Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5

Tarikh
Masa 60 minit
Kelas 5
Bidang SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
Tajuk Peranti Rangkaian Komputer
Standard Kandungan 2.0
Standard Pembelajaran 2.1, 2.2, 2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Menamakan peranti rangkaian.
2. Menerangkan fungsi peranti rangkaian.
3. Menilai dan membanding keupayaan peranti rangkaian.

Aktiviti 1. Murid di bawa ke makmal komputer.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menamakan peranti rangkaian.
4. Murid menerangkan fungsi peranti rangkaian.
5. Murid menilai dan membanding keupayaan peranti
rangkaian.
6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi
pelajaran.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti dan inovatif, TMK
Nilai Murni Berdisiplin, berkerjasama dan mematuhi arahan
PdP Abad 21 Pemikiran kritis, penyelesaian
BBM Buku teks, buku latihan, komputer, LCD Projektor
Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..