Anda di halaman 1dari 2
(Office of Director-General of Elucasion Malaysia ARAS 8, BLOK ES Level 8, Block EB, KOMPLEKS KERAJAAN PARCELE Government Complex Parcel E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-8884 6077 Federal Government Administrative Centre Fax: 03-8889 4548 62604 PUTRAJAYA Laman web: hitp: www.moegov.my. | PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA. | | I | KP(BPSH-SPDK) 201/005/01 314.223) i 24 Ogos 2010 ‘Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri, Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN {0 TAHUN 2010 PEMANSUHAN SEWAAN KEDAI/PREMIS KOPERASI SEKOLAH MALAYSIA MULAI TAHUN 2011 Surat Pekelling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan kepada pegawal- pegawai yang berkenaan di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan semua Pengetua sekolah mengenai sumbangan koperasi sekolah kepada sekolah 2. Sehubungan itu, Mesyuarat Profesional KPM Bil.4/2010 bertarikh 8 April 2010 telah meluluskan bahawa koperasi sekolah hanya memberi sumbangan kepada sekolah sebagai gantian kepada sewaan bermula Januari 2044. Jumiah sumbangan ditentukan berdasarkan keuntungan semasa yang diperoleh oleh koperasi tersebut dan diputuskan di dalam Mesyuarat Agong Koperasi berkenaan setelah di audit akaun koperasi sekolah masing-masing. 3. Dengan berkuatkuasa Surat Pekeliling Ikhtisas ini, maka perkara 7.7 (Sewaan Premis) di bawah Perkara 7 (Manual Operasi Kedai Koperasi Sekolah) seperti yang terkandung di dalam buku Garis Panduan Koperasi Sekolah yang dikeluarkan oleh ANGKASA adalah dibatalkan. 4. Semua Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah memaklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan semua Pengetua di bawah kawalan pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’Datin /Tuan/Puan. Sekian, terima kasih, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” < TAN SRI DATO” HX ALIMUDDIN BIN MOHD DOM Ketua Pengarah Pdlajaran Malaysia, sk 10. " 12, 13. YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia YB Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia YB Dr. Mohd Puad bin Zarkashi Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Maaysia Penasihat Undang-Undang Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha Bahagian Bahagian Audit Sekolah Setiausaha Bahagian Bahagian Kewangan Ketua Pengarah, Suruhanjaya Koperasi Malaysia