Anda di halaman 1dari 8

UJIAN BULAN MAC

BAHASA MALAYSIA (PENULISAN) TAHUN 1

Nama: Kelas:.

A. Padankan bentuk dengan gambar yang sesuai

/
MARKA
H

C. Padankan huruf dengan gambar yang sesuai


1

A
/
MARKA
H
E. Sebut suku kata. Kemudian, warnakannya berdasarkan gambar.
1 2
ma ta ma ro ti mi

3 4

1 sa ga tu ba ja ju

5 6
me ju ja ta li ka

7 8
bu la ku pe ta ti

9 10
gi gi 00 gu li
la la

/
MARKA
H

B. Tulis huruf besar atau huruf kecil


1 ............................ 2 ............................

A ............................
............................
............................
k ............................
............................
............................
............................ ............................

3 ............................ 4 ............................

h ............................
............................
............................
L ............................
............................
............................
............................ ............................

............................ 6 ............................
5

M ............................
............................ E ............................
............................
............................
............................
............................ ............................

7 ............................ 8 ............................

Y ............................
............................
............................
b ............................
............................
............................
............................ ............................

............................ 10 ............................
9

Q ............................
............................
f ............................
............................
............................
............................
............................ ............................

/
MARKA
H

F. Sebut suku kata. Kemudian, lengkapkan ayat.


ca ri li bu ka

1. Ini i________ Ahmad.

2. Ibu Ahmad be_______ sebuah


buku.
3. Ibu be______ Ahmad buku itu.

4. Ahmad ba______ buku


itu.
5. Ahmad su______ buku
itu.

/
MARKA
H

D. Tuliskan huruf vokal yang tertinggal berpandukan gambar.

a e i o u
k r e t a

c a w n

t g a

b l a

/
MARKA
r m a h H