Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK


(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kod/ Nama Kursus: TAMADUN ISLAM DAN TEMPOH: Satu Semester Tarikh Mula: 25 JULAI 2014
TAMADUN ASIA (TITAS) Tarikh Hantar : 22 OGOS 2014
KOD KURSUS : WAJ3012
Program: PISMP Semester/Tahun : 1 / 2014

Ambilan: Januari 2014

Kumpulan : Matematik, Bahasa Kadazan Dusun

Disediakan oleh: Dr Sabariah Bahrun

Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan:
MOHD FAUZI HASSAN
Tarikh:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT


JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM


KOD DAN NAMA KURSUS : WAJ3012 / TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)
KUMPULAN : PEMULIHAN
SEMESTER :4

Tarikh Mula: 25 JULAI 2014 Tarikh Hantar: 22 OGOS 2014

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:

1. Menjelaskan tentang latar belakang kebudayaan, pemikiran dan sejarah kemajuan tamadun bangsa-bangsa di dunia seperti Tamadun
China, India, Jepun dan Islam.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketahanan diri yang membolehkan mereka memahami serta menghadapi pergolakan dunia dan
cabaran global semasa.
3. Mempamerkan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3.

Objektif Kerja Kursus

1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip Tamadun Islam dan Tamadun Asia.
2. Membincangkan tokoh-tokoh tamadun Islam dan tamadun Asia dari sudut biodata, sumbangan dan bahan
peninggalan.
Spesifikasi Tugasan TUGASAN WAJARAN CATATAN
Topik
TUGASAN 1 : 1. Penulisan nota berkenaan 50% Kriteria pniliaian keseluruhan:
prinsip dan konsep tamadun
- format
Penulisan Akademik Islam dan tamadun Asia dan - pengalaman dan penilaian
bahan power point untuk - olahan dan urutan idea
perbincangan. - penggunaan bahasa
- senarai rujukan dan penulisan
35% rujukan
- respon terhadap komen atau kritikan
2. Penulisan nota berkenaan - komitmen dalam menyelesaikan
tokoh-tokoh tamadun Islam tugasan
dan tamadun Asia dan bahan
power point untuk Kriteria penilaian:
- penyampaian
perbincangan.
- penggunaan media
- susunan isi-isi
- fokus kajian

Tugasan 2 : Penulisan Kriteria penilaian:


Reflektif Penulisan Reflektif - penyampaian
15% - renungan
Penulisan reflektif berkenaan
tugasan dan isu-isu ketamadunan
mutakhir ini.

(kebolehan menganalisis
pengalaman yang dilalui dan
pengetahuan baharu yang tercapai)
Jumlah 100%
KRITERIA PEMARKAHAN
100 markah: Wajaran 60%

SKALA KRITERIA
Penyampaian
Cemerlan Membentangkan hasil dengan amat jelas dan yakin
g Nada yang amat sesuai.
75-100 Penggunaan bahasa yang tepat dan menarik.
(A+, A dan Penggunaan media sangat berkesan
A-)
Pengolahan Pembentangan
Memperkenalkan topik secara amat jelas dan kreatif.
Isi-isi disusun secara koheren.
Pengurusan masa yang amat baik
Membuat kesimpulan yang amat baik berasaskan bukti yang kukuh.

Isi Kandungan
Fokus sangat jelas.
Dapatan disokong dengan bukti yang amat jelas.
Bukti daripada pelbagai sumber yang berwibawa

Soal Jawab
Menjawab soalan dengan amat jelas dan yakin
Berpengetahuan yang sangat baik dalam aspek yang dibentang

Sederhana Penyampaian
60-74 Membentangkan hasil dengan jelas.
(B+, B dan Nada yang sesuai.
B-) Penggunaan bahasa yang tepat.
Penggunaan media berkesan

Pengolahan Pembentangan
Memperkenalkan topik secara jelas.
Isi-isi disusun secara hampir koheren.
Pengurusan masa yang baik
Membuat kesimpulan yang baik berasaskan bukti.

Isi Kandungan
Fokus jelas.
Menyokong dapatan dengan bukti .
Bukti dari pelbagai sumber

Soal Jawab
Menjawab soalan dengan jelas
Berpengetahuan yang baik dalam aspek yang dibentang

Lulus Penyampaian
50-59 Membentangkan hasil dengan sederhana jelas.
(C+ dan C) Nada yang sesuai.
Penggunaan bahasa yang sesuai.
Penggunaan media kurang berkesan

Pengolahan Pembentangan
Memperkenalkan topik secara sederhana jelas
Isi-isi disusun secara kurang koheren.
Pengurusan masa yang sederhana baik
Membuat kesimpulan yang sederhana baik berasaskan bukti yang terhad

Isi Kandungan
Fokus sederhana jelas.
Menyokong dapatan dengan bukti yang terhad.
Bukti dari sumber yang terhad.

Soal Jawab
Menjawab soalan dengan kurang jelas dan kurang yakin
Berpengetahuan yang terhad dalam kajian yang dibentang

Gagal Penyampaian
0-49 Membentangkan hasil dengan tidak jelas
(C-, D+, D Nada yang tidak sesuai.
dan F) Penggunaan bahasa yang kurang tepat.
Penggunaan media kurang berkesan

Pengolahan Pembentangan
Memperkenalkan topik secara tidak jelas
Isi-isi tidak disusun.
Pengurusan masa yang tidak baik
Membuat kesimpulan bukti yang kukuh.

Isi Kandungan
Fokus tidak jelas.
tidak disokong dengan bukti yang tepat.
Tiada sumber bukti

Soal Jawab
Menjawab soalan dengan tidak jelas dan tidak yakin
Berpengetahuan yang lemah dalam kajian yang dibentang