Anda di halaman 1dari 21

SULIT 018/1

Kertas 1
(40 markah)

Baca dengan teliti.Pilih satu jawapan sahaja

1. Rajah 1 menunjukkan sejenis pokok.

Rajah 1

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai jenis akar yang serupa dengan
tumbuhan tersebut?

1
SULIT 018/1

2. Rajah 2 menunjukkan sejenis alat yang digunakan untuk ukuran masa.

Rajah 2

Antara yang berikut, yang manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama
seperti alat itu?

3. Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti pengukuran tentang isi padu guli.

2
SULIT 018/1

Rajah 3

Berapakah isi padu bagi sebiji guli?

A 10 cm3
B 30 cm3
C 50 cm3
D 130 cm3

4. Maklumat berikut adalah tentang sejenis haiwan.

Bernafas melalui insang semasa kecil


Bernafas melalui peparu apabila dewasa

Apakah haiwan yang boleh mewakili maklumat di atas?

A Ular
B Katak
C Buaya
D Cicak

5. Rajah 4 menunjukkan sehelai daun hijau.

3
SULIT 018/1

Apakah proses yang dilakukan oleh daun itu?

A Respirasi
B Fotosintesis
C Transpirasi
D Tranformasi

6. Rajah 5 menunjukkan empat jenis buah, P, Q, R dan S.

Rajah 5

Antara buah berikut, yang manakah dipencarkan oleh angin?

A P dan Q
B R dan S
C Q dan R
D P dan S

7. Sesetengah haiwan memastikan kemandirian spesiesnya dengan membawa telurnya


bersama-sama sehingga menetas.
Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai tabiat itu?

A Lipas
B Siput babi
C Labah-labah
D Kala jengking

4
SULIT 018/1

8. Rajah 6 menunjukkan tiga jenis haiwan.

Rajah 6

Apakah kepentingan haiwan-haiwan itu melindungi dan menjaga anaknya?

A Kemandirian spesies
B Pemuliharaan spesies
C Pemeliharaan spesies
D Pertumbuhan spesies

9. Rajah 7 menunjukkan satu litar elektrik lengkap.

Rajah 7

Antara simbol berikut, yang manakah boleh mewakili setiap komponen elektrik itu dengan
betul?

A P
B Q
C R
D S

5
SULIT 018/1

10. Rajah 8 menunjukkan empat litar elektrik , P, Q, R dan S.

Rajah 8

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan nyalaan mentol yang paling cerah?

A P
B Q
C R
D S

11. Apakah maksud suhu sesuatu cecair?

A Kandungan bahan dalam cecair


B Darjah kepanasan cecair
C Kandungan haba dalam cecair
D Paras cecair dalam bekas

12. Rajah 9 kabel elektrik.

Rajah 9

Kabel ini dipasang dengan longgar antara tiang-tiang. Apakah tujuan ianya berbuat demikian?

A Lebih banyak tenaga elektrik dapat mengalir


B Kabel dapat mengembang pada waktu panas
C Tenaga elektrik dapat mengalir dengan mudah
D Kabel boleh mengecut tanpa terputus pada waktu sejuk

6
SULIT 018/1

13. Jadual 10 menunjukkan jumlah cahaya yang berbeza menembusi beberapa jenis
bahan.

Jadual 10

Antara yang berikut, yang manakah boleh mewakili bahan R?

I. I Kertas surih

II. Kaca jernih

III. Bongkah kayu

IV. IV Prisma kaca

A II dan IV
B I dan III
C I dan IV
D III dan IV

14. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bahan X.

Ahmad memasukkan bahan X ke dalam


sebuah bekas P dan bekas Q. Dia
mendapati bahan X mengikut bekas P dan
bekas Q.

Apakah bahan X?

A Buku
B Pensel
C Polisterina
D Larutan gula

15. Proses kondensasi ialah proses perubahan keadaan bahan dari gas menjadi cecair.
Antara situasi berikut, yang manakah menunjukkan proses itu?

A Ais berubah menjadi air

7
SULIT 018/1

B Pakaian menjadi kering di ampaian


C Pembentukkan embun pada waktu pagi
D Air dididihkan sehingga menjadi wap air

16. Apakah proses yang berlaku apabila gas berubah menjadi cecair?

A Proses pendidihan
B Proses kondensasi
C Proses penyejatan
D Proses peleburan

17. Rajah 11 menunjukkan proses pembentukan awan dan hujan.

Rajah 11

Apakah perubahan keadaan jirim yang berlaku pada proses P dan Q?

A W
B X
C Y
D Z

18. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis mikroorganisma.

Mikroorganisma paling kecil


Susah untuk dihapuskan
Banyak mendatangkan kesan buruk

8
SULIT 018/1

Apakah mikroorganisma yang mempunyai ciri-ciri tersebut?

A Virus
B Fungi
C Bakteria
D Protozoa

19. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri mikroorganisma?

I. I Mikroorganisma boleh bernafas

II. II Mikroorganisma boleh membiak

III. III Semua mikroorganisma boleh membuat makanan sendiri

IV. IV Semua mikroorganisma berguna

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

20. Antara yang berikut, yang manakah ialah langkah yang betul untuk mengukur suhu
bagi air yang terdapat di dalam sebuah bikar yang sedang dipanaskan?

P -
Pegang batang termometer secara tegak dengan bebulinya di bahagian
bawah

Q-
Masukkan bebuli ke dalam air sehingga menyentuh dasar bekas

R-
Rekodkan bacaan suhu dengan segera sebelum aras merkuri berhenti
bergerak

S -
Pastikan mata berada separas dengan meniskus merkuri semasa
mengambil bacaan suhu

A S dan Q
B P dan R
C R dan Q

9
SULIT 018/1

D P dan S

21. Rajah 12 menunjukkan sejenis alat.

Rajah 12

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perubahan tenaga yang betul bagi alat itu?

A Tenaga kimia---------->Tenaga elektrik---------->Tenaga cahaya + Tenaga haba


B Tenaga elektrik---------->Tenaga cahaya
C Tenaga kimia---------->Tenaga haba + Tenaga cahaya
D Tenaga elektrik---------->Tenaga kinetik---------->Tenaga haba + Tenaga bunyi
22. Rajah 13 menunjukkan satu litar elektrik.

Rajah 13

Antara yang berikut, yang manakah komponen yang boleh menghasilkan cahaya?

A P
B Q
C R
D S

10
SULIT 018/1

23. Rajah 14 menunjukkan tiga jenis magnet, P, Q dan R.

Rajah 14
Apakah magnet P, Q dan R?

A W
B X
C Y
D Z
24. Rajah 15 menunjukkan ketulan ais di dalam gelas.

Rajah 15

Antara yang berikut, yang manakah situasi yang menunjukkan ais tidak berubah bentuk?

A Biarkan di atas meja selama beberapa minit


B Simpan di dalam bekas yang kedap udara

11
SULIT 018/1

C Masukkan air panas ke dalam gelas


D Simpan di dalam ruang sejuk beku

25. Maklumat berikut menunjukkan empat jenis bahan.

Antara bahan berikut, yang manakah mempunyai bentuk dan isi padu tetap?

A Span dan syiling


B Air dan span
C Susu dan syiling
D Air dan susu

26. Rajah 16 menunjukkan suatu alat.

Rajah 16

Apakah kegunaan alat itu?

A Mendengar bunyi yang perlahan


B Merasa sesuatu bahan makanan
C Melihat sesuatu yang sangat seni

12
SULIT 018/1

D Mengukur jisim sesuatu objek

27. Rajah17 menunjukkan empat jenis objek.

Rajah 17

Antara yang berikut, yang manakah diperbuat daripada bahan semula jadi?

A Khemah
B Kerusi kayu
C Berus gigi
D Baju hujan
28. Maklumat berikut menunjukkan empat jenis objek.

Tayar
Baldi
Telefon
Pasu tembikar

Antara yang berikut, yang manakah bahan semula jadi?

A Tayar dan baldi


B Telefon dan pasu tembikar
C Tayar dan pasu tembikar
D Baldi dan telefon

29. Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri logam?

13
SULIT 018/1

A Tenggelam di dalam air


B Menyerap air
C Berkilat apabila digosok
D Boleh dileburkan

30. Rajah 18 menunjukkan sebuah kereta lumba.

Rajah 18

Kereta lumba mempunyai kestabilan yang baik kerana

I. I reka bentuk yang cantik

II tapak yang luas

III pusat graviti yang rendah

II. IV tayar yang lebih besar

A IV sahaja
B I dan IV sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III sahaja

31. Rajah 19 menunjukkan empat bentuk, J, K, L, dan M.

14
SULIT 018/1

Rajah 19

Antara yang berikut, yang manakah paling tidak stabil?

A J
B K
C L
D M

32. Rajah20 menunjukkan satu fenomena.

Rajah 20

Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang fenomena itu?

A Bulan beredar mengelilingi Bumi dan pada masa yang sama Bulan dan Bumi beredar
mengelilingi Matahari
B Bulan, Bumi dan Matahari berputar pada paksinya dari barat ke timur
C Bulan berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi Bumi
D Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur

33. Konjuntivitis dan cacar air merupakan penyakit yang berjangkit yang disebabkan oleh
mikroorganisma.
Apakah langkah untuk mencegah penyakit itu daripada merebak?

I. I Tutup mulut ketika bersin atau batuk

II Tidur di dalam bilik yang berhawa dingin

III Elakkan berkongsi barang-barang peribadi

15
SULIT 018/1

II. IV Sentiasa bersalaman dengan pesakit

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

34. Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis pengangkutan darat.

Pilih urutan yang betul bagi menunjukkan perkembangan teknologi dalam bidang itu.

A W, X, Y, Z
B Y, X, W, Z
C W, Z, Y, X
D Z, Y, X, W

35. Rajah 21 menunjukkan satu penyiasatan.

16
SULIT 018/1

Rajah 21

Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan selepas dua minggu.

Jadual 1

Apakah yang menyebabkan objek dalam tabung uji R tidak berkarat?

I. I Tabung uji R tiada udara

II Objek dalam tabung uji R dibuat daripada kaca

III Objek dalam tabung uji R adalah sudu besi

II. IV Tabung uji R ada air

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

36. Rajah 22 menunjukkan satu pemerhatian bagi suatu penyiasatan tentang tumbuhan.

17
SULIT 018/1

Rajah 22

Apakah kesimpulan terbaik bagi penyiasatan itu?

A Tumbuhan bergerak balas terhada air


B Tumbuhan bergerak balas terhadap graviti
C Tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya
D Akar tumbuhan bergerak balas terhadap graviti manakala pucuk bergerak balas terhadap
cahaya Matahari.

37. Rajah 23 menunjukkan dua batang kayu, R dan S.

Rajah 23

Antara yang berikut, manakah pemerhatian yang betul tentang kayu R dan kayu S?

A Kayu R lebih panjang daripada kayu S


B Kayu S lebih pendek daripada kayu R
C Kayu R lebih pendek daripada kayu S
D Kayu R dan kayu S sama panjang

38. Rajah 24 menunjukkan satu penyiasatan tentang kadar pengaliran air dalam tanah.

18
SULIT 018/1

Rajah 24

Antara yang berikut, yang manakah betul tentang sifat butiran tanah di bekas-bekas, X, Y dan
Z?

A R
B Q
C P
D S

19
SULIT 018/1

39. Rajah 25 menunjukkan pengelasan tiga kumpulan bahan mengikut sifat kimia.

Rajah 25

Antara yang berikut, yang manakah boleh mewakili W, X dan Y dengan betul?

A P
B Q
C R
D S

20
SULIT 018/1

40. Rajah 26 menunjukkan empat jenis mikroorganisma, P, Q, R dan S.

Rajah 26

Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan makanan menjadi basi dan rosak?

A P dan Q
B P dan R
C Q dan S
D R dan S

KERTAS SOALAN TAMAT

21