Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK : KELAB ICT TAHUN 2016-2020

VISI : Melahirkan pelajar yang aktif, berkemahiran dan kreatif dalam merealisasikan kecemerlangan dalam
Bidang ICTmenjelang 2016-2020

MISI : 1) Membina dan menguasai kemahiran dalam bidang ICT secara professional
2) Memupuk minat pelajar dalam bidang ICT
3) Memupuk nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik kepada pelajar seperti
bekerjasama, bertanggungjawab , beretika terhadap peralatan dan perisian ICT.
4) Menonjolkan daya kreativiti melalui program-program yang dijalankan.

Matlamat Strategik : Memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar yang berminat untuk mempelajari kemahiran ICT secara
profesional.

Objektif Khusus : 1) Memupuk minat dalam bidang ICT


2) Menonjolkan daya kreativiti penggunaan terhadap perisian multimedia

ANALISIS SWOT

BIL. OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN


1 Memupuk minat dalam Mempunyai pelajar yang - Pelajar kurang Menjadikan persatuan Jumlah pelajar
bidang ICT berminat dan mendapat pengalaman di yang cemerlang pesatuan ini terlalu
berkemampuan untuk peringkat sekolah rendah ramai dan
memajukan persatuan kebanyakan adalah
- Pelajar kurang yakin kelas yang
tentang kebolehan bermasalah
mereka.

2 Menonjolkan daya Mempunyai pelajar yang Komputer yang ada di Mempunyai tenaga Jumlah pelajar
kreativiti penggunaan berminat dan makmal tidak memenuhi pengajar yang mahir pesatuan ini terlalu
terhadap perisian berkemampuan untuk spesifikasi yang cukup dan berkemampuan ramai dan
multimedia memajukan persatuan bagi menghasilkan untuk memajukan kebanyakan adalah
sesuatu yang menarik persatuan kelas yang
bermasalah

1
PELAN STRATEGIK SMK PANTAI REMIS
TAHUN 2016-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


SKRA KO KURIKULUM SMKPR-PS/01
Sekolah SMK PANTAI REMIS
Bidang/Unit Kelab ICT

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2016 2017 2018
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator yang boleh
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) diukur)

PEMBANGUNAN Pelajar kurang memberi Menjalankan kempen dan 1. Pendaftaran Kehadiran dan keahlian 50% 90%
MURID komitmen dan kehadiran budaya ICT di peringkat 2. Ahli baru Kelab ICT semakin
yang tidak memuaskan sekolah 3. Mesyuarat Agong meningkat
persatuan
4. Carta organisasi dan
Papan Kenyataan
5. Tayangan Video dan
Jualan
PEMBANGUNAN Penguasaan pelajar dalam Memperkasa Program 1. Latihan amali Kemahiran ICT Pelajar 60% 95%
MURID bidang ICT masih rendah Berbentuk ICT dengan penghasilan blog. meningkat.
kaedah yang lebih 2. Latihan amali
menarik suntingan gambar
menggunakan
Adobe Photoshop
3. Kuiz ICT

*taip mana yang berkenaa

2
PELAN TAKTIKAL SMK PANTAI REMIS

TAHUN 2016-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


SKRA KO KURIKULUM SMKPR-PS/02
Sekolah SMK PANTAI REMIS
Bidang/Unit KELAB ICT
Strategi Menjalankan kempen dan budaya ICT di peringkat sekolah
Pelan Tindakan

3
Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1 Pendaftaran Pelajar Guru penasihat Jan - Borang pendaftaran 100%
Ahli baru berminat pelajar
menjadi ahli didaftarkan
dapat di
daftarkan

2 Mesyuarat Agong persatuan Merancang Guru persatuan Januari - Laporan mingguan Guru dan
aktiviti dengan semua ahli
lebih sistematik persatuan

3 Carta organisasi dan Papan AJK diberi Guru penasihat Februari - Carta organisasi AJK
Kenyataan mandat Persatuan
menjalankan
tugas masing-
masing dengan
sebaik mungkin

4 Tayangan Video Pelajar Guru penasihat Julai RM 150 Laporan dan rekod Semua
didedahkan pelajar
dengan ICT
dengan video
yang menarik
5 Gerai Jualan Mencungkil Guru penasihat Julai RM 50 Laporan dan rekod Semua
bakat usahawan pelajar
pelajar

4
PELAN TAKTIKAL SMK PANTAI REMIS

TAHUN 2016-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


SKRA KO KURIKULUM SMKPR-PS/02
Sekolah SMK PANTAI REMIS
Bidang/Unit KELAB ICT
Strategi Memperkasa Program Berbentuk ICT dengan kaedah yang lebih menarik
Pelan Tindakan

5
Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1 Penghasilan blog 1 Meningkatkan Guru penasihat Jan - Ogos -Capaian - Laporan dan 45% ahli 85% ahli
ICT kreativiti murid internet rekod memiliki memiliki
dalam -Komputer - Blog Peribadi blog blog
penghasilan blog peribadi peribadi
masing- masing-
2 Mengenal pasti masing masing
murid sekolah
yang mempunyai
kemahiran
menggunakan
komputer
3 Memupuk minat
murid sekolah
terhadap aktiviti
yang melibatkan
penggunaan
komputer.

2 Penghasilan 1 Meningkatkan Guru persatuan Jan - Ogos -Komputer - Laporan dan rekod Guru dan
poster kreativiti murid -Perisian - Poster semua ahli
menggunakan dalam Adobe persatuan
Adobe Photoshop penghasilan Photosho
poster
p
2 Mengenal pasti
murid sekolah
yang mempunyai
kemahiran
menggunakan
kamera dan
komputer
3 Memupuk minat
murid sekolah
terhadap aktiviti
yang melibatkan
penggunaan
6
CARTA GANT KELAB ICT

Bil. Aktiviti Jan Feb. Mac Apr. Mei Jun Jul Ogos November

1 Mesyuarat Agong

2 Papan kenyataan ICT

3 Penghasilan blog ICT

4 Penghasilan poster menggunakan Adobe Photoshop

5 Kuiz ICTL

7
PELAN OPERASI 1
KELAB ICT

Nama Projek Penghasilan blog ICT

Objektif 1 Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog


2 Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer
3 Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Komputer SMK Pantai Remis

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab


1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang
1.2.1 Rekabentuk
1.2.2 Kandungan
1.2.3 Gambar / Foto
Kursus pendek tentang penggunaan blog
Pengumpulan Bahan
Proses pembangunan blog Kelab ICT
5.1 Pemantauan
5.2 Penilaian

8
5.3 Penambahbaikan
Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan
Kemahiran pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2
KELAB ICT

Nama Projek Penghasilan poster Kelab ICT SMK Pantai Remis menggunakan Adobe Photoshop
Objektif 1 Ahli Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan poster
2 Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer
3 Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Tempoh Feb-Julai
Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Komputer SMK Pantai Remis

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab


1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang
1.2.1 Rekabentuk
1.2.2 Kandungan
1.2.3 Gambar / Foto
Kursus pendek tentang penggunaan perisian Adobe Photoshop
Pengumpulan Bahan
Proses penghasilan poster Kelab ICT
5.1 Pemantauan
5.2 Penilaian
5.3 Penambahbaikan

9
1.1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab
1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang
1.2.1 Rekabentuk
1.2.2 Kandungan
1.2.3 Gambar / Foto
Kursus pendek tentang penggunaan blog
Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan
Kemahiran pelajar
Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas.
Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

10