Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TEMA PERPADUAN

TAJUK Jiran Baharu

STANDARD 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


PEMBELAJARA menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan
N sesuatu situasi secara bertatasusila.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


i. berbual tentang jiran baharu menggunakan tiga kata panggilan
hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila.
ii. melengkapkan dialog dengan tiga kata panggilan yang sesuai
berpandukan gambar.

AKTIVITI 1. Murid menonton video.


2. Murid dan guru bersoal jawab berdasarkan video. (kemahiran
mendengar dan bertutur)(SP1.4.2)
3. Murid diminta membaca dialog yang diberikan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
4. Murid dan guru bersoal jawab tentang kata panggilan hormat yang
terdapat dalam dialog. (peta buih)
5. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan.
6. Setiap kumpulan diberikan sekeping gambar (lampiran 1).
7. Dalam kumpulan, murid diminta meneliti gambar yang dan mengisi
dialog dengan kata panggilan hormat yang sesuai dalam gambar
yang diberikan.(KBAT mencipta)
8. Murid melakonkan dialog ringkas yang dibina. (kemahiran
mendengar dan bertutur)(SP1.4.2)

Pemulihan: Murid berbual tentang gambar dengan kata panggilan


hormat yang sesuai. (lampiran 2)

Pengayaan: Murid berbual dan melengkapkan dialog dengan kata


panggilan hormat yang sesuai. (lampiran 3)

PENGISIAN i. Ilmu : Kajian Tempatan, Pendidikan Sivik


KURIKULUM ii. Nilai : Kerjasama, hormat-menghormati, semangat kejiranan
iii.EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK
iv. KBT : KP, KB, BCB

SISTEM i. Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk


BAHASA ii. Kosa kata : berpindah, menyiram, melawat, menjemput,
mengecat
iii.Sebutan dan intonasi
BAHAN BANTU video dan teks dialog, lembaran kerja
BELAJAR
PENILAIAN P&P Murid berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.

REFLEKSI 12 daripada 13 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


Seorang murid diberi bimbingan khas selepas di luar waktu PdP.