Anda di halaman 1dari 2

sa rang da ging

tu dung ku cing

hi dung lo ceng

mang gis bu rung

ga sing pa rang

pi sang bin tang

ba wang ja gung