Anda di halaman 1dari 22

NAMA :

BILIK :
TINGKATAN :

44 1
ISI KANDUNGAN CATATAN


PERKARA MUKA SURAT

PENGENALAN 3
RASIONAL 3

OBJEKTIF 4

VISI DAN MISI ASRAMA 4

SURAT AKU JANJI ASRAMA 5

AJK PENGURUSAN ASRAMA 6-7

CARTA ORGANISASI 8-9 .............................................


TAKWIM 10 -11

JADUAL TUGASAN & PEMANTAUAN 12

JADUAL HARIAN ASRAMA 13 - 16

TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN 18 - 20

CARTA ALIR PELBAGAI 21 - 24

RUMUSAN 25
.............................................
TRANFORMASI ASRAMA 2016-2025 26 - 31
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2 43
LATAR BELAKANG SEKOLAH
CATATAN
Sejarah sekolah ini bermula pada tahun 1962 dengan nama
Government Junior Secondary School Papar. Pada tahun 1966 bangunan
sekolah telah siap dibina, walau bagaimanapun masih gagal menampung
bilangan pelajar yang bertambah. Terpaksa meminjam kelas dari dua buah
sekolah iaitu SJKC Cheng Hwa dan SM St Joseph Papar. Pada 1hb Ogos
1975, nama sekolah ini secara rasminya ditukarkan kepada SMK Majakir
Papar bersempena dengan nama pemilik tanah untuk tapak sekolah ini.

Pada tahun 1972 beberapa blok bangunan termasuk asrama telah


siap dibina dan beroperasi. SMK Majakir pada waktu itu adalah merupakan
salah sebuah sekolah yang menjadi tumpuan untuk menempatkan pelajar-
pelajar dari seluruh daerah di negeri Sabah. Apabila wujud sekolah-sekolah
baru di seluruh daerah, bilangan penempatan pelajar luar dan yang
memerlukan penempatan asrama semakin berkurangan. Pada masa kini,
boleh dikatakan pelajar-pelajar yang ditempatkan di asrama adalah datang
dari kampung-kampung sekitar daerah Papar.
...............................................
Matlamat kewujudan asrama adalah bertujuan memberikan
kemudahan kepada pelajar yang tinggal jauh untuk hadir ke sekolah. Selain
membantu ibubapa yang kurang berkemampuan menghantar anak ke
sekolah.

RASIONAL

Kewujudan asrama sekolah harian adalah merupakan pemangkin


dalam usaha merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebansaan. Kepentingan
............................................................. yang jelas adalah usaha yang berterusan dalam melahirkan modal insan
yang seimbang selaras dengan arus pembangunan negara dan pencapaian
.......................................................................................................................... pendidikan bertaraf dunia.

.......................................................................................................................... Oleh itu perancangan strategik perlu dirangka sebagai langkah


membangunkan modal insan yang sempurna dari aspek akademik, sahsiah
dan kokurikulum.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

42 3
CATATAN
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan
kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan negara


OBJEKTIF

1. Meningkatkan kualiti disiplin dan sahsiah pelajar yang ditempatkan.
2. Memastikan pencapaian akademik individu pelajar meningkat dan
cemerlang
3. Mengenalpasti bakat dan potensi pelajar dalam bidang kokurikulum
untuk digilap dan diketengahkan.
.............................................
4. Memantapkan jati diri, semangat asrama esprit de corp dan sikap
berdikari


VISI ASRAMA
Mencapai kualiti asrama cemerlang pada tahun 2020


MISI ASRAMA
.............................................
1. Membangunkan sahsiah pelajar yang seimbang dari aspek JERI.
2. Meningkatkan kualiti akademik setiap pelajar asrama.
.........................................................................................................................
3. Berusaha membangunkan bakat semulajadi pelajar asrama.
4. Melahirkan pelajar asrama yang baik akhlak dan berdisiplin.
5. Berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar asrama. .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4 41
CATATAN SURAT AKU JANJI PELAJAR

NAMA PELAJAR : _____________________________________________________

Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan
mematuhi segala peraturan sekolah / asrama selama saya belajar di sekolah ini. Sekiranya
saya melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, saya sanggup dan bersedia
menerima sebarang bentuk hukuman yang berkaitan setimpal dengan kesalahan yang saya
telah lakukan. Pesetujuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa
desakan atau paksaan mana-mana pihak.

Tandatangan pelajar

.....................................................
( )
Tarikh :

...............................................
PENGAKUAN PENJAGA

Saya ________________________________________________________________ penjaga


kepada _______________________________________________________

mengakui telah membaca buku peraturan ini dan bersetuju menasihati anak-anak jagaan saya
supaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan ini. Saya mem-

beri sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes
disiplin yang melibatkan anak saya.

Tandatangan : ...............................................................................
.............................................................
Nama : ...............................................................................
No K/P : ...............................................................................
.......................................................................................................................... Tarikh : ...............................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

40 5
CATATAN
AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN


Pengerusi : Tn.Hj. Abdul Aziz Mohammed Zain .
Pengetua Cemerlang, SMK Majakir


Tim. Pengerusi : En.Durahman Ramlee Bin Ag.Wahap.
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )

Pengurusan : Pn.Saniah Yaacub


Penyelia Asrama

Penyelaras 1 : Ustazah Ainul Husna Abd Samad


Penyelaras 2 : En.Raynald Ahlai @ Eric .............................................


Setiausaha : Cik Jennifer Louis Gintos


AJK :

1) En. Anuar Sidek (Pen. Kanan Pentadbiran)

2) En. Sapri Marup (Pen. Kanan Kokurikulum)
3) Pn. Dg. Nismah Bt Abd. Rahman (Pen. Kanan Tg. 6)
.............................................
4) En. Mohd. Arman (Ketua Guru Disiplin)
5) En. Rosleh Saneh (Warden 2) .........................................................................................................................
6) Cik Anastasia Jiew (Ketua Pelajar Asrama)
.........................................................................................................................
7) En. Mohd Zuliqmal Abd Kadir (Tim. Ketua Pelajar Asrama)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

6 39
CATATAN AHLI JAWATANKUASA UNIT PENGAWAS ASRAMA

Penasihat : Cik Jennifer Louis Gintos


Pengerusi : Anastasia Jiew
Tim. Pengerusi : Zuliqmal Bin Abd Kadir
Setiausaha : Hasimah Mail

Pen.Setiausaha : Hasnah

Biro Disiplin : Allisandara Binti Paulus


Badrul Hisyam Sabari

Biro Kesihatan : Wan Mohd Fathul Islam Shahazri


Atikah

............................................... Biro Sukan : Vianey Lin Virus


Donny Dodong

Biro Akademik : Azwan Amir


Edna Titus

Biro Kebersihan : Camellia Noris

Kelvin Sylvester
.............................................................
Biro Makanan : Nurwafarina Wasli
.......................................................................................................................... Jackson Fredoline

..........................................................................................................................
Biro Surau : Nor Athirah Halim
.......................................................................................................................... Mohd Noor Farhan Johnny

.......................................................................................................................... Biro Kebajikan : Jevita

38 7
CATATAN
CARTA ORGANISASI INDUK


PENGERUSI
TN.HJ.ABDUL AZIZ MOHD.ZAIN


TIM. PENGERUSI
EN.DURAHMAN RAMLEE

PENGURUSAN ( PENYELIA )
PN.SANIAH YAACUB

PENYELARAS 1 PENYELARAS 2
PN. AINUL HUSNA ABD SAMAD EN.RAYNALD AHLAI@ERIC .............................................

SETIAUSAHA
CIK JENNIFER LOUIS GINTOS

AJK

EN.ANUAR SIDEK
.............................................
EN.SAPRI MARUP
PN.DG.NISMAH ABD RAHMAN
EN.MOHD ARMAN AG.DAMIT .........................................................................................................................
EN.ROSLEH SANEH
CIK NOR MIDAH EMELSON
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

8 37
CATATAN CARTA ORGANISASI JAWATANKASA ASRAMA

PENASIHAT 1
Cik Jennifer Louis Gintos

PENASIHAT 2
En.Rosleh Saneh

PENGERUSI
Anastasia Jiew

T.PENGERUSI
Zuliqmal

SETIAUSAHA
Hasimah
...............................................

P.SETIAUSAHA
Hasnah

BIRO DISPLIN BIRO AKADEMIK BIRO KESIHATAN


Allesandra Azwan Wan Mohd Fathul
Badrul Hisyam Edna Atikah

............................................................. BIRO SUKAN BIRO KEBERSIHAN BIRO MAKANAN


Venney Lin Camelia Nurwafarina
Donny Kelvin Jekson
..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... BIRO AGAMA BIRO KEBAJIKAN


Nor Athirah Jevita
.......................................................................................................................... Mohd Noor Farhan Jasli

..........................................................................................................................

36 9
TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 CATATAN

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL.HARI


PERSEKOLAHAN

Hari Persekolahan 03/1/2017 17/3/2017 54

PERTAMA Cuti Pertengahan


Penggal 1 18/3/2017 26/3/2017 9

Hari Persekolahan 27/3/2017 27/5/2017 45

Cuti Pertengahan
Tahun 27/5/2017 11/6/2017 16 .............................................


Hari Persekolahan 12/6/2017 25/8/2017 55

KEDUA
Cuti Pertengahan
Penggal 2 26/8/2017 03/9/2017 9

Hari Persekolahan 04/9/2016 24/11/2016 50

.............................................
Cuti Akhir Tahun 25/11/2017 01/01/2018 38

.........................................................................................................................
RUMUSAN Jumlah Hari Persekolahan (Termasuk Cuti am) 204
.........................................................................................................................

Jumlah Cuti Penggal 72 .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

10 35
TAKWIM BALIK KAMPNG ASRAMA TAHUN 2017
NOMBOR PERHUBUNGAN ASRAMA

Tarikh
Perkara Catatan
Mula Akhir Bil. Hari
PEJABAT SMK MAJAKIR 088-913554
14/1/2017 15/1/2017 1 Cuti Hujung
Minggu
FAX SMK MAJAKIR 088-915494 25/1/2017 31/1/2017 9 Cuti Tahun Baru
Cina
BALAI POLIS PAPAR 088-912 222 11/2/2017 12/2/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
HOSPITAL PAPAR 088-913 333 25/2/2017 26/2/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
WARDEN ASRAMA PUTERA 0168130024 11/3/2017 12/3/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
WARDEN ASRAMA PUTERI 0178994778 18/3/2017 26/3/2017 9 Cuti Pertenga-
han Penggal 1
14/4/2017 16/4/2017 3 Cuti Hujung Good Friday
Minggu (Jumaat )
29/4/2017 01/5/2017 3 Cuti Hujung Cuti Hari
Minggu Pekerja
( Isnin )
13/5/2017 14/5/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
27/5/2017 11/6/2017 14 Cuti Pertenga-
han Tahun
24/6/2017 25/6/2017 7 Cuti Hari Raya
Adil Fitri
15/7/2017 16/7/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
29/7/2017 30/7/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
12/8/2017 13/8/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
26/8/2017 03/9/2017 9 Cuti Pertenga-
han Penggal 2
16/9/2017 17/9/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
30/9//2017 1/10/2017 2 Cuti Hujung
Minggu
14/10/2017 22/10/2017 9 Cuti Deepavali

4/11/2017 5/11/2017 2 Cuti Hujung


Minggu
25/11/2017 01/01/2018 37 Cuti Akhir Tahun

34 11
JADUAL BERTUGAS WARDEN DAN PENYELIA ASRAMA

Bil Nama Hari Masa Catatan


Mula Akhir

1 Cik Jennifer Isnin 06.00am 06.00pm

2 En. Rosleh Saneh Isnin 06.00pm 06.00am

3 Cik Jennifer Selasa 06.00am 06.00pm

4 En.Rosleh Saneh Selasa 06.00pm 06.00am

5 Cik Jennifer Rabu 06.00am 06.00pm

6 En. Rosleh Saneh Rabu 06.00pm 06.00am

7 Cik Jennifer Khami 06.00am 06.00pm


s
8 En.Rosleh Saneh Khami 06.00pm 06.00am
s
9 Cik Jennifer Ju- 06.00am 06.00pm TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
maat
10 En. Rosleh Saneh Ju- 06.00pm 06.00am
maat loceng akan dibunyikan berpanjangan
11 Cik Jennifer Sabtu 06.00am 06.00pm
Tindakan Penghuni
12 En.Rosleh Saneh Sabtu 06.00pm 06.00am
Jangan panik dan kejutkan rakan sebilik
13 Cik Jennifer Ahad 06.00am 06.00pm Jangan berebut-rebut semasa keluar
Ikut laluan keluar yang terdekat dengan bilik
14 En. Rosleh Saneh Ahad 06.00pm 06.00am Semua penghuni berjalan pantas ke tapak perhimpunan
Berkumpul mengikut bilik masing-masing
15 Pn. Saniah Yaccub Isnin 06.00am 8.00am Pemantauan Maklumkan dengan pengawas / warden sekiranya ada rakan
bilik asrama yang belum tiba secepat mungkin
16 Pn. Saniah Yaccub Selasa 11.00am 12.00pm Pemantauan
dapur asrama
Pemantauan
17 Pentadbir Sekolah Rabu 11.30am 12.30pm dapur asrama

12 33
JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA
(Isnin - Khamis)

Masa Aktiviti

5.00 pagi Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )

5.++ pagi Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik

5.50 pagi - Sarapan pagi


6.30 pagi
6.00 pagi Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas /
pentadbir )

6.40 pagi Pelajar masuk ke kelas ( Proses P&P )

1.30 petang Makan tengahari / solat zohor / rehat

2.10 petang - Ulangkaji / membuat latihan / solat asar berjemaah


4.00 petang ( dibawah kawalan warden / pengawas )

TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN 4.00 petang - Riadah


5.30 petang
loceng akan dibunyikan berpanjangan
5.30 petang - Makan malam / pengurusan diri
6.30 petang
Tindakan Penghuni
6.30 petang - Preep / solat isyak berjemaah
Jangan panik dan kejutkan rakan sebilik 9.30 malam
Jangan berebut-rebut semasa keluar
Ikut laluan keluar yang terdekat dengan bilik 9.30 malam - Minum malam
Semua penghuni berjalan pantas ke tapak perhimpunan 9.50 malam
Berkumpul mengikut bilik masing-masing
Maklumkan dengan pengawas / warden sekiranya ada rakan 9.50 malam - Pengurusan diri / berkemas untuk tidur
yang belum tiba secepat mungkin 10.30 malam

10.15 malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.

Nota : Perhimpunan asrama dilaksanakan pada jam 9.00


malam pada hari Isnin.

32 13
JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA
(Jumaat)
Masa Aktiviti Peranan Siapa ?
5.00 pagi Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )
Murid yang cemerlang
5.++ pagi Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas akademiknya
bilik 1 Akademik Murid dengan nilai dan
5.50 pagi - Sarapan pagi perwatakan yang boleh
6.30 pagi dicontohi
6.00 pagi Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pentad-
bir Murid yang berdisiplin

6.40 pagi Pelajar masuk ke kelas ( Proses P&P )


2 Kokurikulum Murid yang tahu hala tuju
masa hadapan mereka
11.30 pagi Makan tengahari & rehat
Murid yang sihat dan
Pembangunan bebas pemikirannya
12.30 tengahari Solat Jumaat di Masjid Pekan Papar
( pelajar lelaki muslim )
3 Sahsiah Murid yang tahu
bersyukur
2.10 petang - Ulangkaji / membuat latihan / solat asar ber-
4.30 petang jemaah
( dibawah kawalan warden / pengawas ) KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA
SOKONGAN IBUBAPA ( AJK KSIB )
4.30 petang - Riadah
5.30 petang

5.30 petang - Makan malam / pengurusan diri Memberikan kerjasama


6.30 petang kepada pihak sekolah

6.30 petang - Preep / solat isyak berjemaah


1 Akademik dalam memastikan
kejayaan anak-anak
9.30 malam
Memastikan anak-anak
9.30 malam - Minum malam mengambil bahagian
9.50 malam dalam sebarang aktiviti

9.50 malam - Pengurusan diri / berkemas untuk tidur 2 Kokurikulum sekolah

10.30 malam Membantu dalam


pembentukan sahsiah
anak-anak.
10.15 malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan. Pembangunan Mengambil berat
3 Sahsiah masalah disiplin anak-
anak

14 31
JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA
CARTA Komponen
utama dalam
dialog
(Sabtu)

MATLAMAT TRNFORMASI ASRAMA pencapaian


Masa Aktiviti
Menjejaki
Pelaksanaan tindakan
Pencapaian
Pengumpulan data
(di peringkat PPD, pencapaian bagi 5.00 pagi Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )
negeri, atau sekolah) negeri, PPD, atau
sekolah
Pelaksanaan Status Pelaksanaan 05.++ pagi Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas
Pengumpulan
data pencapaian
inisiatif bilik

06.00 pagi - Sarapan pagi


Mengutamakan Menganalisis dan 07.30 pagi
tindakan dan Perancangan menyediakan data
intervensi termasuk tindakan Memantau 07.30 pagi Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pen-
personel yang
Analisis
Pelaksanaan Inisiatif tadbir
bertanggungjawab dan
tarikh selesai
07.30 pagi - Aktiviti keagamaan pelajar kristian ( gereja )
12.00 tengahari
Memahami punca bagi Punca Mengenal pasti isu
12.30 tengahari Makan tengahari & rehat
pencapaian kurang Isu yang diterjemahkan
baik/isu dalam data
02.00 petang - Solat asar berjemaah / ulangkaji / persiapan
04.30 petang diri
Dialog Prestasi

04.30 petang - Riadah


05.30 petang
4

5.30 petang - Makan malam / pengurusan diri / solat maghrib


4 Fokus Transformasi Asrama Harian 6.30 petang berjemaah

6.30 petang - Preep / solat isyak berjemaah


9.30 malam
Pengurusan 1 2 Penjanaan
Pentadbiran Pemantapan Pemantapan
Kejayaan 9.30 malam - Minum malam
Asrama
& Inisiatif Baharu Pengurusan/ 9.50 malam
bagi meningkatkan
tahap pengurusan
Aktiviti akademik bagi Akademik
meningkatkan prestasi
pentadbiran dan
kompetensi
murid asrama
9.50 malam - Pengurusan diri / berkemas untuk tidur
personel
10.30 malam

Perancangan & Perancangan


Pelaksanaan Aktiviti Pelaksanaan
Penjanaan bagi menjana Aktiviti Penjanaan 10.15 malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.
Kejayaan pembangunan dan
kecemerlangan sahsiah
bagi memastikan aspek
penjanaan kokurikulum
Kejayaan
Sahsiah & dan disiplin dan sukan tidak
Kokurikulum
murid diabaikan Nota : Ketua Biro Surau hendaklah mencatatkan nama pelajar yang
Disiplin Sukan hadir
3 4
setiap Waktu solat.

30 15
JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA
(Ahad)
KONSEP TRANSFORMASI

MATLAMAT :
Masa Aktiviti
1
MENJADIKAN ASRAMA SEBAGAI KEDIAMAN YANG
MENJAMIN
05.00 pagi Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri ) KEJAYAAN MURID
05.++ pagi Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik
TEMA :
06.00 pagi - Sarapan pagi 2
KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA
07.30 pagi
07.30 pagi Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pentadbir )
KE ARAH PENGLIBATAN MENYELURUH
07.30 pagi - Pengurusan diri ( cuci kain / kemas bilik ) 3 (WARGA SEKOLAH, IBUBAPA DAN
08.30 pagi MASYARAKAT) DALAM PEMBANGUNAN MURID
08.30 pagi - Outing ( Jika diambil oleh ibubapa ) ASRAMA
05.00 petang Nota : Pengawas / warden dimaklumkan lebih awal
( sehari sebelum ) untuk memudahkan pengesanan dan
tempahan makanan.
Warden sediakan buku catatan untuk nama pelajar
yang akan keluar dan buku diletakan di meja pengawal
keselamatan lelaki & perempuan.

05.30 petang - Makan malam / pengurusan diri / solat maghrib berjemaah


06.30 petang
06.30 petang - Preep / solat isyak berjemaah
Impak
09.30 malam ( menyelesaikan kerja-kerja yang diberikan oleh guru ) Transformasi Asrama Harian, KPM

- Akses untuk
09.30 malam - Minum malam pendidikan - Pengagihan
09.50 malam tanpa mengira MURID GURU Beban Tugas
latarbelakang - Pengiktirafan
- Keyakinan & Kebajikan
09.50 malam - Pengurusan diri / berkemas untuk tidur - Minat - Latihan &
10.30 malam - Persekitaran Bimbingan
formal
Kondusif TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
- Persekitaran
11.00 malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan. Kondusif
- Keyakinan
terhadap
- Imej Asrama asrama
dapat ASRAMA. IBUBAPA harian
ditingkatkan meningkat
- Menjadi pilihan - Pilihan, ruang
murid & Ibubapa & peluang

16 29
BAYARAN TAMBAHAN ASRAMA
(Pecahan bayaran)
4 Objektif Utama

mengetahui mengapa transformasi PERKARA BAYARAN (RM)


asrama harian perlu dilaksanakan
Pendaftaran RM 50.00
tahu tentang konsep, matlamat, fasa Cadar & Sarung Bantal RM 40.00
pelaksanaan dan senarai inisiatif Buku Panduan Asrama RM 08.00
Ko-Kurikulum RM 05.00
mengetahui & memahami senarai Baju Asrama RM 50.00
inisiatif dan kaedah pelaksanaan Kebajikan RM 17.00
mengetahui dan memahami kaedah
JUMLAH RM 170.00
pemantauan pelaksanaan transformasi
menggunakan konsep performance
dialogue Contoh Pengesahan Penyerahan Wang

Saya :.No. Kad Pengenalan :Telah menyerahkan wang tunai bertarikh :.berjumlah :
Kepada pihak Asrama SMK Majakir untuk tujuan :-
Waktu Murid Di Asrama Bil Perkara Jumlah ( RM )
Jam/setahun 01 Pendaftaran Asrama RM 50.00

02 Cadar & Sarung Bantal RM 40.00


Waktu Persekolahan Rumah & Ibubapa
03 Buku Panduan Asrama RM 08.00
1,100 Jam
(13%) 04 Ko-Kurikulum RM 05.00
2,760 Jam
Waktu Di Asrama (31%) Komuniti 05 Baju Asrama RM 50.00
4,900 Jam 8,760
(56%) 06 Kebajikan RM 17.00

07 JUMLAH RM 170.00

..
( Tandatangan Penerima ) ( Tandatangan Pembayar )
Nama :.. Nama :
..
Tarikh :.. Tarikh :

28 17
PERATURAN-PERATURAN PELAJAR ASRAMA

18 27
TRANFORMASI ASRAMA ( 2013 - 2025 )
BIL PERKARA
Pencapaian :- 1 Berpakaian kemas dan sopan sepanjang tinggal di asrama.
Akademik
Ko-Kurikulum 2 Rambut sentiasa kemas dan pendek ( pelajar lelaki ) dan rambut di
Sahsiah ikat kemas ( pelajar perempuan ). Tidak dibenarkan memakai
Cabaran sebarang hiasan di badan.
3 Sentiasa mematuhi dan menepati masa seperti yang ditetapkan
Fizikal Asrama dalam jadual pengurusan pelajar asrama.
i. Bangunan yang tidak boleh menampung bilangan pelajar secara maksima 4 Wajib kembali ke asrama sebelum jam 5.00 petang ( Ahad ) pada
ii. Kedudukan yang kurang sesuai bagi tujuan pengurusan dan kawalan minggu balik kampung. Tindakan akan diambil jika gagal dipatuhi.
5 Wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan semasa Outing dan
Kemudahan Asas Balik Kampung.
i. Kerosakan yang berterusan disebabkan usia bangunan yang sudah 6 Wajib mendapat kebenaran warden untuk keluar asrama pada waktu
lama TIDAK DIBENARKAN.
ii. Sistem pendawaian elektrik yang tidak selamat dan perlunya 7 Semua pelajar asrama WAJIB memiliki PAS KELUAR.
pendawaian semula
iii. Penyediaan tempat yang tidak selesa untuk pelajar asrama 8 Tidak membawa barang-barang yang DILARANG ( Telefon, Guitar,
melakukan ulangkaji dan berehat. Rokok, Senjata Tajam, Komputer Riba/lap top dan kenderaan )
9 Wajib berada dilokasi yang telah ditetapkan untuk Preep siang dan
Pelajar Malam.
i. Pemilihan pelajar yang layak menduduki asrama lebih merujuk kepada 10 Wajib mengikuti program atau aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
jarak dan latarbelakang ekonomi keluarga. Tahap pencapaian Asrama.
akademik pelajar pelbagai aras keupayaan 11 Pelajar MUSLIM wajib menunaikan solat berjemaah di surau sekolah
ii. Masalah disiplin pelajar yang sentiasa berlaku dan perlu penyelesaian dan lebih awal berada di surau sebelum solat berjemaah dilakukan.
yang berterusan 12 Semua pelajar lelaki ( muslim ) wajib Solat Jumaat.
Ibubapa 13 Wajib memakai pakaian yang sesuai semasa riadah atau bersukan.
i. Kurangnya kerjasama ibubapa dalam membantu pengurusan pelajar
asrama 14 Tidak dibenarkan keluar asrama selepas jam 10.00 malam. Pintu
ii. Tidak memberikan sokongan terhadap segala peraturan dan tindakan pagar bangunan asrama akan dikunci.
pihak sekolah terhadap salahlaku pelajar. Tidak memberikan perhatian 15 Pelajar asrama DILARANG melakukan perbuatan buli di asrama.
terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. 16 Pelajar asrama DILARANG BERMAIN PADA WAKTU TIDUR bermula
jam 10.00 malam.
Kekuatan
17 Wajib memakai seragam sekolah yang lengkap setiap hari
i. Pihak pengurusan yang prihatin dengan permasalahan dan perkembangan
persekolahan
asrama .
ii. Penjadualan yang baik setiap hari bagi membantu pelajar asrama menepati 18 Tidak dibenarkan keluar asrama pada hari persekolahan ( Isnin
masa setiap hari. Jumaat ) kecuali pelajar muslim pada hari jumaat.
19 Pelajar hanya dibenarkan keluar pada hari Ahad.
Kelemahan i. Outing 9.00 pagi hingga 5.00 petang.
i. Kedudukan bangunan asrama yang kurang sesuai yang sempit dan dikelilingi ( Ibubapa wajib mengambil )
bangunan pentadbiran sekolah. 20 Pelajar dibenarkan balik kampung dua minggu satu kali.
ii. Program utama yang dirancang tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang i. Balik kampung - 12.00 tengah hari ( Jumaat ) hingga 5.00 petang
atas kekangan tertentu. ( Ahad ).
21 SEMUA PELAJAR ASRAMA DILARANG MEMBAWA ORANG LUAR
MEMASUKI KAWASAN ASRAMA / BANGUNAN ASRAMA.

26 19
TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN
(kes Khas / Berat) Rumusan

Pengurusan pentadbiran asrama semakin lebih teratur dan


BIL TATACARA TINDAKAN TINDAKAN bersistem. Segala prosedur yang dinyatakan dapat dipatuhi
sepenuhnya. Pelajar-pelajar asrama perlu di dedahkan dengan
01 Bertumbuk, merokok atau membawa rokok, mabuk , Ibubapa tatacara pengurusan yang lebih berkesan bagi menjamin
membawa senjata (alat tajam ), membuli, mencuri, dipanggil pematuhan dan pembentukan sahsiah. Kecemerlangan pelajar
merosakkan hartabenda asrama/sekolah dan lain-lain adalah bermula dari kecemerlangan sahsiah dan tingkahlaku.
Kejayaan dalam bidang akademik adalah merupakan fokus utama
02 Satu Rotan + Gantung Asrama ( Bertarikh ) Pentadbir
kepada pelajar-pelajar asrama. Adalah diharapkan dengan adanya
03 Di rujuk ke UBK UBK buku panduan asrama ini, akan dapat membantu ibubapa dan
pelajar membantu pihak sekolah dalam memacu kecermerlangan
03 Dua Rotan + Buang Asrama ( kes berulang ) Pentadbir pelajar.
04 Pengetua dan Jawatankuasa lembaga Disiplin
memutuskan hukuman yang sewajarnya dan selaras Pengetua &
LAMPIRAN
dengan kuasa yang diberikan. JK Disiplin
(Kes Ringan dan Sederhana) 1. Pelan kedudukan bilik-bilik di Asrama
2. Pelan laluan kecemasan
3. Nombor telefon perhubungan asrama
BIL TATACARA TINDAKAN TINDAKAN

01 Gagal mematuhi arahan dan peraturan asrama


( ponteng sekolah, ponteng preep, bermain/tidur ma-
sa preep,membazirkan kemudahan yang disediakan, Catatan
tidur lewat dan mengganggu pelajar lain, keluar laporan
asrama/sekolah tanpa kebenaran, dan lain-lain - Warden
kesalahan yang difikirkan wajar diambil tindakan.

02 Amaran lisan / Surat Peringatan Akhir Pentadbir

03 Di rujuk ke UBK UBK


bubapa
04 Surat Amaran Akhir kes berulang dipanggil
- Warden

05 Surat Gantung Bertarikh Pentadbir

06 Rayuan Dalam tempoh 14 hari Ibubapa

07 Buang Asrama ( Jika gagal mematuhi syarat / ingkar Pengetua &


perjanjian JK Disiplin

08 Rayuan ( Tiada jaminan untuk diterima semula ) Ibubapa

20 25
CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA
CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN DALAM MELAKSANAKAN (Kes Ringan dan Sederhana)
KUASA DISIPLIN

KENALPASTI PELAJAR Rujuk laporan bulanan


( Warden )

SURAT PERINGATAN AKHIR / LISAN


(SENARAI KESALAHAN DILAMPIRKAN)

IBUBAPA DIMAKLUMKAN DIRUJUK KE UBK

AMARAN AKHIR
( Warden )

IBUBAPA DIPANGGIL DIRUJUK KE UBK

GANTUNG BERTARIKH
( Pentadbir )

IBUBAPA DIMAKLUMKAN

IBUBAPA MERAYU 1.Prestasi disiplin setiap


1.Pemantauan warden
( PENGETUA ) hari direkodkan &
dilaporkan.

KEMASUKAN
BERSYARAT DITERIMA / PEMANTAUAN UBK
( Jika diterima ) TIDAK DITERIMA ( Jika diterima )

BUANG ASRAMA
( INGKAR PERJANJIAN )

24 21
CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA CARTA ALIR KEMASUKAN ASRAMA
(Kes Berat)

TERIMA ADUAN PERMOHONAN Borang boleh didapati


( Pelajar telah dikenalpasti) (ISI BORANG) melalui Penyelia Asrama

SIASATAN & PENGAKUAN


(Pelajar isi borang pengakuan) PROSES BORANG PERMOHONAN
(Tapisan permohonan)

Warden & saksi kejadian


dipanggil
SURAT TAWARAN
(Pelajar yang berjaya diterima)
MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN
(Menentukan hukuman)

PENDAFTARAN MASUK
IBUBAPA DIMAKLUMKAN (Urusan semakan dokumen & pembayaran)

TINDAKAN DISIPLIN
( Rotan atau Gantung Asrama atau kedua-duanya ) IBUBAPA DIMAKLUMKAN

TAKLIMAT
RAYUAN ( Ibubapa & Pelajar )
(Ibubapa/Pelajar )

PEMBAHAGIAN MENGIKUT BILIK


PERJANJIAN KHAS PELAJAR BERSYARAT UBK ( Pelajar semak penempatan mengikut bilik))
( Ibubapa & Pelajar ) ( Jika diterima) ( Sesi Kaunseling )

BUANG ASRAMA
(Jika Ingkar Perjanjian ) SELESAI

22 23