebih bertanggungjawab dan memahami
peranan mereka sebagai seorang anak dan tidak akan menghampakan harapan ibu bapa. Hasil
didikan agama dan moral yang cukup ini dapat membantu anak-anak untuk memperoleh
kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Tegasnya, ibu bapa perlulah memberikan didikan
agama yang secukupnya untuk memastikan anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang
dalam pelajaran.

Seterusnya, ibu bapa juga perlulah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk
anak-anak belajar supaya anak-anak boleh memberikan tumpuan terhadap pelajaran. Ibu
bapa perlu memberi motivasi dan galakan terhadap anak-anak untuk belajar. Dalam hal ini,
ibu bapa perlulah menjadi contoh teladan yang baik terhadap anak-anak kerana anak-anak
akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah
kuihnya. Ibu bapa perlulah menitikberatkan pelajaran anak-anak dengan menghantar anak-
anak ke kelas tambahan atau tuisyen serta menyediakan buku-buku rujukan yang lengkap
untuk memudahkan anak-anak mengulang kaji pelajaran di rumah. Selain itu, ibu bapa juga
perlulah menyediakan bilik yang sesuai dan selesa untuk kemudahan anak-anak belajar. Ibu
bapa perlulah menggalakkan anak-anak membaca untuk mencapai kecemerlangan dalam
pelajaran. Oleh itu, ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke pameran buku, ke kedai
buku atau ke perpustakaan. Langkah ini penting kerana secara tidak langsung anak-anak telah
ditanamkan dengan sikap suka membaca. Situasi ini boleh menimbulkan persaingan dalam
diri anak-anak untuk membaca buku-buku tersebut. Natijahnya, anak-anak akan mempunyai
kesedaran dan keinsafan betapa pentingnya pengetahuan dalam kehidupan mereka sehingga
mereka berusaha untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.

Tambahan lagi, ibu bapa juga perlulah selalu berhubung dan berbincang dengan pihak
sekolah serta bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru tentang anak-anak. Untuk
mengetahui perkembangan pelajaran dan sahsiah anak-anak di sekolah, ibu bapa perlulah
sentiasa berhubung dengan pihak sekolah terutama guru kelas dan guru disiplin. Usaha ini
penting kerana jika anak-anak menghadapi masalah dalam pelajaran atau masalah disiplin,
ibu bapa boleh bertindak segera untuk menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, anak-anak
pasti dapat diselamatkan daripada dipengaruhi oleh rakan sebaya yang tidak sihat. Selain itu,
ibu bapa juga perlu sentiasa mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak
walaupun dalam kesibukan bekerja. Ibu bapa mestilah bersedia menjadi pendengar yang baik
kepada anak-anak setiap kali anak-anak meluahkan masalah mereka. Masalah dan kesedihan
anak-anak mestilah dikongsi bersama agar perasaan tersebut tidak akan terpendam yang akan
menjadi satu tekanan dalam diri anak-anak. Biasanya, anak-anak yang memendam perasaan,
pasti tidak dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan akhirnya mereka akan keciciran
dalam pelajaran. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu bapa perlu mengambil berat tentang masalah
anak-anak mereka dalam pelajaran dan selalu berbincang dengan guru-guru lain agar anak-

36
anak mendapat pedoman dan boleh memberikan tumpuan untuk mencapai kecemerlangan
dalam pelajaran.

Daripada perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan


peranan yang penting untuk membantu anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam
pelajaran. Ibu bapa hendaklah bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anak sebelum
nasi menjadi bubur. Sekiranya ibu bapa kurang memberikan perhatian terhadap masa depan
anak-anak, anak-anak pasti sukar untuk mencapai kejayaan dan kemungkinan mereka
terjebak dalam masalah sosial sehingga sukar untuk diselamatkan. Tegasnya, ibu bapa
memainkan peranan yang besar dalam mencorakkan masa depan anak-anak khususnya untuk
mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam pelajaran.

Latihan 9 (Dimensi Keluarga)

Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak.


Oleh itu, pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah.

Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-
anak.

Profesor Di raja Ungku Aziz pernah mengatakan bahawa rumah merupakan


universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi
mereka . Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa dan setiap ahli keluarga
memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak . Anak-anak
merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang tidak ternilai . Ibu bapa bertanggungjawab
untuk mewujudkan rumah tangga yang aman dan damai kerana anak-anak akan berasa
bahagia apabila ibu bapa memberikan sepenuh kasih sayang dan melindungi diri anak-anak
mereka. Anak-anak ibarat sehelai kain putih , ibu bapalah yang mencorakkan warna
pada kain tersebut. Persoalannya , apakah peranan keluarga khususnya ibu bapa dalam
pembentukan sahsiah anak-anak ?

Ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan pembentukan sahsiah anak-
anak dengan memberikan didikan agama yang sempurna dalam diri anak-anak . Pepatah
sering menyatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya . Peribahasa ini jelas
menunjukkan bahawa pendidikan agama perlu diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil
lagi agar anak-anak dapat membuka minda serta mengelakkan diri daripada terjebak dalam
perlakuan negatif . Penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan
antara baik dan buruk perlakuan yang akan dilakukan . Selain itu , anak-anak juga akan
membesar dengan berpandukan ajaran agama. Didikan agama yang sempurna merupakan
benteng yang ampuh untuk mengelakkan anak-anak terjebak dalam kancah gejala sosial.
Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan didikan agama akan
menjadi anak yang baik sahsiah dan akhlaknya . Sebagai contoh , jika sesebuah keluarga
mempunyai pegangan agama yang kuat, anak-anak mereka akan mempunyai tingkah laku
yang baik kerana madu satu tong dirembes, rembesnya madu juga. Jelaslah bahawa
pendidikan agama yang secukupnya sangat penting untuk membentuk sahsiah anak-anak.
37
Selain itu, ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik-beradik yang lebih berusia
seperti kakak atau abang berperanan sebagai suri teladan kepada anak-anak atau adik-adik
bagi memastikan anak-anak mempunyai sahsiah yang baik . Hal ini demikian kerana anak-
anak yang berusia setahun jagung memang mudah mencontohi sebarang bentuk perlakuan
orang yang lebih dewasa daripadanya. Dengan erti kata lain, sekiranya ahli keluarga yang
lebih tua memiliki sahsiah yang baik, sudah tentu perbuatan ini dapat dicontohi oleh anak-
anak kerana pepatah Melayu ada mengatakan bahawa ke mana tumpahnya kuah kalau
tidak ke nasi . Sebagai contohnya , jika ahli keluarga yang lebih dewasa rajin membaca dan
sentiasa menunaikan solat, sudah pasti anak-anak yang terdidik dalam suasana sedemikian
akan mencontohi perbuatan ahli keluarga yang gemar membaca dan mendirikan solat apabila
masuk waktunya tanpa perlu disuruh oleh ibu bapanya. Walau ke mana-mana pun mereka
pergi, amalan tersebut akan terbawa-bawa kerana sudah sebati dalam jiwa. Tokoh-tokoh
pujangga pernah menukilkan bahawa kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi
pulau , terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar.
Pernyataan di atas jelas menunjukkan betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh
sesebuah keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak . Ibu bapa perlulah menjadi suri
teladan yang boleh dicontohi anak-anak . Ibu bapalah yang akan mencorakkan kehidupan
anak-anak di peringkat awal. Sekiranya corak yang dilakar menarik dan cantik , maka akan
baik dan eloklah pembentukan akhlak anak-anak. Anak anak yang sering mencontohi
perbuatan ibu bapa yang baik , tidak akan sesekali cuba melakukan sesuatu yang boleh
menconteng arang atau menjatuhkan maruah keluarga. Tegasnya, ibu bapa memainkan
peranan penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

Di samping itu, ibu bapa juga perlulah melatih anak-anak agar saling bekerjasama
dan berkasih sayang bagi melahirkan anak-anak yang bersahsiah mulia . Dalam hal ini , ibu
bapa perlulah memberikan sepenuh kasih sayang kepada diri anak-anak bagai menatang
minyak yang penuh agar anak-anak tahu menghargai hidup untuk saling berkasih sayang .
Ibu bapa perlu meletakkan panggilan manja untuk anak-anak seperti panggilan Kak Long
atau Abang Long bagi anak sulung dan Kak Ngah atau Abang Ngah bagi anak kedua supaya
kemesraan dan kasih sayang sesama ahli keluarga tidak luput. Budaya terima kasih juga
perlu diajarkan kepada anak-anak supaya wujud rasa penghargaan terhadap orang lain setiap
kali menerima bantuan. Ibu bapa juga hendaklah melatih anak-anak bekerjasama dalam
melakukan sesuatu perkara dan kerja rumah agar anak-anak membesar dalam suasana yang
saling bekerjasama . Perbuatan seperti ini akan terbawa-bawa apabila anak-anak sudah
dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Jelasnya, ibu bapa yang berperanan untuk
mewujudkan kerjasama dan kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga akan dapat
melahirkan warga yang bersatu-padu dan saling menghormati.

Seterusnya, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak cara hidup sederhana dan
bertanggungjawab . Ibu bapa harus menyediakan jadual tugasan di rumah supaya anak-anak
lebih bertanggungjawab. Anak-anak perlu diajar tentang pengurusan diri seperti membasuh
baju, menggosok pakaian dan menyimpan baju dalam almari . Anak-anak juga perlu diajar
supaya bersifat sederhana dan bersyukur dengan apa-apa sahaja yang ada di rumah mereka .
Hal ini amat penting untuk melahirkan anak-anak yang sentiasa bersyukur dengan apa yang
dimiliki . Ibu bapa juga perlu menerapkan nilai kesederhanaan diri anak-anak di rumah agar
anak-anak dapat menjadi insan yang sentiasa berjimat cermat dan tidak boros dalam
berbelanja . Anak-anak yang sudah diterapkan dengan hidup yang sederhana akan membesar
sebagai seorang yang sederhana sikapnya , tidak sombong dan tidak berlebihan dalam sesuatu
perkara. Anak-anak juga melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan
38
apa-apa balasan. Hal ini penting bagi melahirkan generasi masa depan yang berpandangan
jauh. Tegasnya , pembentukan sahsiah anak-anak yang baik dapat dilahirkan sekiranya ibu
bapa mendidik anak-anak tentang cara hidup yang sederhana dan bertanggungjawab .

Akhir sekali, ibu bapa perlulah memantau serta mengawasi gerak geri anak-anak
khususnya anak-anak yang sudah meningkat remaja. Dalam hal ini , ibu bapa perlu
mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka serta mengetahui latar belakang
rakan sebaya anak-anak. Pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberikan pengaruh
yang besar terhadap masa depan anak-anak kerana anak-anak lebih mudah dipengaruhi oleh
rakan sebaya dalam segala tindakan atau kelakuannya kerana mereka mempunyai prinsip,
nilai dan identiti yang hampir sama. Ibu bapa tidak wajar memberi kebebasan yang
sepenuhnya kepada anak-anak . Hal ini demikian kerana anak-anak yang diberi kebebasan
penuh oleh ibu bapa dibimbangi akan terjebak dengan perbuatan tidak bermoral yang boleh
menconteng arang di muka keluarga . Oleh itu , ibu bapa perlulah mengenal pasti perubahan
yang berlaku terhadap anak-anak pada setiap masa agar ibu bapa boleh bertindak lebih awal,
bak kata pepatah , beringat sebelum kena , berjimat sebelum habis. Ibu bapa perlulah
mengambil berat dengan siapa anak mereka berkawan atau bersahabat dan mengetahui tujuan
anak keluar rumah dan balik lewat ke rumah. Sekiranya ibu bapa bertindak awal , sudah pasti
masa hadapan anak-anak dapat diselamatkan. Jelasnya , ibu bapa perlulah memantau serta
mengawasi gerak-geri anak-anak agar dapat melahirkan anak yang berperibadi mulia .

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan


peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak . Untuk melahirkan anak-anak
yang bersahsiah baik , ibu bapa perlulah menyedari akan tanggungjawab untuk mendidik
anak-anak menjadi insan yang mulia . Setiap ahli keluarga perlulah melengkapkan diri
mereka dengan pengetahuan dan ilmu keibubapaan . Hal ini penting kerana pembentukan
sahsiah anak-anak harus bermula dengan diri keluarga itu sendiri . Ibu bapa harus
membetulkan diri mereka terlebih dahulu agar anak-anak dapat mencontohi segala perlakuan
dan keperibadian mereka. Tegasnya, rumah tangga merupakan kebun yang subur untuk
melahirkan insan yang berjiwa luhur dan bersahsiah mulia.

Latihan 10 (Dimensi Keluarga)

Minat membaca terutama membaca buku-buku ilmiah dalam kalangan anak remaja
belum mencapai tahap yang memuaskan. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk
menggalakkan anak-anak mereka membaca karya-karya ilmiah agar dapat melahirkan
generasi yang cinta akan ilmu.

Nyatakan usaha-usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mencapai hasrat
tersebut.

Pada era globalisasi ini, ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan
anak-anak mereka membaca karya-karya ilmiah agar dapat melahirkan generasi yang cinta
akan ilmu pengetahuan. Hal ini demikian kerana anak-anak muda pada era ini, lebih gemar
membaca bahan-bahan bacaan yang ringan seperti surat khabar, novel cinta, komik, majalah
hiburan dan animasi kartun. Majalah atau buku yang sarat dengan ilmu dan pengetahuan
seperti buku-buku motivasi, pembinaan kendiri, falsafah, Majalah Dewan Masyarakat, Solusi,
39
Dewan Budaya, Al Islam, dan Anis kurang diminati malah ada dalam kalangan mereka yang
tidak tahu akan kewujudan majalah tersebut di pasaran. Mereka berpendapat bahawa
membaca karya-karya ilmiah dianggap berat dan membosankan kerana memerlukan minda
untuk berfikir sedangkan majalah atau buku-buku yang berunsurkan hiburan lebih seronok
untuk dibaca kerana pembacaan bagi mereka hanya sekadar mengisi ruang kosong dalam
masa senggang sahaja. Apa pun yang jelas, buku yang baik adalah kunci kepada khazanah
kebijaksanaan. Ibu bapa merupakan insan yang penting untuk melahirkan anak yang berilmu,
bersahsiah baik dan dihormati oleh orang lain. Persoalannya, apakah modus operandi yang
boleh diambil oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan?

Untuk memupuk budaya membaca dalam diri anak-anak, ibu bapa haruslah membawa
anak-anak ke pesta buku atau pameran buku seperti Pameran Buku Antarabangsa di PWTC
yang diadakan pada setiap tahun. Hal ini dapat melahirkan generasi yang cinta akan ilmu
pengetahuan. Apabila ibu bapa membawa anak-anak ke pameran buku, minat anak-anak
untuk membaca buku akan bercambah. Anak-anak akan dapat melihat pelbagai jenis buku
yang menarik serta menyeronokkan untuk dibaca. Mereka berpeluang untuk memilih buku-
buku yang disukai dan diminati. Dalam hal ini, peranan ibu bapa amat penting untuk
membimbing anak-anak agar dapat memilih buku yang berkualiti yang mampu membina
pemikiran atau minda anak-anak. Selain itu, anak-anak juga berpeluang untuk membaca
buku-buku yang berunsurkan keagamaan, falsafah, motivasi dan sebagainya.. Hal ini secara
tidak langsung, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri anak-anak. Di samping itu,
anak juga berpeluang untuk membaca buku-buku yang memaparkan sejarah Dnegara lain.
Hal ini, dapat meningkatkan pengetahuan am anak-anak tentang Negara luar.Tegasnya, usaha
ibu bapa membawa anak-anak mereka ke pameran buku merupakan salah satu langkah efektif
yang melahirkan minat anak-anak untuk membaca karya-karya ilmiah dan menjadi ulat buku
dan seterusnya menjadi generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Selain itu, ibu bapa harus menjadi suri teladan kepada anak-anak dalam aspek
membaca. Justeru, ibu bapa hendaklah memulakan budaya membaca di rumah dengan
menyediakan persekitaran yang boleh merangsang minat anak-anak untuk membaca buku-
buku ilmiah. Ibu bapa hendaklah membaca buku-buku dan surat khabar pada setiap hari
terutama pada waktu senggang. Perbuatan ibu bapa yang suka membaca pasti akan dicontohi
dan diikuti oleh anak-anak kerana pepatah menyatakan bagaimana acuan begitulah
kuihnya, ke mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi. Pada zaman ini, anak-anak tidak tahu
untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah Jadi, ibu bapa boleh
mendidik anak anak sejak kecil lagi untuk membaca buku-buku ilmiah. Bak kata pepatah,
melentur buluh biarlah dari rebungnya dan asas pendidikan bermula dari rumah. Ibu
bapa boleh melakukan aktiviti membaca bersama anak-anak pada hari cuti sewaktu semua
ahli keluarga berehat di rumah. Dalam hal ini, Ibu bapa janganlah menjadi seperti ketam
mengajar anaknya berjalan betul, sedangkan diri sendiri tidak betul. Sekiranya, ibu
bapa tidak pernah membaca bahan-bahan ilmiah, bagaimanakah anak-anak hendak membaca
bahan-bahan tersebut. Anak-anak akan suka membaca apabila melihat orang tuanya
membaca. Jelasnya, ibu bapa harus menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak kerana
anak-anak akan menjadikan membaca sebagai satu amalan ke mana-mana sahaja mereka

40
pergi bak kata pepatah kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar
ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar.

Di samping itu, Ibu bapa perlu menambahkan sumber bacaan dengan membeli banyak
buku atau majalah yang yang mengandungi ilmu pengetahuan yang boleh mengembangkan
minda anak-anak. Pepatah menyatakan bahawa membaca jambatan ilmu. Apabila anak-
anak banyak membaca, sudah tentu pengetahuan mereka pun akan meningkat. Sebagai ibu
bapa, mereka hendaklah membeli bahan bacaan secara tetap pada setiap bulan seperti
Majalah Dewan Masyarakat, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Al Islam dan Solusi selain surat
khabar yang dibeli secara harian. Secara tidak langsung, anak-anak akan tertarik untuk
membaca buku-buku dan majalah yang mengandungi banyak ilmu dan pengetahuan yang
dibeli oleh ibu bapa mereka. Minat untuk membaca bahan-bahan yang berkualiti pasti akan
bercambah dalam jiwa mereka. Anak-anak yang disuburkan dengan budaya membaca, pasti
dapat membina jati diri unggul, mempunyai minda sihat, berketerampilan sebagai orang
berilmu dan berpengetahuan tinggi. Selain itu, ibu bapa boleh memberikan hadiah berupa
buku sempena hari lahir atau hadiah sempena kejayaan anak-anak dalam pelajaran atau
peperiksaan sebagai ganjaran. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh menghadiahkan buku-buku
motivasi sempena hari lahir anak. Hadiah tersebut dapat memotivasikan diri anak-anak.
Mereka akan belajar bersungguh-sungguh kerana menghargai jasa ibu bapa. Amalan seperti
ini akan menyebabkan anak-anak hidup dalam dunia buku. Tak kenal maka tak cinta.

Seterusnya ibu bapa juga hendaklah menggalakkan anak-anak membaca buku


dengan cara mendaftar anak mereka menyertai kelab buku. Melalui penyertaan dalam kelab
buku, anak-anak akan menyertai pelbagai aktiviti dan mengetahui perkembangan buku yang
terkini. Sebagai contohnya, anak-anak boleh menjadi ahli Kelab Buku Ilmiah yang
ditubuhkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Apabila anak-anak menjadi ahli kelab buku,
mereka didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan buku . Secara tidak
langsung, anak-anak juga dapat membezakan bahan bacaan yang bermutu dan bahan bacaan
yang tidak berkualiti. Anak-anak pasti memilih bahan-bahan yang berkualiti kerana boleh
mematangkan minda seseorang dalam mengeluarkan pendapat atau melakukan tindakan.
Selain itu, ibu bapa juga boleh menggalakkan anak-anak menyertai Kempen Galakan
Membaca dan Kembara Buku yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Dengan menghadiri
kempen-kempen membaca, anak-anak bukan sahaja mendapat kesedaran tentang pentingnya
membaca malah ibu bapa turut memperoleh manfaatnya. Tegasnya, ibu bapa perlulah
membawa anak-anak menghadiri kempen-kempen membaca dan menggalakkan anak-anak
menyertai ahli kelab buku agar anak-anak membaca bahan-bahan ilmiah yang dapat
membentuk anak-anak menjadi Dinsan yang mulia dan disanjung tinggi.

Selain itu, ibu bapa boleh membina perpustakaan mini yang mengandungi bahan-
bahan ilmiah yang menempatkan pelbagai jenis buku ilmiah seperti novel karya agung,
kamus, buku- buku agama, dan buku motivasi diri selain buku pelajaran dan buku rujukan.
Hal ini dapat menyuburkan minat anak-anak untuk membaca buku-buku yang disimpan di
rak buku tersebut. Ibu bapa juga hendaklah memainkan peranan dan memastikan anak
mereka membaca buku-buku yang disediakan dalam perpustakaan mini di rumah. Anak-anak
juga digalakkan untuk membaca surat khabar atau majalah ilmu pada setiap hari dan
41
membaca sebuah buku pada setiap minggu. Hal ini akan menyebabkan masa lapang anak-
anak terisi dengan aktiviti membaca tanpa perlu keluar rumah. Perpustakaan mini yang
disediakan oleh ibu bapa tidak memerlukan modal yang banyak. Buku-buku dan majalah
yang dibeli pada setiap bulan boleh disimpan dalam perpustakaan mini tersebut. Pembacaan
buku dan majalah yang berulang kali dapat menguatkan minda anak-anak. Pepatah
menyatakan bahawa bangsa yang membaca, bangsa yang berjaya. Apabila anak-anak sudah
biasa didedahkan untuk membaca surat khabar pada setiap hari dan sebuah buku pada setiap
minggu, anak-anak akan biasa berbuat demikian dan menjadikan membaca sebagai amalan
rutin harian kerana alah >bisa, tegal dek biasa. Mereka akan selalu membaca apabila ada
masa terluang dan mereka akan menghargai masa kerana masa itu emas. Tambahan pula,
jika ibu bapa mempunyai waktu terluang, mereka bolehlah membawa anak-anak ke
perpustakaan awam yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Perpustakaan awam
memuatkan berjuta-juta buku yang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan anak-anak.
Malahan, apabila anak-anak pergi ke perpustakaan awam, mereka dapat membaca buku
dalam keadaan yang senyap, aman, damai dan tenang. Jelasnya, usaha ibu bapa membawa
anak-anak mereka ke perpustakaan awam dan menyediakan perpustakaan mini di rumah
dapat melahirkan generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Tambahan lagi, ibu bapa juga boleh memupuk minat membaca bahan-bahan ilmiah
dengan membimbing anak-anak mereka melayari internet. Internet merupakan sumber ilmu
yang boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, terdapat remaja yang yang
menyalahgunakan internet seperti melihat gambar-gambar lucah. Dalam konteks ini, ibu
bapalah merupakan pembimbing kepada anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mendidik anak-
anak melayari internet untuk mencari judul buku ilmiah yang terkenal supaya boleh dibeli di
kedai-kedai buku berhampiran. Hal ini dapat menggalakkan anak-anak membaca karya-
karya ilmiah supaya boleh melahirkan generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan. Ilmu yang
diperoleh daripada bahan-bahan ilmiah boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Hal ini
disebabkan mesej-mesej yang terkandung dalam bahan bahan ilmiah penting dalam
kehidupan. Justeru, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk minat
membaca buku-buku ilmiah.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah saya simpulkan bahawa untuk


melahirkan generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan, ibu bapalah yang memainkan
peranan penting menggalakkan anak-anak membaca bahan-bahan ilmiah. Ibu bapa harus
menanamkan sikap suka membaca dalam kalangan anak mereka kerana membaca akan
menjadikan minda anak-anak mereka cerdas. Oleh hal yang demikian, ibu bapa mestilah
menjadi pendorong untuk menyemaikan minat membaca dalam kalangan anak mereka. Jika
anak-anak sudah jatuh cinta dengan aktiviti membaca, kejayaan dalam bidang pelajaran akan
terbentang luas di depan mereka pada masa depan. Ibn Khaldun dalam karya besarnya,
Muqaddimah, pernah berkata bahawa kekuatan ilmu bukan sahaja menjadi syarat dan
pelengkap kepada kekuatan fizikal, malah memberi arah dan makna kepada manusia dan
bangsa terbabit. Tegasnya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam melahirkan
generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Latihan 11 (Dimensi Keluarga)


42
Ibu bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna.

Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan
harapan mereka itu tercapai.

Anak-anak yang sihat serta memperlihatkan kecemerlangan diri merupakan idaman


setiap ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapa bertanggungjawab penuh untuk merealisasikan hal
tersebut. Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anaknya menjadi insan yang berguna kepada
agama, bangsa dan negara. Mereka perlu berusaha untuk merealisasikan impian itu dengan
mengaplikasikan kemahiran keibubapaan ke tahap yang paling optimum. Jika hal ini
dipraktikkan, harapan untuk memiliki anak-anak yang berguna akan dapat direalisasikan.
Persoalannya,apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan
harapan mereka tercapai?

Usaha paling asas yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak
mereka menjadi insan yang berguna ialah mewujudkan suasana kekeluargaan yang saling
berkasih sayang. Ibu bapa haruslah memahami bahawa anak-anak memerlukan perhatian dan
kasih sayang mereka. Ibu bapa boleh mencurahkan kasih sayang sama ada berbentuk luahan
kata dan perbuatan yang secukup kepada anak-anak agar anak-anak berasa diri mereka
diambil berat dan tidak diabaikan oleh ibu bapa. Misalnya, ibu bapa haruslah memberikan
pujian kepada anak-anak sama ada dengan cara memberikan hadiah ataupun dengan
mengucapkan kata-kata positif apabila anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang. Hal
ini penting kerana sepatah kata yang positif daripada ibu bapa dapat menyuntik semangat dan
memberikan dorongan serta motivasi kepada anak-anak untuk terus berusaha mencapai
kejayaan kerana pepatah menyatakan rajin dan usaha, tangga kejayaan.Kajian menunjukkan
bahawa punca kebanyakan anak menjadi sampah masyarakat adalah kerana keadaan rumah
tangga yang porak-peranda di samping sikap ibu bapa yang materialistik dan mementingkan
kerjaya .Sebagai contohnya, banyak ibu bapa yang menyerahkan tanggungjawab mendidik
anak-anak kepada pembantu rumah sepenuhnya. Hal ini menyebabkan anak-anak berasa
tersisih dan diabaikan lalu melakukan perkara-perkara negatif. Tegasnya,anak-anak akan
menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat, agama, dan negara jika keluarga
yang saling berkasih sayang dan mengambil berat dapat diwujudkan.

Selain itu,untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna juga, ibu bapa
perlu menyediakan kediaman yang menepati konsep Rumahku Syurgaku demi keselesaan
anak-anak. Ibu bapa perlulah mewujudkan rumah tangga yang aman dan damai supaya anak-
anak berasa tenang ketika berada di rumah. Setiap ibu bapa perlulah mengelakkan
pertelingkahan dan pertengkaran di hadapan anak-anak. Ibu bapa hendaklah mengucapkan
kata-kata yang lemah-lembut agar anak-anak mendengar segala arahan dan nasihat daripada
ibu bapa. Bagi mewujudkan keselesaan dalam rumah tangga, ibu bapa perlulah menyediakan
kemudahan yang lengkap untuk ahli keluarganya seperti bilik tidur yang mencukupi, bilik
untuk anak-anak belajar dan bilik untuk anak-anak menonton televisyen atau bermain
komputer. Sudah terbukti bahawa anak-anak yang tinggal di kediaman yang kurang selesa
cenderung untuk melepak dan sesetengahnya tidak pulang ke rumah. Amalan melepak ini
mendedahkan anak-anak kepada pelbagai bentuk gejala negatif seperti merokok, menagih
43
dadah dan sebagainya. Hal ini banyak berlaku di bandar-bandar besar, khususnya di kawasan-
kawasan setinggan. Oleh hal yang demikian ,ibu bapa perlu menyediakan kediaman yang
selesa untuk anak-anak mereka sekiranya mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi
insan yang berguna dan menyayangi keluarganya.

Di samping itu, untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna, setiap ibu
bapa haruslah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak mereka
kecil lagi kerana pepatah menyatakan bahawa kalau hendak melentur buluh biarlah dari
rebungnya dan asas pendidikan bermula dari rumah.. Didikan agama yang sempurna dapat
membentuk akhlak dan pekerti mulia kepada anak-anak di samping membantu mereka
mengetahui batas hidup yang betul. Penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk
membezakan baik atau buruk sesuatu perkara dan anak-anak membesar dengan berpandukan
ajaran agama. Sebagai contoh, jika keluarga tersebut berasal dari keluarga yang baik,
kebiasaannya keturunannya akan baik kerana kalau asal benih yang baik, campak ke laut
menjadi pulau, dilontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar. Jika
ibu bapa mempunyai pegangan dan didikan agama yang kuat, anak-anak mereka juga akan
mempunyai tingkah laku yang baik kerana madu satu tong dirembes, rembesnya madu juga,
dan bagaimana acuan begitulah kuihnya. Dengan kesempurnaan didikan agama, anak-anak
dapat mengawal diri daripada melakukan maksiat seperti meragut, berfoya-foya dan
sebagainya.Tegasnya, didikan agama yang sempurna dapat merealisasikan impian ibu bapa
untuk memiliki anak-anak yang berguna.

Seterusnya, untuk memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna, ibu bapa
mestilah menjadi suri teladan yang terbaik kepada anak-anak, bak kata pepatah bagaimana
acuan begitulah kuihnya. Ibu bapa janganlah menjadi seperti ketam mengajar anaknya
berjalan betul. Ibu bapa meminta anak-anak menunjukkan contoh terbaik sedangkan mereka
tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Gaya mendidik anak-anak seperti ini
tidak akan berkesan. Peribahasa Melayu bapa borek anak rintik sudah jelas membuktikan
bahawa segala tindak tanduk ibu bapa akan menjadikan ikutan anak-anak, kerana anak-anak
biasanya meniru tingkah laku dan percakapan ibu bapa. Anak-anak yang membesar di bawah
didikan ibu bapa yang berjaya menjadi suri teladan yang baik akan menjadi insan yang baik
dan bertanggungjawab. Sebagai contohnya, jika anak-anak melihat ibu bapanya mendirikan
solat dan mengamalkan sikap suka membaca, anak-anak sudah pasti akan mencontohi setiap
perbuatan dan perlakuan ibu bapa mereka. Oleh itu, ,ibu bapa haruslah sentiasa menjaga
tingkah laku dan mengelakkan penggunaan bahasa yang kasar dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini demikian kerana keperibadian ibu bapa menjadi penentu tingkah laku anak-anak pada
masa hadapan. Jelasnya, ibu bapa harus menjadi contoh teladan yang baik agar anak-anaknya
turut menjadi insan yang baik dan berguna.

Tambahan lagi, ibu bapa perlulah bersedia untuk menerima sebarang teguran daripada
orang lain berkaitan dengan tingkah laku anak-anak mereka dengan hati terbuka. Sebagai ibu
bapa yang bertanggungjawab dan ingin membentuk anak mereka menjadi insan yang
berguna, ibu bapa tidak sepatutnya menyebelahi anak-anak mereka apabila orang lain
memberi teguran. Hal ini demikian kerana teguran yang diberi itu bukanlah untuk
memburuk-burukkan anak mereka tetapi untuk membetulkan kesilapan yang telah dilakukan
44
oleh anak mereka. Dalam konteks ini, falsafah menjaga tepi kain orang lain dalam
masyarakat adalah untuk kebaikan bersama dan ibu bapa perlulah menerimanya secara
positif. Berdasarkan teguran yang diberikan, ibu bapa perlulah segera membetulkan kesilapan
anak dan mencari punca anak mereka berbuat kesilapan sedemikian rupa agar anak mereka
tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ibu bapa janganlah mudah melenting apabila terdapat
jiran-jiran atau guru-guru memberitahu tentang perangai anak-anak kita kerana sebagai
manusia yang bukan bersifat sempurna, kadang-kadang kita sendiri sebagai ibu bapa tidak
pernah mengambil tahu kekurangan dan kelemahan anak-anak kita. Hal ini demikian kerana
kita sibuk dengan urusan dan kerjaya masing-masing. Oleh itu, kita perlu menganggap setiap
kritikan yang diterima sebagai satu teguran yang membina. Jadi, untuk membentuk anak
menjadi insan yang berguna, ibu bapa perlu menerima kritikan dan teguran orang lain dengan
hati yang terbuka. Peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna atau
sudah terhantuk baru terngadah sewajarnya menjadi panduan kepada ibu bapa.

Akhir sekali, ibu bapa perlu sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak
sama ada dalam aspek kurikulum, kokurikulum dan sahsiah anak-anak. Sikap prihatin dan
ambil berat ibu bapa menyebabkan anak-anak berasa diri mereka diutamakan. Untuk tidak
mengecewakan ibu bapa, anak-anak akan berusaha meningkatkan kecemerlangan sama ada
dalam aspek kurikulum ataupun kokurikulum. Hubungan ibu bapa dengan guru-guru sekolah
juga memberikan impak kepada tahap sahsiah anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu
menjalinkan hubungan yang baik dengan guru di sekolah sama ada guru disiplin, guru kelas
atau guru mata pelajaran. Ibu bapa perlu sering berkunjung ke sekolah untuk mengikuti
perkembangan kemajuan anak-anak dalam bidang pelajaran dan berbincang dengan guru
disiplin sekolah berkaitan akhlak dan sikap anak-anak di sekolah. Selain itu, ibu bapa juga
perlu mengawasi tingkah laku anak-anak di luar rumah serta mengenali rakan-rakan mereka.
Ibu bapa juga perlulah bertanya kepada anak sebab-sebab anak-anak keluar rumah atau
pulang lewat. Tuntasnya,ibu bapa perlu memantau perkembangan pendidikan dan sahsiah
anak-anak agar mereka jadi insan yang berguna apabila dewasa kelak.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa usaha untuk


membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna memerlukan pengorbanan dan kesabaran
ibu bapa. Untuk mendidik anak-anak menjadi seorang insan yang berguna bukanlah satu
tugas yang mudah. Semua ini perlu dilakukan melalui proses pendidikan sedikit demi sedikit
dan dengan penuh kesabaran. Oleh itu, perancangan yang teliti dan sistematik perlu dilakukan
oleh ibu bapa secara istiqomah untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna.Setiap
ibu bapa juga mengharapkan anak mereka dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat
dan negara serta mempertahankan maruah keluarga. Tegasnya, tiada ibu bapa yang mahu
melihat anak-anak mereka jadi sampah masyarakat yang bukan sahaja tidak memberikan
sebarang sumbangan kepada masyarakat dan negara malah membawa masalah serta
menjatuhkan keluarga kita.

Latihan 12 (Dimensi Diri)

Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.

45
Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan ibu
bapa anda tercapai.

Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan. Pernyataan ini jelas
menunjukkan bahawa hasrat semua ibu bapa di dunia ini adalah sama. Sesungguhnya, ibu
bapa merupakan insan mulia yang melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh
kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Mereka merupakan orang yang paling
banyak berkorban demi kesejahteraan hidup kita. Ahli bijak pandai pernah berkata
bahawa,Tiada anugerah yang lebih berharga yang diberikan oleh ibu dan ayah kepada
anaknya kecuali tunjuk ajar dan budi pekerti yang mulia. Ungkapan ini jelas memaparkan
betapa besar pengorbanan ibu bapa dalam mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna.
Sebagai anak yang bertanggungjawab, kita perlu sentiasa ingat akan pengorbanan ibu bapa
kita dan sentiasa bersedia untuk membalas budi mereka agar kita tidak dianggap sebagai anak
yang derhaka atau kacang lupakan kulit. Satu perkara yang amat wajar kita lakukan dalam
kehidupan kita ialah memenuhi harapan ibu bapa terhadap kita agar berjaya dalam hidup.
Persoalannya, apakah usaha-usaha yang wajar saya lakukan untuk memastikan harapan ibu
bapa tercapai?

Usaha pertama yang perlu saya lakukan untuk memastikan harapan ibu bapa tercapai
ialah saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam
peperiksaan. Saya akan menumpukan sepenuh perhatian semasa guru sedang mengajar di
kelas. Sekiranya terdapat topik yang tidak difahami, saya akan bertanya kepada guru.
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan dalam bidang akademik pada
zaman ini menentukan keadaan masa hadapan seseorang kerana mereka yang cemerlang
dalam akademik biasanya mempunyai masa hadapan yang cerah. Kejayaan yang saya capai
ini, sudah pasti dapat membanggakan kedua-dua ibu bapa dan keluarga. Pada era globalisasi
ini yang penuh dengan persaingan ini, amat penting bagi seseorang mencapai
kecemerlangan akademik untuk bersaing dengan orang lain terutamanya dalam alam
pekerjaan. Masyarakat kini menilai seseorang berdasarkan pencapaian akademiknya. . Saya
akan sentiasa berusaha untuk membolehkan diri saya meraih kejayaan dan kegembiraan
setiap kali keputusan peperiksaan diumumkan. Oleh itu, saya akan membuat persediaan yang
rapi sebelum menduduki peperiksaan agar saya dapat menjawab semua soalan dengan
cemerlang kerana di mana ada kemahuan di situ pasti ada jalan.. Pada masa yang sama,saya
juga akan memberi perhatian pada perkara yang berkaitan dengan ilmu selain bidang
akademik. Hal ini kerana saya sedar bahawa kecemerlangan akademik bukanlah segala-
galanya.Seorang insan yang berjaya perlu mahir dalam pelbagai bidang.Tegasnya,saya akan
belajar dengan tekun dan berusaha dengan gigih bagi menunaikan harapan ibu bapa.

Selain itu, saya juga akan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan berbudi bahasa
dalam kehidupan. Anak yang dapat membanggakan kedua-dua ibu bapa ialah anak yang
menyayangi dan menghormati ibu bapa. Hal ini demikian kerana saya sedar bahawa orang
yang berjaya dalam kehidupan bukan sahaja perlu cemerlang dalam bidang akademik, malah
perlu menjadi seorang yang cemerlang dari segi akhlak, rohani, intelek dan emosi. Dalam hal
ini, saya akan mempraktikkan konsep JERI yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Sebagai contohnya, saya akan sentiasa bersopan santun dan menghormati ibu
46
bapa, guru-guru, jiran tetangga dan orang di sekeliling saya. Saya akan sentiasa menyayangi
kedua-dua ibu bapa saya dengan sepenuh hati. Saya juga akan sentiasa melayan mereka
dengan baik dengan menyahut penggilan yang lemah-lembut terhadap mereka tanpa
membantah atau meninggikan suara apabila bercakap. Hal ini demikian kerana saya sedar,
tanpa ibu bapa, siapalah saya. Sebagai seorang anak, saya perlu menunjukkan nilai hormat
terhadap ibu bapa kerana ini adalah tuntutan agama. Allah berfirman yang bermaksud,
Janganlah engkau mengatakan kepada kedua-duanya perkataan ah dan janganlah
engkau menengking kedua-duanya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik..
Sahsiah yang saya miliki ini pasti akan menggembirakan hati kedua-dua ibu bapa saya, bak
kata pepatah, ahklak yang baik seperti madu, sentiasa manis dan berkhasiat. Saya tidak
mahu menjadi anak yang derhaka seperti dalam cerita Si Tanggang yang malu mahu
mengaku wanita tua yang miskin sebagai ibunya. Akhlak yang terpuji akan menjadi penghias
diri dan berjalan seiring dengan kejayaan yang saya miliki. Kita perlu ingat bahawa sekiranya
ahklak seseorang itu buruk,,walau betapa cemerlang pun pencapaiannya dalam akademik
tidak akan dihormati dan disegani. Tuntasnya, saya akan sentiasa menerapkan amalan berbudi
bahasa agar menyenangkan hati ibu bapa dan memenuhi impian mereka kerana sebagai anak,
saya tidak sanggup melihat ibu bapa saya berhati walang.

Seterusnya, saya juga akan sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama sekiranya
ingin berjaya dalam kehidupan. Pegangan agama yang teguh membolehkan saya mempunyai
benteng keimanan yang kukuh dan ampuh bagi mengelakkan diri saya daripada pengaruh
negatif yang dapat menjejaskan kehidupan saya. Dengan berpegang teguh kepada ajaran
agama, saya akan memiliki jati diri yang utuh untuk melawan serangan pemikiran yang boleh
menjerumuskan saya ke kancah maksiat. Hal ini kerana Tuhan sentiasa menyeru hambanya
untuk melakukan sesuatu yang baik serta menjauhi perkara yang buruk. Pegangan kepada
agama juga dapat meningkatkan keyakinan diri saya dan membolehkan saya mempunyai
matlamat yang jelas dalam hidup. Hal ini amat penting dalam menentukan kejayaan saya
pada masa hadapan. Pendidikan agama yang saya peroleh, menjadi pedoman hidup yang
boleh membentuk saya menjadi seorang yang positif dalam segala hal. Saya tidak mudah
dipengaruhi oleh rakan-rakan yang tidak baik. Sebaliknya, saya akan sentiasa menjaga nama
baik ibu bapa dan keluarga. Sebagai seorang anak, saya juga tidak akan menghampakan
harapan ibu bapa terhadap saya. Didikan agama yang saya terima daripada ibu bapa akan
saya praktikkan dalam kehidupan dan saya saya tambah dengan menghadiri kelas-kelas
agama atau majlis ilmu. Tegasnya,saya akan berpegang teguh kepada ajaran agama agar
dapat mencapai kejayaan dalam hidup dan membanggakan kedua-dua ibu bapa saya.

Di samping itu, saya akan bergaul dengan rakan-rakan yang baik dan mempunyai
keinginan untuk menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat apabila dewasa kelak.
Dengan ini, saya tidak akan dipengaruhi oleh rakan-rakan yang bermasalah dan seterusnya
terlibat dalam gejala sosial yang negatif. Saya akan membezakan antara kaca dengan permata
dan sentisasa memikirkan akan masa depan saya serta matlamat hidup saya. Melalui
pergaulan dengan rakan-rakan yang mengutamakan pendidikan mereka, saya akan dapat
bertukar-tukar pendapat serta ilmu dengan mereka. Saya juga dapat menyertai kumpulan
pembelajaran bersama mereka bagi membolehkan saya berbincang serta lebih memahami

47
topik-topik yang telah diajarkan oleh guru. Secara tidak langsung, pencapaian keputusan
peperiksaan saya akan meningkat hasil daripada perbincangan dan tunjuk ajar daripada
rakan-rakan. Pergaulan dengan rakan-rakan yang bijak dalam pembelajaran akan dapat
menimbulkan persaingan yang sihat dalam diri saya. Saya akan mempunyai semangat untuk
belajar dengan lebih bersungguh-sungguh agar diri saya tidak akan diasingkan dari kumpulan
tersebut. Saya juga tidak akan berasa tersisih sebaliknya bekerjasama dalam menyelesaikan
sesuatu soalan. Saya juga dapat bergantung kepada rakanrakan yang baik ini apabila saya
tidak berdaya untuk menghadapi dan menyelesaikan sesuatu cabaran dalam hidup. Mereka
tentu akan dapat membantu saya dengan memberi dorongan dan nasihat yang berguna
kepada saya dan bukannya menyuruh saya melibatkan diri diri dengan gejala sosial negatif
yang dapat mengurangkan tekanan jiwa dan stres. Maklumlah, seseorang akan lebih
terpengaruh dengan gejala sosial apabila berada dalam ambang kegagalan dan kekecewaan.
Tegasnya, saya akan bergaul dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia agar saya tidak akan
tersilap langkah dalam membuat sebarang keputusan dalam hidup saya agar dapat memenuhi
impian dan harapan ibu bapa.

Seterusnya, saya akan meningkatkan keilmuan diri saya dengan pembacaan. Ibn. Khaldun
pernah berkata bahawa membaca menjadi akar tunjang kekuatan seseorang individu, malah
sesuatu bangsa dan sesebuah negara.Hal ini jelas menunjukkan bahawa membaca adalah
amat penting dalam menentukan kekuatan dan kejayaan seseorang individu. Saya akan
membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembinaan kendiri seperti buku-buku motivasi
dan sebagainya untuk meningkatkan tahap pemikiran diri saya kerana membaca jambatan
ilmu. Langkah ini bagai serampang dua mata kerana selain boleh membantu saya dalam
bidang akademik, usaha tersebut juga dapat membentuk diri saya menjadi seorang yang
berilmu pengetahuan luas. Secara langsung, kejayaan akan dapat dicapai dalam kehidupan.
Saya juga akan cuba memperbaiki kelemahan diri untuk berjaya dalam kehidupan. termasuk
mengatasi sikap malas. Saya akan mengubah sikap ini untuk mencapai kejayaan dan berubah
menjadi seorang yang rajin kerana rajin dan usaha, tangga kejayaan. Saya berharap agar
perubahan yang saya lakukan ini dapat membolehkan diri saya mencapai harapan ibu bapa
iaitu berjaya dalam kehidupan. Apabila masuk ke alam pekerjaan kelak, saya akan mencari
pekerjaan yang stabil dan membalas budi mereka.

Akhir sekali, saya akan sentiasa mendengar nasihat ibu bapa kerana Tuhan hanya
akan menolong dan memberkati hidup anak yang taat kepada ibu bapa. Saya akan sentiasa
patuh kepada arahan ibu bapa tanpa sebarang rungutan kerana saya sedar bahawa syurga
terletak di bawah tapak kaki ibu. Saya juga sedar bahawa tanpa doa dan dorongan ibu bapa,
betapa tabah dan pandai sekali pun saya, saya tidak mungkin akan mencapai impian serta
kejayaan dalam hidup saya. Ibu bapa merupakan insan yang lebih tua dan mereka terlebih
dahulu makan garam daripada saya. Oleh itu, ibu bapa mempunyai pengalaman yang kaya
dan luas dalam masyarakat dan dunia luar. Maka, wajarlah saya untuk meminta dan
menerima pandangan mereka agar diri saya tidak akan menimbulkan kesilapan yang mungkin
mengakibatkan saya berasa menyesal buat seumur hidup saya. Mereka merupakan kekuatan
dan idola saya untuk mengejar impian dan cita-cita serta memperoleh kejayaan dalam hidup
saya. Tanpa mereka, saya tidak mungkin berpeluang untuk mencapai kejayaan dalam hidup

48
saya. Tegasnya, saya akan mematuhi arahan dan mendengar nasihat ibu bapa agar impian
saya dapat dicapai dan yang paling penting sekali ialah kisah Si Tanggang tidak akan berlaku
ke atas diri saya.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa untuk mencapai


impian dan kejayaan dalam hidup, saya sebagai remaja perlu berusaha bersungguh-sungguh
untuk mencapai kejayaan.. Saya akan berusaha memastikan agar impian dan cita-cita saya
tercapai dan sekali gus, saya juga dapat memenuhi impian dan harapan ibu bapa saya.
Charles Dickens pernah berkata bahawa kemahuan seperti sebilah pedang yang dapat
membuat jalan melalui hutan rimba. Manusia memang tidak dapat menjangka dan melihat
masa hadapan, tetapi manusia boleh meramal masa hadapan mereka dengan merancang masa
hadapan mereka sebaik-baiknya. Jelasnya, kita harus memberi peluang kepada diri kita untuk
menjadikan impian dan cita-cita sebagai kenyataan kerana hendak seribu daya, tidak hendak
seribu dalih.

Latihan 13 (Dimensi Keluarga)

Amalan Membaca dapat melahirkan generasi yang berjaya. Bincangkan peranan ibu bapa
dalam usaha memupuk minat membaca dalam diri anak-anak.

Membaca jambatan ilmu. Itulah ungkapan yang sering menjadi halwa telinga kita
dalam menjelaskan kepentingan membaca. Sememangnya amalan membaca itu menjadi tali
yang menghubungkan seseorang dengan pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Membaca dapat
menambahkan ilmu dan keyakinan seseorang untuk berhadapan dengan dunia realiti. Namun
begitu, amat menyedihkan apabila kajian yang dibuat menunjukkan majoriti masyarakat
Malaysia hanya tiga buah buku sahaja setahun. Amalan membaca sepatutnya menjadi suatu
budaya dalam lapisan masyarakat tanpa mengira agama ataupun bangsa seseorang. Oleh itu,
dalam merealisasi hasrat murni ini, peranan ibu bapa sangat ditagih. Persoalannya , apakah
peraran ibu bapa dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak ?

Ibu bapa ialah suri teladan utama kepada anak-anak. Ibu bapa mesti mendidik dan
menanam minta membaca dalam kalangan anak-anak sejak mereka kecil lagi bak kata
pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Unt uk itu, ibu bapa hendaklah menerapkan
amalan membaca dalam kehidupan seharian. Ibu bapa hendaklah membudayakan amalan
mulia ini di hadapan anak-anak di samping mengajak mereka membaca bersama-sama.
Tindakan segelintir ibu bapa yang selalu membacakan buku cerita kepada anak-anak kecil
mereka sebelum tidur pada waktu malam wajar dipuji kerana amalan ini tanpa disedari boleh
memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kedua-dua ibu bapa jugaperlu
membimbing anak-anak untuk memilih bahan bacaan yang bermutu dan sesuai dengan usia
mereka.

Dalam usaha menjadikan amalan membaca sebagai budaya dalam kalangan anak-anak,
ibu bapa haruslah bersedia membuat sedikit pelaburan dengan membeli bahan bacaan yang
mencukupi untuk anak-anak. Walaupun pelaburan ini tidak menampakkan keuntungan dalam
49
jangka masa pendek, namun dalam jangka masa panjang pelaburan ini cukup
menguntungkan. Hal ini dikatakan demikian kerana ,anak-anak yang gemar membaca akan
mempunyai pemikiran yang matang di samping melahirkan anak-anak yang cemerlang dalam
bidang akademik. Secara tidak langsung, tindakan ini seolah-olah menjadi serampang dua
mata dalam usaha melahirkan anak-anak yang cemerlang. Bahan bacaan yang boleh menjadi
pilihan ibu bapa untuk tatapan anak-anak ialah bahan bacaan ilmiah dan majalah seperti
Asuh, e-Baca, Kawan dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa boleh membeli akhbar perdana
setiap hari seperti akhbar Berita Harian dan Utusan Malayisia supaya anak-anak dapt
membaca berita utama setiap hari sebagai persediaan untuk menjawab soalan karangan
bahagian A dan B. Seelok-eloknya, ibu bapa melanggan surat khabar harian dan majalah-
majalah seperti ini pada setiap bulan.

Untuk menanam minat membaca dalam kalangan anak-anak, ibu bapa juga sewajarnya
menyediakan ruang yang selesa di rumah sebagai tempat membaca. Bagi yang
berkemampuan, mereka boleh menyediakan sebuah bilik yang dilengkapi dengan kerusi dan
meja yang selesa serta pendingin hawa. Bilik yang kondusif seperti ini mampu mencetus
minat yang lebih baik kepada anak-anak untuk membaca. Mereka juga boleh belajar dan
mengulang kaji pelajaran di bilik ini. Ibu bapa yang kurang berkemampuan pula boleh
menyediakan satu sudut atau bilik khas yang jauh daripada ruang menonton televisyen agar
tumpuan anak-anak ketika membaca tidak akan terganggu. Dengan adanya bilik atau tempat
khusus untuk membaca ini dan ditambah pula dengan susulan buku yang pelbagai genre di
dalam bilik tersebut akan melahirkan suasana seperti sebuah perpustakaan di rumah sendiri
yang mampu menarik minat semua orang untuk membaca.

Perpustakaan merupakan khazanah ilmu. Kunjungan seseorang ke perpustakaan akan


membuka nafsu mereka untuk membaca. Oleh itu, dalam hal ini ibu bapa sewajarnya
menetapkan satu hari pada setiap bulan untuk membawa anak-anak berkunjung ke
perpustakaan awam. Anak-anak perlu dibiasakan dengan gedung ilmu ini kerana selain
membaca, ibu bapa juga boleh membantu anak-anak meneroka pelbagai ilmu yang dapat
diperoleh melalui buku-buku di perpustakaan. Anak-anak akan mempunyai pilihan untuk
memilih bahan-bahan yang diminati. Sebenarnya, kunjungan ke perpustakaan selain dapat
terus memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak, kunjungan ini juga dapat
menjimatkan belanja ibu bapa kerana tidak perlu membeli buku untuk di baca oleh anak-anal
sebaliknya hanya meminjam sahaja daripada perpustakaan.

Akhir sekali, ibu bapa dapat menggalakkan anak-anak membaca dengan memberi hadiah
dan ganjaran. Hadiah dan ganjaran mungkin dalam bentuk barangan atau wang ringgit.
Ganjaran yang dijanjikan ini akan memberi motivasi dan galakan kepada anak-anak dan
seterusnya menjadi tarikan untuk mereka membaca. Anak-anak di minta membaca buku atau
bahan bacaan lain sebanyak mungkin dalam tempoh sebulan.Mereka perlu bersaing antara
adik-beradik untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh ibu bapa. Persaingan ini
sangat sihat kerana mereka akan memdapat pelbagai ilmu dan maklumat yang buku yang di
baca di samping hadiah yang bakal diberikan oleh ibu bapa mereka.

50
Hakikatnya , budaya membaca banyak mendatangkan manfaat. Sehubungan dengan itu,
ibu bapa perlu proaktif dalam usaha menggalakkan anak-anak membaca. Walaupun sesibuk
mana, ibu bapa perlu meluangkan sedikit masa untuk menemani dan membaca bersama-
sama dengan anak. Pepatah bapa borek anak rintik memberi gambaran kepada umum bahawa
anak-anak akan mengikut semua tindakan yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Jadi, ibu bapa
hendaklah menjadikan amalan mulia ini sebagai ikutan anak-anak.

LATIHAN 14 (Dimensi Keluarga)

Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk minat bersukan dalam diri
anak-anak. Huraikan pendapat anda.

Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita selain bidang
pelancongan dan perindustrian. Hal ini demikian kerana, bidang sukan mendatangkan
pelbagai faedah kepada masyarakat dan negara. Selain melahirkan masyarakat yang cergas
dan sihat, bidang sukan juga mampu menjana ekonomi yang baik kepada negara dan
memberi pulangan yang lumayan kepada ahli-ahli sukan. Dato Lee Chong Wei yang
merupakan pemenang pingat perak sukan Olimpik dua kali berturut-turut pada tahun 2008
dan 2012 dan Dato Nicol David, Ratu Squasy negara yang sudah beberapa kali dinobatkan
sebagai Juara Dunia adalah antara ahli sukan yang memperoleh pendapatan yang lumayan
hasil daripada bidang sukan yang diceburi. Oleh itu, untuk melahirkan lebih ramai generasi
muda yang berminat dalam bidang sukan, ibu bapa hendaklah memberi galakan dan motivasi
kepada anak-anak agar menceburkan diri dalam bidang sukan. Berdasarkan kajian, 80
hingga 85 peratus ibu bapa mampu mempengaruhi anak-anak untuk bersukan. Sekiranya ibu
bapa mampu memberikan sokongan dan galakan, sudah pasti matlamat untuk memajukan
bidang sukan negara akan tercapai dan Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi dengan negara-negara maju yang lain dalam bidang sukan, Persoalannya, apakah
peranan ibu bapa dalam memupuk minat bersukan dalam diri anak-anak?

Usaha pertama yang perlu dilakukan oleh setiap ibu bapa bagi memupuk minat
bersukan dalam diri anak-anak ialah menjadi suri teladan yang terbaik kepada anak-anak. Ibu
bapa haruslah menunjukkan semangat kesukanan agar anak-anak juga memiliki semangat
yang sama dalam diri mereka. Untuk memupuk semangat bersukan, ibu bapa boleh bermula
dengan melakukan senaman atau riadah bersama anak-anak. Ibu bapa boleh berjoging,
bermain badminton dan melakukan aktiviti kecergasan di padang terutama pada waktu
hujung minggu. Secara tidak langsung, minat anak-anak terhadap sukan akan bercambah.
Apabila anak-anak membesar, minat mereka terhadap sukan akan berkembang. Sebagai
contohnya, anak-anak yang telah didedahkan dengan sukan bola sepak dan badminton oleh
ibu bapa sejak kecil, sudah pasti mereka akan berminat menceburkan diri dalam sukan
badminton. Selain itu, jika ibu bapa mempunyai masa terluang, mereka bolehlah membawa
anak-anak ke pusat-pusat sukan yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Amalan
seperti ini akan menyebabkan anak-anak hidup dalam dunia sukan. Ibu bapa harus sedar
bahawa setiap tindak tanduk ibu bapa sering diperhatikan oleh anak-anak. Sekiranya ibu bapa
tidak pernah bersukan, masakan anak-anak mahu bersukan? Pada zaman ini, anak-anak tidak
51
tahu mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi, ibu bapa boleh
mendidik anak-anak sejak kecil lagi untuk bersukan. Jelasnya, ibu bapa harus menjadi suri
teladan yang terbaik kepada anak-anak kerana anak-anak akan menjadikan aktiviti sukan
sebagai satu amalan ke mana- mana sahaja mereka berada, bak kata pepatah, benih yang baik
jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi
penawar.

Selain itu, langkah lain yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam menggalakkan
anak-anak bersukan ialah ibu bapa perlu menyediakan peralatan sukan yang lengkap kepada
anak-anak yang boleh mendorong minat anak-anak untuk bersukan. Peralatan-peralatan
sukan yang mudah didapati haruslah disediakan seperti raket badminton, bola sepak, kasut
bola dan alat-alat keselamatan untuk bersukan. Hal ini dapat menyuburkan minat anak-anak
untuk bersukan dengan menggunakan pelbagai peralatan yang telah tersedia di depan mata
mereka. Sekiranya anak-anak memiliki kelengkapan sukan yang lengkap dan sesuai, sudah
pasti mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Sebagai contohnya, ibu bapa yang sanggup
berkorban dengan memperuntukkan sejumlah besar wang bagi menyediakan gelanggang
sukan pelbagai guna seperti gelanggang badminton, sepak takraw, bola keranjang dan tennis
sudah pasti dapat menyuburkan minat anak-anak untuk bersukan dengan menggunakan
kemudahan yang tersedia di depan mata mereka. Kasih sayang yang dicurahkan bagai
menatang minyak yang penuh oleh ibu bapa kepada anak-anak sudah pasti mampu membuka
mata anak-anak untuk menghargai segala usaha yang dilakukan oleh ibu bapa dan seterusnya
menimbulkan minat yang mendalam untuk bersukan. Sejarah sukan badminton tanah air
pasti tidak pernah melupakan pengorbanan Dato Mohd Siddik Kamar dalam usaha
membantu negara melahirkan jaguh badminton terkenal di persada antarabangsa seperti
Misbun Siddik, Razif Siddik, Jailani Siddik, Rashid Shiddik dan Rahman Shiddik.
Pengorbanan beliau dengan membina gelanggang badminton di halaman rumahnya sendiri
akhirnya berbaloi kerana semua anaknya berjaya menjadi pemain badminton yang terkenal.
Tegasnya, usaha ibu bapa menyediakan peralatan sukan yang lengkap dapat melahirkan
generasi yang minat untuk bersukan.

Di samping itu, untuk memupuk semangat bersukan dalam diri anak-anak, ibu bapa
boleh membawa anak-anak ke stadium dan tempat-tempat pertandingan yang menganjurkan
pelbagai jenis kejohanan sukan sama ada peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa.
Hal ini dapat menimbulkan rasa minat untuk bersukan dalam diri anak-anak kerana tak kenal
maka tak cinta. Anak-anak terbiasa dengan suasana meriah dan penuh dengan semangat
kesukanan apabila berdiri bersama lautan penyokong sukan daripada pelbagai lapisan
masyarakat dan negara serantau. Anak-anak yang menyaksikan kejohanan sukan secara
langsung di stadium akan bersama-sama bertepuk tangan memberikan sokongan kepada
atlet-atlet yang bertanding. Mereka turut bersemangat apabila berdiri menyanyikan lagu
Negaraku bersama-sama pemain-pemain memenangi kejohanan sukan yang disaksikan.
Dengan itu, perasaan minat untuk bersukan juga seterusnya akan bercambah sedikit demi
sedikit dalam diri anak-anak. Secara tidak langsung, anak-anak akan meminati sukan
tersebut dan mencuba sukan yang telah dipersembahkan di hadapan mereka dengan kaedah
yang betul malah mampu membawa anak-anak ke satu tahap yang lebih tinggi setelah mereka

52
mengkaji sukan-sukan yang telah dipertonton. Sebagai contohnya, apabila anak-anak sering
menyaksikan sukan bola sepak di stadium sama ada di peringkat negeri, kebangsaan atau
antarabangsa bersama-sama ibu bapa, mereka akan jatuh cinta dan berminat untuk
menceburkan diri dalam sukan tersebut dan berusaha mencuba menjadi yang pemain yang
terbaik dalam sukan itu. Perkara seperti ini akan sentiasa dipraktikkan sehingga anak-anak
menjadi dewasa. Jelasnya, usaha ibu bapa membawa anak-anak ke stadium-stadium dan
tempat-tempat kejohanan sukan berlangsung, merupakan salah satu langkah yang berkesan
bagi melahirkan anak-anak untuk bersukan dengan lebih cemerlang dan menjadi penggiat
sukan dan seterusnya melahirkan anak-anak yang cinta dan minat untuk bersukan.

Seterusnya, langkah yang lebih progresif ialah ibu bapa hendaklah menggalakkan
anak-anak bersukan dengan cara mendaftar anak-anak menjadi ahli kelab sukan. Melalui
penyertaan dalam kelab sukan, anak-anak akan menyertai pelbagai aktiviti dan mengetahui
perkembangan sukan yang terkini. Sebagai contohnya, anak-anak boleh menjadi ahli Kelab
Bola Sepak Maybank yang ditubuhkan bagi mencungkil bakat muda. Ibu bapa haruslah
menjadi ahli kelab terlebih dahulu sebelum mendaftarkan anak ke kelab sukan supaya anak-
anak terbina semangat untuk menceburi sukan yang disertai oleh ibu bapa. Anak-anak boleh
diibaratkan seperti sehelai kain putih, ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkan
warna pada kain tersebut dengan mendaftarkan anak-anak ke kelab sukan. Bak kata pepatah,
bagaimana acuan begitulah kuihnya. Maka acuan-acuan yang terbentuk apabila anak-anak
menyertai kelab ini sudah pasti acuan yang cinta akan sukan. Apabila anak-anak menjadi ahli
kelab sukan mereka akan didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sukan.
Anak-anak akan didedahkan dengan permainan dan sukan-sukan tertentu yang boleh diceburi
oleh anak-anak. Secara tidak langsung, anak-anak dapat membezakan cara permainan yang
baik dan cara permainan yang tidak baik. Anak-anak pasti memilih cara permainan yang baik
kerana boleh mematangkan cara permainan supaya dapat menjadi yang terbaik dalam apa jua
bidang sukan yang diceburi. Tegasnya, ibu bapa perlulah menggalakkan anak-anak menyertai
kelab sukan agar anak-anak yang berminat untuk bersukan dapat dilahirkan.

Tambahan lagi, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak menceburkan diri dalam
bidang sukan dengan lebih aktif dengan memberikan sokongan moral. Anak-anak hendaklah
digalakkan bergiat cergas dalam dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan di
sekolah. Hal ini demikian kerana aktiviti sukan dapat menyihatkan dan mencergaskan badan,
bak kata pepatah, otak cerdas, badan cergas. Anak-anak yang telah dikenal pasti bakat dan
potensinya dalam sukan-sukan tertentu, haruslah digalakkan mencipta kejayaan yang
cemerlang. Minat tersebut perlu dipupuk sejak kecil oleh ibu bapa kerana melentur buluh
biarlah daripada rebungnya. Setelah dewasa, bakat anak-anak akan terus berkembang agar
dapat mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Selain itu, ibu bapa hendaklah
memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat permainan
atau latihan tersebut diadakan. Sokongan yang ditunjukkan oleh ibu bapa akan menyebabkan
anak-anak lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam sukan tersebut. Sebagai tanda
sokongan, ibu bapa boleh menemani anak-anak ketika menjalani latihan atau hadir untuk
menyaksikan anak-anak bertanding dalam sesuatu acara sukan mahupun permainan. Keadaan
ini pasti menimbulkan kesan yang mendalam dalam diri anak-anak dalam usaha mencapai

53
kejayaan yang diharap-harapkan kerana tinggi gunung tinggi lagi harapan. Tegasnya, anak-
anak terdorong untuk menceburkan diri dalam bidang sukan seandainya kedua-dua ibu bapa
sentiasa memberi dorongan dan motivasi serta galakan kepadanya dalam bersukan.

Akhir sekali, ibu bapa juga hendaklah memupuk minat bersukan dengan membelikan
majalah sukan yang diminati oleh anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana anak-anak
akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam sukan dengan lebih serius. Mereka akan
mendapat maklumat yang terkini tentang perkembangan sukan melalui majalah sukan
tersebut. Kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan akan
menjadi pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang
berjaya. Selain itu, ibu bapa juga boleh membimbing anak-anak mereka melayari internet
untuk mendapat bahan tentang jenis sukan dan cara-cara atau teknik-teknik terbaik untuk
permainan yang diminati. Internet merupakan sumber ilmu yang boleh digunakan oleh
semua lapisan masyarakat tidak kira tua mahupun muda. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak
melayari internet untuk mencari bahan tentang cara permainan sukan yang terbaik dan
terkenal supaya boleh menjadi contoh dan diikuti apabila bersukan. Sudah terang lagikan
bersuluh, hampir semua golongan remaja terpengaruh dengan internet. Oleh hal yang
demikian, ibu bapa bolehlah menjadikan internet sebagai salah satu medium utama dalam
usaha memupuk minat bersukan dalam diri anak-anak. Hal ini dapat menggalakkan anak-
anak bersukan supaya boleh melahirkan anak-anak yang sihat. Ilmu yang diperoleh daripada
bahan-bahan internet boleh dijadikan panduan untuk bersukan dengan lebih baik dan bermutu
tinggi. Hal ini disebabkan mesej-mesej yang terkandung dalam internet. Justeru, ibu bapa
memainkan peranan penting dalam memupuk minat bersukan dengan membimbing anak-
anak melayari internet.

Berdasarkan perbincangan diatas, dapatlah saya simpulkan bahawa untuk melahirkan


generasi yang minat bersukan, ibu bapalah yang memainkan peranan penting menggalakkan
anak-anak bersukan. Asas pendidikan bermula dari rumah, sudah pasti ibu bapa memainkan
peranan penting kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Profesor Di raja Ungku Aziz
pernah mengatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu
bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Jika anak-anak sudah jatuh cinta dengan
aktiviti bersukan, kesihatan anak-anak sudah pasti terjamin. Imam Al-Ghazali pernah
menyatakan bahawa, ciri yang membezakan anatara manusia dengan haiwan ialah ilmu,
maka manusia menjadi mulia kerana ilmunya dan bukan kerana kekuatan dirinya.tegasnya,
ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk minat sukan dalam kalangan
anak-anak.

54