Anda di halaman 1dari 4

PENDIDIKAN SENI VISUAL

MINGGU: HARI: JUMAAT TARIKH: 11.09. 2015

Bahan Bantu Belajar:


Kelas: 5 Trusmadi
Alat Penyedut minuman, berus
9.00 10.00am lukisan,palet dan alatan lain yang
Masa:
sesuai.
Pendidikan Seni Visual Bahan Kertas lukisan,cat air/cat
Subjek:
poster dan bahan lain yang
Modul 2 : Membuat corak dan rekaan sesuai.
Aktiviti : Corak tidak terancang
Tema : Objek buatan manusia EMK: Keusahawanan, Kreativiti
Tajuk : Tanglung Hiasan
Standard dan Inovasi
Pembelajaran: 2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi 2.3 Ekspresi 2.4
Estetik Seni Kreatif Apresiasi
2.1.1 2.2.1 Seni
Unsur seni Mengenal 2.3.1
2.1.1.1 dan 2.3.2 2.4.1
2.1.1.2 menyatakan 2.3.3 2.4.2
2.1.1.3 jenis-jenis 2.3.4 2.4.3
media
4.1.2 2.2.1.1
Prinsip 2.2.1.2
rekaan
2.1.2.1 2.2.2 proses
2.1.2.2 dan teknik
2.2.2.1

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik tiupan dengan


Objektif menekankan bahasa seni visual.
2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya secara kreatif.
3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh corak tidak terancang yang terhasil
daripada teknik tiupan.
Aktiviti
Guru menerangkan definisi teknik tiupan dalam membuat corak tidak
terancang
Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
(EK1)
Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan media yang akan digunakan untuk
menghasilkan corak teknik tiupan.
Guru menunjuk cara membuat corak tidak terancang dengan teknik
tiupan.. (EK2)
Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan corak tidak terancang berpandukan langkah-
langkah yang ditunjukkan oleh guru. (EK3)(EK4)
Murid membentuk tanglung menggunakan hasil corak teknik tiupan..
Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya.
Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya
Murid memberikan ulasan karya (EK5)
Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan tanglung
hiasan berdasarkan empat Standard Kandungan.

PENDIDIKAN SENI VISUAL


MINGGU: HARI : Jumaat TARIKH: 28. 08. 2015

Bahan Bantu Belajar:


Kelas: 5 Kinabalu
Alat -
8.30 9.20 am Bahan - Kertas lukisan, gam dan
Masa:
gambar daripada bahan bercetak
Pendidikan Seni Visual dan bahan lain yang sesuai
Subjek:

Modul 1: Menggambar EMK: Keusahawanan, Kreativiti


Aktiviti : Montaj
dan Inovasi
Tema : Alam semula jadi
Standard Tajuk : hidupan dasar laut
Pembelajaran:
1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi 1.3 Ekspresi 1.4 Impak: (Refleksi)
Estetik Seni Kreatif Apresiasi
1.1.1 1.2.1 Seni
Unsur seni Mengenal 1.3.1
1.1.1.1 dan 1.3.2 1.4.1
1.1.1.2 menyatakan 1.3.3 1.4.2
1.1.1.3 jenis-jenis 1.4.3
media
1.1.2 1.2.1.1
Prinsip 1.2.1.2
rekaan
1.1.2.1 1.2.2 proses
1.1.2.2 dan teknik

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:


1. Mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada gambar teknik montaj.
Objektif 2. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media,serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.
3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya secara kreatif.
4. Menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh montaj.
Guru menyatakan definisi montaj.
Aktiviti Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh
montaj.
Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan media yang digunakan.
Guru menunjukcara menghasilkan latar belakang bagi menunjukkan
unsur ruang.
Guru menunjuk cara menghasilkan montaj pemandangan dasar laut.
Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.
Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya.
Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.
Memberi ulasan karya.

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan gambar montaj
berdasarkan empat Standard Kandungan.

PENDIDIKAN SENI VISUAL


MINGGU: HARI: Jumaat TARIKH: 05.09. 2015

Bahan Bantu Belajar: contoh


5 Trusmadi gambar mahkota
Kelas:
8.30 9.20am Alat Gunting
Masa:
Bahan Kad manila, kertas
Pendidikan Seni Visual warna, gam, labuci atau manik
Subjek:
dan bahan yang sesuai.
Modul 4 : Mengenal Kraf Tradisional
Aktiviti : Alatan Perhiasan Diri EMK: Keusahawanan, Kreativiti
Tema : Objek buatan manusia
dan Inovasi
Standard Tajuk : Cucuk Sanggul
Pembelajaran: 4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi 4.3 Ekspresi 4.4
Estetik Seni Kreatif Apresiasi
4.1.1 4.2.1 Seni
Unsur seni Mengenal 4.3.1
4.1.1.1 dan 4.3.2 4.4.1
4.1.1.2 menyatakan 4.3.3 4.4.2
4.1.1.3 jenis-jenis 4.3.4 4.4.3
media
4.1.2 4.2.1.1
Prinsip 4.2.1.2
rekaan
4.1.2.1 4.2.2 proses
4.1.2.2 dan teknik
4.2.2.1

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

1. Melakar bentuk cucuk sanggul diatas kadbod.


Objektif
2. Mengunting kadbod bentuk cucuk sanggul
3. Menghias cucuk sanggul mengikut kreativiti
sendiri
4. Membuat ulasan mengenai karya sendiri
dihadapan kelas
Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh gambar cucuk sanggul
Guru menyatakan kegunaan cucuk sanggul
Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada cucuk
sanggul (EK1)
Aktiviti
Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan media yang akan digunakan dalam
penghasil cucuk sanggul.
Guru menunjuk cara menghasilkan cucuk sanggul.(EK2)
Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan cucuk sanggul berpandukan langkah-
langkah yang ditunjukkan oleh guru. (EK3)(EK4)
Murid membuat kemasan mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
Murid memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri.
Murid membuat ulasan tentang karya rakan.
Murid menyatakan fungsi cucuk sanggul (EK5)

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan cucuk


Penilaian PdP: sanggul berdasarkan empat Standard Kandungan.