Anda di halaman 1dari 1

SJK (T) LADANG REPAH

CARTA GANTT KELAB DOKTOR MUDA 2017


BI AKTIVITI
L J F M A M J J O S O N
1 Pembentukan/Mesyuarat AJK X
2 Pengenalan Doktor Muda X
3 Ikrar Doktor Muda X
4 Lagu Doktor Muda X
5 Mengenali Kemudahan X
Kesihatan
6 Cara menyampaikan mesej X
kepada Rakan dan Keluarga
7 Amalan kebersihan diri dan X
penjagaan
mata
8 Amalan kebersihan gigi X
9 Mencegah penyakit semasa X
10 Ujian Doktor Muda X
11 Amalan makanan sihat dan X
selamat
12 Lihat hidu rasa X
13 Cara hidup yang sihat X
14 Persediaan ke alam remaja X
15 Kenali ubat anda X
16 Nilai-nilai murni X
17 Minda sihat X
18 Pameran Doktor Muda/Tokoh X
Doktor Muda
19 Rawatan pertolongan cemas X
20 Permainan Kesihatan X