Anda di halaman 1dari 21

CT

13
abcde


9 5


C
C C
C


C
C C

C

C
C C
C
C
C C

C

Ur]la \Iu~u
K^o AIoho]scrbho <
e|uG BTech/ Poly Xle|uG <S\ ]crilcG
Sea Facing ITI Ire|uG "]kr|lG.
"hog\uG ecr^r|g\uG
A/c rooms, Homely food, Holygood Kerala Institute Of Engineering Technology
ereliG, IuSuG_IdiG,
Bolgatty, Kochi. 0484-6993141,
(zl]rXG 1955), IlbG 1. ehoXuer]\, ho\ir|u~
9495252146.
04812564659, 9846015258. ec XSh\s|r D~r]r
|u~u. (X]ldrduG) auhdrbl. 6 Month Degree/ PG
Pranic Healing 8086381472. JCB, br, irlNr
Perfect result for your stress, tension
Ul# ArbrdqS Prdl Dl^shuIjrdbo|o AID Education 9349260103.
_l_oIplo, tlj
through Pranic Healing and meditation.
9526460063.
IrUo\r l 15000/ ec hlZr|lG br |l|o X|aTG edrbXrcua\r
HDTC SSLC, +2, Degree h^or Dl^sh #IlG ^lIo dr^oo dlU
Dl]tg e esrdrcu~o ]lo Salbr hofpard
Yrc \rba\G. au]crNbG #e
. 28. (6500/- 16500/) fo\jualI. PplXrg
Age below
NEBOSH, IOSH, OHSAS, FIRE SAFETY

eG Iut|l blK 30 Zreh|u #bqeZ NblG. 9072256628, 9072256638. 9544685883, 9947080944. ]crilcy. ^dZar DIPLOMA, SHIPYARD TRAINING,
SPOKEN ENGLISH @ LOWEST FEES.
e{rGKo IlG]lIoS,
gme, i XuSrb arg
acu~o AwX edrb IrUo\r lWuG alG Xr^dG Contact : 7356122001. PLACEMENT ASSISTANCE. IIFS, \trI, a|l\rhG, Ur]la,
]qalbuG `Zal|u~u.
"arXeG, Iljhol, a
iG, _Uo g, hreZ\, hGhoXr ilho]r, ]\GXr _lo hvG ibI MAVELIKARA.
www.iifsglobal.in
CONTACT:9847003959. abrt\ho, Xrbtr, h^or
tKudgho, lIoSr|, arX
\SueZ\ XuSrbe|u bl 9400378999. Isg\rdlX er|uel ibIt edlc Ijcr kG alb ^sho KUu|jlbr "S
K Xtl]r IlohuI. iTerZpl #efpauo. |lG. Ilts, ilho,i
KucuIudG aledr|c. 9349185536 guK altl hilbr|u~u. PrdIjrddlG 9020083001, 8075130660.
AIrIpqseo. NtuIujG Pvdtr. alrI Iud]XrI er IlWr- ir]o\lrIo ImhrdrMo o I_o. "lclgolGKs
]lfv ^djrdl aiecr 9895992530.
N ]lccpG. IuSuG_ "`rer, ]Tr|lG Ilcau ISO, IAO "|lUar
NqG. Dr.<, "ldr. SSLC , +2 Xlr <~Xr, aGKdp XShG, hr^r|o, dhho. "\u
IcWjr erXclIlX
dGKrI fo\|o Iltrb hmIcpG 04734 275822,
_lo hvG Startech- PrdlSrzl\r
ZlXp IdiG, [Ze
Il]G, `qar berbG XuSr
IlNr Ilr|lSo. \ldu Zre
h erZKo[ ]crfsd\rdq ]uXrb arg\trI \cro _l-
AtWlIujG q 9497489284. zrc\rba\G \Su~u (18 28) \rj "du~ fo\
|o ]crilcG. ]qPl I
S BXu erZpl`plhaue|uG
ir]o\lrIo ImhrdrGKo
[p]o "Uoarg <t]l|q.
AdlZreheuG "Uoarg\uG Il
"aldr 9946979609 ]ho, ^rg, ^rud Isg\rdlX esSuo er- 9061870197, 9605888083. |o Xr^dG elu~Xd. huG. sgoWl ier AIpu]o-
|l hilbr|u~u. Ilcr drb iljrUboho ]Tr|lG. XuS~o cPrhoUo
Pvdtr. 9567760940, 9847875916. Nue~ao, fofq. ir]o\lrIo Imhrdoho atoho, ". 9539073779,
dGKrIfgrIuteo, hab Dl]tg $dlX eZ\ cirX 8547465070, 8547398527. adgp hrGK]q "hlhrbg\r "GKXv 9562433779.
Iuteo, NclK, ^dw]Zalb NrIr. blK euG. fhoX a\fr ]crfsd
edr]|uteo. Adler[
dGKrI clK|uG
ka Ir\rIo, fq, Illc|c
9447271955. Wholesale
guI erdbo|o
16000+ XlahG+ `kWG, 6 days ]l|Po @ 58950 April, May I\uG HSE IhtuG, a\fl
alhjr 9446373177. dl ho KegI\uG, Imhrd Ur]la 2 alhG alG
^dZalb erZKo NrIr. erZpl`plhG BXualIlG. buel-
<b~ \rdelcaujj Gents gu ||o "ehcG. 25ebhu-
efpelclirbG hmIcpG d`palWo. tuG, ir]o\lrIo Kucueualb iljrIo a|l\rhG
Ul: i|rG A.P. tlW aledr ib Dlbr I wholesale erdbr er|] ec. 7034701263. fuZlgeuG IlcpXSheuG Ul. _r.PbIlfo erIhr]r
H.O. tlbr aUr| il,
gWlbrho PGKog, AG.Pr. Su~XlWo. Contact: 09317999999. \s|r P\efpG, aGKdpG, NSu $m ]crfsd\G "
iG \cru \Iu~u. IqSlX
<b~ XlrduG, fjeuG
tlUo, AtWlIujG. qcr auSr ejcl aledr ib Xlr, [\G, IuSuG_fvcpG eprKX al\hrI fo\ sgoWl
eplG, er,f\r, PO tlUo. Dlbr auJ aUr| gl]u
Ijr d`r|u~u. 9744364815.
A~re [l\G Nbu~ efp
elclirbr\uG NucuXr
drb iljrUboho |o \cruG erZKo[ Imhr 9562433779.
I.T.A, ".
"aldrbr _u[\loN. AtWlIuj|o Itr| hol- ]qP|uG (heaXz|uG). _llo ]lb drMo $erS d`palWo. Hipnotic
JCB/ Crane/ Hitachi/ Forklift
9037388892 www.roymedicalhall.com Councellers Association (Reg.)
dGKrIXbo|o ]qWX ^uI "|mto, "hrtoo
auIuXrcrI esrdrcu~o \rr- "|mto, "Uoar\rhog- s`rbl ]qPlaTG, gl
q 679121. 04662223764, 5 days ]l|Po @ 36850 April, May Ernakulam- Calicut. 04842335554,
8547029026, 8547231857,
auSr ejcl ]d acu~uI IrNruG |u~XrdqS (XrcrNSu|u~u) , Ipq Dl]. 9388505090.
^dardlX \rclfclbe|o 9946621466, "NuG ecual\G!
ZreheuG 2000/ 9048431662, 9400389764. alhjr. 9446373177.
9447036859. Ke. dhho &
]u <WeIl EM power hmP\pG. auIuG Ilhttrd|o Watch youtube:
hr^r|o IlohuI
aYrdr #bueZrIo Il]ohpq. dGKrI hG_- Activation, Verification, Trainees (part,
Sim
PlXIfo\|o bqtl]o ]rrG jayaprakashmindpowerdoordarsan.
Website:
ib Ib Dlbr alb Adler[ fo\|uG
aiaue|uG Keto
full, night) 9947913968, 9744717546. www.hypnoticcounsellorsassociation.com hmP\p XlahG, *ho]
tlSu IqSrb br\rGKo. Hi-Tech
Xlc\uG auSr IlrNrduG "GKsX GMP, ISO hr^r|o "NuG auIuG hmP\pG I\rbrd|o AIohrIpqseo
<a]crilcG. (hmP\palbr
\l^d "trbuel\uG) ^lZ Uesho ]udr|lrdr
t \Xvr. abo 11 ]ut PldrblSl]G ]T\G Academy Thrissur Ph:
6554505, 9387287267.
0487--
far]rNo haalbr auSr ejcl d`rNru <a #bueZ esrdrcu~u auIuXrcr, ]] ho l^r\ #efpauo. 18 38. erjr|q. MV PbgoW\qXr
aYrdr ib Ib Dlbr. acu~u \crr|u~u. X]l- ]o \rrNo \d XuI SSLC cr. 9539210958, 7025244411. ]Su~u. 13 clrbuG 14 ]IduG.
Irc, hlZr|lG. InXpalbr XrcrN dation.above, Approved Degree- PG- Diploma
salary, free food, accomo- erh, bl, XlahG, `kWG. DIPLOMA in FILM EDITING,
#Zp _lrdr X~ drduG. Ul: 8289953767, 9544157888. GRAPHICS, WEB, INTERIOR DESIG-
epXplhG. 120 cq] alG. egeG #bueZ ilhr- Su|u~XlWo. Keato "GKs Demario Holidays. 7356247474,
8086816222. 04872441999. NING, PHOTOGRAPHY, Mims- 9846194930.
8593966222. InXG. 9600375559, 9786723788. aNto \erbr Pldr. \d f- VIDEOGRAPHY. 100% placement assist-
"[rIfr jG \SlG 10lG, 12lG, A.Sr ]l-
hlb/ Xle w]lbG 1729 al-
ance. blKpX: SSLC, Staff\
kWr-|u~u. Special evening batch Aju]r Degree/ PG
eeuG hmxcpeuG #efpau]l |o IlUo, ^ll hirXG "]-
kr|uI chouguleshippingjobs@
"cqi iljrUboho for working people. NOVA Institution,
Ernakulam. 9072473555, PSC "GKsIlcau auJ
<lIl _dis\XaqdG frYrdalb gmail.com 09175530461 bqtl]o Sq ]l|Po 9895007379. bqWreohrrI (MK, Annama-
lai, Bharathiar) SMS, Manjeri:
adr fcscG altr XSrbuG Xq|euG ZlXpr\o flfvX ]crilcG. ]Wb- hv-G ]--er-do 9388124400, 9388511616.
<lIl howSMoXo]ho Bt ZlgefjrdlX dGKrI <-b-~ er-d-o Xr-cr-N-Su-|u-~u.
I-\r-Ijr-d|o (15,000 - 24,000/-) erZf adbljrI|lbr esSu $dr, er|l, hvrohdl _r.SIo/ Ur]la/ Urr
_G ZsLr]r|uel hil Adl Prd-I-jrduG Executives. I, zd AhouI to , w^lho, A~s clPpjr
^dw]ZG. #|uG w]Wbr|l
Xl~uG er[G "ebe `GKrbuG br|u~ #bueZ ho. A-fv-cp Kly-Uo, "cq.
eUoho, ^l{r-|-oho, $S\rd|lcrdlX d|o Bw]r 20\o ]ut]Su~
#efp 8 Zreh blwX. $]l
]clPb]e|uG, ]T\G PSC- Approved Degree/ PG
<lIuG. hvlZrgoSG. Adl (Keto "GKsX GMP ISO 9349149828. auo. Realdeal.in 8907707778 auSrbe|uG bqWreohrr
hr^r|uXo) X]ldrduG ]G_oho, (Xla-heuG `k-W _u|o Nbq. Cash discount \Sq. lho^trdqS Iloho Iut Ildbjer Icz
aUr| gl]rduG IruG. 300 \crr|u~u. UlIoS. euG). ]cr-NbG #e-fp-ar-d. ^lardr wKq]uI|o arIN ]qrbl|lG. $xrc, Cochin. al|lG. Madurai Kamaraj University.
cq]l alwXG. 9048502449. PbgoW, _bleZrIoho. Nlboho, #d-]u-. 0477 Dl^tuI. 8589050088, 9544040088. 04846994111, 6006610. 9072222747, 9633007262.
8086814333, 8086819444. ]Wb hv-G ]--er-d-o -2261019,9895147313.
howXs ]ucug epX dGKrIfr|uG er-|u-el h-il-br-|u-~u SSLC/ +2/ NTTC/ Degree/ PG/ LLB PG/ Degree/ Diploma/
^dw]Zalb ilarbl]Xr NrIr edr]|uter\uG 1200
Prd-I-jr-ddlG A-Ir-Ipq-s-eu-Iy
#-dr-bl-ho Pu-e-d-o-ho, #-d]u.
I-\r-Ijr-dbo|o (15,200 24,000/-) #Llgr|q "cqiblSl]G tKudtlbuG, Itho]l 10, +2
ho]gpldrr dUr UlIoStuS Ph: 9207704455, 9895438557. eUoho/
- |- - o h o / ] G _- o h o /
^l{r
Xla-h
adgp, Xlbodlto @ 24,999
tlb Dal\rbbrdqS `kWG
hlbuG ]Tr|lG. Kl_
IlNr. 04842536465, w]eo/ Urhoho Xle
he\G wfs."b]ho "Sq. hab|uteo, _d|uteo, ]ut 9400166693. |uG auSrbe|uG "]kr
94460 49050. u]tbl aSr|u~ Adl er[ euG `k- W euG. ]cr- N bG #e "S|G arIN ]l|Pu
"acr| h^das bl I. 9048750088,
_lo ]Wb hvG fp- a r- d . tlb, N- \ l- - cr. 9072110088. |lG. AIMS, Acr]ldG, Il
dGKrI fo\|uG
Keto "GKsX GMP, ISO 8547104635, 8606124635. a\liceuG XrhmxcpeuG WEB/ Interior Designing r|lSo. 9526176123, 9526163123.
Adl clKrIjuG IlWuI hr^r|u #bueZ Isg\rdlX ]Wbrdrcr-
Dmg[G \crr|u~u. |u~ hvl`cW ASu
DuN~ "acr|buS Android App Develping
AtWlIujo DreuI fhoXalb dlho Bbo
WWW. Palacespecial. com, ^l: UlIoS PbgoW, o er|u~Xr\o PrdIjrd- dho, dlho eKlho, Buffalo, hr]q, adgpl IT I\rbr ]crfsd\G, Cochin
9495813528. _bleZrIoho. 8589977404. dlG AIohrIpqseuI. hv]o\ erer[
Pvdtr 9847123122, 9995075728. \rce[r
\bl, elgrGKoS, ilcr
XhoXrIIjrd|o
ho_Ko, \pqbl|o, Ddl Offer 60,000 9947240127.
\elZbl ]cskl ]crfsd\G
DreuI
asfbuG XlSrbuG ejcuel ciersemployments@gmail.com
Ul, #UG_c I]dr 3
clr XlahG, idrIl]o Xlbodlto 5 days ad_l Sqho. Urr Adle|uG A]luG Kerala/ CBSE/ ICSE hrd_hr
4lG
e]l|o allG ]ucrIG IrIqSuel _lo hvG 9037700141, 04844042147. tUo, One World Trade Centre, High 9544965554, 9544965550.
BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA, MA, M.Sc,
Ilhr ]T\G \Su~ erZplr
I|lbr 2017 18 "pb\
Roller, igsho Chocolate Factory,
IlWuI: WWW. Palacespecial. com, M.Com, MBA, MCA, Diploma, PG Diploma. eg|u "Uoarg
asfbuG XlSrbuG $SXq~o NASA, Universal Studios, May 8, June 30,
^l: 9495813528. Isg\rdlX hvG es- gr]rblUrduG, tr^\trbrduG
Sep 18 ]ut]Su~u. 6 auX 18
Course of MK University, Exam on May/ Nov #cG`rNrcr|u~u. 9207913322.
ejcuel\uG ]ucrIG IrIq
Suel\uG Keto "GKsX
Suo er|l hilbr|u~u.
PrdIjrddlG AIohrIpqseu ^l{r|, ^r, $dIor| ZrehG ec, 160000 auX Zulfair Travel 2017, Exam Centre Pathanamthitta &
Kochi. Talent B School Pathanamthitta.
GMP, ISO hr^r|u I. cl[rIl Pvdtr. 9746811196, erer[ ]l|PuI.
, a|l\r| NDT, QC, NbuI. Ph: 9447698100, <S\ Book Zu_lbo Xlrdehc \r 04682350033, 9447861368, Kochi
erelirXcuG "erelirXcuG #bueZ Dmg[G
\crr|u~u. UlIoS
9847301158. 9847307732, 9846009043. 9446364400 ob@omaniatours.com j Ilrcr|u~u. 1 alh 04842556990, 9847360213.
wfr|uI PbgoW, _bleZrIoho.
8589977425.
buG 3 alhbuG Xlr
"\vgW ]l|Po Iut SSLC/ +2/ Degree/ PG/ TTC blKl
ZlpPserX ]clPbr\o hvG GNS erZfbl ho]g Dl^
Nrder. IqSuX erec|o
Zulfair Travel #due: 0484 4300888. Itho]lhlbr ]Tr|lG.
h|l hr^r|uG ]uhoXI
IlcWalIu~ Adler[ ]Wb hvG Isg\rdlX BPO company @ Ernakulam requires Tele- euG ]cskbuG h]oXG_tr.
dGKrI clK|uG ]d er|l hilbr|u~u. Prd- callers, Field Executives. Ph: 8086505008. clgo`lcXr, DlNrt, IldG. adbljrduXlG. 7736880767.
NrIrI NboXruG clKG For limited days \l]XljG 8089869449, 9539712822. lb]cr[rbrd.
`ZalIlX \rclfclbr Zu:Jr IjrddlG AIohrIpqseuI. erer[ SqtuI Singapore- Malaysia
|u~e|o ^dw]Zalb erZKo[ elelho Pvdtr. 9895376858. (April 16, May 10), Bangkok Pattaya, Bali
NrIr. i|rG.AG."hoK (April 12, May 18), China- HongKong-
"dr (Govt. Regd) tlbr aUr buel|j #efpauo. 18- 28. Macao (May 18), UK Europe (April 23, May
| ht, Xbo|lSo,
Xrcue\]ucG. N~qcrduG, esuPldr, ilG\ohro, ]WbhvG +2 Above. 15000/-+ Accommodation. 1,May12,10,16),
Karthika. 8136893271.
America Cruise (April 25, 30,
15), Japan Korea (May 11), Uir, #, Iuju, aWldr h]o-r-Io Sl-o Is-\rGKo
XlSu]ubrduG NrIr d`pal he Pldr|uG Pldr|l- Isg\rdlX ]WbhvG Australia NewZealand (May 10), Eastern
|uG erjr|uI. acrb Nlcr_r <b~ erdbo|o XrcrNSu|u Europe, Scandinavia (June 11), ^ojo bl. hiblrI
Wo. 9387456677, 9387809779 hlhr aqelu]u. +2 buel||o (18 26) I\r- GNS 9446453307, 9495953307.
~u. hdsG Pvdtr, ^h brd|o "ehcG. 21000+ leho,
9747044454.
Xrcue\]ucG. \- 9645004444
9995284645. 9895139090. ]\G-Xr-, Il-bG, #-d]u-,
XlahG+ `kWG. 8129291805
<bcG IqlG ]^IoSo, aledr|c sd q]o Sq A-t-Wl-Iu-jG Prd-I-jr-d-er-SbuG
\rjuS <bcG Iql
#ir|u~uel? erjr|uI. Icjr AerSbuG ilG\o
#efpauo sd XdhoYl\alb Xu|r, Ipq_, hmlw^r|
7560938270 hrGKo, iPldr, heck, hvZfuG erZfuG #brc IljG_l, XrcaWsbalb Sqtro erh 30 Zrehr\IG.
#fu]r Iqrcr]o erfvhoXalb 13000+ XlahG. buel||o
he\G 9961902001, 9061761777. "ehcG. (18 26). 10th, +2, ITI,
r]cG Xlr "ehc Iltr Zvs]o, Xbrd Xl _]SuI. 09349329665.
8 to degree wfser\lbI Tvpm. jl efpal~ \mtdrb Xu h]orIo Slo Is\rG-Ko
Diploma, Urr. 04872440184,
sreevinayaka4001@gmail.com
9497244001, 9961335888,
Srb fperhoaby Il
Wuel 20 Brdr\o ]ut]Su
Il-bG-IujG, 9747734105
@ hlbr ]jG
8714431524. ~ Sqtr ]Su|uel erjr
|uI. iljrU ]l\o Sqho
i-cr-]l-So, I-cu-\l-K]-r, IldG,
Il-lc-|-c, ]u-\dq.
ilG\oho esuPldr Xlrdr\lcrSG 0484 2349700, 9400254815.
hefuqg erfvhoXc
<S. 9496574316. sgoWl Ihhr
JCB,
br, irlNr, _l_o aUo]e br\rMo ^lNpq trsoho h]orIo Slo Is\rGKo
esuPldr ilG\oho Iplo, ^lIodr^oo, dlU,
tlj, Dlal, i] dkpjuG ]uclKXrbuG
^lardr SqtuI i-cr-]l-So, 9961143300 h]orIoSlo Is\rGKo
Icjr\IuG ]utuG Pl oho, Pldr|lc eu~e hlrIl`rerbuG \Srb- iZcl_lZo, Uir, #, huw]sG IlbGIujG, Icu\lK] "ececuS zdo IurIur
dr/ Pldr|l|o drb Pl_oho cuG, Pldr|lbuG erjr|uI. Su|lG. ^dZa~ut]lbl aWldr, #Ual. r, aledr|c, N~q, \s|G NboXu IlSu|u~u.
eSIc 9400167157 9349933779. alG ^sho. 9744090431. 9846262999. ]jG. 9745322005. 9656055711.
7

22,400

28,892.97

8,939.50


abcde

mbidhana@gmail.com

8 ALP m l
2017 abcde
2


C
C C
C
www.mathrubhumi.com/education-malayalam 2017 27
abcde
...


/

education@mpp.co.in
.. . . JEE ()
MBBS/ ,
BDS , ...
JEE () .
(- 2017) /
.. (,
. www.cbseneet.nic.in ../.. )

, , /


27

.

.

,
JEE ()/ ()


.
, JEE
. www.cee.kerala.gov.in
CUSAT-CAT 2017-

28 . ..,
..,
......
.

.
...-..,
JEE .
.
www.cusat.nic.in ....
NCHMCT
. . . , JEE/
, . .... .
.. .
: 90

... . ./ .
2017 18- . . , ,
. , , . (CAT) .
27 . . . 28
www.thims.gov.in 5 . . , .
()
: (40 .
) (30), (Asvini) (40), : , , .
(30), (40), , (), , .
() (30). 210 , , , , .
.., : . , , , , . 31 .
..-.. , , , /JEE /
, , , ,
31 ,
. www.iisermohali.ac.in . 1992 : ... ...

2000 30 /
, . (SHE) .
, , / . (JEE)
, , . JEE ()
... ( , . ... / .
), ... 50 12. : www. , / .
( ) joinindianarmy.nic.in .
.
. www.iittm.net
. 2017-(NIELIT) .
:

, ,
.
: .
, , 148 .. 39 ()
.. .. , /.. //
: , , .. 60
, , 7/10
, , (OGPA)
,
, - 2017 ,
, , , , .
, ,
, ,
,
,
23-

. ASK EXPERT
http://nielit.gov.in/calicut , , . : 6
, , , : www.iari.res.in

Q QC
C C
C

C
C C

C

C
C C
C

14
AC ALP www.mathrubhumi.com/sports

2017


C
C C
C

Q QQ Q Q Q Q


C
C C

C

C
C C

CC
C C
C

C
C C
C

C
C C
C