Anda di halaman 1dari 14

Nama : ... Kelas : ......

Matematik
Kertas 2
MAC
1 Jam

0
1 MATEMATIK
5 KERTAS 2
/ Satu jam
2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas Untuk Kegunaan Pemeriksa


kamu pada petak yang disediakan. Kod Pemeriksa
Markah Markah
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Soalan
Penuh Diperolehi
1 2
3. Jawab semua soalan. 2 2
3 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam 4 3
ruang yang disediakan dalam kertas 5 3
soalan. 6 3
7 4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini
8 4
boleh membantu kamu untuk mendapatkan
9 5
markah.
10 5
11 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat. 12 5
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 13 5
14 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 15 5
mengikut skala kecuali dinyatakan. Jumlah 60

8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
1

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

17263
Rajah 1

(i) Tukarkan nombor perpuluhan itu kepada nombor bercampur.


[1 markah]

(ii) Bundarkan nombor perpuluhan itu kepada dua tempat perpuluhan.


[1 markah]

2
2 Rajah 2 menunjukkan bilangan oren dan epal yang dibeli oleh Suresh.

OREN EPAL
15 biji 22 biji

Rajah 2

(i) Berapakah nisbah bilangan oren kepada bilangan epal? [1 markah]

(ii Berapakah nisbah bilangan epal kepada jumlah keseluruhan? [1 markah]


)

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
2

3 Rajah 3 menunjukkan suatu garis nombor.

4 000 Y X 5 000

Rajah 3

Kedudukan X adalah di tengah-tengah antara 4 000 dan 5 000 manakala


kedudukan Y adalah di tengah-tengah antara 4 000 dan X.

(i) Hitung nilai X. [1 markah]

(ii 7
daripadaY = [3
) 10
markah]

4 Rajah 4 menunjukkan waktu Puan Tan mula menyediakan sarapan.

Rajah 4

(i) Tuliskan waktu itu dalam sistem 12 jam. [1 markah]

(ii 1
Puan Tan pergi ke pasar 1 jam selepas waktu yang ditunjukkan.
) 2
Nyatakan, dalam sistem 24 jam, waktu dia pergi ke pasar. [2 markah]

3
[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
3

5 Rajah 5 menunjukkan jumlah jisim bagi seekor ikan dan seekor ayam yang dibeli
oleh Rozilah.

Rajah 5

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, ayam dan ikan tersebut. [1 markah]

(ii Rozilah perlu membayar sebanyak RM33.60 bagi pembelian di atas. Jisim ikan
) 1
ialah 1 kg. Harga kg ikan adalah RM8.
2
Hitung harga ayam itu. [2 markah]

3
[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
4

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
5

6 Rajah 6 menunjukkan sehelai kertas berbentuk segi empat tepat.

10 cm

15 cm
Rajah 6

(i) Hitung luas kertas itu. [1 markah ]

(ii) Keseluruhan permukaan kertas itu hendak ditutup dengan kertas warna
segi empat sama bersisi 5 cm.
Berapakah bilangan kertas warna yang diperlukan untuk menutup keseluruhan
permukaan itu? [ 2 markah ]

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
6

7 Jadual 7 menunjukkan mata yang diperolehi tiga rumah sukan. Rumah Merah adalah
naib johan dan matanya tidak ditunjukkan.

Rumah sukan Mata


Hijau 309
Merah
Biru 237
Kuning 268

Jadual 7

(i) Rumah Hijau menjadi johan dengan kelebihan 16 mata daripada Rumah Merah.
Hitung mata Rumah Merah. [2 markah]

(ii Berapakah beza mata di antara rumah tempat keempat dengan


) Rumah Merah? [2 markah]

7
8 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah kereta.
4

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
7

RM34 900

Rajah 8
(i) Nyatakan harga kereta itu dalam perkataan. [1 markah]

(ii Encik Ahmad hendak membeli kereta itu. Cukai 6% dikenakan atas pembelian
) kereta itu.
Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad?
[3 markah]

9 Puan Lim berada di London. Jam tangannya menunjukkan pukul 1:20 p.m. iaitu
8 jam lebih lewat daripada waktu di Kuala Lumpur. Manakala pada masa yang sama
waktu di Osaka, Jepun menunjukkan Jam 2220.

(i) Pukul berapakah waktu di Kuala Lumpur ketika Puan Lim berada di London?
[1 markah]

(ii) Berapakah beza waktu di antara Kuala Lumpur dan Osaka ? [ 1 markah ]

(iii) Puan Lim bertolak dari London ke Kuala Lumpur pada hari Ahad, Jam 0520.
Tempoh penerbangan di antara London dan Kuala Lumpur ialah
14 jam 15 minit.
Nyatakan hari dan waktu ketika Pn. Lim tiba di Kuala Lumpur.
[ 3 markah ]

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
8

1 Rajah 10 menunjukkan sebuah tangki yang berisi air.


0

4 m

2m
6m

Rajah 10

(i) Hitung luas tapak, dalam m2, tangki itu. [1 markah]

(ii) Hitung isi padu air, dalam m3, jika separuh daripada tangki itu diisi air.
[2 markah]

(iii Puan Amirah menyediakan 2 buah tangki yang sama saiz seperti di bawah.
)

3m
1m
k
Berdasarkan jawapan (ii) di atas, kesemua air di dalam tangki hendak
dituang sama banyak ke dalam 2 buah tangki yang disediakan.
Hitung, dalam m, nilai k. [2 markah]

10

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
9

11 Rajah 11 menunjukkan kedudukan rumah Ali pada satah Cartes.

7
6
5
Ali
4
3

x
0 1 2 3 4 5 6 7

Rajah 11

(i) Apakah koordinat rumah Ali? [1 markah]

(ii) Kedudukan rumah Siti ialah 2 unit mengufuk dari titik asalan dan jarak
mencancang adalah 2 kali jarak mengufuk.
Nyatakan koordinat kedudukan rumah Siti. [2 markah]

(iii) Berpandukan skala 1 petak mewakili 15 km, nyatakan jarak rumah Siti dari
rumah Ali. [2 markah]

11

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
10

1 Jadual 12 menunjukkan warna kegemaran sekumpulan murid.


2

Warna Bilangan murid


Merah 14
Kuning 16
Ungu 10

Jadual 12

(i) Nyatakan warna yang paling digemari. [1


markah ]

(ii) Liza menyatakan 25% daripada semua murid itu gemar kepada warna ungu.
Betulkah pernyataan Liza? [2
markah]

(iii Lengkapkan graf palang di bawah berdasarkan jadual di atas. [2 markah]


)
Bilangan WARNA KEGEMARAN MURID
murid

20

16

12

4
Warna
12 Merah Kuning Ungu

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
11

1 Encik Ahmad membeli 20 unit telefon pintar dengan harga RM1 900 seunit untuk dijual
3 dikedainya. Harga jual seunit ialah RM2 800.

(i) Encik Ahmad telah menjual 12 unit telefon pintar.


Berapakah jumlah keuntungannya? [ 2 markah ]

(ii) Baki telefon pintar itu diberi diskaun 15% sempena jualan mega di kedainya.
Berapakah keuntungan Encik Ahmad selepas menjual baki telefon pintar itu?
[ 3 markah ]

13

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
12

1 Rajah 14 ialah piktograf yang tidak lengkap yang menunjukkan keuntungan Puspa dalam
4 empat hari.

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

Petunjuk : mewakili RM30


Rajah 14

(i) Keuntungan yang diperoleh pada hari Jumaat ialah RM135.


Lukis bilangan pada jadual di atas yang menunjukkan keuntungan pada hari
tersebut. [2 markah]

(ii) Hitung min keuntungan Puspa dalam sehari. [3 markah]

14

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT
13

1 Rajah 15 menunjukkan sebuah papan tanda yang diletakkan di suatu tempat pada
5 sebatang jalanraya.

Bandar Aman
316 km
Bandar
Bandar Damai Aman
Bandar Damai
90 km

Rajah 15

Bandar Damai, Bandar Aman, Kampung Permai dan Kampung Sentosa terletak
di sepanjang jalan itu.

(i) Jika Bala berada di Bandar Damai dan hendak menuju ke Bandar Aman, hitung
jarak perjalanannya, dalam km. [2 markah]

(ii) Kedudukan Kampung Permai adalah 17 km sebelum Bandar Damai dan Kampung
Sentosa adalah 38 km sebelum Bandar Aman.
Sarah memandu dengan kadar kelajuan 90 km/jam dari Kampung Permai
ke Bandar Aman melalui jalanraya tersebut.
Selepas memandu selama 3 jam, nyatakan samada Sarah telah melalui atau belum
melalui Kampung Sentosa.
Buktikan kenyataan kamu. [3 markah]

15

KERTAS SOALAN TAMAT 5

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT

Anda mungkin juga menyukai