Anda di halaman 1dari 10

SK EWA,

LANGKAWI

Nama : Kelas :
UJIAN BULAN MAC 2017
SAINS KERTAS 2
TAHUN 1
Jawab semua soalan.

5 markah

1
SK EWA,
LANGKAWI

2
SK EWA,
LANGKAWI

10

3 markah

3
SK EWA,
LANGKAWI

Isi tempat kosong.


daun kelopak tangkai akar

11

12

13

14

4 markah
Perhatikan gambarajah di bawah dan tulis jawapan kamu.

4
SK EWA,
LANGKAWI

bunyi lalat kotor busuk

Deria Pemerhatian

15 Bau

16 Lihat

17 Dengar

3 markah

5
SK EWA,
LANGKAWI

Lihat gambar di bawah dan lukiskan organ deria yang terlibat.

Lihat Dengar Sentuh Bau Rasa

22

23

24

25

26

5 markah

6
SK EWA,
LANGKAWI

Lihat gambar di bawah dan bulatkan gambar yang betul berdasarkan


maklumat.

27 Dengar

28 Lihat

29 Rasa

30 Sentuh

31
Dengar

Gambar gambar di bawah menunjukkan benda hidup dan benda bukan


hidup. Warnakan benda hidup dengan warna merah.

7
SK EWA,
LANGKAWI

[12 MARKAH]

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

8
SK EWA,
LANGKAWI

1. 2.

a a m i k n
3. 4.

b k u l r

5.

k e e t

[5 MARKAH]

9
SK EWA,
LANGKAWI

Perhatikan gambar di bawah. Adakah murid-murid menggunakan dan


mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Tuliskan
YA atau TIDAK.

[3 markah]

10