Anda di halaman 1dari 2

SJK(C) CHONG SAN, SUNGAI BURUNG

PELAN TAKTIKAL 2017

BIDANG: KURIKULUM
UNIT: PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Bi Aktiviti Objektif Tempoh Kos (RM) & Kumpulan Tindakan Petunjuk Prestasi
l Pelaksana Sumber Sasaran (Menyediak
an an kertas
kerja &
AJK)

1 Program Membina kelakuan Sepanjan Panitia Murid Ustaz Program


Tasmik baik di kalangan g Tahun Pendidikan Tahun 1 dilaksanakan
murid melalui rutin Islam hingga 6
harian
2 Program Membina akhlak Mei Panitia Murid Ustaz Program
Kem terpuji dan menjauhi Pendidikan Tahun 1 dilaksanakan
Bestari perlakuan buruk. Islam hingga 6
Solat

3 Pertanding Membina akhlak Ogos Panitia Murid Ustaz Program


an terpuji dan menjauhi Pendidikan Tahun 1 dilaksanakan
Bercerita perlakuan buruk. Islam hingga 6
Kisah Nabi

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

_____________ ____________
(AHMAD SHAHIR BIN MAT AMIN) (PN. TAN CHU TICK)
Ketua Panitia Pendidikan Seni Guru Besar
SJK( C ) Chong San SJK (C ) Chong San