Anda di halaman 1dari 22
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :
NAMA : BILIK : TINGKATAN :

NAMA

:

BILIK

:

TINGKATAN

:

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGENALAN 3 RASIONAL 3 OBJEKTIF 4 VISI DAN MISI ASRAMA 4

PERKARA

MUKA SURAT

PENGENALAN

3

RASIONAL

3

OBJEKTIF

4

VISI DAN MISI ASRAMA

4

SURAT AKU JANJI ASRAMA

5

AJK PENGURUSAN ASRAMA

6 - 7

CARTA ORGANISASI

8 - 9

TAKWIM

10 -11

JADUAL TUGASAN & PEMANTAUAN

12

JADUAL HARIAN ASRAMA

13 - 16

TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN

18 - 20

CARTA ALIR PELBAGAI

21 - 24

RUMUSAN

25

TRANFORMASI ASRAMA 2016-2025

26 - 31

2

25 TRANFORMASI ASRAMA 2016 - 2025 26 - 31 2 CATATAN

CATATAN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

43

CATATAN …………………………………………………………………………………………

CATATAN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

42

LATAR BELAKANG SEKOLAH

42 LATAR BELAKANG SEKOLAH Sejarah sekolah ini bermula pada tahun 1962 dengan nama

Sejarah sekolah ini bermula pada tahun 1962 dengan nama Government Junior Secondary School Papar. Pada tahun 1966 bangunan sekolah telah siap dibina, walau bagaimanapun masih gagal menampung bilangan pelajar yang bertambah. Terpaksa meminjam kelas dari dua buah sekolah iaitu SJKC Cheng Hwa dan SM St Joseph Papar. Pada 1hb Ogos 1975, nama sekolah ini secara rasminya ditukarkan kepada SMK Majakir Papar bersempena dengan nama pemilik tanah untuk tapak sekolah ini.

Pada tahun 1972 beberapa blok bangunan termasuk asrama telah siap dibina dan beroperasi. SMK Majakir pada waktu itu adalah merupakan salah sebuah sekolah yang menjadi tumpuan untuk menempatkan pelajar- pelajar dari seluruh daerah di negeri Sabah. Apabila wujud sekolah-sekolah baru di seluruh daerah, bilangan penempatan pelajar luar dan yang memerlukan penempatan asrama semakin berkurangan. Pada masa kini, boleh dikatakan pelajar-pelajar yang ditempatkan di asrama adalah datang dari kampung-kampung sekitar daerah Papar.

Matlamat kewujudan asrama adalah bertujuan memberikan kemudahan kepada pelajar yang tinggal jauh untuk hadir ke sekolah. Selain membantu ibubapa yang kurang berkemampuan menghantar anak ke sekolah.

RASIONAL

Kewujudan asrama sekolah harian adalah merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebansaan. Kepentingan yang jelas adalah usaha yang berterusan dalam melahirkan modal insan yang seimbang selaras dengan arus pembangunan negara dan pencapaian pendidikan bertaraf dunia.

Oleh itu perancangan strategik perlu dirangka sebagai langkah membangunkan modal insan yang sempurna dari aspek akademik, sahsiah dan kokurikulum.

3

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kualiti disiplin dan sahsiah pelajar yang ditempatkan.

2. Memastikan pencapaian akademik individu pelajar meningkat dan cemerlang

3. Mengenalpasti bakat dan potensi pelajar dalam bidang kokurikulum untuk digilap dan diketengahkan.

4. Memantapkan jati diri, semangat asrama “esprit de corp “ dan sikap berdikari

VISI ASRAMA Mencapai kualiti asrama cemerlang pada tahun 2020

MISI ASRAMA

1. Membangunkan sahsiah pelajar yang seimbang dari aspek JERI.

2. Meningkatkan kualiti akademik setiap pelajar asrama.

3. Berusaha membangunkan bakat semulajadi pelajar asrama.

4. Melahirkan pelajar asrama yang baik akhlak dan berdisiplin.

5. Berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar asrama.

4

memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar asrama. 4 CATATAN

CATATAN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

41

CATATAN …………………………………………………………………………………………

CATATAN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

NAMA PELAJAR :

NAMA PELAJAR : SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya yang bernama seperti di atas

SURAT AKU JANJI PELAJAR

Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan sekolah / asrama selama saya belajar di sekolah ini. Sekiranya saya melanggar mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk hukuman yang berkaitan setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan. Pesetujuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.

Tandatangan pelajar

…………………………………………………………………………………………

(

)

Tarikh :

………………… ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

PENGAKUAN PENJAGA

Saya

kepada mengakui telah membaca buku peraturan ini dan bersetuju menasihati anak-anak jagaan saya supaya mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan ini. Saya mem- beri sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes

penjaga

disiplin yang melibatkan anak saya.

 

Tandatangan

:

……………………………………………

Nama

:

No K/P

:

Tarikh

:

40

5

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN   Pengerusi : Tn.Hj. Abdul Aziz Mohammed Zain . Pengetua Cemerlang, SMK

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN

 

Pengerusi

: Tn.Hj. Abdul Aziz Mohammed Zain . Pengetua Cemerlang, SMK Majakir

Tim. Pengerusi

: En.Durahman Ramlee Bin Ag.Wahap. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )

Pengurusan

: Pn.Saniah Yaacub Penyelia Asrama

Penyelaras 1

: Ustazah Ainul Husna Abd Samad

Penyelaras 2

: En.Raynald Ahlai @ Eric

Setiausaha

: Cik Jennifer Louis Gintos

AJK

:

1)

En. Anuar Sidek (Pen. Kanan Pentadbiran)

2)

En. Sapri Marup (Pen. Kanan Kokurikulum)

3)

Pn. Dg. Nismah Bt Abd. Rahman (Pen. Kanan Tg. 6)

4)

En. Mohd. Arman (Ketua Guru Disiplin)

5)

En. Rosleh Saneh (Warden 2)

6)

Cik Anastasia Jiew (Ketua Pelajar Asrama)

7)

En. Mohd Zuliqmal Abd Kadir (Tim. Ketua Pelajar Asrama)

6

En. Mohd Zuliqmal Abd Kadir (Tim. Ketua Pelajar Asrama) 6 CATATAN

CATATAN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

39

CATATAN …………………………………………………………………………………………

CATATAN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… AHLI JAWATANKUASA UNIT PENGAWAS ASRAMA Penasihat : Cik

AHLI JAWATANKUASA UNIT PENGAWAS ASRAMA

Penasihat

:

Cik Jennifer Louis Gintos

Pengerusi

:

Anastasia Jiew

Tim. Pengerusi :

Zuliqmal Bin Abd Kadir

Setiausaha

:

Hasimah Mail

Pen.Setiausaha :

Hasnah

Biro Disiplin

:

Allisandara Binti Paulus Badrul Hisyam Sabari

Biro Kesihatan

:

Wan Mohd Fathul Islam Shahazri Atikah

Biro Sukan

:

Vianey Lin Virus Donny Dodong

Biro Akademik

:

Azwan Amir

 

Edna Titus

Biro

Kebersihan :

Camellia Noris

Kelvin Sylvester

 

Biro Makanan

:

Nurwafarina Wasli Jackson Fredoline

Biro Surau

:

Nor Athirah Halim Mohd Noor Farhan Johnny

Biro Kebajikan

:

Jevita

38

7

CARTA ORGANISASI INDUK PENGERUSI TN.HJ.ABDUL AZIZ MOHD.ZAIN TIM. PENGERUSI EN.DURAHMAN RAMLEE PENGURUSAN ( PENYELIA )

CARTA ORGANISASI INDUK

PENGERUSI TN.HJ.ABDUL AZIZ MOHD.ZAIN

CARTA ORGANISASI INDUK PENGERUSI TN.HJ.ABDUL AZIZ MOHD.ZAIN TIM. PENGERUSI EN.DURAHMAN RAMLEE PENGURUSAN ( PENYELIA )

TIM. PENGERUSI EN.DURAHMAN RAMLEE

AZIZ MOHD.ZAIN TIM. PENGERUSI EN.DURAHMAN RAMLEE PENGURUSAN ( PENYELIA ) PN.SANIAH YAACUB PENYELARAS 1 PN.

PENGURUSAN ( PENYELIA ) PN.SANIAH YAACUB

PENYELARAS 1 PN. AINUL HUSNA ABD SAMAD PENYELARAS 2 EN.RAYNALD AHLAI@ERIC
PENYELARAS 1
PN. AINUL HUSNA ABD SAMAD
PENYELARAS 2
EN.RAYNALD AHLAI@ERIC

SETIAUSAHA CIK JENNIFER LOUIS GINTOS

EN.RAYNALD AHLAI@ERIC SETIAUSAHA CIK JENNIFER LOUIS GINTOS AJK EN.ANUAR SIDEK EN.SAPRI MARUP PN.DG.NISMAH ABD RAHMAN

AJK

EN.ANUAR SIDEK EN.SAPRI MARUP PN.DG.NISMAH ABD RAHMAN EN.MOHD ARMAN AG.DAMIT EN.ROSLEH SANEH CIK NOR MIDAH EMELSON

8

ARMAN AG.DAMIT EN.ROSLEH SANEH CIK NOR MIDAH EMELSON 8 CATATAN

CATATAN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

37

CATATAN …………………………………………………………………………………………

CATATAN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

36

…………………………………………… 36 CARTA ORGANISASI JAWATANKASA ASRAMA PENASIHAT 1 Cik

CARTA ORGANISASI JAWATANKASA ASRAMA

PENASIHAT 1 Cik Jennifer Louis Gintos

PENASIHAT 2

En.Rosleh Saneh

PENGERUSI

Anastasia Jiew

T.PENGERUSI

Zuliqmal

SETIAUSAHA

Hasimah

P.SETIAUSAHA

Hasnah

BIRO AKADEMIK

Azwan

Edna

BIRO KEBERSIHAN Camelia Kelvin

BIRO DISPLIN

Allesandra

Badrul Hisyam

BIRO KESIHATAN Wan Mohd Fathul Atikah

BIRO SUKAN

Venney Lin

Donny

BIRO MAKANAN

Nurwafarina

Jekson

BIRO AGAMA Nor Athirah Mohd Noor Farhan

BIRO KEBAJIKAN

Jevita

Jasli

9

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR BIL.HARI   Hari

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2017

PENGGAL

CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN

MULA

AKHIR

BIL.HARI

 

Hari Persekolahan

03/1/2017

17/3/2017

54

PERTAMA

Cuti Pertengahan

     

Penggal 1

18/3/2017

26/3/2017

9

Hari Persekolahan

27/3/2017

27/5/2017

45

Cuti Pertengahan

     

Tahun

27/5/2017

11/6/2017

16

KEDUA

Hari Persekolahan

12/6/2017

25/8/2017

55

Cuti Pertengahan

     

Penggal 2

26/8/2017

03/9/2017

9

Hari Persekolahan

04/9/2016

24/11/2016

50

Cuti Akhir Tahun

25/11/2017

01/01/2018

38

RUMUSAN

Jumlah Hari Persekolahan (Termasuk Cuti am)

204

Jumlah Cuti Penggal

 

72

10

Cuti am) 204 Jumlah Cuti Penggal   72 10 CATATAN

CATATAN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

35

NOMBOR PERHUBUNGAN ASRAMA PEJABAT SMK MAJAKIR 088 - 913554 FAX SMK MAJAKIR 088 - 915494

NOMBOR PERHUBUNGAN ASRAMA

PEJABAT SMK MAJAKIR

088-913554

FAX SMK MAJAKIR

088-915494

BALAI POLIS PAPAR

088-912 222

HOSPITAL PAPAR

088-913 333

WARDEN ASRAMA PUTERA

0168130024

WARDEN ASRAMA PUTERI

0178994778

34

0168130024 WARDEN ASRAMA PUTERI 0178994778 34 TAKWIM BALIK KAMPNG ASRAMA TAHUN 2017   Tarikh

TAKWIM BALIK KAMPNG ASRAMA TAHUN 2017

 

Tarikh

   

Mula

Akhir

Bil. Hari

Perkara

Catatan

14/1/2017

15/1/2017

1

Cuti Hujung

 

Minggu

25/1/2017

31/1/2017

9

Cuti Tahun Baru Cina

 

11/2/2017

12/2/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

25/2/2017

26/2/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

11/3/2017

12/3/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

18/3/2017

26/3/2017

9

Cuti Pertenga- han Penggal 1

 

14/4/2017

16/4/2017

3

Cuti Hujung

Good Friday

Minggu

(Jumaat )

29/4/2017

01/5/2017

3

Cuti Hujung

Cuti Hari Pekerja ( Isnin )

Minggu

13/5/2017

14/5/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

27/5/2017

11/6/2017

14

Cuti Pertenga-

 

han Tahun

24/6/2017

25/6/2017

7

Cuti Hari Raya Adil Fitri

 

15/7/2017

16/7/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

29/7/2017

30/7/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

12/8/2017

13/8/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

26/8/2017

03/9/2017

9

Cuti Pertenga- han Penggal 2

 

16/9/2017

17/9/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

30/9//2017

1/10/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

14/10/2017

22/10/2017

9

Cuti Deepavali

 

4/11/2017

5/11/2017

2

Cuti Hujung

 

Minggu

25/11/2017

01/01/2018

37

Cuti Akhir Tahun

 

11

JADUAL BERTUGAS WARDEN DAN PENYELIA ASRAMA Bil Nama Hari Masa Catatan Mula Akhir 1 Cik

JADUAL BERTUGAS WARDEN DAN PENYELIA ASRAMA

Bil

Nama

Hari

Masa

Catatan

Mula

Akhir

1

Cik Jennifer

Isnin

06.00am

06.00pm

 

2

En. Rosleh Saneh

Isnin

06.00pm

06.00am

 

3

Cik Jennifer

Selasa

06.00am

06.00pm

 

4

En.Rosleh Saneh

Selasa

06.00pm

06.00am

 

5

Cik Jennifer

Rabu

06.00am

06.00pm

 

6

En. Rosleh Saneh

Rabu

06.00pm

06.00am

 

7

Cik Jennifer

Khami

06.00am

06.00pm

 

s

8

En.Rosleh Saneh

Khami

06.00pm

06.00am

 

s

9

Cik Jennifer

Ju-

06.00am

06.00pm

 

maat

10

En. Rosleh Saneh

Ju-

06.00pm

06.00am

 

maat

11

Cik Jennifer

Sabtu

06.00am

06.00pm

 

12

En.Rosleh Saneh

Sabtu

06.00pm

06.00am

 

13

Cik Jennifer

Ahad

06.00am

06.00pm

 

14

En. Rosleh Saneh

Ahad

06.00pm

06.00am

 

15

Pn. Saniah Yaccub

Isnin

06.00am

8.00am

Pemantauan

bilik asrama

16

Pn. Saniah Yaccub

Selasa

11.00am

12.00pm

Pemantauan

dapur asrama

         

Pemantauan

17

Pentadbir Sekolah

Rabu

11.30am

12.30pm

dapur asrama

 

12

Rabu 11.30am 12.30pm dapur asrama   12 TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN  loceng akan dibunyikan
Rabu 11.30am 12.30pm dapur asrama   12 TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN  loceng akan dibunyikan

TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN

loceng akan dibunyikan berpanjangan

Tindakan Penghuni

Jangan panik dan kejutkan rakan sebilik

Jangan berebut-rebut semasa keluar

Ikut laluan keluar yang terdekat dengan bilik

Semua penghuni berjalan pantas ke tapak perhimpunan

Berkumpul mengikut bilik masing-masing

Maklumkan dengan pengawas / warden sekiranya ada rakan yang belum tiba secepat mungkin

33

TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN  loceng akan dibunyikan berpanjangan Tindakan Penghuni  Jangan panik dan kejutkan
TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN  loceng akan dibunyikan berpanjangan Tindakan Penghuni  Jangan panik dan kejutkan

TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN

loceng akan dibunyikan berpanjangan

Tindakan Penghuni

Jangan panik dan kejutkan rakan sebilik

Jangan berebut-rebut semasa keluar

Ikut laluan keluar yang terdekat dengan bilik

Semua penghuni berjalan pantas ke tapak perhimpunan

Berkumpul mengikut bilik masing-masing

Maklumkan dengan pengawas / warden sekiranya ada rakan yang belum tiba secepat mungkin

32

sekiranya ada rakan yang belum tiba secepat mungkin 32 JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Isnin - Khamis)

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Isnin - Khamis)

 

Masa

Aktiviti

5.00

pagi

Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )

5.++ pagi

Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik

5.50

pagi -

Sarapan pagi

6.30

pagi

6.00

pagi

Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pentadbir )

6.40

pagi

Pelajar masuk ke kelas ( Proses P&P )

1.30

petang

Makan tengahari / solat zohor / rehat

2.10

petang -

Ulangkaji / membuat latihan / solat asar berjemaah

4.00

petang

( dibawah kawalan warden / pengawas )

4.00

petang -

Riadah

5.30

petang

5.30

petang -

Makan malam / pengurusan diri

6.30

petang

6.30

petang -

Preep / solat isyak berjemaah

9.30

malam

9.30

malam -

Minum malam

9.50

malam

9.50

malam -

Pengurusan diri / berkemas untuk tidur

10.30

malam

10.15

malam

Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.

Nota : Perhimpunan asrama dilaksanakan pada jam 9.00 malam pada hari Isnin.

13

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Jumaat)   Masa   Aktiviti 5.00 pagi Siren / loceng dibunyikan

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Jumaat)

 

Masa

 

Aktiviti

5.00

pagi

Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )

5.++ pagi

Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik

5.50

pagi -

Sarapan pagi

6.30

pagi

6.00

pagi

Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pentad- bir

6.40

pagi

Pelajar masuk ke kelas ( Proses P&P )

11.30

pagi

Makan tengahari & rehat

12.30

tengahari

Solat Jumaat di Masjid Pekan Papar

 

(

pelajar lelaki muslim )

2.10

petang -

Ulangkaji / membuat latihan / solat asar ber-

4.30

petang

jemaah

 

(

dibawah kawalan warden / pengawas )

4.30

petang -

Riadah

5.30

petang

5.30

petang -

Makan malam / pengurusan diri

6.30

petang

6.30

petang -

Preep / solat isyak berjemaah

9.30

malam

9.30

malam -

Minum malam

9.50

malam

9.50

malam -

Pengurusan diri / berkemas untuk tidur

10.30

malam

10.15

malam

Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.

14

malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan. 14 KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA Peranan Siapa ?
KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA Peranan Siapa ? Murid yang cemerlang akademiknya 1 Akademik Murid dengan
KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Peranan Siapa ?
Murid yang cemerlang
akademiknya
1 Akademik
Murid dengan nilai dan
perwatakan yang boleh
dicontohi
Murid yang berdisiplin
2 Kokurikulum
Murid yang tahu hala tuju
masa hadapan mereka
Murid yang sihat dan
Pembangunan
bebas pemikirannya
3
Sahsiah
Murid yang tahu
bersyukur
KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA SOKONGAN IBUBAPA ( AJK KSIB ) Memberikan kerjasama kepada pihak sekolah
KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA
SOKONGAN IBUBAPA ( AJK KSIB )
Memberikan kerjasama
kepada pihak sekolah
dalam memastikan
1 Akademik
kejayaan anak-anak
Memastikan anak-anak
mengambil bahagian
dalam sebarang aktiviti
sekolah
2 Kokurikulum
Membantu dalam
pembentukan sahsiah
anak-anak.
Pembangunan
Mengambil berat
3
masalah disiplin anak-
Sahsiah
anak

31

Pelaksanaan tindakan (di peringkat PPD, negeri, atau sekolah) Mengutamakan tindakan dan intervensi – termasuk
Pelaksanaan tindakan (di peringkat PPD, negeri, atau sekolah) Mengutamakan tindakan dan intervensi – termasuk
Pelaksanaan tindakan
(di peringkat PPD,
negeri, atau sekolah)
Mengutamakan
tindakan dan
intervensi – termasuk
personel yang
bertanggungjawab dan
tarikh selesai
Memahami punca bagi
pencapaian kurang
dan tarikh selesai Memahami punca bagi pencapaian kurang ▪ ▪ ▪ baik/isu Komponen CARTA utama dalam

baik/isu

Komponen CARTA utama dalam dialog pencapaian MATLAMAT TRNFORMASI ASRAMA Menjejaki ▪ Pengumpulan data Pencapaian
Komponen
CARTA
utama dalam
dialog
pencapaian
MATLAMAT TRNFORMASI ASRAMA
Menjejaki
▪ Pengumpulan data
Pencapaian
pencapaian bagi
negeri, PPD, atau
sekolah
Pelaksanaan
▪ Status Pelaksanaan
Pengumpulan
inisiatif
data pencapaian
▪ Menganalisis dan
menyediakan data
Perancangan
▪ Memantau
tindakan
Pelaksanaan Inisiatif
Analisis
Punca
Mengenal pasti isu
Isu
yang diterjemahkan
dalam data
Dialog Prestasi
4
4 Fokus Transformasi Asrama Harian 1 2 Pengurusan Penjanaan Pemantapan Pemantapan Pentadbiran Kejayaan &
4
Fokus Transformasi Asrama Harian
1
2
Pengurusan
Penjanaan
Pemantapan
Pemantapan
Pentadbiran
Kejayaan
& Inisiatif Baharu
Pengurusan /
Asrama
bagi meningkatkan
Akademik
Aktiviti akademik bagi
tahap pengurusan
meningkatkan prestasi
pentadbiran dan
murid asrama
kompetensi
personel
Perancangan &
Perancangan
Pelaksanaan Aktiviti
Pelaksanaan
Penjanaan
Penjanaan
bagi menjana
Aktiviti
pembangunan dan
bagi memastikan aspek
Kejayaan
Kejayaan
kecemerlangan sahsiah
penjanaan kokurikulum
dan disiplin
dan sukan tidak
Sahsiah
&
Kokurikulum
murid
diabaikan
Disiplin
Sukan
3
4
5

30

Kokurikulum murid diabaikan Disiplin Sukan 3 4 5 30 JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Sabtu)   Masa

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Sabtu)

 

Masa

Aktiviti

5.00

pagi

Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )

05.++ pagi

Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik

06.00

pagi -

Sarapan pagi

07.30

pagi

07.30

pagi

Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pen- tadbir

07.30

pagi -

Aktiviti keagamaan pelajar kristian ( gereja )

12.00

tengahari

12.30

tengahari

Makan tengahari & rehat

02.00

petang -

Solat asar berjemaah / ulangkaji / persiapan

04.30

petang

diri

04.30

petang -

Riadah

05.30

petang

5.30

petang -

Makan malam / pengurusan diri / solat maghrib

6.30

petang

berjemaah

6.30

petang -

Preep / solat isyak berjemaah

9.30

malam

9.30

malam -

Minum malam

9.50

malam

9.50

malam -

Pengurusan diri / berkemas untuk tidur

10.30

malam

10.15

malam

Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.

Nota : Ketua Biro Surau hendaklah mencatatkan nama pelajar yang

hadir setiap Waktu solat.

15

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Ahad) Masa Aktiviti 05.00 pagi Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan

JADUAL HARIAN PELAJAR ASRAMA (Ahad)

Masa

Aktiviti

05.00

pagi

Siren / loceng dibunyikan ( pengurusan diri )

05.++ pagi

Solat Subuh berjemaah di surau & mengemas bilik

06.00

pagi -

Sarapan pagi

07.30

pagi

07.30

pagi

Pemeriksaan bilik ( warden / pengawas / pentadbir )

07.30

pagi -

Pengurusan diri ( cuci kain / kemas bilik )

08.30

pagi

08.30

pagi -

Outing ( Jika diambil oleh ibubapa )

05.00

petang

Nota : Pengawas / warden dimaklumkan lebih awal ( sehari sebelum ) untuk memudahkan pengesanan dan tempahan makanan. Warden sediakan buku catatan untuk nama pelajar yang akan keluar dan buku diletakan di meja pengawal keselamatan lelaki & perempuan.

05.30

petang -

Makan malam / pengurusan diri / solat maghrib berjemaah

06.30

petang

06.30

petang -

Preep / solat isyak berjemaah

09.30

malam

( menyelesaikan kerja-kerja yang diberikan oleh guru )

09.30

malam -

Minum malam

09.50

malam

09.50

malam -

Pengurusan diri / berkemas untuk tidur

10.30

malam

11.00

malam

Siren dibunyikan & lampu dipadamkan.

16

malam Siren dibunyikan & lampu dipadamkan. 16 KONSEP TRANSFORMASI 1 MATLAMAT : MENJADIKAN ASRAMA

KONSEP TRANSFORMASI

dibunyikan & lampu dipadamkan. 16 KONSEP TRANSFORMASI 1 MATLAMAT : MENJADIKAN ASRAMA SEBAGAI KEDIAMAN YANG

1

MATLAMAT :

MENJADIKAN ASRAMA SEBAGAI KEDIAMAN YANG

MENJAMIN

KEJAYAAN MURID

2

TEMA :

“KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA”

2 TEMA : “KEMENJADIAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA” 3 KE ARAH PENGLIBATAN MENYELURUH (WARGA SEKOLAH, IBUBAPA

3

KE ARAH PENGLIBATAN MENYELURUH

(WARGA SEKOLAH, IBUBAPA DAN

MASYARAKAT) DALAM PEMBANGUNAN MURID

ASRAMA

Impak Transformasi Asrama Harian, KPM - Akses untuk - Pengagihan pendidikan Beban Tugas MURID GURU
Impak
Transformasi Asrama Harian, KPM
- Akses untuk
-
Pengagihan
pendidikan
Beban Tugas
MURID
GURU
tanpa mengira
-
Pengiktirafan
latarbelakang
& Kebajikan
- Keyakinan
-
Latihan &
- Minat
Bimbingan
- Persekitaran
formal
Kondusif
TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
- Persekitaran
- Keyakinan
Kondusif
terhadap
- Imej Asrama
asrama
dapat
ASRAMA.
IBUBAPA
harian
ditingkatkan
meningkat
- Menjadi pilihan
- Pilihan, ruang
murid & Ibubapa
& peluang

29

4 Objektif Utama mengetahui mengapa transformasi asrama harian perlu dilaksanakan tahu tentang konsep , matlamat,

4 Objektif Utama

mengetahui mengapa transformasi

asrama harian perlu dilaksanakan

tahu tentang konsep , matlamat, fasa

pelaksanaan dan senarai inisiatif

mengetahui & memahami senarai

inisiatif dan kaedah pelaksanaan

mengetahui dan memahami kaedah

pemantauan pelaksanaan transformasi

menggunakan konsep performance

dialogue

transformasi menggunakan konsep performance dialogue Waktu Murid Di Asrama Waktu Persekolahan Jam/setahun Rumah
transformasi menggunakan konsep performance dialogue Waktu Murid Di Asrama Waktu Persekolahan Jam/setahun Rumah

Waktu Murid Di Asrama

Waktu Persekolahan

Jam/setahun

Rumah & Ibubapa

1,100 Jam (13%) 2,760 Jam Waktu Di Asrama (31%) Komuniti 8,760 4,900 Jam (56%)
1,100 Jam
(13%)
2,760 Jam
Waktu Di Asrama
(31%)
Komuniti
8,760
4,900 Jam
(56%)

28

Waktu Di Asrama (31%) Komuniti 8,760 4,900 Jam (56%) 28 BAYARAN TAMBAHAN ASRAMA (Pecahan bayaran) PERKARA

BAYARAN TAMBAHAN ASRAMA (Pecahan bayaran)

PERKARA

BAYARAN (RM)

Pendaftaran

RM 50.00

Cadar & Sarung Bantal

RM 40.00

Buku Panduan Asrama

RM 08.00

Ko-Kurikulum

RM 05.00

Baju Asrama

RM 50.00

Kebajikan

RM 17.00

JUMLAH

RM 170.00

Contoh Pengesahan Penyerahan Wang

Saya :…………………………………………….No. Kad Pengenalan :

………………………………………………… Telah menyerahkan wang tunai bertarikh :…………………………………….berjumlah :……………… Kepada pihak Asrama SMK Majakir untuk tujuan :-

Bil

Perkara

Jumlah ( RM )

01

Pendaftaran Asrama

RM 50.00

02

Cadar & Sarung Bantal

RM 40.00

03

Buku Panduan Asrama

RM 08.00

04

Ko-Kurikulum

RM 05.00

05

Baju Asrama

RM 50.00

06

Kebajikan

RM 17.00

07

JUMLAH

RM 170.00

…………………………………… ( Tandatangan Penerima ) Nama :………………………………………… ……………………… Tarikh :…………………………………………

………………………………… ( Tandatangan Pembayar ) Nama :

Tarikh :

17

PERATURAN - PERATURAN PELAJAR ASRAMA 18 27

PERATURAN-PERATURAN PELAJAR ASRAMA

18

PERATURAN - PERATURAN PELAJAR ASRAMA 18 27
PERATURAN - PERATURAN PELAJAR ASRAMA 18 27
PERATURAN - PERATURAN PELAJAR ASRAMA 18 27

27

TRANFORMASI ASRAMA ( 2013 - 2025 ) Pencapaian : -  Akademik  Ko -

TRANFORMASI ASRAMA ( 2013 - 2025 )

Pencapaian :- Akademik Ko-Kurikulum Sahsiah Cabaran

Fizikal Asrama

i. Bangunan yang tidak boleh menampung bilangan pelajar secara maksima

ii. Kedudukan yang kurang sesuai bagi tujuan pengurusan dan kawalan

Kemudahan Asas

i. Kerosakan yang berterusan disebabkan usia bangunan yang sudah lama

ii. Sistem pendawaian elektrik yang tidak selamat dan perlunya pendawaian semula

iii. Penyediaan tempat yang tidak selesa untuk pelajar asrama melakukan ulangkaji dan berehat.

Pelajar

i. Pemilihan pelajar yang layak menduduki asrama lebih merujuk kepada jarak dan latarbelakang ekonomi keluarga. Tahap pencapaian akademik pelajar pelbagai aras keupayaan

ii. Masalah disiplin pelajar yang sentiasa berlaku dan perlu penyelesaian yang berterusan

Ibubapa

i. Kurangnya kerjasama ibubapa dalam membantu pengurusan pelajar asrama

ii. Tidak memberikan sokongan terhadap segala peraturan dan tindakan pihak sekolah terhadap salahlaku pelajar. Tidak memberikan perhatian terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka.

Kekuatan

i. Pihak pengurusan yang prihatin dengan permasalahan dan perkembangan asrama .

ii. Penjadualan yang baik setiap hari bagi membantu pelajar asrama menepati masa setiap hari.

Kelemahan

i. Kedudukan bangunan asrama yang kurang sesuai yang sempit dan dikelilingi bangunan pentadbiran sekolah.

ii. Program utama yang dirancang tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang atas kekangan tertentu.

26

BIL PERKARA 1 Berpakaian kemas dan sopan sepanjang tinggal di asrama. 2 Rambut sentiasa kemas
BIL
PERKARA
1
Berpakaian kemas dan sopan sepanjang tinggal di asrama.
2
Rambut sentiasa kemas dan pendek ( pelajar lelaki ) dan rambut di
ikat kemas ( pelajar perempuan ). Tidak dibenarkan memakai
sebarang hiasan di badan.
3
Sentiasa mematuhi dan menepati masa seperti yang ditetapkan
dalam jadual pengurusan pelajar asrama.
4
Wajib kembali ke asrama sebelum jam 5.00 petang ( Ahad ) pada
minggu balik kampung. Tindakan akan diambil jika gagal dipatuhi.
5
Wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan semasa Outing dan
Balik Kampung.
6
Wajib mendapat kebenaran warden untuk keluar asrama pada waktu
TIDAK DIBENARKAN.
7
Semua pelajar asrama WAJIB memiliki PAS KELUAR.
8
Tidak membawa barang-barang yang DILARANG ( Telefon, Guitar,
Rokok, Senjata Tajam, Komputer Riba/lap top dan kenderaan )
9
Wajib berada dilokasi yang telah ditetapkan untuk Preep siang dan
Malam.
10
Wajib mengikuti program atau aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
Asrama.
11
Pelajar MUSLIM wajib menunaikan solat berjemaah di surau sekolah
dan lebih awal berada di surau sebelum solat berjemaah dilakukan.
12
Semua pelajar lelaki ( muslim ) wajib Solat Jumaat.
13
Wajib memakai pakaian yang sesuai semasa riadah atau bersukan.
14
Tidak dibenarkan keluar asrama selepas jam 10.00 malam. Pintu
pagar bangunan asrama akan dikunci.
15
Pelajar asrama DILARANG melakukan perbuatan buli di asrama.
16
Pelajar asrama DILARANG BERMAIN PADA WAKTU TIDUR bermula
jam 10.00 malam.
17
Wajib memakai seragam sekolah yang lengkap setiap hari
persekolahan
18
Tidak dibenarkan keluar asrama pada hari persekolahan ( Isnin –
Jumaat ) kecuali pelajar muslim pada hari jumaat.
19
Pelajar hanya dibenarkan keluar pada hari Ahad.
i.
Outing
– 9.00 pagi hingga 5.00 petang.
( Ibubapa wajib mengambil )
20
Pelajar dibenarkan balik kampung dua minggu satu kali.
i.
Balik kampung
- 12.00 tengah hari ( Jumaat ) hingga 5.00 petang
( Ahad ).
21
SEMUA PELAJAR ASRAMA DILARANG MEMBAWA ORANG LUAR
MEMASUKI KAWASAN ASRAMA / BANGUNAN ASRAMA.

19

TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN (kes Khas / Berat)   BIL TATACARA TINDAKAN TINDAKAN 01 Bertumbuk, merokok

TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN (kes Khas / Berat)

 

BIL

TATACARA TINDAKAN

TINDAKAN

01

Bertumbuk, merokok atau membawa rokok, mabuk , membawa senjata (alat tajam ), membuli, mencuri, merosakkan hartabenda asrama/sekolah dan lain-lain

Ibubapa

dipanggil

02

Satu Rotan + Gantung Asrama ( Bertarikh )

Pentadbir

03

Di rujuk ke UBK

UBK

03

Dua Rotan + Buang Asrama ( kes berulang )

Pentadbir

04

Pengetua dan Jawatankuasa lembaga Disiplin memutuskan hukuman yang sewajarnya dan selaras dengan kuasa yang diberikan.

Pengetua &

JK Disiplin

 

(Kes Ringan dan Sederhana)

 

BIL

TATACARA TINDAKAN

TINDAKAN

01

Gagal mematuhi arahan dan peraturan asrama ( ponteng sekolah, ponteng preep, bermain/tidur ma- sa preep,membazirkan kemudahan yang disediakan, tidur lewat dan mengganggu pelajar lain, keluar asrama/sekolah tanpa kebenaran, dan lain-lain kesalahan yang difikirkan wajar diambil tindakan.

Catatan

laporan

-

Warden

02

Amaran lisan / Surat Peringatan Akhir

Pentadbir

03

Di rujuk ke UBK

UBK

   

bubapa

04

Surat Amaran Akhir – kes berulang

dipanggil

-

Warden

05

Surat Gantung Bertarikh

Pentadbir

06

Rayuan – Dalam tempoh 14 hari

Ibubapa

07

Buang Asrama ( Jika gagal mematuhi syarat / ingkar perjanjian

Pengetua &

JK Disiplin

08

Rayuan ( Tiada jaminan untuk diterima semula )

Ibubapa

20

Rumusan

Tiada jaminan untuk diterima semula ) Ibubapa 20 Rumusan Pengurusan pentadbiran asrama semakin lebih teratur dan

Pengurusan pentadbiran asrama semakin lebih teratur dan bersistem. Segala prosedur yang dinyatakan dapat dipatuhi sepenuhnya. Pelajar-pelajar asrama perlu di dedahkan dengan tatacara pengurusan yang lebih berkesan bagi menjamin pematuhan dan pembentukan sahsiah. Kecemerlangan pelajar adalah bermula dari kecemerlangan sahsiah dan tingkahlaku. Kejayaan dalam bidang akademik adalah merupakan fokus utama kepada pelajar-pelajar asrama. Adalah diharapkan dengan adanya buku panduan asrama ini, akan dapat membantu ibubapa dan pelajar membantu pihak sekolah dalam memacu kecermerlangan pelajar.

LAMPIRAN

1. Pelan kedudukan bilik-bilik di Asrama

2. Pelan laluan kecemasan

3. Nombor telefon perhubungan asrama

25

CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN DALAM MELAKSANAKAN KUASA DISIPLIN CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes

CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN DALAM MELAKSANAKAN KUASA DISIPLIN

ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN DALAM MELAKSANAKAN KUASA DISIPLIN CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Ringan

CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Ringan dan Sederhana)

SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Ringan dan Sederhana) KENALPASTI PELAJAR Rujuk laporan bulanan ( Warden ) SURAT
SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Ringan dan Sederhana) KENALPASTI PELAJAR Rujuk laporan bulanan ( Warden ) SURAT
SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Ringan dan Sederhana) KENALPASTI PELAJAR Rujuk laporan bulanan ( Warden ) SURAT
KENALPASTI PELAJAR Rujuk laporan bulanan ( Warden ) SURAT PERINGATAN AKHIR / LISAN (SENARAI KESALAHAN
KENALPASTI PELAJAR
Rujuk laporan bulanan
( Warden )
SURAT PERINGATAN AKHIR / LISAN
(SENARAI KESALAHAN DILAMPIRKAN)
IBUBAPA DIMAKLUMKAN
DIRUJUK KE UBK
AMARAN AKHIR
( Warden )
IBUBAPA DIPANGGIL
DIRUJUK KE UBK
GANTUNG BERTARIKH
( Pentadbir )
IBUBAPA DIMAKLUMKAN
1.Pemantauan warden
IBUBAPA MERAYU
( PENGETUA )
1.Prestasi disiplin setiap
hari direkodkan &
dilaporkan.
KEMASUKAN
BERSYARAT
( Jika diterima )
DITERIMA /
TIDAK DITERIMA
PEMANTAUAN UBK
( Jika diterima )
BUANG ASRAMA
( INGKAR PERJANJIAN )
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (
Jika diterima ) DITERIMA / TIDAK DITERIMA PEMANTAUAN UBK ( Jika diterima ) BUANG ASRAMA (

24

21

CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Berat) TERIMA ADUAN ( Pelajar telah dikenalpasti) SIASATAN

CARTA ALIR TINDAKAN SALAHLAKU DISIPLIN ASRAMA (Kes Berat)

TERIMA ADUAN ( Pelajar telah dikenalpasti) SIASATAN & PENGAKUAN (Pelajar isi borang pengakuan) Warden &
TERIMA ADUAN
( Pelajar telah dikenalpasti)
SIASATAN & PENGAKUAN
(Pelajar isi borang pengakuan)
Warden & saksi kejadian
dipanggil
MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN
(Menentukan hukuman)
IBUBAPA DIMAKLUMKAN
TINDAKAN DISIPLIN
( Rotan atau Gantung Asrama atau kedua-duanya )
RAYUAN
(Ibubapa/Pelajar )
PERJANJIAN KHAS
( Ibubapa & Pelajar )
PELAJAR BERSYARAT
( Jika diterima)
UBK
( Sesi Kaunseling )
BUANG ASRAMA
(Jika Ingkar
Perjanjian )

22

Kaunseling ) BUANG ASRAMA (Jika Ingkar Perjanjian ) 22 CARTA ALIR KEMASUKAN ASRAMA PERMOHONAN (ISI BORANG)

CARTA ALIR KEMASUKAN ASRAMA

PERMOHONAN (ISI BORANG) Borang boleh didapati melalui Penyelia Asrama PROSES BORANG PERMOHONAN (Tapisan permohonan)
PERMOHONAN
(ISI BORANG)
Borang boleh didapati
melalui Penyelia Asrama
PROSES BORANG PERMOHONAN
(Tapisan permohonan)
SURAT TAWARAN
(Pelajar yang berjaya diterima)
PENDAFTARAN MASUK
(Urusan semakan dokumen & pembayaran)
IBUBAPA DIMAKLUMKAN
TAKLIMAT
( Ibubapa & Pelajar )
PEMBAHAGIAN MENGIKUT BILIK
( Pelajar semak penempatan mengikut bilik))
SELESAI

23