Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KIMIA TINGKATAN 4
TAHUN 2017

Catatan
Minggu Bidang Tajuk Aktiviti (i-Think /
KBAT)
1.1 Menyelesaikan Peta alir
Memahami kimia dan masalah
1.
1 kepentingannya menggunakan
PENGENALAN
03.01.17 1.2 kaedah saintifik.
KEPADA
06.01.17 Mensintesiskan kaedah
KIMIA
saintifik

2.1 Menganalisis jirim -Definisi atom, Aplikasi


molekul, ion proses resapan
-Perbincangan Teori dalam
Kinetik Jirim. kehidupan
-Eksp. Menentukan seharian.
23 takat lebur & takat
09.01.17 beku naftalena.
20.01.17 -Menganalisis
lengkung
pemanasan &
lengkung
penyejukan.
2.
2.2 -Perbincangan Peta pokok
STRUKTUR
Mensintesiskan struktur perkembangan
ATOM
atom model atom.
4 2.3 -Membina model
23.01.17 Memahami isotop dan atom
27.01.17 menilai kepentingannya -Mewajarkan
kegunaan isotop
dalam kehidupan.

26-31 Jan CUTI TAHUN BAHARU CINA


2.4 Melukis &
5 Memahami susunan elektron menghuraikan
30.01.17 bagi atom susunan elektron
03.02.17 bagi atom sesuatu
unsur.

Minggu Bidang Tajuk Aktiviti Catatan


(i-Think /
KBAT)
3.1 Menghitung JMR Peta pokok
Memahami dan dan bilangan zarah
mengaplikasikan konsep daripada bilangan
jisim atom relatif dan jisim mol.
6
molekul relatif.
06.02.17
3.2
10.02.17
Menganalisis hubungan
antara bilangan mol dengan
bilangan zarah

3.3 Menyelesaikan Penghitungan


Menganalisis hubungan di masalah melibatkan
antara bilangan mol bahan penghitungan lebih daripada
7 dengan jisim melibatkan mol, satu
13.02.17 3.4 jisim dan isipadu. penukaran.
17.02.17 3. Menganalisis perhubungan
FORMULA & di antara bilangan mol gas
PERSAMAAN dengan isipadu
KIMIA
3.5 -Eksperimen Peta buih
Mensintesis formula kimia menentukan berganda
formula empirik
8 magnesium oksida.
20.02.17 -Membanding beza
24.02.17 formula empirik
dan formula
molekul sebatian.

3.5 -Membina formula Penggunaan


Mensintesis formula kimia kimia sebatian inovasi
9
daripada formula Kad Mnemion
27.02.17
ion.
03.03.17
-Menyediakan Kad
Mnemion.
10
06.03.17
10.03.17
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
11
13.03.17
17.03.17
12
20.03.17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
24.03.17

Minggu Bidang Tajuk Aktiviti Catatan


(i-Think /
KBAT)
3.6 Menulis, Penggunaan
3. Mentafsir persamaan kimia mengimbang dan inovasi
13-14 FORMULA & mentafsir Kad Mnemion
27.03.17 PERSAMAAN persamaan kimia
07.04.17 KIMIA secara kuantitatif
dan kualitatif.

4.1 -Meramalkan kala Mewajarkan


Menganalisis Jadual & unsur daripada penggunaan
Berkala Unsur. susunan elektron. unsur
15
4.2 -Perbincangan sifat Kumpulan 18
10.04.17
Menganalisis Kumpulan 18 fizik & sifat kimia dalam
14.04.17
unsur kumpulan 18. kehidupan
seharian.

4.3 -Perbincangan sifat Meramalkan


Menganalisis unsur fizik unsur sifat fizik &
Kumpulan 1 Kumpulan 1. sifat kimia
16
-Eksperimen untuk unsur-unsur
17.04.17
mengkaji sifat lain dalam
21.04.17
kimia unsur Kump 1.
Kumpulan 1

4.4 -Perbincangan sifat Meramalkan


4.
Menganalisis unsur fizik unsur sifat fizik &
JADUAL
Kumpulan 17. Kumpulan 17. sifat kimia
17 BERKALA
-Eksperimen untuk unsur-unsur
24.04.17 UNSUR
mengkaji sifat lain dalam
29.04.17
kimia unsur Kump.17.
Kumpulan 17.

4.5 -Membincangkan Kepentingan


Menganalisis unsur dalam perubahan sifat penggunaan
18
kala. oksida unsur semi logam
01.05.17
apabila merentasi dalam
05.05.17
kala 3. kehidupan

4.6 -Menganalisis sifat Kepentingan


Memahami unsur peralihan. fizik unsur penggunaan
19 peralihan. logam
08.05.17 peralihan
12.05.17 dalam
kehidupan

Minggu Bidang Tajuk Aktiviti Catatan


(i-Think /
KBAT)
20
15.05.17 PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1
19.05.17
21
22.05.17 PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1
26.05.17
22
29.05.17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
02.06.17
23
05.06.17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
09.06.17
5.1 Melukis struktur
Memahami asas pembentukan
24 pembentukan sebatian sebatian ion.
12.06.17 5.2
16.06.17 Mensintesiskan idea
tentang pembentukan
ikatan ion
5.
5.3 Melukis struktur Peta buih
SEBATIAN
Mensintesiskan idea pembentukan ikatan berganda
KIMIA
tentang pembentukan kovalen.
25 ikatan kovalen
19.06.17 5.4
23.06.17 Menganalisis
sifat sebatian ion dan
sebatian kovalen

26
26.06.17 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
30.06.17
6. 6.1 -Menghuraikan & Peta buih
ELEKTRO Memahami sifat- sifat meramal hasil berganda
27 KIMIA elektrolit dan bukan elektrolisis sebatian
03.07.17 elektrolit lebur.
07.07.17 6.2 -Menulis persamaan
Menganalisis proses setengah
elektrolisis sebatian lebur
28 -Menghuraikan & Peta pokok
10.07.17 6.3 meramal hasil
14.07.17 Menganalisis elektrolisis elektrolisis larutan
larutan akueus akues.
-Menjelaskan
faktor-faktor
pemilihan ion untuk
dinyahcas.
6.4 Mengkaji proses Menilai kesan
Menilai proses elektrolisis pengekstrakan, proses
29
dalam industri penulenan dan elektrolisis
17.07.17
penyaduran logam. dalam industri
21.07.17
terhadap alam
sekitar.
30 6.5 -Menghuraikan sel Kitar semula
24.07.17 Menganalisis sel kimia ringkas dan sel & pelupusan
28.07.17 Daniell. sistematik
31 -Membanding beza bateri
31.07.17 sel elektrolisis & sel terpakai.
04.08.17 kimia.
32 6.6 Eksperimen tindak
07.08.17 Mensintesiskan siri balas penyesaran
11.08.17 elektrokimia logam.
33
14.08.17
18.08.17
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
34
21.08.17
25.08.17
35
28.08.17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
01.09.17

Catatan
Minggu Bidang Tajuk Aktiviti (i-Think /
KBAT)
36 7. 7.1 -Eksperimen Peta pokok
04.09.17 ASID & BES Menganalisis sifat-sifat t/balas asid dengan
08.09.17 asid dan bes bes, logam &
7.2 karbonat logam.
Mensintesiskan konsep -Menghuraikan
asid kuat, asid lemah, darjah perceraian
alkali kuat dan alkali asid.
lemah
7.3 -Menyediakan Peta pokok
Menganalisis kepekatan larutan piawai Aplikasi
asid dan alkali. -Menyelesaikan peneutralan
7.4 masalah dalam
Menganalisis peneutralan penghitungan kehidupan
melibatkan seharian.
37
kemolaran asid &
11.09.17
alkali.
15.09.17
-Pentitratan asid-
bes
-Menyelesaikan
masalah
melibatkan
peneutralan.

38 8.1 Menyediakan Peta alir


18.09.17 Mensintesiskan garam garam terlarut dan
22.09.17 garam tak larut.
8.2 -Perbincangan Peta pokok
Mensintesiskan analisis kaedah-kaedah
38
kualitatif garam mengenal pasti gas
18.09.17
8. -Mengkaji kesan
22.09.17
GARAM haba ke atas garam.

8.2 Menguji kehadiran Membina


39 Mensintesiskan analisis kation dan anion. carta alir bagi
25.09.17 kualitatif garam analisis
29.09.17 kualitatif
garam.

Catatan
Minggu Bidang Tajuk Aktiviti (i-Think /
KBAT)
40 9. BAHAN 9.1 -Menghuraikan -Peta Alir
02.10.17 BUATAN DALAM Memahami pembuatan peringkat-peringkat -Kesan
06.10.17 INDUSTRI asid sulfurik dalam Proses pembuatan
9.2 Sentuh & Proses asid sulfurik
Mensintesiskan Haber ke atas alam
pembuatan ammonia dan -Hubungkait sekitar.
garamnya susunan atom
9.3 dalam aloi dengan
Memahami aloi kekuatan /
kekerasannya.
-Eksperimen
mambandingkan
logam tulen dengan
aloi.
9.4 -Membincangkan -Kesan
Menilai kegunaan polimer kegunaan polimer polimer
sintetik sintetik, kaca dan sintetik tidak
9.5 seramik dalam terbiodegrasi
41
Mengaplikasi- kan kehidupan ke atas alam
09.10.17
kegunaan kaca dan seharian. sekitar.
13.10.17
seramik -Membincangkan -Menjana idea
9.6 kegunaan bahan penghasilan
Menilai kegunaan bahan komposit bahan
bahan komposit termaju.
42
16.10.17 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI
20.10.17
43
16.10.17 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
20.10.17
44
16.10.17 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
20.10.17
45
06.11.17 PERBINCANGAN & PEMBETULAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
10.11.17
46
MINGGU KO-KURIKULUM & PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT
13.11.17
BERUNIFORM
17.11.17
47
20.11.17 PERBINCANGAN & PEMBETULAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
24.11.17
48
CUTI AKHIR TAHUN BERMULA
25.11.17