Anda di halaman 1dari 3

PANITIA PENGAWAS PEMILHAN

KECAMATAN AEK SONGSONGAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN


KECAMATAN AEK SONGSONGAN
NOMOR : 001 / 003 / KEP / PANWASCAM-AS / IX / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA


PENGAWASAN DPT DI KECAMATA AEK SONGSONGAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil


Bupati Asahan Tahun 2015, maka dipandang perlu melaksanakan
pengawasan DPT di Kecamatan Aek Songsongan yang
dilaksanakan sejak Tanggal 3 Oktober s/d 8 Desember tahun 2015
di kantor PPK Kecamatan Aek Songsongan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Aek Songsongan tentang pembentukan Kelompok Kerja
Pengawasan DPT.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara


Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas
undang-undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi undang-undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
tahapan, Program dan jadwal peyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang
pemutahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015
tentang pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan wakil Walikota.
2

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja pengawasan Daftar Pemilih Tetap dalam
Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2015.

KEDUA : Menetapkan Kelompok Kerja pengawasan Daftar Pemilih Tetap dalam


Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2015.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Daftar


Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Aek Songsongan bertanggung jawab
kepada Ketua Panwaslih Kabupaten/ Kota.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini


dibebankan pada APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan


apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Songsongan


pada tanggal : 25 September 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN


KECAMATAN AEK SONGSONGAN
KEPALA SEKRETARIAT,

SUMINI
NIP. 19621118198603 2 005
3

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AEK SONGSONGAN
NOMOR : 001/003/KEP/PANWASCAM-AS/ IX / 2015
TANGGAL : 25 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

N KEDUDUKAN DALAM
NAMA JABATAN
O POKJA
1. S U Y A T N O Panwascam Ketua
2. AHMAD FAUZI Panwascam Pengarah
3. DARMA SUHARTO Panwascam Pengarah
4. ERNI RAHAYU Staf Anggota
5. SUMARLINA Staf Anggota

Ditetapkan di : Aek Songsongan


pada tanggal : 25 September 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN


KECAMATAN AEK SONGSONGAN
KEPALA SEKRETARIAT,

SUMINI
NIP. 19621118198603 2 005