Anda di halaman 1dari 1

magsasama-sama, magkakapit-bisig, magtutulung-tulungan

KULTURA: Ang Pamana ng Nakaraan, habang patuloy na humahakbang upang galugarin pa


Regalo ng Kasalukuyan, ang kulturang pagyayamanin ng ating lahi
at Buhay ng Kinabukasan ng lahing magiting
ni Pat V. Villafuerte ng lahing kapuri-puri
ng lahing marangal
NOON, ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton, ____________________________________________
isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang Ang Pagbabalik
paroroonan Ni: Jose Corazon de Jesus
gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo Babahagya ko nang sa nooy nahagkan,
gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak Sa mata koy luha ang nangag-unahan;
kaunti man o marami ang mga paang humahakbang Isang panyong puti ang ikinakaway,
mabagal man o mabilis, pahintu-hinto man o tuloy-tuloy Nang siyay iwan ko sa tabi ng hagdan:
ang bawat paghakbang ay may patutunguhan. Sa gayong kalungkot na paghihiwalay,
ang bawat paghakbang ay may mararating. Mamatay ako, siyay nalulumbay!
ang bawat paghakbang ay may pagsasakatuparan.
hindi na mabilang ang paghakbang na naganap sa ating Nang sa tarangkahan, akoy makabagtas
kasaysayan Pasigaw ang sabing, Magbalik ka agad!
paghakbang na pinuhunanan ng pawis, dugo at luha Ang sagot koy Oo, hindi magluluwat!
paghakbang na kinamulatan ng maraming pagsubok, Nakangiti akong luhay nalaglag...
pangamba at panganib At akoy umalis, tinunton ang landas,
mula pa sa panahon ng kawalang-malay Nabiyak ang pusot naiwan ang kabiyak;
hanggang sa panahon ng walang humpay na pananakop,
digmaan at kasarinlan Lubog na ang araw, kalat na ang dilim,
at hanggang sa kontemporaryong panahon ng makinasyon At ang buwan namay ibig nang magningning:
sumibol ang kayraming kulturang sinangkutsa sa ating diwat Maka orasyon na noong aking datnin,
kamalayan Ang pinagsadya kong malayang lupain:
kulturang may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw, Kuwagong nasa kubot mga ibong itim,
may haplos ng pag-aalay, may lambing ng panunuyo Ang nagsisalubong sa aking pagdating.
at tangis ng pamamaalam.
ito ang ating tinalunton, ito ang bunga ng ating paghakbang: Sa pinto ng naroong tahanay kumatok,
ang kulturang ipinamana sa atin ng nakaraan. Pinatuloy ako ng magandang loob;
NGAYON, sa panahon ng pagkamulat at maraming Kumain ng konti, natulog sa lungkot,
pagbabago, Ang puso kong tila ayaw nang tumibok;
binhing nakatanim ang maraming kulturang Ang kawikaan ko, Pusong naglalagot,
nag-uumapaw sa ating diwa Mamatay kung akoy talaga nang kulog!
nagbabanyos sa ating damdamin
nag-aakyat sa ating kaluluwa Nang kinabukasang magawak ang dilim,
sinubok ng maraming taon Arawy namimintanang matay nagniningning;
inalay sa mga bagong sibol ng panahon Sinimulan ko na ang dapat kong gawin:
anumang kulay, anumang lahi, anumang edad, anumang Akoy nag-araro, naglinang, nagtanim;
kasarian Nang magdidisyembre, tanim sa kaingin,
ang kulturay pinayayabong Ay ginapas ko nat sa irog dadalhin.
nang may halong sigla at tuwa,
nang may kasalong pagsubok at paghamon At akoy umuwi, taglay ko ang lahat,
kulturang sinusuyod ng kapuri-puring ugali at marangal na Mga bungang-kahoy, isang sakong bigas;
kilos Bulaklak na damo sa gilid ng landas,
kulturang inihahain ng pagsambat prusisyon Ay pinupol ko nat panghandog sa liyag;
kulturang sinasalamin ang paskot pistang-bayan Nang akoy umalis, siyay umiiyak...
kulturang pinaaawit ng pasyon at pagsasabuhay ng Poon O, marahil ngayon, siyay magagalak!
kulturang patuloy na sumisibol at ipinapupunla ng tradisyon:
pampamilya, pang-eskuwela, pampolitika, panrehiyon at At akoy lumakad, halos lakad takbo,
pambansa Sa may dakong amiy meron pang musiko,
na dinilig ng maraming pagpapaalala, paggabay at patnubay Ang aming tahanay masayang totoo
at pinayaman ng makukulay na karanasan At nagkakagulo ang maraming tao...
kulturang inihain at tinanggap, sinunod at isinakatuparan Salamat sa Diyos! ang nabigkas ko,
ito ang regalo ng kultura Nalalaman nila na darating ako.
regalo ng kasalukuyan.
BUKAS, ang kulturang itinudla ng nakaraan At akoy tumuloy... pinto ng mabuksan,
at inireregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan Matay napapikit sa aking namasdan;
at mananatiling repleksyon ng kabutihan Apat na kandila ang nangagbabantay;
kulturang gagalang sa mga batat matanda Sa paligid-ligid ng irog kong bangkay;
kulturang rerespeto sa mga babaet may kapasanan Mukha nakangiti at nang aking hagkan;
kulturang luluklok ng pagbabayanihan at pagkakapatiran Para pang sinabi Irog ko, paalam!
kasaliw ng mga awiting bayan at katutubong sayaw
katali ng pagsasadulat pagbabalagtasan
diwang marangal ang ipupunla. kariringgan ng maraming wika
magkakapantay sa kalayaan at karapatan