Anda di halaman 1dari 1

Pengijazah : Sawal KeSetianmu (https://www.facebook.com/sawal.

fs)

ASSALAMU ALAIKUM WR. WB

AMALAN PEMBUKA PINTU REZKI

#di baca selesai sholad magrib

YA HAYYU YA QOYYUM BIROHMATIKA ASTAGHISU.117X

Wahai Zat Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri Sendiri, dengan segala rahmat Engkaulah aku
memohon bantuan"

ALLAHUMMA SHALLI WA SALLIM WA BARIK ALA SAYIDINA MUHAMMADIN WA


ALA ALIHI BI ADADI ANWAAIR-RIZQI WAL FUTUUHAATI, YAA BASITHAL-LADZI
YABSUTHUR-RIZQA LIMAN YASYAA-U BIGHAIRI HISAABIN, UBSUTHALAYNA
RIZQAN WASIAN MIN KULLI WIJHATIN MIN JAMIII GHAIBIKA BIGHAIRI MINNATIN
MAKHLUUQIN BIMAHDHI FADHLIKA WA KARAMIKA YA RAHMANU. 7x

Yaa Allah limpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahan atas junjungan kita Nabi Muhammad
saw dan kepada keluarganya, sebanyak bilangan rizki dan pintu-pintu rizki.

Wahai dzat yang Meluaskan rezki kepada orang yang dikehendaki tanpa hitungan. Anugerahkan
rizki yang luas bagi kami dari setiap penjuru dari perbendaharaan rizki-Mu yang gaib dengan tiada
makhluk lain yang iri, dengan anugerah dan kedermawanan-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.

#dibaca Selesai sholad subuh

ALLAHUMMA LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZHALIMIN.


117x

ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-
orang yang zalim.

ALLAHUMMA SHALLI WA SALLIM WA BARIK ALA SAYIDINA MUHAMMADIN WA


ALA ALIHI BI ADADI ANWAAIR-RIZQI WAL FUTUUHAATI, YAA BASITHAL-LADZI
YABSUTHUR-RIZQA LIMAN YASYAA-U BIGHAIRI HISAABIN, UBSUTHALAYNA
RIZQAN WASIAN MIN KULLI WIJHATIN MIN JAMIII GHAIBIKA BIGHAIRI MINNATIN
MAKHLUUQIN BIMAHDHI FADHLIKA WA KARAMIKA YA RAHMANU. 7x

Yaa Allah limpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahan atas junjungan kita Nabi Muhammad
saw dan kepada keluarganya, sebanyak bilangan rizki dan pintu-pintu rizki.

Wahai dzat yang Meluaskan rezki kepada orang yang dikehendaki tanpa hitungan. Anugerahkan
rizki yang luas bagi kami dari setiap penjuru dari perbendaharaan rizki-Mu yang gaib dengan tiada
makhluk lain yang iri, dengan anugerah dan kedermawanan-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.