Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr. Wb..

Marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya


mengharap agar doa kita
dikabulkan oleh Allah SWT.
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil alamin

Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii niamahu wa yukaafii mazii


dah.Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika waazhiimi sulthaanik.

Allahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad waalaa alihi sayyidina Muhammad.

Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim


Puji syukur kami panjatkan kehadiratMu ya Allah, karena atas kasih dan sayangMu
kamimasih dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka Upacara Penutupan Diklat
Prajabatan Kategori 1 dan 2 Angkatan 1, 2 dan 3 ini dengan keadaan sehat walafiat.

YaAllah..
dengan rahmatMu kami bersyukur, dan mohon ridho Mu atas terlaksananya diklat ini dengan
baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat.
Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah dilalui menjadi amal yang
sholeh, dan penuh rahmatMu serta momen yang bermanfaat didalam tugas-tugas kami
berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran
didalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat.

Ya Allah ya Robbi, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami, untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas kami.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dan dosa para pemimpin kami.
Rabbana dholammna anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna
minal khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul alim watub alaina inaka anta
tauwaburakhim
Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun wajalna lil muttaqiina
imaamaa Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil- akhirati hasanatan wa qinaa
adzaban-naar.
Subhana rabbika rabbil izati ama yasifun.. Wassalamunalal mursa lin Walhamdulillahi
robbil alamin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.