Anda di halaman 1dari 5

Tarikh 27 Julai 2015 (Isnin)

Matapelajaran Dunia Sains & Teknologi


Tahun 5 CEM
Tema/Tajuk Sains Fizikal/ Elektrik
SK 7.2
SP 7.2.6, 7.2.7
Murid dapat mengenal pasti susunan mentol secara bersiri
dan selari dalam litar elektrik lengkap melalui pemerhatian
Objektif menerusi pelbagai media dengan betul.
Murid dapat melakarkan litar bersiri dan litar selari dengan
menggunakan symbol dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar litar bersiri & litar selari
Refleksi

Tarikh 27 Julai 2015


Matapelajaran Dunia Sains & Teknologi
Tahun 4 CEM
Tema/Tajuk Sains Fizikal
SK 6.3
SP 6.3.1, 6.3.2
Murid dapat menyatakan dengan betul isi padu ialah
besarnya sesuatu ruang.
Objektif Murid dapat mengukur isi padu satu kotak lohong dengan
menggunakan alat pengukur piawai seperti kubus berukuran
1cm x 1cm x 1cm dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Alat piawai standard
Refleksi
Tarikh 28 Julai 2015(Selasa)
Matapelajaran Sains
Tahun 6 CEM
Tema/Tajuk Menyiasat Dunia Teknologi
SK 1.1
SP 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Murid dapat menerangkan maksud mesin ringkas dengan
Objektif betul.
Murid dapat menerangkan jenis-jenis mesin ringkas dengan
betul.
Murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 contoh setiap
jenis mesin ringkas dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan tangan dan
sudu.
- Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi
dan membincangkan tentang fungsi alat.
- Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu
kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah
dan lebih cepat.
- Murid berbincang mengenai jenis-jenis mesin ringkas.
- Murid menjawab soalan bahagian B yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar mesin ringkas
Refleksi

Tarikh 28 Julai 2015


Matapelajaran Sejarah
Tahun 5 CEM
Tema/Tajuk Perkongsian Sejarah
SK 7.2
SP 7.2.3/K 7.2.6
Murid dapat menyenaraikan 4 sebab penentangan tokoh
Objektif tempatan terhadap British dengan betul.
Murid dapat menghargai kedaulatan Negara.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar tokoh-tokoh tempatan
Refleksi
Tarikh 29 Julai 2015(Rabu)
Matapelajaran Dunia Sains & Teknologi
Tahun 5 CEM
Tema/Tajuk Sains Fizikal/ Elektrik
SK 7.2
SP 7.2.6, 7.2.7
Murid dapat mengenal pasti susunan mentol secara bersiri
dan selari dalam litar elektrik lengkap melalui pemerhatian
Objektif menerusi pelbagai media dengan betul.
Murid dapat melakarkan litar bersiri dan litar selari dengan
menggunakan symbol dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar litar bersiri & litar selari
Refleksi

Tarikh 29 Julai 2015


Matapelajaran Sejarah
Tahun 4 CEM
Tema/Tajuk Zaman Prasejarah
SK 3.1
SP 3.1.1, 3.1.2/ K 3.1.6
Murid dapat menyatakan dengan betul kepentingan
menghargai tinggalan Sejarah dengan betul.
Objektif Murid dapat menyatakan maksud prasejarah dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar tinggalan sejarah
Refleksi
Tarikh 30 Julai 2015 (Khamis)
Matapelajaran Sains
Tahun 6 CEM
Tema/Tajuk Menyiasat Dunia Teknologi
SK 1.1
SP 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Murid dapat menerangkan maksud mesin ringkas dengan
Objektif betul.
Murid dapat menerangkan jenis-jenis mesin ringkas dengan
betul.
Murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 contoh setiap
jenis mesin ringkas dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan tangan dan
sudu.
- Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi
dan membincangkan tentang fungsi alat.
- Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu
kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah
dan lebih cepat.
- Murid berbincang mengenai jenis-jenis mesin ringkas.
- Murid menjawab soalan bahagian B yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar mesin ringkas
Refleksi

Tarikh 30 Julai 2015


Matapelajaran Kajian Temapatan
Tahun 6 CEM
Tema/Tajuk Ekonomi Negara/Kegiatan Ekonomi Utama
SK
SP
Objektif Murid dapat mengetahui pelbagai sector ekonomi dan
lokasinya di Malaysia.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Guru memberi penerangan tentang isi pelajaran kepada murid.
- Guru dan murid bersoal jawab tentang isi pelajaran.
- Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut.
- Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM
Refleksi
Tarikh 31 Julai 2015 (Jumaat)
Matapelajaran Sains
Tahun 6 CEM
Tema/Tajuk Menyiasat Dunia Teknologi
SK 1.1
SP 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Murid dapat menerangkan maksud mesin ringkas dengan
Objektif betul.
Murid dapat menerangkan jenis-jenis mesin ringkas dengan
betul.
Murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 contoh setiap
jenis mesin ringkas dengan betul.
KPS Komunikasi
Aktiviti - Murid mencuba untuk membuka penutup tin menggunakan tangan dan
sudu.
- Murid membandingkan kesukaran menyempurnakan tugasan yang diberi
dan membincangkan tentang fungsi alat.
- Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah alat yang membantu
kita menggunakan kurang daya dan membuatkan kerja lebih mudah
dan lebih cepat.
- Murid berbincang mengenai jenis-jenis mesin ringkas.
- Murid menjawab soalan bahagian B yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti
BBM Gambar mesin ringkas
Refleksi