Anda di halaman 1dari 5

Sample dan format surat rayuan I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nama & Alamat

Tarikh:

Kepada

Ketua Cawangan Trafik,

Ibu Pejabat Polis Daerah

Seberang Perai Utara,

Polis Diraja Malaysia,

Jln. Heng Choon Thian

12000 Butterworth,

Seberang Perai Utara,

Pulau Pinang.

Tuan,

Rayuan Dikurangkan Kadar Kompaun Kesalahan Saman Trafik

Saya seperti nama diatas ingin memohon jasa baik tuan agar dapat mengurangkan kadar kompaun
saman trafik atas kesalahan yang dilakukan oleh saya ke atas saman nombor
, kenderaan nombor .

2. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini dan diharap pihak tuan dapat memberi
pertimbangan yang sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nama & tandatangan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sample dan format surat rayuan II

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nama,

Alamat sendiri.

__________________________________________________________

Ketua Polis Daerah Padang Besar,

Ibupejabat Polis Daerah

Padang Besar

Polis Diraja Malaysia,

02100 Padang Besar,

Perlis 19hb September 2011

Tuan,

Rayuan Mengurangkan Kadar Saman, No Saman XXXXX, No Kenderaan ABC XXX.

Murujuk kepada perkara di atasm saya ingin memohon jasa baik pihak tuan untuk mengurangkan
kadar saman yang dikenakan ke atas saya.

2. Saya merayu agar kadar saman yang dikenakan ke atas saya dikurangkan kerana:-

i) Masalah keewangan, bebanan keluarga yang tinggi.

ii) Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya di masa hadapan.

3. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jasa baik pihak tuan.
Sekian Terima Kasih.

Yang Benar,

______________

(Nama Penuh)
(Alamat Surat Menyurat)Tarikh :_______Rujukan Saman No XXXXXXX
_____________________________________________________________Ketua Trafik Daerah,Trafik
Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching,Kuching, SarawakPENGURANGAN KADAR KOMPOUN SAMAN
TRAFIK NO xxxxx ATASKESALAHAN XXXXXXXMerujuk kepada perkara diatas.2. Saya memohon
kepada pihak tuan supaya dapat mengurangkan kadarkompoun kes ini memandangkan saya
sekarang masih belajar di tempatpengajian awam dan kurang mampu untuk membayar kadar
kompaun yangtinggi.3. Saya berharap tuan dapat mepertimbangkan rayuan ini dan saya
berjanjitidak akan mengulangi kesalahan tersebut.Terima kasih.Yang benar,( nama sendiri)

Anda mungkin juga menyukai