Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5

Tarikh
Masa 60 minit
Kelas 5
Bidang SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
Tajuk Rangkaian Komputer
Standard 1.0
Kandungan
Standard 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Menerangkan konsep rangkaian
2. Menerangkan medium rangkaian wayar dan tanpa
wayar
3. Menyatakan kegunaan rangkaian
4. Membuat ilustrasi model rangkaian

Aktiviti 1. Murid di bawa ke makmal komputer.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Muridmmenerangkan konsep rangkaian
4. Murid menerangkan medium rangkaian wayar dan
tanpa wayar
5. Murid menyatakan kegunaan rangkaian
6. Murid membuat ilustrasi model rangkaian
7. Murid mendengar guru membuat pengukuhan
tentang isi pelajaran.
8. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif, TMK


Nilai Murni Berdisiplin, berkerjasama dan mematuhi arahan
PdP Abad 21 Literasi teknologi, maklumat dan komunikasi
BBM Buku teks, buku latihan, komputer, LCD Projektor
Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..